Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Stvořitelovo skrytí a odhalení

STVOŘITELO SKRYTÍ A ODHALENÍ

Dvojité Skrytí (skrytí uvnitř skrytí)

V tomto stavu člověk dokonce ani necítí opačnou stranu Stvořitele, nemůže nic vnímat jako přicházející od Něj. Cítí, že jej Stvořitel opustil, zcela jej přehlíží. Připisuje utrpení osudu a slepé přírodě. Jsouce zmaten Stvořitelovým přístupem k němu, ztrácí člověk víru.

Popis:

Když se člověk modlí kvůli svým neštěstím a koná dobré skutky, ale nedostává odpověď.

Poté, co se přestane modlit, náhle dostane odpověď.

Jak člověk začíná věřit v Božskou Prozřetelnost a napravuje své činy, je nelítostně odvržen zpět.

Jak přestane věřit a páchá zlé skutky, přichází k němu štěstí a cítí klid.

Peníze jsou získávány nepoctivými cestami.

Zdá se, že ti, kteří usilují ke Stvořiteli jsou chudí, nemocní, opovrhovaní, necivilizovaní, stupidní pokrytci.

Ti, kteří nehledají Stvořitele, se zdají být prosperujícími, zdravými, klidnými, chytrými, vlídnými, přívětivými a sebejistými.

Když Božská Prozřetelnost vyvolává takový pocit, člověk si přeje zapomenout, že utrpení přichází od Stvořitele. To jej vede ke ztrátě víry ve Stvořitelovu vládu nad tvorbou a nutí jej věřit, že se vše děje podle rozmaru přírody.

 

Jednoduché Skrytí

Stvořitel je skyt, tj. projevuje se ne jako absolutně vlídný, ale jako Ten, kdo přináší utrpení. Člověku připadá, že vidí opačnou stranu Stvořitele, jelikož od Něj dostává pouze utrpení. Nicméně věří, že vše, co k němu přichází, má důvod, že s ním touto cestou Stvořitel zachází, aby jej potrestal za jeho zlé činy či jej přivedl k božskosti. Tak posiluje svou víru ve Stvořitelův dohled.

Popis:

Člověk je chudý, nemocný a opovrhovaný lidmi. Je úzkostlivý a nic v jeho životě se nezdá správné.

 

Odhalení

Ačkoliv ve skrytí, víra člověka ve Stvořitelovu vládu nad světem sílí. To jej vede ke knihám, z nichž získává světlo nápravy a pochopení, jak posílit svou víru ve Stvořitelovu vládu.

Když jeho úsilí věřit ve Stvořitelovu Prozřetelnost dosáhne dostatečné míry, umožňujíc jej světlu nápravy ovlivňovat, stává se připraven pro Stvořitelovu vládu nad ním ve stavu odhalení. Stvořitel Se odhalí všem Jeho stvořeným bytostem jako „Dobrý a Vlídný“  v souladu s jejich touhami.

Popis:

Člověk cítí Stvořitelovu dobrotu, mír, neustálé uspokojení, vydělává peníze bez námahy, nezná potíže a onemocnění; je respektován a úspěšný.

Něco si přeje, modlí se a okamžitě to od Stvořitele dostává.

Čím více dobrý skutků koná, tím úspěšnějším se stává a vice versa, čím méně dobra dělá, tím méně úšpěšným se stává.

Člověk vidí, že všichni ti, kteří usilují o nápravu jsou prosperující, zdraví, respektovaní, klidní a přívětiví, zatímco ti, co zanedbávají nápravu, jsou chudí, nemocní, zavrženíhodní, stupidní, nekulturní pokrytci.

 

Kabbalah Library

Novinky a oznámení

K odběru novinek a oznámení prosím zadejte svůj e-mail:

Facebook

Share On