Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

9. TŘI PŘÍČINY, KTERÉ ZVĚTŠUJÍ ROZUM ČLOVĚKA

Slyšel jsem v Elulu, v srpnu 1942

Kniha Zohar nám vysvětluje slova mudrců: "Tři příčiny, zvětšují rozum člověka: pěkná žena, pěkný dům a pěkné Kelim". Pěkná žena - to je svatá Šechina. Pěkný dům - to je srdce člověka. Přání člověka se nazývají kelim

A stojí za to vysvětlit, že se svatá Šechina nemůže objevit ve své pravé kráse a půvabnosti, dokud člověk nezíská pěkné kelim - přání, pocházející ze srdce. Tj. musí nejprve očistit své srdce, aby se stalo pěkným domovem. A pěkným, se srdce nazývá tehdy, když se vzdá záměru „kvůli sobě“ a jedná pouze pro odevzdání, díky čemuž člověk získává pěkné kelim.

A pak jeho přání, nazývané kelim, ne že se pouze očistí od egoizmu, ale budou také světlejší ve své vlastnosti odevzdání.

     Avšak pokud člověk nemá pěkný dům Stvořitel říká: "Nemůžeme Já a on přebývat spolu", - protože zde musí být podobenství světla a kli. Proto, když člověk přijímá na sebe víru, jako očištění ve svém srdci a rozumu, je pak obdařen pěknou ženou: Šechina se mu ukáže jako krása a půvabnost.

A tohle zvětšuje rozum člověka, vždyť skrze potěšení a radost kterou cítí od odhalení Šechiny ve svých přáních, tím naplňuje vlastní kelim, a tohle se nazývá zvětšením rozumu.

Získání toho, je skrze závist a touhu k potěšením a poctám, které, jak je řečeno, vyvádí člověka z tohoto světa.

     Závist – k Šechině, získáním závisti ke Stvořiteli.

     Cti – přání prokázat větší úctu Stvořiteli.

     Vášeň k naplněním – jak je řečeno: „Slyšíš přání pokorných"…

Šamati

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On