Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

213. Odhalení touhy

Kniha "Šamati" Článek 213


Šamati

Hlavní věc je zvýšení touhy, protože na tom se zakládá celá duchovní stavba a základ stavby určuje pevnost budovy.

Existuje mnoho důvodů, které nutí člověka vynakládat úsilí, ale ne ke správnému cíli. Proto špatný základ kazí celou budovu. I když z lo lišma, "pro sebe," se přichází k lišma, "pro Stvořitele," zabere to víc času, než se člověk vrátí k cíli. Z tohoto důvodu je nutné, aby cíl byl vždy před očima.

Jak je uvedeno v "Šulchan Aruch", "Vždycky jsem si představoval, že stojím před Králem." Vždyť ten, který stojí před Králem, není podoben tomu, který sedí doma. A ten, který věří ve Stvořitele, "naplňujícího celou zemi Svou velikostí," je plný chvění a lásky. A nevyžaduje příprav a uvažování pro odevzdání Stvořiteli a je zcela a naprosto oddaný Jemu, samozřejmě, ze samé podstaty.

Stejně jako v našem světě pravá láska vyvolává touhu a myšlenky jen o milovaném, pouze o tom, jak mu udělat dobře a neuškodit mu. Pro lásku není třeba předběžné výpočty a nevyžaduje vysokou inteligenci, protože je přirozená, jako láska matky k synovi, jejíž starostí je pouze snaha o blaho dítěte a nepotřebuje žádné přípravy a uvažování, aby je milovala.

Přirozený smysl nepotřebuje rozum pro vyvolání citu. Všechno pochází přímo od samotných smyslů, které samy od sebe nezištně pracují v souladu s přirozenou láskou. Síla lásky nutí člověka, aby celý svůj život odevzdal pro dosažení cíle. A bez toho - život není život.

 

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On