Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

За Бней Барух

Бней Барух е най-голямата кабалистична група в Израел. Автентични Кабалистични текстове предавани от поколение на поколение, преведени на над 25 езика служат за учебни помагала на хиляди студенти по света. 

bbgraylogo_120x120Посланието

Движението Бней Барух разполага с хиляди студенти по света. Всеки студент в зависимост от личните условия и възможности избира собствен път и интензивност на обучение.

Бней Барух се установи като доброволческо движение ползващо автентични Кабалистични материали с възпитателна цел. Посланието на Бней Барух е обединение между хората, обединение между нациите и обич към човек.

От векове Кабалистите са учели, че обичта към човек е основополагаща за хората от Израел. Този закон е бил основен за Кабалистичните групите на Авраам и Мойсей. Във време когато обичта към човек се променя към необоснована ненавист, нациите попадат в изгнание и страдание. Възприемайки Кабалистичната ценност на обич към човек ще разкрием, че сме способни да преодолеем всички различия помежду ни.

Скрита от векове мъдростта на Кабала се разкрива пред нас във време, в което сме достатъчно узрели и подготвени за обединение. Посланието на Кабала насочено към обединение на нациите, обществата и хората ще доведе до ново осъзнато състояние.


 

Rav3История и Произход

Михаел Лайтман, професор по Онтология и Теория на Знанието, доктор по Философия и Кабала, магистър по Медицинска Биокибернетика, основава Бней Барух през 1991 година, след смъртта на своят учител Рав Барух Шалом аЛеви Ашлаг (Рабаш).

М. Лайтман наименува групата Бней Барух (синовете на Барух) в памет на учителят си, с когото бяха неразделни за 12 години (от 1979 до 1991). Др. Лайтман беше отличен студент на Ашлаг, негов личен асистент, а сега е наследник на учителският метод на Ашлаг.

Рабаш е първородният син на великият Кабалист за XX век, Рав Йехуда Лейб аЛеви Ашлаг. Рав Йехуда Ашлаг е автор на най-достоверните и най-изчерпателни коментари на книгата Зоар, наречени Коментарите на Сулам (Коментарите на Стълбата). Рав Йехуда Ашлаг първи разкрива пълният метод на поправяне и това е причината да бъде наречен Баал аСулам (Собственик на Стълбата)

Методът на преподаване на Бней Барух е изцяло основан на велики духовни лидери.


 

FinansiФинанси

Бней Барух е организация с нестопанска цел за обучение и разпространение на науката Кабала. За да запази своято независимо и чисто намерение,  Бней Барух не е подпомагана, финансирана или по някакъв начин свързана с държавни или политически институции.

Основният източник на финансиране идва от студентите, които на доброволни начела плащат една десета от доходите си на Бней Барух. Допълнителни приходи са свързани с продажбата на Кабалистични книги и дарения.


 

Кабалистични Уроци

Проф. Лайтман провежда всекидневни уроци по Кабала в центъра на Бней Барух в Израел, сутрин от 3:15 до 6:00 Българско време. Уроците се предават пряко по Кабала ТВ и се превеждат на седем езика: Английски, Руски, Испански, Германски, Италиянски, Френски и Турски.


 

Rav2За Михаел Лайтман

Михаел Лайтман (PhD по философия, MSc по биокибернетика) e учен-кабалист, професор по онтология и теория на познанието, основател и ръководител на Международната Академия по Кабала и Института за изследване на Кабала. Й. Ашалаг  (ARI — Ashlag Research Institute) —  организация с идеална цел, занимаваща се с  изследване и просветна дейност в областта на  науката Кабала.

М. Лайтман е роден през 1946 г., в г. Витебск (Беларус). През 1970 година завършва Ленинградския Политехнически Институт - факултет по биологическа и медицинска кибернетики. По време на обучението си провежда учебна и изследователска работа в "Института за  Изследване на  кръвта", специализира електромагнитно регулиране на снабдяването на сърцето и мозъка с кръв. През последните 30 години се занима с  изследване в науката Кабала. Живее в Израел, женен, има три деца.

През 1978 год. научните изследвания довеждат М. Лайтман до изучаване древната наука Кабала. Става ученик на Кабалиста Барух Ашлаг (1906-1991), син и последовател на най-великият Кабалист на XX в. – Йехуда Ашлаг (1884-1954), автора на Коментари на книгата "Зоар", Михаел Лайтман продължава веригата по която се  предават Кабалистическите знания на съвременното поколение.

Проф. Лайтман е автор на повече от 30 книги за науката Кабала, които, по същество, са задълбочени коментарии на всички оригинални Кабалистически източници. В своите трудове той преоостановява традиционните представи за Кабала, показвайки я като знание, необходимо за цялото човечество.

Днес многогодишните изследвания на Др. Лайтман в областта на науката Кабала намират всеобщо признание. От 2005 година М. Лайтман е член на "Световния Съвет на Мъдреците" (World Wisdom Council) — събрание на ведущите учени и обществени дейци, занимаващи се с решаване на глобалните проблеми на съвременната цивилизация.

 

 

Обучение

kragove

Безплатен
въвеждащ курс
 

kli-2

 Виртуални
уроци по Кабала