Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Uvedení

4 počáteční otázky


Co je kabala?

4-otazky_clip_image001

Moudrost kabaly je vědecký nástroj pro studium duchovního světa. Ke zkoumání našeho světa používáme přírodní vědy jako je fyzika, chemie a biologie. Ale přírodní vědy studují pouze fyzický svět, který vnímáme našimi pěti smysly.  Abychom plně porozuměli světu, ve kterém žijeme, potřebujeme výzkumný nástroj, schopný zkoumat skrytou oblast, kterou naše smysly nedokáží vnímat. Tímto nástrojem je moudrost kabaly.

Podle kabalistické moudrosti se realita skládá ze dvou sil či vlastností: touhy přijímat a touhy odevzdávat. Protože touha odevzdávat chce dávat, stvoří touhu přijímat, odtud běžně užívané jméno "Stvořitel." Celé stvoření, včetně nás, je manifestací této touhy přijímat.

Kabala nám umožňuje pracovat se základními silami reality - přijímáním a dáváním - k našemu prospěchu. Nevysvětluje nám pouze plán stvoření, ale jak se můžeme sami stát konstruktéry, natolik všemohoucími a vševědoucími, jako je původní Konstruktér reality.

 

Kdo může studovat kabalu?

pen3_previewKdyž Rav Kook - velký kabalista dvacátého století a první Přední rabín Izraele - dostal otázku, kdo může studovat kabalu, jeho odpověď byla jednoznačná: "Kdokoliv chce." V posledním století všichni kabalisté bez výjimky jasně při mnoha příležitostech prohlásili, že dnes je kabala otevřena všem. Prohlásili navíc, že je nezbytným nástrojem pro vyřešení globální krize, která, předpověděli, přijde, a které dnes čelíme.

Podle všech kabalistů jsou dny skrývání kabaly sečteny. Modrost kabaly byla předtím skryta, protože se kabalisté báli, že bude zneužita a nepochopena. A vskutku to málo, co se dostalo ven, o sobě vyvolalo mnoho mylných představ. Protože kabalisté tvrdí, že je naše generace připravena porozumět pravému významu kabaly a vymýtit staré předsudky, začíná se teď tato věda otvírat všem těm, kdo se chtějí učit.
 

Co kabalistické knihy učí?

books1_preview

Kabalistické knihy učí o struktuře duchovních světů, a jak se do nich každý z nás může dostat. Kabalistická kniha je jako cestovní příručka. Pokud chcete navštívit nové město, budete pravděpodobně chtít použít příručku, aby vám ukázala, kde jsou nejlepší místa k vidění, nejlepší kavárny a kluby, a kam jít nechcete, protože se vám nebude líbit to, co najdete.

Nápodobně kabalistické knihy nám vyprávějí o tom, jak jsou postaveny duchovní světy, která “místa” jsou zábavnější, která až tak ne. Pochopitelně to nejsou fyzická místa, ale duchovní stavy, jež každý kabalista prožívá.

Kabalistické knihy vám rovněž prozradí, jak tuto duchovní realitu objevit a vstoupit do ní. Pokud chcete někam jít v tomto světě, potřebujete mapu k tomu místu a cestovní příručku pro studium místa samotného. V duchovnu to pro vás budou dělat kabalistické knihy – “ukážou” vám, kde duchovní svět je, “přivedou” vás do něj a provedou vás kolem.

 

Kabala - základní principy.


Přednáška o základních principech kabaly.
 

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On


Nejnovější knihy

Začátečnické lekce

laitman.cz

BlogRAV
Kabala a smysl života
blog Michaela Laitmana

Lekce pro pokročilejší

feed

Ranní lekce každý den, 02:00
(v cizích jazycích)