Glossarium

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

#

1e Hiestakloet(let. 1e aanschouwing)

Verspreiding van het licht Ejnsof tot aan het scherm. Het licht dat van Ejnsof uitgaat is altijd licht Chochma  (of Or Ejnaim, of Re'ieja, of Hiestakloet).

 

1e  Hietpasjtoet (let. 1e verspreiding)

Lichten van Taamiem. Zie ook Hietpasjtoet.

 

1e Ieboer (let. 1e zwangerschap)

Zievoeg (samenvloeiing) voor het werkelijk ontstaan van een Partsoef.

 

1e Tsiemtsoem (let. 1e beperking)  

Beperking op de Malchoet in het 4e stadium, omdat de lijn van Ejnsof ophoudt bij de Malchoet van de NeH"J (wordt uitgesproken als “nehie”). 

 

2e Hiestakloet (let. 2e aanschouwing) 

Verspreiding van het licht Ejnsof tot aan het scherm, dat opstijgt van de Taboer  tot de Pe, en op zijn weg van Hiezdakchoet Zievoegiem maakt en Partsoefiem van Nekoedot doet ontstaan. 

 

2e Hietpasjtoet (let. 2e verspreiding)  

Het tweede binnenkomen van lichten na de verdunning van het scherm, wanneer de Keliem al bestaan, in overeenstemming met de regel: "Verspreiding van het licht en het uitstoten ervan van een vat maakt een Klie geschikt voor zijn doel". 

 

2e Ieboer (let. 2e zwangerschap)  

Zievoeg (samenvloeiing) c.q. het toevoegen van het licht Chochma aan een Partsoef. 

 

2e Tsiemtsoem (let. 2e beperking)  

Beperking van de NeH"J van de A"K; een beperking in het 2e stadium (biena). Daarom houdt de lijn van Ejnsof bij de Biena van de NeH"J van de A"K op en daarvan is een plaats voor de werelden  BieJ”A gemaakt. De 2e beperking is het deelnemen van de eigenschap Rachamiem (Miedat rachamiem, eigenschap van barmhartigheid, Biena) in de eigenschap van Dien (Miedat haDien, eigenschap van gerechtigheid, strengheid, Malchoet).

 

4 Tsoerót (let. vormen, mv. van tsoera)

Aviejoet of dikte van een wens in een schepsel, heet “zijn materie”. De 4 fasen van Aviejoet worden “de vier stadia” genoemd.

 

4 Jesodót (let. elementen)

4 stadia van Aviejoet in Malchoet.

 

11 soorten van reukstoffen

Nietsotsiem van het licht, die overgebleven zijn om Lev haEven te doen herleven.

 

22 Zie Kaf Beth.

 

27 Zie Kaf Zajin.

 

30 niveaus in Goef de Noekva.

3 bekledingen in Goef de Noekva, dus Ieboer, Jenieka en Mochien zijn te vinden in Achor van Noekva, waarbij in elke bekleding 10 Sfirot zijn.

 

32 Elokiem (let. 32 goden; van de daad van Genesis (heb. Ma'aseh Beresjiet).  

32 Netievot Chochma komende van Biena, die Elokiem heten en die uit 320 vonken er slechts 288 uitkiezen, die ook wel de eerste 9 genoemd worden en die Malchoet eronder als Psolet achterlaten.

 

A

A”A    (afk.) Ariech Anpien.

 

Aangrenzend (heb. samoech)

 

Aanhechten van Kliepot

Kliepot hechten zich aan Achoraiem van Malchoet, omdat Malchoet een Siejoem voor het Hoge licht maakt, zodat vanaf Malchoet en daaronder een plaats van duisternis is. Daarom staat Malchoet op het punt van Siejoem gelijk met Kliepot, die geacht worden daar te zijn aangehecht.

 

Aanraking

Indien het verschil van een traptrede of een niveau ten aanzien van zijn wortel niet zo groot is dat het een afscheiding van zijn oorsprong tot gevolg heeft, wordt het als een aanraking of het in contact komen met de oorsprong genoemd. Hetzelfde principe geldt ook voor opeenvolgende of aangrenzende traptreden.  

 

A"B (afk.) Partsoef Chochma in de A”K.

 

AB"A (afk.) Achor Be Achor, Ach Be Ach, (let. rug tot rug).  

Een correctie die middels licht Biena (Chafets Chessed) wordt uitgevoerd. Wanneer in een Klie tekort aan het licht Chochma ontstaat, dan ontvangt die Klie een correctie middels licht Biena, dat die Klie volledig vult.  

 

Abba (let. vader)

Partsoef in de werelden ABieJ”A

 

ABieJ"A van Kliepot (afk. Atsieloet - Brieja - Jetsiera - Asieja)

is parallel aan ABieJ"A van Kedoesja, alleen bevindt deze zich tegenover ZO"N van  Atsieloet en lager. De Kliepot worden onder Kedoesja gevonden op de plek waar Chalal Panoej zich bevindt, d.i.onder Siejoem van de lijn onder Malchoet waarmee alle Kedoesja beëindigt. Na de 1e  beperking is hun plaats onder Raglaiem van A"K. In de  2e beperking, wanneer Malchoet tot Biena stijgt, die in Goef van Nekoedot van SA"G is, wordt daar Parsa doorgetrokken, die de verspreiding van Kedoesja begrenst.  

Onder Parsa was een plaats voor Chalal Panoej gemaakt voor Olamot van BieJ"A. Omdat deze plaats zonder Kedoesja is, bezette de Kliepa deze gehele plaats. Het breken van keliem (Sjvierat Keliem) vond plaats omdat licht Chochma zich van Rosj de SA"G verspreidde en zich verder onder Parsa tot het einde van Galgalta in alle tien Sfirot wilde gaan verspreiden, zoals het vóór de 2e beperking was.  

Dat gebeurde, omdat G"E zich met ACHA"P verbond, beide in Rosj en in Goef  van de Partsoef van Niekoediem. Echter, voordat het licht tot de plaats van Chalal Panoej doorkwam, waren de Keliem gebroken en gingen dood, omdat Parsa niet ongedaan was gemaakt. Het licht was uitgegaan en steeg omhoog en de Keliem vielen onder Parsa en vermengden zich  met Kliepot, die zich op de plaats van BieJ"A  bevonden. Onder Parsa vielen alleen de Keliem ACHA"P van Goef de Niekoediem, en niet de ACHA"P van Rosj. Daarom strekken Kliepot zich slechts uit vanaf  ZO”N van Atsieloet en daaronder. 

 

AB”I (afk. Abba veIema, let. Vader en Moeder)

Partsoefiem in de werelden BieJ”A. 

 

AB"P (afk. Achor Be Paniem, let. Van achter- tot voorkant).  

Een correctie bij Noekva: Paniem van Malchoet is alleen Chochma. Echter, deze is niet in staat om het licht Chochma te ontvangen, omdat het licht Chochma uitsluitend samen met het licht Chassadiem kan worden ontvangen. Daarom herstelt Z"A Noekva middels een Zievoeg Achor Be Paniem, wat aan Paniem van Noekva het licht Chassadiem van Achoraiem de Zejr Anpien geeft. 

 

ACHA"P (afk. ozen - chotem – pe = oren-neus- mond)

Ontvangende keliem (wensen) in elke partsoef.

 

Achieza (let. het grijpen)

Net zoals een tak in zijn onderhoud voorziet door zich aan een boom vast te hechten, zo hecht de Kliepa zich aan de plaats van een gebrek (heb. Chiesaron) binnen Kedoesja, want een gebrek dient de Kliepa tot een pijp, waaruit zij kracht en leven put overeenkomstig de grootte van het gebrek binnen Kedoesja. 

 

Achor (mv.- Achoraiem, let. rug, achter of achterkant)  

1. Een Klie waar het licht Chochma zich niet aan hecht.

2. Een Klie of een deel van een Klie, dat niet weggeeft of ontvangt.

3. Een deel van een Klie onder Chaze (borst).  

 

Achoraiem de Noekva (let. achterkant van Noekva) 

De Sfirot van NeH"J de Noekva beëindigen Atsieloet, en daarom grenzen zij aan Kliepot, daar Kliepot vanaf NeH"J en lager beginnen. Het voornaamste grijpen van Kliepot vindt op Achoraiem plaats, zolang er gebrek is aan het licht Chochma. 

 

Achsadraiem (let. uitwendige kamers)  

Uitwendige kamers, NeH"J de Zejr Anpien, die een straling van Chochma hebben en dat wensen kenbaar maken. Een onthulling van de straling van Chochma heet Uitwendige kamers. Zie ook Iedrien. 

 

Adam haRisjon (let. de eerste mens)

 

Adam Kadmon (afk. A"K, let. Antieke Mens)

De eerste wereld, die na de 1e beperking verscheen en die uit Ejnsof ontvangt en van daar zich tot aan Olam Haze uitstrekt, heet Adam. Dat komt, omdat zijn Sfirot de Josjer samen met het Hoge licht de wortel van een mens (heb. Adam) in die wereld vormen. Hij heet Kadmon (let. antieke, vroegere) omdat de 1e Tsiemtsoem binnenin hem werkt. 

 

ADN"J (HaVaJa"H)

De naam van de Enig Scheppende Kracht in Malchoet of te wel in de partoef Bo”N.

 

Afdalen

Het samenvallen van eigenschappen van een hoger vat met dat van een lager vat met als gevolg een verslechtering van eigenschappen van het eerste vat.

 

Afgelegen (heb. Rachok) 

 

Afscheiding

Twee traptreden die uiterlijk geen gelijkenis qua eigenschappen vertonen, zodat zij in hun gehele structuur zelfs geen enkele gemeenschappelijke kenmerk hebben, heten van elkaar verwijderd te zijn of totaal van elkaar afgescheiden te zijn.

 

Afscheiding van de Siegiem (siegiem: let. Afval)  

Tiekoen die middels het licht Chochma, licht van Abba is gemaakt. Deze is noodzakelijk om de onderste “Hej” van alle gebroken Keliem af te scheiden. Omdat Siegiem vermengden zich met De Zeven koningen en veroorzaakten het breken van de wereld Niekoediem.

 

Afstandelijkheid

Een Tiekoen: wanneer een Klie zichzelf ervan weerhoudt om het licht Chochma te ontvangen en voor het licht Chassadiem kiest.

 

Afstandelijkheid van het Hoge licht

Hoe dichter iets zich bij de plaats van Chalal Panoej bevindt, op hoe grotere afstand het wordt geacht te zijn van het Hoge licht.

 

Agol (let. rond)

Agol is een zekere beginfase in het scheppingsproces, toen er geen onderscheid was noch van boven noch van onderen, tussen 4 stadia van “de wens om te ontvangen”. Daarom heten 4 stadia 4 ronde concentrische circels (heb. iegoeliem), de éne binnen de andere, die geen boven en onder tussen zich in hebben. Zie ook Jasjar.

 

Aien (let. niets)

Het verhullen van het licht Chochma. Het bestaan van het licht Chochma heet Jesj. 

 

Aivariem (let. organen) 

Sfirot de Goef.

 

Ajien 70 (de nummerieke waarde van de Hebreeuwse letter aien).

 

A”K  (afk. Adam Kadmon)

De eerste wereld die ontstaan was vanaf de schepping van de werelden.

 

Alef 1 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter alef)

 

Alija (let. stijging)

Het samenvallen van eigenschappen van een lager vat met die van een hoger vat met verbetering van eigenschappen van het eerste als gevolg.

 

Alpajiem Ama van de grens van Sjabbat (let. 2000 “Ama van de grens van Sjabbat”, waarbij Ama een lengtemaat van pakweg een half meter is). 

De ware plaats van de werelden is zoals in de 2e fase vóór de zondeval (d.i. vóór het voorval met de Boom der Kennis van Goed en Kwaad): Zejr Anpien komt op de plaats van Ariech Anpien, Malchoet komt op de plaats van Av"I, de wereld Brieja komt op de plaats van  IesjSoe"T, en de wereld Jetsiera komt op de plaats van Zejr Anpien. De eerste 4 Sfirot van de wereld Asieja komen op de plaats van Noekva en zijn bij de wereld Jetsiera aangesloten. De laatste 6 Sfirot van de wereld Asieja komen op de plaats van de 6 Sfirot van de wereld Brieja.

De eerste 6 Sfirot afkomstig van de wereld Brieja, vanaf Parsa tot de borst (Chaze) van de wereld Brieja, heten “Ieboer van Ier”, en behoren tot de stad, d.i. tot de wereld Atsieloet, omdat de 6 onderste Sfirot van de Asieja na het stijgen onder Parsa achterblijven. Vanaf Chaze de Brieja tot Siejoem, blijft een lege ruimte van 24 Sfirot over, waarin geen licht is. De 16 Sfirot vanaf Parsa tot Chaze de Jetsiera, heten de grens van Sjabbat (heb. tchoem Sjabbat) .  

‘Tchoem Sjabbat’ zijn de 10 Sfirot vanaf Chaze de Brieja tot Chaze de Jetsiera, wat 2000 Ama is. De 14 Sfirot vanaf Chaze de Jetsiera tot Siejoem heten Mador haKliepot. De stad (heb. Ier) dat is de wereld Atsieloet. Parsa is het einde van de stad.

 

Altruïsme (Onzelfzuchtigheid)

Het altruïsme is een aan ons volkomen onbekende eigenschap. Een altruïstisch mens is een mens, die, terwijl hij iets aan het doen is, geen enkel eigen voordeel voor ogen heeft. Van nature zijn wij alleen met een egoïstische eigenschap toebedeeld. Een altruïstische eigenschap is voor ons in het geheel onbegrijpelijk. 

 

Amieda (let. het staan)

 

Anie (let. ik)

Wanneer Malchoet is onthuld heet zij Anie (let. Ik), en wanneer zij verhuld is, heet zij Hoe (let. Hij).

 

Arba bchienot de or jasjar (let. vier stadia van het directe licht)

De vier stadia van vatontwikkeling – de 4 stadia van het directe (recht van de Schepper uitgaande) licht. Alle andere delen van de schepping, alle werelden, engelen, Sfirot, zielen – dat zijn slechts gedeelten van Malchoet. Aangezien vervolgens Malchoet op de voorafgaande stadia wenst te gelijken, stelt de gehele schepping een schaalvormige weerspiegeling van deze 4 stadia voor.

 

Ariech Anpien (let. lang aangezicht)  

Partsoef met de essentie van het licht Chochma. Een kleine straling (schijnsel) van Chochma heet Zejr Anpien. 

 

Aroch (let. lang)  

Een straling van Chochma. Katsar (let. kort) - een beperking van Chochma. Rachav (let. wijd) – een straling van Chassadiem. Tsar (let. nauw) – een beperking van Chassadiem.

 

Asieja

De 10 Sfirot van Malchoet, die zij van Zejr Anpien ontvangt. 

 

Atiek (let. antiek)  

 

Atsieloet  

Een geestelijke wereld waaruit het corrigerende licht op ons afkomt. 

 

Atsmoet (let. essentie)   

Licht Chochma, dat de levensbron en de essentie van de geëmaneerde schepping is.   

 

Avier (let. lucht ) 

Licht Roeach, het licht Chassadiem. 

 

AV"I (afk. Abba Ve Iema, let. vader en moeder)  

 

Aviejoet (let. grofheid) 

Een graad van dikte van “de wens om te ontvangen”

 

Avier Reikani (let. lege lucht)

Licht Chassadiem vóór zijn insluiting in licht Chochma. 

 

Avot (let. vaderen)  

Sfirot ChaGa"T ten aanzien van Sfirot NeH”J die hun zonen zijn. 

 

B

BieJ”A (afk. Brieja, Jetsiera, Asieja) 

 

BieJ"A van Olam Haze (let. BieJ"A van deze wereld)

De plaats van Miekdasj is Brieja; Erets Israel is Jetsiera; buiten Erets Israel is Asieja; Choerva is Kliepot. 

 

Bassar (let. vlees)

Dat is het 3e stadium dat Zejr Anpien wordt genoemd en waarin zich de 10 Sfirot bevinden, wiens gestalte van binnen en van buiten gelijk is: Mocha, Atsamot (let. beenderen), Giedien, Bassar, Or (let. huid, geschreven met een letter ajien) niet te verwarren met Or (let. licht, dat met een letter alef is geschreven). 

 

Bajiet (let. huis) of  Hejchal (let. paleis)  

Dit is Malchoet, dat van de inwendige Keliem is afgescheiden en tot een Klie is gemaakt voor Or Makief. 

 

Bchiena (let. Stadium). 

Er zijn vier Stadia in de vatontwikkeling. 

 

Bchiena Alef (let. het Stadium 1)

Het Bchiena Alef, dat Chochma heet, bevat in zich zowel een licht als een vat. Dat laatste bestaat uit de “wens om te ontvangen”.

 

Bchiena Beth (let. het Stadium 2)

Dit is ontstaan als gevolg van het feit, dat Chochma aan het einde van haar ontwikkeling een gelijkenis der eigenschappen wenste te verkrijgen met het licht, dat zich binnenin haar bevond.  

 

Bchiena Giemel (let. het Stadium 3)

Nadat het licht binnen de Schepping tot het stadium van het Or Chassadiem is gereduceerd, waarbij het Or Chochma praktisch helemaal afwezig was (zoals bekend, vormt het Or Chochma de primaire levenskracht in de Schepping), ging Bchiena Beth een gebrek te voelen. Aan het einde van haar ontwikkeling trok zij een gedeelte van het licht Or Chochma naar zich toe, opdat binnenin haar het Or Chassadiem zou beginnen te stralen. Daarvoor wekte zij binnen haarzelf een gedeelte van de “wens om te ontvangen” op, dat dan een nieuw vat zou vormen, dat Bchiena Giemel of Tieferet heet. En het licht dat zich binnenin bevindt, heet Or Chassadiem met een straling van het Or Chochma. Dat komt, omdat het belangrijkste deel door het licht Or Chassadiem en een klein deel door het Or Chochma bestraald wordt.

 

Bchiena Dalet (let. het Stadium 4)

Dit krijgt dezelfde hartstochtelijke “wens om te ontvangen”, die Bchiena Alef had. Daar komt nog bij, dat de Schepper al een keer het licht uit haar midden verdreef en zij weet nu hoe slecht het is om verstoken te zijn van het licht Or Chochma. Daarom verlangt zij nu veel meer naar dit licht, dan tijdens het stadium van Bchiena Alef. Dus de verspreiding van het licht en vervolgens de uitstoting ervan doet een Klie ontstaan. Zo ontstaat er een situatie, dat wanneer die Klie het licht weer zal ontvangen, zal deze aan het licht voorafgaan. Vandaar dat Bchiena Dalet de eindfase is in de vorming van een Klie die “Malchoet” heet.

 

Be'er (let. waterbron)  

De Jesod van Noekva, waaruit Or Chozer opstijgt a.h.w. uit de waterbron.

 

Beit HaMiekdasj (let. de Tempel)  

Brieja van Olam Haze (Zie ook BieJ"A van Olam Haze) 

 

Ben (let. zoon)  

Een lagere ten aanzien van een hogere.

 

Beperking

Dit betekent onderwerping van wil, of beperking van wens. Bij voorbeeld, indien een mens zichzelf beperkt in het ontvangen, hoewel zijn verlangen zeer sterk is, dan zegt men, dat hij zichzelf beperkt om meer te ontvangen.

 

Beroer (let. selectie, verheldering, sortering; mv. Beroeriem) en Tiekoen (let. correctie).  

“Beroer” betekent het naar beneden brengen van 32 Nietsotsiem, 32 Malchoejot in het stadium van Psolet. 288 Nietsotsiem blijven over voor Kedoesja, die na hersteld te zijn middels straling van Abba, “beroer’ of tewel ‘het uitzoeken van lichten” genoemd wordt.

Echter zonder Malchoet is er geen niveau, en insluiting van de Eerste Hej samen met de Onderste Hej wordt van het scherm van “Iema” ontvangen en wordt insluiting van Dien (Miedat haDien) in Rachamiem (Miedat haRachamiem) genoemd. Door deze insluiting zijn 32 nieuwe Malchoejot tot een compleet aantal van 320 Nietsotsiem gemaakt.  

“Beroer” alleen is mogelijk middels het licht van Abba, omdat dit het 4e stadium niet bestraalt en op die manier wordt Psolet uitgezocht. Tiekoen komt door het licht van Iema. Beroer is bedoeld om delen van het 4e stadium uit te selecteren. Deze verhinderen namelijk de ontvangst van het Hoge licht.

 

Beth 2 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter beth) 

 

Betten (let. maag; ook buik)

Het lagere derde deel van Tieferet in elke Partsoef. “Noekva” is een plaats van zwangerschap en geboorte. Zie ook “plaats van zwangerschap”.

 

Bevattingsniveau

Een traptrede in het bevatten van het geestelijke.

 

Beweging (heb. tnoe'a)

Elke vernieuwing van vorm ten aanzien van een voorafgaande vorm heet beweging. Elke nieuwe fase is een geestelijke beweging, die zich van vorige fase onderscheidt, die op haar beurt haar begrenzing opgeeft en een eigen persoonlijke naam verwerft. Daarom kunnen fasen met tastbare (materiële) dingen worden vergeleken die door voortbewegingen van elkaar gescheiden worden en hun vorige plaatsen verlaten.   

 

Biena

Eén van de 10 Sfirot, die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) zich bevindt en aan wiens orde het gehele Heelal is onderworpen. 

 

Biena (let. begrijpen)  

Bespiegeling over oorsprong/oorzaak en gevolg van verschijnselen. 

 

Binjamin

Het scherm, dat de oorzaak is van het het stijgen van Or Chozer vanaf Joed de Zejr Anpien.

 

Blauw (heb. Tchelet)  

 

Bloed (heb. Dam)

Zie ook geboorte.

 

Bohoe

Zo wordt Ariech Anpien genoemd, omdat hier sprake is van onthulling van het begrijpen en aanvoelen. Zie Tohoe.

 

Bolet (let. vooruitsteken)

Een bestraling door Chochma. 

 

BO”N  

Partsoef van Malchoet in Atsieloet.

 

Boom  (heb. ets) 

Jesod van Z"A, de middenlijn, plaats van Zievoeg. 

 

Boom der Kennis (heb. Ets haDaat)  

Een plaats vanaf Chaze en eronder die Asieja wordt genoemd en met name Jessod (basis), die de middenlijn is, wordt “ets” (boom) genoemd. 

 

Boom van Kennis van Goed en Kwaad (heb. Ets haDaat tov vera)  

Alles wat zich vanaf Chaze de Z"A en daaronder bevindt, omdat daar een straling van Chochma is. En daarom ook grijpen Kliepot zich daar aan vast. Dat heet kwaad.  

 

Boom des levens (heb. Ets Chajiem)   

Een plaats vanaf Chaze en erboven, dus een plaats van verhullende Chassadiem. Daar is licht van Achoraiem de Biena waar Kliepot geen grip op hebben.  

 

Boré (let. De Schepper)  

Deze naam van de Enig Scheppende Kracht is van toepassing op het introduceren van iets nieuws nl. de “wens om te ontvangen” die uit het niets tot iets is gekomen.

 

Boven en beneden

Wat een betere (hogere) graad geacht wordt te zijn,  heet “boven” en wat een slechtere graad wordt geacht te zijn, heet “beneden”.

 

Brieja

Het ontstaan van iets nieuws van iets uit niets onder Parsa, onthuld als Aviejoet en als “wens om te ontvangen”. 

 

Briet (let. verbond)  

Plaats van scherm en Aviejoet waar Zievoeg met Hoge licht plaatsvindt. 

 

Bron van de lichten (heb. makor haOrot)

Malchoet de Rosj die Or Chozer doet opstijgen welk Or Chozer het Hoge licht bekleedt en het in Goef laat doorlopen. 

 

C

Chafets Chessed (let. de wens voor goedertierenheid)

 

CHaGa"T (afk. Chessed - Gevoera - Tieferet)

 

Chaj (let. levend)

Jessod: daar hij het opstijgen van de 10 Sfirot van Or Chozer veroorzaakt en in hen de 9 Sfirot van Or Jasjar ontvangt. 

 

Chaja (let. leven, levend)

Licht Chochma. (Zie Or Chochma.) 

 

Chaja

Licht dat in de Sfira Chochma is bekleed. 

 

Chajoet (let. levenskracht)  

 

Chalal (let. vacuum)  

Het 4e stadium dat geen licht in zich heeft. Als gevolg van de 1e beperking is het uit de schepping niet verdwenen, maar bestaat als een stadium van leeg vacuum zonder licht.  

 

Chalal Panoej (let. lege ruimte of vacuum) 

Door de 1e beperking brengt Malchoet het Hoge licht tot aan het einde. Dit einde bevindt zich boven het punt van Olam Haze. Door de 2e beperking stijgt de plaats vanaf Siejoem van de Partsoef Galgalta tot aan Chaze van de Partsoef de Niekoediem, en vanaf daar en eronder werd een plaats gemaakt voor Chalal Panoej en voor Kliepot.  

Echter, als gevolg van het afdalen van Keliem tot de plaats van BieJ"A onder   Chaze, bleven alleen 14 Sfirot voor Mador haKliepot over. En als gevolg van de zondeval van Adam haRisjon steeg het punt van Siejoem van Kedoesja tot Biena van Malchoet van de wereld Asieja, die de grond van Hof van Eden heet, en vanaf daar was een plaats voor Chalal Panoej is gemaakt.  

Als gevolg van het breken van Keliem en de zondeval van Adam HaRisjon, werd het vacuum verkleind omdat de plaats van Parsa steeg tot Biena van Malchoet de Asieja. Echter, Kliepot verkregen kracht om 4 werelden op te bouwen. 

 

Chalav (let. melk)  

Licht Chassadiem dat Biena aan Zejr Anpien na zijn geboorte doorgeeft en daarin  weer terugkeert om tot Chochma te worden, heet “Chalav wordt veranderd in Dam”. 

 

Chalon (let. venster)  

Kracht van Or Chozer die de ontvangst van licht in Klie mogelijk maakt. 

 

Chama beNartiek (let. de zon in zijn omhulsel)  

NeH”J de Zejr Anpien die in Noekva zijn ingehuld. 

 

Chassadiem (let. goedertierenheid) 

 

Chaze (let. borst)

Siejoem van de 2e beperking. Vandaar, dat de 2e beperking niet de plaats bereikt die zich boven Chaze in Keliem de Paniem bevindt. 

 

Cheilot of Malchoet (of tsevaot van Malchoet; let. hemelscharen van Malchoet) 

Partsoefiem die uit Malchoet van de werelden BieJ"A verschijnen. 

 

Chessed 

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten en die orde schept, waaraan het gehele Heelal is onderworpen. 

 

Chet   8 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter chet).

 

Chieboek Linkse (let. omhelzing van links) 

Het uitstromen van kracht van Zejr Anpien op Malchoet, zodat Malchoet in staat wordt gesteld de Onderste Hej te verlagen en ACHA"P op te laten stijgen. 

 

Chietsoniejoet (let. uitwendige)  

Het meer verdunde deel van Klie, dat zelf Klie is voor Or Makief.

 

Chochma

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten en die een orde schept, waaraan het gehele Heelal is onderworpen. 

 

Chochma (let. wijsheid) 

De kennis van eindresultaten in alle details die er in het gehele bestaan zijn.  

 

Chochma (let. wijsheid)  

Licht van essentie van de schepping. Zie ook Or Chochma.

 

Chochma kedoema (let. antieke Chochma)  

Chochma die in Ariech Anpien is en die Atsieloet niet verlicht doch slechts Chochma van 32 Netievot. 

 

Chochma van 32 paden (heb. netievot)  

Licht Chochma dat Biena voor ZO"N ontvangt. Dat zijn de 22 letters van Biena en de 10 Sfirot van Ieboer in Biena.

 

Choe”B Toe”M (Heb. Chochma oe Biena tieferet oe Malchoet)

Deze vier Bchienot komen overeen met de vier werelden: Atsieloet, Brieja, Jetsiera en Asieja. De wortel van deze Sfirot heet “Kether” (kroon), maar hij wordt vaak niet meegerekend in opsomming van Sfirot en daarom spreekt men over: Choe”B Toe”M.

 

Choemasj (Pentateuch, Vijf boeken van Mosje, Miekra, Thora sjeBiechtav)

Zie onder Vijf boeken van Mosje.

 

Cholam (Hebreeuws accent boven een letter, dat op een klinker [o] wijst)

Lichten boven Otiejot.

 

Chomer (let. materiaal)

Aviejoet die in Partsoef aanwezig is en die uit het 4e stadium van de wens komt. Deze heeft ook lengte, breedte, diepte en 6 Ketsavot: boven, beneden, oost, west, noord en zuid.

 

Chosjech (let. duisternis)

Het 4e stadium van “de wens om te ontvangen” dat licht ontvangt als gevolg van Tsiemtsoem. 

 

Choerva (let. ruïne, plaats van vernietiging) ook Miedbariejot (let. woestijnen)

Plaats van Kliepot in Olam Haze. 

 

Choets laArets (let. buiten het land Israel)

Asieja van Olam Haze. Brieja – de plaats van Beit HaMiekdasj. Jetsiera – dat is Erets Israël. 

 

Chotam (let. Stempel, zegel)

Or Chozer dat van het scherm en daarboven opstijgt en de 10 Sfirot de Rosj bekleedt. Nechtam – dezelfde 10 Sfirot die van Rosj tot Goef passeren. 

 

Chotem (let. neus)

Sfira van Zejr Anpien de Rosj. 

 

Cirkel

Indien tussen de 4 stadia van “de wens om te ontvangen” geen onderscheid in bijv. "boven" en "beneden" gemaakt kan worden, wordt de laatste als cirkel beschouwd (want cirkel heeft noch "boven" noch "beneden"). Daarom zijn de vier stadia gedefinieerd als vier concentrische cirkels, de één binnen de andere waarbij het onmogelijk is om van "boven" of "beneden" te spreken.

 

Correctietraptreden

Op elke geestelijke traptrede verandert de mens a.h.w. zijn naam. Dat is afhankelijk van die traptrede, waarop hij zich bevindt: zo heet hij hetzij Farao, hetzij Mosje of Israël. Al deze namen zijn de namen van de Schepper - niveaus van het voelen en begrijpen van Hem. Kabbalistische bronnen zijn in de regel geschreven door kabbalisten die alle traptreden van correctie doorgelopen hebben. Verder zijn er nog traptreden (geen correctietraptreden) van het persoonlijk voelen en begrijpen – het persoonlijke contact met de Schepper. Deze worden niet bestudeerd. Zij behoren tot “geheimen van de Thora”. Zij worden bij wijze van geschenk van boven door degenen ontvangen, die zich reeds volledig gecorrigeerden. Traptreden van correctie behoren tot “Taamej Thora” (let. de smaken van de Thora) en deze dienen wel te worden bestudeerd.

 

D

Da'at (let. kennis)  

 

Daarna (heb. achar kach)

Vroeger is oorzaak en daarna is gevolg dat daaruit voortkomt, een volgende fase die gevolg is van voorafgaande. Zie Vroeger.

 

Dadej Behema (let. borsten van vee)

Straling van Malchoet zonder Mietoek van Rachamiem (let. het zoet maken door barmhartigheid); (heb. mietoek harachamiem), een lager derde deel van Netsach en Hod van Atiek bevindt zich in de wereld Brieja. 

 

Dadiem (let. borsten van een beest)  

Tussenstadium tussen degene die Hoger en die Lager is. Wanneer degene, die Hoger is relatie heeft met degene, die Lager is, zelfs in een periode, wanneer degene, die Lager is niet geschikt is om tot degene, die Hoger is op te stijgen.

 

Dalet 4 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter dalet) 

 

Dam (let. bloed)  

Aviejoet dat in Malchoet is. Op deze Aviejoet is de 1e beperking van toepassing, zodat er geen licht binnenin kan worden ontvangen. Vandaar dat Malchoet ophoudt licht te ontvangen en daarom heet deze Dam. Wanneer deze Aviejoet in NeH”J is, heet die Dam die in de bron is waarvoor Dien (gerechtigheid) van het niet ontvangen van toepassing is. Echter, wanneer deze Aviejoet  tot ChaGa"T opstijgt dat niet zijn plaats is, wordt het verzoet en veranderd in melk.  

 

Dam die in Makor is (let. bloed dat in de bron is)  

Zie Dam.  

 

Dam van Lejda (let. bloed van geboorte)  

Wanneer MA"N van Zejr Anpien tot Av"I opstijgt, stijgt hij samen met MA"N van alle Partsoefiem op die in de toekomst zullen verschijnen vanaf Zejr Anpien tot de laatste Partsoef  uit de wereld Asieja.  

Gedurende maanden van Ieboer, wordt MA"N van Zejr Anpien selecteerd uit overige MA"N. Partsoefiem van Ieboer van Zejr Anpien verschijnen en vervolgens wordt MA"N van Zejr Anpien geboren. Tijdens de geboorte vloeit alle MA"N die niet tot Zejr Anpien behoort uit als Dam van Lejda. Dam van Lejda wordt ook Dam Tamé genoemd.

 

Dam die in melk is veranderd

Zie Dam.

 

Dam Tame (let. onrein bloed) – heet ook Dam van Lejda.  

 

Derech Tsad (let. zijdelingse weg)

Beperkte uitstroming.

 

Dichtbij (heb. karov)

 

Dichterbij

Elke fase (Partsoef) die een nadere affiniteit heeft met welke andere aangrenzende Partsoef dan ook, heet "dichterbij".  

 

Dieboer (let. spraak)  

De 10 Sfirot van licht die passeren van Malchoet de Rosj (“pe”) tot “Toch” (het binnenste deel van Partsoef). Inwendige Partsoef van Noekva heet Dieboer en indien deze wegvalt en Noekva alleen met uitwendige Partsoef overblijft, dan heet deze Ielem, omdat inwendige Partsoef is GA"R en uitwendige is Va"K. 

 

Dieboer (let. spraak) 

De 10 Sfirot van licht die via Malchoet passeren en afdalen van deze verder naar beneden tot Goef. 

 

Dien (let. gerechtigheid)  

 

Direct licht (heb. or jasjar)

Licht dat bij Klie aankomt heet “direct licht” of “Or Jasjar”.

 

Dmoet (let. gelijkenis, image)

Levoesjiem van Mochien van Noekva. De letters Joed - Hej - Vav van de naam HaVaJa"H zijn Tselem en de laatste Hej van HaVaJa"H is Dmoet. 

 

Doel der Schepping (heb. tachliet habrieja) 

Eindcorrectie die Gmar Tiekoen heet. 

 

Dofen (let. zijde)  

Aviejoet van scherm is Klie die licht ontvangt. Deze heet Dofen van Klie, omdat zijkanten van Klie zijn geheel vormen. De 4 stadia van Aviejoet zijn 4 Kliepot in breedte van zijde en worden als Pniemiejoet en Chietsoniejoet beschouwd.  

Het grofste stadium in zijkanten van Klie laat een groter licht neerdalen en wordt als Pniemiejoet van Klie beschouwd; de overige meer verdunde stadia worden als Chietsoniejoet van Klie beschouwd. Het 4e stadium is inwendig ten aanzien van het 3e stadium en het 3e stadium is inwendig ten aanzien van het 2e stadium.

 

Dood (heb. Mieta)

 

Dood van de Koningen (heb. Mietat haMelachiem)

 

Dormieta (let. slaap)

Wanneer Partsoef stijgt tot wat Hoger is dan MA"N dan stoten al zijn lichten van hem uit. Er wordt van uitgegaan dat Partsoef met een heel klein beetje levenskracht blijft bestaan en deze afgenomen levenskracht wordt beschouwd als slaap.

 

Driehoek

Graad die slechts de eerste drie stadia van “de wens om te ontvangen” heeft. 

 

Duisternis (heb. Chosjech)

Het vierde stadium van “de wens” dat geen Licht ontvangt vanwege de beperking, wordt beschouwd als de wortel van duisternis. Zie ook Plaats van duisternis.

 

Dvejkoet (let. vereniging, samenvloeiing, aanhechting)

Gelijkvormigheid van twee geestelijke eenheden.  

 

E

Echad (let. één)

Het Hoge licht dat Zijn Essentie uitspreidt van boven naar beneden zonder enige verandering van vorm.

 

Echad (let. één)

Het zich samenvoegen middels overeenkomst van eigenschappen.

 

Eden eljon (let. Opperste Eden)

Jessod van de wereld Brieja. 

 

Eden tachton (let. Lagere Eden)

Jessod van de wereld Asieja. 

 

Eén Zie echad.

 

Eén

Het Hoge licht dat zich vanuit de Essentie van de Schepper verspreid heeft, is de Eenvoudige en de Absolute éénheid gelijk Zijn Essentie is. En daar het Hoge licht zich in de Oneindige wereld bevindt is ook dit Licht de absolute Eénheid, zelfs in deze fysieke ruimte van “de Wereld van actie” waar het zonder diversiteit of zelfs maar een spoor van een aanvullend stadium is. Daarom heet het Eén.  

 

Eénheid

Twee ongelijke graden nadat zij een gelijk stadium hebben bereikt, worden beschouwd als te zijn verenigd in één graad die “éénheid” heet.  

 

Eénvormig

Wanneer er geen onderscheid te maken is tussen de 4 stadia van “de wens om te ontvangen”.

 

Eenvoudig

Datgene wat geen onderscheid van graden of afmetingen kent. 

 

Eenvoudig licht

Licht dat in zichzelf een vat bevat en toch geen onderscheid maakt tussen Licht en Vat.

 

Eenvoudige wens

Dagene, wat geen onderscheid van graden of afmetingen kent: egoïsme. Het egoïsme is een eigenschap van de mens die hem automatisch dwingt uit alles wat hij doet zijn eigen voordeel te behalen en alleen dát ziet hij als het doel van zijn handelingen.

 

Eigenschap rachamiem (heb. Miedat harachamiem, let. maat van barmhartigheid)

Eigenschap Rachamiem (Miedat Harachamiem, eigenschap van barmhartigheid) – Biena neemt aan de 2e beperking deel in haar eigenschap van Dien (Miedat haDien, eigenschap van gerechtigheid), dus Malchoet. 

 

Eindcorrectie (heb. Gmar tiekoen) 

Dat is het Doel van de Schepping.

 

Einde

Beperking of grens van elke geëmaneerde schepping wordt bereikt door kracht van restrictie die zich in het vierde stadium bevindt. Het Hoge licht houdt op daar te stralen omdat dit vierde stadium hem niet opneemt. 

 

Einde (heb. sof) 

Het door het licht niet opgevulde deel van Malchoet heet “sof” (“einde”). 

 

Ejnsof (let. De Oneindige Eén)  

 

Elohiem achariem (let. andere goden)  

Het hechten van Kliepot aan Achoraiem de Noekva omdat Noekva geen complete Beroer vóór de Gmar Tiekoen heeft. 

 

Eljon (let. bovenste, bovenste niveau)  

Datgene wat het belangrijkste is.

 

Emanator (let. “degene van wie iets uitstroomt”)

Elke oorzaak van graad of niveau die deze beïnvloedt heet "Emanator". Het begrip  "Emanator" is een alomvattend begrip dat uit twee delen bestaat: 1. Verspreiding van Licht en 2. Zijn Vat – datgene wat Licht bevat of ontvangt. 

 

Emtsa'i (let. midden)  

Datgene wat aanéénsluit, overweegt en beslist tussen twee uiteinden die met tussenruimte van elkaar af staan.  

 

Enige

“Enige” verwijst naar het Hoge licht dat straalt en regeert over veelheid van gedifferentieerde graden en niveaus met als doel om al hun ongelijk zijn te veranderen in één gelijkvormigheid met Zijn Enige Fase.

 

Erets Edom (let. het land van Edom)  

Wanneer Malchoet in Biena is ingesloten dan heet Biena Erets Edom. 

 

Erets eljona (let. hoger land)  

Biena terwijl Malchoet heet Erets Tachtona. Zie ook Erets Edom. 

 

Erets Israel (let. het land van Israel)  

Jetsiera van Olam Haze. 

 

Erets tachtona (let. lager land)  

Malchoet. 

 

Et (voorzetsel van het 4e naamval; gespeld “alef – tav”) 

Malchoet heet “Et” omdat zij alle letters van alef (de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet) tot tav (de laatste letter in het alfabet) bevat. 

 

Et Ratson (let. tijd van welwillendheid, wens)  

Dat gebeurt tijdens Zievoeg van Gadloet, wanneer middels licht A"B-SA"G dat licht Chochma uitstraalt, Se'arot verdwijnen en Metsach van de wens is onthuld.  

 

Ets (let. boom)  

Jessod van Zejr Anpien; de middenlijn; plaats van Zievoeg. 

 

Etsbaot regliem (let. tenen van voeten)

De lijn waar Klie eindigt heet “Siejoem” of “etsbaot regliem” of “tenen van voeten”.           

 

F

Fylacteria (heb. tefiellien); (let. uit Gr.: wachtpost, beschermmiddel)

Zie onder tefiellien.

 

G

G”A (afk. Galgalta veEjnaiem)

Gevende keliem.

 

Gadloet (let. grootheid)  

Licht Chochma van een gegeven niveau. 

 

Gag (let. dak)  

“Kether” op elk niveau. 

 

Galgaliem (let. wielen) 

Sfirot de Iegoeliem omdat in hen lichten cirkelvormig zijn. Dat komt, omdat daar geen Zakoet en Aviejoet te vinden zijn.  

 

Galgalta (let. schedel)  

Partsoef van “Kether”.  

 

Galgalta veEjenejem (let. schedel en ogen). Zie ook G”A.

 

Gan Eden (let. de Tuin van Eden)

Tuin van Eden is Malchoet de Atsieloet. Eden is Chochma, Gan is Malchoet. Daar de gehele wereld Atsieloet de Chochma is heet Malchoet de Atsieloet Gan Eden. 

 

Gan Eden Eljon (let. de hogere Hof van Eden)  

In de wereld Brieja dus Biena. 

 

Gan Eden Tachton (let. de lagere Hof van Eden)  

Jessod van Malchoet in de wereld Asieja. 

 

Ga"R (afk. Giemel Risjonot; let. drie eerste [Sfirot])  

Lichten van Rosj die vóór Keliem waren, stellen Sfirot KaCha"B voor. Dat heet Rosj de Partsoef.

 

Ga"R de Goef

ChaGa"T (Chessed – Gvoera – Tieferet). 

 

Gasjmioet (let. het stoffelijke)  

Alles wat verbeeld of waargenomen wordt door onze 5 zintuigen of alles wat plaats of tijd inneemt. 

 

Gazar (let. afsnijden)  

Separatie van de lagere Hej van Keliem die in BieJ”A vielen. Hier hangt alle correctie van af.

 

G”E (afk. Galgalta veEjnaiem).

 

Gebed

Het overbrengen van eigenschappen van een lagere naar een hogere heet verzoek, gebed, M”aN.

 

Geboorte (heb. Lejda)

 

Geest (heb. Roeach)

Licht van barmhartigheid heet geest.

 

Gehoor (heb. sjmija)

 

Gelijkenis

Indien er geen gradueel onderscheid is tussen de vier stadia van “de wens om te ontvangen” dan zegt men dat zij gelijk zijn of lijken op elkaar. 

 

Gevuld (heb. malle)

Dit begrip betekent dat er geen enkel gebrek is en het onmogelijk is om iets te bedenken zelfs het kleinste kleinigheid om aan het gevulde toe te voegen.

 

Giediem (of giedien, let. pezen)

Keliem de Biena in de 10 Sfirot wiens gestaltes zijn gelijk. Zie ook Inwendige  Zievoeg.

 

Gielgoel (let. zielsverhuizing of reïncarnatie)

 

Giemel 3 (het nummerieke getal van de Hebreeuwse letter giemel). 

 

Gmar Tiekoen (let. eindcorrectie)  

 

Goef (let. lichaam)

De echte Keliem van ontvangst op elk niveau die zich door de kracht van Or Chozer verspreiden dat in het scherm is vanaf het scherm en eronder. De ontvangst van lichten in Goef vindt in de realiteit plaats (als tegengesteld tot de potentialiteit. Zie koach).

 

Grenslijn

Beperking of grens van elke geëmaneerde schepping is bereikt door kracht van restrictie die in het vierde stadium aanwezig is. Het Hoge licht houdt daar op te stralen, omdat dit vierde stadium hem niet accepteert. 

 

Groot (heb. gadol) 

Het verschijnen van licht Chochma. Het gebrek aan licht Chochma maakt Partsoef klein. 

 

Gvoel (let. grens)  

Scherm dat op een bepaald niveau is. 

 

Gvoera

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten en waaraan de orde van het gehele Heelal is onderworpen. 

 

H

Habata van de Paniem (let. kijken naar het gezicht) 

Uitstraling van licht Chochma. 

 

Hachana (let. voorbereiding)  

Zie voorbereiding voor het ontvangen. 

 

Hagdala (let. groei)  

De overgang van toestand Katnoet tot Gadloet. 

 

Hakaa (let. stoot van licht) 

Malchoet die in de TS”A al het licht uitstortte, besloot om licht middels scherm te ontvangen. Het directe licht komt bij haar aan, duwt op het scherm en wenst naar binnen door te dringen. Malchoet weigert het licht te ontvangen daar zij zich  herinnert welke brandende schaamte zij ondervond toen zij met het licht gevuld was. De weigering van het licht betekent zijn weerkaatsing middels scherm. Zulk licht heet weerkaatsend licht, of te wel “Or Chozer”. Weerkaatsing zelf heet stoot van het licht, “Hakaa” - van het woord Maka (slag, stoot). Ontmoeting van het Hoge licht met het scherm lijkt op die van twee harde objecten, waarbij de één wenst door de grens van de andere door te breken, dat hem weerstand biedt en hem niet toelaat binnen te dringen.  

 

Hamsjacha (let. daad van aantrekking)  

Zie niemsjach. 

 

Hamtaka (let. het verzoeten)  

Indien Keliem wegens het breken beschadigd zijn, dan hebben zij a.h.w. licht nodig om hun bitterheid te verzoeten. Namelijk, hun kracht van Dien (gerechtigheid), zodat uitwendige krachten aan hen niet zouden aangrijpen (aanzuigen). 

 

HaVaJa"H - ADN"J

Zievoeg Pb"P van Zejr Anpien en Noekva zijn verwijzingen naar combinatie   JAHDVNH"J: Joed van HaVaJa"H die Zejr Anpien is komt aan het begin van de combinatie te staan en zinspeelt op Chochma die in Zejr Anpien is. Joed van  ADN"J die aan het einde van de combinatie staat zinspeelt op Chochma die in   Noekva is. 

 

Havdala (let. separatie)

Actie van scherm dat Partsoef op weg naar beneden isoleert opdat deze zijn levenskracht er niet boven zou uitrekken.

 

Hej 5 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter hej).

 

Hej De letter Hej in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej).

Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft eindeloze hoeveelheid van betekenissen omdat hij een skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij overeen met 5 geestelijke werelden.

 

Hevel (let. adem, stoom)

Or Chozer dat vanaf scherm opstijgt.

 

Hiestakloet (let. aanschouwing)

Verspreiding van licht vanaf Ejnsof tot scherm. Licht dat van Ejnsof  komt is altijd licht Chochma of Or Ejenajem, of Re'ija, of Hiestakloet. 

 

Hietkasjroet (let. verbinding)  

De 10 Sfirot van Or Chozer dat vanaf scherm de Rosj opstijgen en de 10 Sfirot van Or Jasjar insluiten, verbinden zich met elkaar, omdat daar lichten zijn nog van vóór Keliem. 

 

Hietkoleloet (let. insluiting)

 

Hietpasjtoet (let. verspreiding)

Licht dat van Emanator uitgaat en bij de geëmaneerde schepping aankomt. Dat doet zich voor als gevolg van het neerdalen in de geëmaneerde schepping van “de wens om te ontvangen” die licht naar zich toe trekt overeenkomstig grootte van zijn verlangen ernaar. 

 

Hiezdachechoet van scherm (let. verdunning van scherm)

 

Hod

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten en waaraan de orde van het gehele Heelal is onderworpen.

 

Hogere

Datgene, wat meer verdienstelijk is wordt als “hogere” geacht. 

 

Hoofd (heb. Rosj)

Deel van Partsoef waar Malchoet licht nog niet ontvangt, doch voorlopig slechts analyseert hoeveel ervan zij in staat is “niet voor zichzelf” te ontvangen, maar omwille van de Schepper, heet hoofd, “Rosj”.

 

Hoofd

Dat deel van de geëmaneerde schepping dat in een nauwe verwantschap staat met de Oorsprong.

 

I

Iedrin (let. inwendige kamers)  

Inwendige kamers, ChaGa"T van Zejr Anpien, die met licht Chassadiem zijn gevuld en die geen straling van Chochma vertonen. Daarom heten zij inwendige. Zie ook  Achsadraïem. 

 

Ieboer (let. zwangerschap)  

Zievoeg van Katnoet. Zie ook Jarchej Ieboer. 

 

Ieboer van Ier (let. zwangerschap van een stad); (heb. ieboer haïer)  

De eerste 6 Sfirot van Brieja die vooruitsteken uit de wereld Atsieloet en eronder. 

 

Iegoeliem (heb. cirkels)

Zie Agol.

 

Ielem (let. doof)

De 10 Sfirot van het licht welke sfirot vanaf Malchoet de Rosj (“pe”) naar “Toch” doorlopen. Inwendige Partsoef van Noekva heet Dieboer en indien deze vertrekt en Noekva alleen met haar uitwendige Partsoef overblijft, dan heet die Ielem, omdat inwendige Partsoef is Ga"R en uitwendige is VA"K.

 

Iema (let. moeder)

 

Iema Tata'a (let. lagere moeder)

Malchoet de Atsieloet. 

 

Ier (let. stad)  

Toestand van de wereld Atsieloet, wanneer de onderste werelden naar boven tot haar opstijgen.  

 

IesjSoe"T (afk. Israel, Saba oeTvoena; let. Israel, grootvader en inzicht) 

Het aspect van Za”T of ACHa"P van Av"I. Wanneer Av"I Zievoeg PB"P maken, worden Av"I en IesjSoe”T beschouwd als één Partsoef. Wanneer Av"I Zievoeg Av"A maken is IesjSoe”T van Av"I tot een aparte Partsoef afgescheiden.

 

Intentie (heb. kavana)

 

Invloed

Het overbrengen van eigenschappen van hogere naar lagere heet “neerdalen” of “invloed”.

 

Inwendig licht (heb. Or Pniemi)

Licht dat binnen “Toch” van Malchoet is ingegaan heet “Or Pniemi” of “inwendig licht”.

 

Inwendig deel (heb. “Toch”)

Deel van Klie waarin het licht ontvangt heet “inwendig deel” of  “Toch”.

 

Inwendige (heb. Pniemi)

Wanneer licht naar binnen straalt en is in het binnengedeelte van Klie ontvangen,  dan wordt dat licht gemeten en door het vat begrensd. Maar wanneer het tot het uitwendige gedeelte van vat verspreid is, is er geen begrenzing aan licht dat ontvangen is.

 

Inwendige Zievoeg van Atsieloet

Inwendige Keliem van Atsieloet zijn KaCha"B die heten: Mocha, Atsamot (let. botten), Giediem samen met de lichten NaRa"N. Het licht van Chaja en Jechieda zijn ingehuld binnen het licht Nesjama. Keliem van Zejr Anpien en Malchoet waren afgescheiden van Partsoef. Daarom heten zij Bassar en Or (“or” met de letter “aien”, dus in de betekenis van “huid”), die geen echte en voltallige Keliem zijn, maar omringen Klie van Goef slechts van buiten.  

Zij ontvangen lichten die in hen zijn - Roeach en Nefesj – van inwendige Keliem. Daarom zijn lichten Roeach en Nefesj in inwendige Keliem en lichten Roeach en Nefesj in uitwendige Keliem. Uit Zievoeg van inwendige Keliem worden zielen van mensen geboren en van Zievoeg van uitwendige Keliem worden zielen van engelen (krachten) geboren.  

Daarom worden zielen van mensen als Pniemiejoet van de werelden beschouwd, omdat zij vanuit inwendige Keliem van Partsoef tevoorschijn komen. Terwijl engelen als Chietsoniejoet van de werelden worden geacht, omdat zij uit uitwendige Keliem van Partsoef onstaan. 

 

Israel of Mosje en Israel

Ga"R of Zejr Anpien, of inwendige Partsoef. 

 

J

Ja'akov (Jaakov)  

Va"K van Zejr Anpien of uitwendige Partsoef. 

 

Jachied (let. enkelvoudig)  

Het Hoge licht dat veelheid aan niveaus tot hun gelijkwaardige niveaus terugbrengt. Zie ook mejoechad. 

 

Jarchej ieboer (let. maanden van zwangerschap)  

“Tijd” en “plaats” verwijzen naar vernieuwingen van vorm. Partsoef is gecompleteerd middels vele Zievoegiem en lichten: 7, 9 of 12 maanden in overeenstemming met het aantal lichten die verenigd zijn voor het volledig maken van Partsoef. 

 

Jasjar (let. rechte)  

Het neerdalen van het Hoge licht tot Keliem staat precies in overeenstemming met het verlangen van Keliem, in conformiteit met hun 4e stadium. Dat is vergelijkbaar met een zwaar object dat direct naar de grond valt. In Keliem die geen Aviejoet hebben, circuleert het licht, omdat zij niet over de kracht beschikken het licht direct naar zich toe aan te trekken. Zie ook Agol. 

 

Jechieda (let. enig) 

Licht dat in de Sfira Kether is ingehuld. 

 

Jemej Kedem (let. dagen van vroeger)  

Sfirot van Atiek, daar zij in zichzelf Malchoet van de 1e beperking hebben die van alle overige Partsoefiem de Atsieloet verhuld was. 

 

Jenieka (let. aantrekken van levenskracht)

 

Jenieka de Kliepot (let. aantrekken van levenskracht door het schil)

De essentie van Kliepot is een volkomen kwaad en zij zijn niet in staat om welk licht dan ook te ontvangen. Echter, op het moment van het breken van Keliem vielen Keliem in Kliepot en zijn voor hen Nesjama en Chajoet geworden.  

 

Jerieda (let. het afdalen)  

Het afdalen van niveau dat zich in de 2e Hietpasjtoet voordoet, wanneer het licht  Chochma Klie de “Kether” in hult. Vandaar, dat niveau “Kether” tot aan Chochma afdaalt, van Chochma tot aan Biena, etc. 

 

Jerieda leKliepot (let. het afdalen van Kliepot)  

Middels MA"N die zielen tot ZO"N optrekken, stijgt ZO"N tot Av"I om nieuw licht te ontvangen. En indien zielen hun daden bederven, dan verliest ZO"N  licht (Mochien), omdat ZO"N licht slechts door MA"N van zielen bereikt en Keliem stijgen van BieJ”A op, worden uitgezocht en bekleden ZO"N. Echter, wanneer MA"N vertrekt, stoot ook licht uit en ZO"N keert naar haar plaats terug. En Keliem NeH”J van Zejr Anpien samen met de onderste negen Sfirot van Noekva dalen naar Kliepot af. 

 

Jeroesjalajiem (Jerusalem) 

Uitwendige Jessod van Malchoet. Zie ook tsiejon. 

 

Jerusalem

Zie Jeroesjalajiem. 

 

Jesj (let. er is)  

De essentie van licht Chochma heet Jesj en het verhuld zijn van Or Chochma heet aijen (let. er is geen). 

 

Jesjiva (let. het sitten)

 

Jessod (let. basis)

 

Jetsia leChoets (let. het uitgaan naar buiten)

Verandering van vorm. Omdat wanneer modificatie van vorm in een deel van   Partsoef plaatsvindt, wordt dat deel van Partsoef dat naar buiten uitkomt nieuwe Partsoef geacht met eigen domein. Toch treedt in de eerste Partsoef geen verandering op. 

 

Jetsiat of derech ejenajem (let. het uitgaan van het licht via ogen)  

Wanneer Malchoet tot Niekvej Ejenajem stijgt en Zievoeg wordt erop gemaakt, dan gaat licht wegens die Zievoeg via Niekvej Ejenajem uit en niet via Pe. 

 

Jiechoed (let. éénheid)  

Twee verschillende aspecten die hun vormen aan elkaar gelijkstellen.

 

Joed 10 (de nummerieke waarde van de Hebreeuwse letter joed). 

 

Joed (zie: letter joed)

De letter Joed in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen omdat hij een skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij overeen met 5 werelden.

 

Josjer (heb. rechtlijnigheid) 

Zie Kav, Jasjar. 

 

Jossef (Josef)  

Jessod van Zejr Anpien. 

 

Jotser (let. de Schepper) 

Het emaneren van het licht naar de wereden dat alles bevat behalve “de wens om te ontvangen”. 

 

Jsod

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten, en waaraan de orde van het gehele Heelal is onderworpen. 

 

K

Kabbala

Eén van de vier talen waarin de Thora uiteen wordt gezet, namelijk, de taal van Sfirot, dus de emanaties van het Hoge licht.

 

KaCha"B (afk. Kether - Chochma - Biena)

 

KaCha"B”ToeM (afk. Kether - Chochma – Biena – Tieferet – Malchoet)

 

Kaf 20 (de nummerieke waarde van de Hebreeuwse letter kaf) 

 

Kaf beth

De 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. De letters zijn Keliem waarin het licht is ingesloten. En er zijn 22 hoofden waarmee alle Partsoefiem zich onderscheiden. 

 

Kaf zaien

De 27 letters van het Hebreeuwse alfabet. De 22 letters van het alfabet plus 5 finale letters MaNTsePa"Ch.  Door 5 stadia van Siejoem van scherm in Rosj spreidden lichten zich uit tot Goef en brachten Keliem voort - dat zijn de overgebleven 22 letters. Deze heten 5 Uitspraken van Partsoef en die letters zijn alleen geschreven en niet mondeling doorgegeven.  

 

Kamats (Een hebreeuws accent onderaan een letter, dat op een klinker [a] wijst; let. het samendrukken)  

Het samendrukken van lichten wijst op de 10 Sfirot van Rosj die zijn samengedrukt voordat zij Keliem van Goef inhullen. Zie ook pattach. 

 

Karka (let. grond)  

Malchoet van elk niveau van een wereld (olam). 

 

Karov (let. dichtbij)  

Karov betekent een sterke straling van licht Chochma. Zie ook rachok. 

 

Katnoet (let. het klein zijn)  

Twee Partsoefiem van Ieboer en Jenieka van elke Partsoef, daar zij geen Rosj of Mochien hebben. 

 

Katsar (let. kort) 

Zie Aroch. 

 

Kav (mv. kaviem; let. lijn)  

Wijst erop dat er geen onderscheid in hem is van boven naar beneden, dat daar niet vóór de kav was. Het geeft ook aan dat zijn straling veel kleiner is dan zijn vorige waarde. De 10 Sfirot van Josjer worden ook “pijp” genoemd in overeenstemming met Keliem. En in overeenstemming met lichten worden zij “lijn” genoemd. 

 

Kavana (let. intentie) 

 

Kaved (let. lever)  

Inwendige Klie waarin licht Nefesj is. 

 

Kedoesja (let. heiligheid)

 

Keliem van Paniem (let. vaten van gezicht)

Keliem boven Chaze van Partsoef.

 

Keliem chietsoniiem (let. uitwendige vaten)  

Keliem van achterkanten; Keliem onder Chaze van Partsoef . Zie ook chietsoniejoet.

 

Keliem van achterkanten

Zie Keliem chietsoniiem. 

 

Kesjer (let. verbinding)  

Benaming voor Tiekoen van Kaviem omdat alle Sfirot zich verbinden totdat er geen tegenstellingen meer tussen hen zijn.  

 

Kesjer van Sfirot (let. verbinding van Sfirot)

Het stijgen van de onderste Hej tot Ejenajem verbindt Sfirot aan elkaar. Zie ook  niekvej ejenajem.

 

Kether (let. kroon)

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten, en waaraan de orde van het gehele Heelal is onderworpen. 

 

Kether (let. kroon; mv. ktariem) 

“Bezieling” van Sjoresj heet Kether, van het Hebreeuwse woord machtier (let. kroonvorming; heeft dezelfde wortel: kaf, tav, rejsj). Dat betekent: omcirkeling, omdat Kether een veel verfijnder niveau is dan welk ander niveau dan ook en daarom omringt zij Partsoef van boven.  

 

Kiesse (let. troon, stoel)  

De wereld Brieja. Het woord Kiesse komt van Kissoej en ha'Alama (let. bedekking en verhuld zijn), omdat daar licht Chochma is verhuld. Het wordt ook Kiesse genoemd omdat licht Chassadiem dat Parsa doorloopt, beschouwd wordt als licht van Va"K. Dat is “het zitten” dat tegenovergesteld is aan licht Chochma dat licht van Ga"R is en van “het staan”.  

 

Kiesse van Dien (let. troon van Gerechtigheid)  

Malchoet van Mochien van Iema waarmee Malchoet van de wereld Brieja is bekleed. 

 

Kiesse van Kavod (let. troon van Eer)  

De 10 Sfirot van licht van Iema die in de wereld Brieja verspreid zijn: Ga"R wordt Kiesse (let. troon) genoemd en Va"K - de 6 stappen naar Kiesse. En Malchoet waarmee Malchoet de Brieja is bekleed, heet Dien, of Tchelet, of Sandalfon. 

 

Kiesse van Rachamiem (let. troon van Goedertierenheid)  

De eerste negen Sfirot van Mochien van Iema. 

 

Kiesta deChajoeta (let. borst van levenskracht)  

Resjiemot van licht dat in Partsoef reeds geweest was, namelijk, datgene wat op zijn plaats overblijft wanneer het als MA"N tot Eljon opstijgt als Mochien weggedrukt zijn.

 

Kijken van de Paniem (heb. habatat Paniem)

 

Klie (mv. Keliem; let. vat)  

“De wens te ontvangen” in de geëmaneerde schepping.  

 

Klie voor “Or Makief” (let. vat voor een omringend licht)  

De helft van zijde van Klie die uitwendig is. Klie voor Or Pniemi is de helft van zijde van Klie die inwendig is.

 

Klie van Malchoet

Het 4e stadium van Or Jasjar waarbij de 1e beperking van toepassing is (om geen licht te ontvangen).  

 

Klie die MA"N optrekt

ACHa"P van Eljon in de tijd van Gadloet. 

 

Kliepa van Noga (let. schil van straling) 

Een soort van Nietsotsiem die in zichzelf een mengsel van het goede en het kwade hebben. Wanneer Noga licht in zijn goede deel ontvangt, dan emaneert het licht ook in zijn kwade deel. 

 

Klie voor “Or Pniemi” (let. vat voor inwendig licht)  

De helft van zijde van Klie die inwendig is. Klie voor Or Makief is de helft van zijde van Klie die uitwendig is.  

 

Kliepot (enkv. Kliepa; let. schil)  

“De wens om te ontvangen” die aan het Hoge licht tegengesteld is omdat dat laatste alleen maar emaneert. Daarom zijn Kliepot van het leven geïsoleerd en worden “dood” genoemd.  

 

Knafaïem (let. vleugels)  

Malchoet van Iema bevindt zich altijd in een toestand van Katnoet en zij brengt een scheiding aan tussen ZO"N en Chietsoniem. Op die manier beschermt zij ZO"N omdat via Malchoet van Iema alleen straling van Chochma doorkomt. Parsa onder Atsieloet is gemaakt zowel van Malchoet als van Iema. Deze heet schoeisel (heb. na'al) omdat zij been van ZO"N beschermt en er geen straling van Chochma doorheen laat komen.  

 

Kneset Israël (let. Vergadering van Israël)  

Partsoef van Ga"R de Malchoet die lichten van Ga”R van Z"A ontvangt (vergadert), heet Israël.

 

Koach (let. kracht)  

Een fase die is als een pit waaruit zich een boom ontwikkelt.  

 

Koach haKliepa (let. kracht van schil) 

Levoesjiem van lichten verlaten hun Keliem vanwege vermenging van kwaad binnenin hen. En zo vallen zij naar Kliepot met resten van licht en dat versterkt Kliepot.

 

Koef 100 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter koef). 

 

Koetso sjel joed (let. het staartje van de letter joed)

Het punt, het begin van de letter Joed (“koetso sjel joed”) in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen, omdat hij een skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij met 5 werelden overeen.

 

Kol en Dieboer (let. stem en spraak) 

Zievoeg van twee inwendige Partsoefiem van Z"A en Noekva. Het heet ook   Zievoeg van Nesjiekien.

 

Koninkrijk van het oneindige

“De wens om te ontvangen” die altijd aanwezig is. 

 

Kotel (let. muur)  

Het scherm van Achoraïem van Iema dat kracht van Chafets Chessed heeft. Deze beschermt licht Chochma van verspreiding tot ZO"N die in de toestand van Katnoet is.

 

Kubus

Niveau of graad die alle vier stadia van “de wens om te ontvangen” bevat.

 

Kwaliteit van plaats (heb. ejchoet haMakom) 

Kwaliteit van plaats is belangrijkheid van niveau dat in een plaats is aangetroffen. Zie ook kwantiteit van plaats.  

 

Kwantiteit van plaats (heb. kamoet haMakom)  

Het aantal niveaus dat in een plaats is aangetroffen. Zie ook kwaliteit van plaats.

 

L

La'atied lavo (let. in de tijd die komt) 

Lichten van de opperste Biena heten La'atied Lavo omdat zij in Zejr Anpien zijn gezet opdat zij in de toekomst zullen verschijnen. Zie ook Olam haBa. 

 

Lager (heb. tachton)

 

Lagere Chochma (let. lagere wijsheid)

Chochma die in Noekva is.

 

Lang (heb. Aroch)

 

Lamed 30 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter lamed). 

 

Leat (let. langzaam, stap voor stap)  

Het aantrekken van lichten in overeenstemming met volgorde van een niveau door oorzakelijkheid.  

 

Leed (heb. sovel)  

 

Leeg

Plaats die voor correctie, verbetering en volmaaktheid is voorbereid.  

 

Lege atmosfeer

Licht van barmhartigheid heet "lege atmosfeer" voordat het ingehuld wordt met licht Chochma.

 

Lege ruimte Zie Chalal Panoej, Makom Panoej. 

 

Lejda (let. geboorte)  

Het onderkennen van Aviejoet van Goef van Zejr Anpien dat het van Aviejoet van Iema verschilt, wordt beschouwd als feit dat Zejr Anpien geboren was en vanwege zijn verandering van vorm naar buitenkant uitkwam – dat is als verandering van plaats in de stoffelijke wereld. 

 

Lemala (let. van boven)  

Positionering van hogere ten aanzien van lagere.  

 

Letter Hej

De letter Hej in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen omdat hij een skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij overeen met 5 werelden.

 

Letter Joed

De Letter Joed in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen omdat hij een skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij overeen met 5 werelden.

 

Letter Vav

Letter Vav in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen omdat hij een skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij overeen met 5 werelden.

 

Lev (let. hart)  

Klie voor licht Roeach. Deze bevindt zich in Sfirot van ChaGa"T. 

 

Lev haEven (let. hart van steen)

 

Levoesj (mv. levoesjiem; let. kleding)

Zejr Anpien die van Or Pniemi is afgescheiden en tot Or Makief is geworden. Ook elke lagere Partsoef wordt Levoesj genoemd ten aanzien van hogere Partsoef. 

 

Licht (heb. or)

Licht is de essentie van alle emanaties naar de werelden en het is de bron van het bestaan. In de Bron vóórdat het zich verspreidt, bestaat het in de vorm van een eenvoudig Licht, maar het verkrijgt diversiteit, wanneer het Zijn tocht naar de lagere werelden begint. Daarom wordt het preëxistentieel Licht genoemd en is het niet nieuw omdat het van het eeuwigdurende Licht van de Oneindige uitgaat. Het bestaat uit eigenschappen behalve de substantie van vaten. 

 

Licht van barmhartigheid (heb. Or Chassadiem)

Dit licht dat licht Chochma bekleedt, verspreidt zich in de geëmaneerde schepping met de eerste inzet van Tvoena.  

 

Lichttransmissie

Het doorgeven van kabbalistische informatie is het doorlaten van licht en heet   “lichttransmissie”. Het overbrengen van eigenschappen van hogere naar lagere heet “neerdalen” of “invloed”. Van lagere naar hogere – verzoek, gebed, M”aN. Een verband bestaat slechts tussen twee naastgelegen Partsoefiem. Tot een verdere traptrede dan naastgelegen Partsoef kan men zich niet richten. Elke hogere traptrede verhoudt zich qua zijn eigenschappen tot lagere als het gehele Heelal ten aanzien van een zandkorrel.

 

Licht van wijsheid (heb. or Chochma)

Licht dat van de Schepper naar de geëmaneerde schepping bij de eerste verspreiding uitgaat. Het is bedoeld voor het algemeen bestaan en onderhoud van het leven. 

 

Lie sjma (let. ter wille van de Naam)

Het vormen in zichzelf van een correcte intentie “omwille van de Schepper”

 

Lijn (heb. kav)

Dit begrip brengt het idee over dat de geëmaneerde schepping over zich onderscheidende gradaties beschikt zoals “boven” en “beneden”. Oorspronkelijk, vóór de veschijning van de Lijn waren er geen gradaties te onderscheiden. Het woord "lijn" leert ook, dat het schijnen van Licht zeer mager is in vergelijking met datgene wat er voorheen was. Dus, vóór het uitstoten van het licht uit Malchoet van de Oneindige wereld.   

 

Loven van de Eljon (let. witheid van het Opperste [licht])

Licht vóórdat Klie het bekleedt heet wit omdat alle kleurschakeringen slechts van de kant van Keliem zijn. 

 

M

M”A

Partsoef Z”A in Atsieloet. 

 

Maatsiel (let. Emanator)  

Elke oorzaak met betrekking tot zijn gevolg. Malchoet van Rosj wordt ook beschouwd als Maatsiel ten aanzien van Goef en zo elk hoger niveau ten aanzien van lager. 

 

Machtseva van Nesjama (let. oorsprong van de ziel)  

“De wens om te ontvangen” die in zielen ingeprent is, scheidt zielen van het Hoge licht, snijdt ze als het ware van Hem af. Deze kwestie van afsnijding van Nesjamot vormt een aspect van overgang van de wereld Atsieloet naar de wereld Brieja en andersom.

 

Machsjevet haBrieja (let. de Scheppingsgedachte)

In feite is het Stadium Sjoresj (0) het ontwerp van de gehele Schepping.

 

Mador haKliepot (let. afdeling van Kliepot)  

 

MA"H (mem - hej) 

De naam HAVAJA"H bij opvulling met Mielloej van de letters alef: [joed - vav - dalet] - [hej - alef] - [vav - alef - vav] - [hej - alef]. En alle geestelijke gestaltes die uit Atsieloet voortkomen komen uit in de gestalte van Ma"H. En Ma"H wordt de nieuw Ma"H genoemd met betrekking tot lichten, Nietsotsiem en Keliem van Niekoediem, die aan hen verbonden zijn. Deze worden beschouwd als ouder dan de nieuwe MA”H omdat zij al in vroegere Partsoef van Niekoediem waren gebruikt.

 

Makom (let. plaats)

“De wens te ontvangen” die in de geëmaneerde schepping aanwezig is. 

 

Makom van Chosjech (let. plaats van duisternis)

 

Makom van Herajjon (let. plaats van zwangerschap)

 

Makom van Jiesjoev (let. Plaats van residentie)  

 

Makom Panoej en Chalal (let. een lege plaats en een vacuum)

Wanneer Zejr Anpien tot Ariech Anpien opstijgt waar zijn werkelijke plaats is ten aanzien van Niekoediem, de plaats van BieJ”A blijft een lege plaats. Dat komt omdat daar geen licht van volmaaktheid van Atsieloet is tot de toestand van Gmar Tiekoen, wanneer Atsieloet onder Parsa zal afdalen.  

 

Makor haOrot (let. bron van de lichten)

 

Malach (let. engel)

 

Malchoet

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten, en waaraan de orde van het gehele Heelal is onderworpen.

 

Malchoet (mv. malchoejot, let. koninkrijk)

Het laatste stadium. Het heet zo omdat vanaf Malchoet en verder controle zich resoluut en met absolute autoriteit verspreidt.  

 

Malchoet ain la or (let. er is geen licht in Malchoet)  

Dat komt omdat het scherm zichzelf verdunde en alleen Aviejoet van Sjoresj overblijft, die niet afdoende is voor Zievoeg en daarom kan Malchoet slechts ontvangen van Zievoeg, die zich in Zejr Anpien had voorgedaan. 

 

Malchoet mesajemet (let. Malchoet die beëindigt) 

Malchoet van Goef. Zie ook Siejoem. 

 

Malchoet mezaveget (let. Malchoet die Zievoegiem maakt)  

Malchoet de Rosj. 

 

Malleh (let. gevuld)  

 

MA"N (afk. mejen noekvin; let. wateren van noekvot) 

G"E van lager niveau die tot ACHa"P van hoger tot één niveau zijn samengegevoegd. ACHa"P van hoger niveau dalen in hen af tot toestand van  Katnoet. Daarom, als gevolg van het toevoegen in de tijd van Katnoet, zelfs wanneer hoger niveau in toestand van Gadloet komt (omdat zijn ACHa"P stijgen en tot nieuwe  NeH”J worden), blijven G"E van lager niveau steeds binnen zijn ACHa"P.

Dat is net zoals scherm en Resjiemot van A"B die in Rosj van Galgalta ingesloten zijn en die A"B verkrijgt. En hetzelfde is ook gedaan met in de 2e  beperking middels Ieboer, alleen dat Zievoeg van toepassing is op Jessod. Zie ook Mejen Noekvin. 

 

MA"N

Datgene wat Zievoeg veroorzaakt. 

 

MA"N

Het overbrengen van eigenschappen van lagere naar hogere heet verzoek, gebed, M”aN.

 

MaNTsePa"Ch (afk. letters: mem, noen, tsadi, pej, kaf)

De letters die wanneer zij aan het einde van woorden staan speciale grafische vormen verkrijgen. Aspecten van scherm en van Aviejoet van Partsoef die in Partsoef uit de tijd van zijn Katnoet zijn overgebleven. Ma"N van lager niveau is samengevoegd met ACHa"P van Partsoef de Noekva tot Ma"N van Noekva zelf, die van haar Ieboer is overgebleven. En van scherm van haar Ieboer ontvangt het lagere niveau de gestalte van zijn Ieboer.  

Daarom is Ma"N van Ieboer (die Noekva tot Zejr Anpien optrekt) in MaNTsePa"Ch van Noekva inbegrepen. En dan vindt Ieboer op zijn Ma"N plaats, en verkrijgt Partsoef zijn gestalte. 

 

Masach (let. scherm)

Dat is aan het egoïsme-weerstand-biedende kracht en maat van gelijkenis aan de Schepper, wanneer een mogelijkheid zich voordoet om zijn intentie af te stellen  overeenkomstig de intentie van de Schepper. De kracht van Tsiemtsoem die in de geëmaneerde schepping toeneemt als reactie op het Hoge licht en het stoppen van dat Licht op zijn weg naar beneden tot het 4e stadium. Dat betekent, dat op datzelfde moment, wanneer het Hoge licht arriveert en met het 4e  stadium in contact komt, de kracht van Tsiemtsoem wordt opgewekt, stoot het Hoge licht en duwt het terug. Deze kracht heet “Masach”. 

 

Mata (let. beneden)  

Lager qua niveau. 

 

Mazal (let. geluk, sterrenbeeld; afgeleid van het werkwoord lizol, let. vloeien)  

Jessod, omdat hij licht Chochma uitstraalt in maten, zoals druppels, zonder continuïteit.

 

Mazla (Aramees voor: mazal)  

Se'arot van Diekna, doordat hun lichten naar beneden als druppels vloeien totdat zij grote lichten, die in de werelden zijn, verbinden.  

 

Mechaber (let. verbindt)  

Malchoet van hoger niveau wordt tot Kether voor lager niveau. En op die manier verbindt zij die twee niveaus aan elkaar. Dat komt, omdat er een gelijkenis van vorm tussen hen wordt bereikt. Zo wordt er een verband tussen alle niveaus gelegd.  

 

Mechietsot (let. scheidingen)  

Goef van Partsoef. 

 

Mejen Noekvien (let. wateren van noekvot)  

Als gevolg van verspreiding van Nekoedot van SA"G onder Taboer waren twee  Resjiemot met elkaar verbonden: van de eerste “Hej” van SA"G en van onderste “Hej” van Galgalta, en het scherm bevat twee Nekevot – Biena en Malchoet. Om die reden heet het scherm “Mejen Noekvien”, omdat vanaf dit punt en verder elke Zievoeg die zij maakt, twee Noekvien bevat. Zie ook Ma"N. 

 

Mejoechad (let. enkelvoudige) 

Wanneer aan het einde alles tot één zal worden gemaakt.

 

Mejoechad (heb. de Enige)

Het woord "Mejoechad" heeft betrekking op de Enige en wordt gebruikt om toestanden van alle gradaties te beschrijven, wanneer het einddoel van de Enige bereikt zal worden. Namelijk, wanneer alle fases gelijk zullen worden gesteld en alles tot Zijn Enkelvoudige Fase zal emulgeren. 

 

Melk (heb. chalav)

 

Mem 40 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter mem). 

 

Mesjoelasj (let. driehoek)  

Niveau met alleen 3 aspecten van wens. 

 

Metaltelien (let. zwevende; roerende goederen) 

Dat is Va"K, omdat zolang Partsoef niet in Ga"R is aangekomen blijven die (“Roerende goederen”) zich heen en weer bewegen tussen “Dien” en “Rachamiem”.  

 

Metsach (let. voorhoofd) 

Biena van Kether. 

 

Metsach van Ratson (let. voorhoofd van wens)  

Wanneer tijdens Zievoeg van Gadloet licht Chochma middels licht van A"B-SA"G straalt, zijn Se'arot verdwijnen en is wens verschenen.  

 

Mezonot (let. onderhoud) 

Dat komt noodgedwongen uit hoger niveau omdat het kracht geeft om op te stijgen en hoger niveau blijvend aan te nemen.

 

Middelpunt (heb. emtsaie)

Dat is de naam van het vierde stadium van de Oneindige dat het middenpunt wordt genoemd, vanwege zijn absolute éénheid met het Oneindige Licht.

 

Mie (let. wie)  

Biena.

 

Miedat haDien (let. maat van gerechtigheid)

“Eigenschap Rachamiem” (Miedat haRachamiem, eigenschap van barmhartigheid) – Biena, neemt in de 2e beperking deel in “eigenschap van Dien” (Miedat haDien, eigenschap van gerechtigheid) – Malchoet.

 

Miedat haRachamiem (let. maat van barmhartigheid)

“Eigenschap Rachamiem” (Miedat haRachamiem, eigenschap van barmhartigheid) – Biena, neemt in de 2e beperking deel in de “eigenschap van Dien” (Miedat haDien, eigenschap van gerechtigheid) – Malchoet.

 

Miedrasj

Eén van de vier talen waarin de Thora uiteen wordt gezet, namelijk de allegorische uiteenzettingen van de Thora.

 

Miedbar (mv. miedbariejot; let. woestijn)

Ook Choerva: plaats van Kliepot in Olam Haze.

 

Miekra (Choemasj, Pentateuch, Vijf boeken van Mosje, Thora sjeBiechtav)

Zie onder Vijf boeken van Mosje 

 

Mielloej (mv. mielloejiem; let. vulling)

De maat van Aviejoet, d.i. scherm omdat Klie daardoor gevuld wordt.

 

Mielloej van HaVaJa"H (let. vulling in van HaVaJa"H) 

De naam van HaVaJa"H (hej - vav - joed - hej gevocaliseerd met een klinker “a”) stelt  de 10 Sfirot voor: joed - Chochma, de eerste “Hej” - Biena, Vav - Zejr Anpien, de lagere   “Hej” - Malchoet. Dat geeft echter niet de gestalte van deze Sfirot aan, die kunnen zijn: Nefesj, óf Roeach, óf Nesjama, óf Chaja óf Jechieda.  

Deze gestaltes worden bepaald in overeenstemming met hun “mielloej” die verheldert het licht dat in de 10 Sfirot van HaVaJa"H is: de gestalte van nefesj van HaVaJa"H is gevuld met  mielloej van “Hej” en heeft de numerieke waarde Bo"N (52); de gestalte van Roeach is gevuld met Mielloej van “alef” en de numerieke waarde is Ma"H (45).  

De gestalte van Nesjama is gevuld met Mielloej van “joed” en alleen “vav” is gevuld met mielloej van “alef”, en zo is de totale numerieke waarde van SA"G (63); en de gestalte van Chaja is compleet gevuld met mielloej van “joed”, zelfs binnen “vav” van HaVaJa"H, en heeft de totale numerieke waarde van A"B (72). Zie ook “mielloejiem”. 

 

Mielloejiem (enkv. mielloej; let. vullingen)  

Partsoef bestaat uit 10 Sfirot, die leeg zijn: Kether - Chochma - Biena - Tieferet - Malchoet. De tekens in de naam van HaVaJa"H zijn: joed -Chochma, hej - Biena, vav - Zejr Anpien, hej - Malchoet. De numerieke waarde is als volgt: joed-hej-vav-hej = 10+5+6+5 = 26 = kaf-vav. Deze waarde geeft echter niet de gestalte van deze Sfirot weer -: Nefesj, Roeach, Nesjama, Chaja en Jechieda- die waarden worden bepaald  in overeenstemming met  “mielloejiem” van het licht in de 10 Sfirot. En hun gestalte zijn als volgt: 

-De gestalte van Chaja is volledig gevuld met Mielloej van “joed” (=10), zelfs binnen “vav” van HaVaJa"H, en de totale numerieke waarde van A"B is: (aien-beth=72): joed-hej-vav-hej of chaja = (10+6+4) + (5+10) + (6+10+6) + (5+10) = 72 = A"B.

-De gestalte van Nesjama is gevuld met Mielloej van “joed” (=10), en alleen “vav” is gevuld met Mielloej van “alef” (=1), en heeft de totale numerieke waarde van  SA"G (samech-giemel=63): joed-hej-vav-hej van Nesjama = (10+6+4) + (5+10) + (6+1+6) + (5+10)=63=SA"G.

-De gestalte van Roeach is gevuld met Mielloej van “hej” (=5) en alleen “vav” heeft mielloej van “alef” (=1), en de totale numerieke waarde ervan is Ma"H (mem-hej=45): joed-hej-vav-hej of Roeach = (10+6+4) + (5+1) + (6+1+6) + ( 5+1)= 45 = Ma"H.  

-De gestalte van Nefesj is gevuld met Mielloej van “hej” (=5) en alleen “vav” heeft geen Mielloej, en de totale numerieke waarde ervan is Bo"N (beth-noen = 52): joed-hej-vav-hej van Nefesj = (10+6+4) + (5+5) + (6+6) + (5+5) = 52 = BO”N.

Index voor berekening van numerieke waardes: Deze Index is gebaseerd op de Hebreeuwse spelling van volledige namen van de letters van de naam HaVaJa"H, welke zijn joed-hej-vav-hej. De spelling en de numerieke  waarde van “joed” blijft onveranderd, maar die van “hej” en “vav” verschillen, en daarom zijn er verschillen van gestalte tot gestalte. Op die manier veranderen de totale numerieke waarden van gestaltes overeenkomstig de gebruikte letters. De volgende tabel specificeert deze variaties:  

  Chaja Nesjama Roeach Nefesj Joed joed+vav+dalet  ( 10 + 6 + 4 ) joed+vav+dalet  (10 + 6 + 4) joed+vav+dalet (10 + 6 + 4 ) joed+vav+dalet  (10 + 6 + 4 ) Hej hej+joed  (5 + 10) hej+joed  (5+10) hej+alef  (5+1) hej+hej   (5+5) Vav vav+joed+vav (6 + 10 + 6 )  vav+alef+vav (6+1+6) vav+alef+vav  (6+1+6) vav+vav   (6+6) Hej dezelfde als de eerste “Hej” dezelfde als de eerste “Hej” dezelfde als de eerste “Hej” dezelfde als de eerste “Hej” Totale numerieke waarde: A"B = 72 SA"G = 63 MA"H = 45 BO"N = 52  

 

Mielloej Sjemot (let. vulling in van de namen) 

Dat is wat gestalte van niveau bepaalt. Niekoed van Otiejot geeft herkomst van elk afzonderlijk niveau in namen aan, namelijk: indien dit niveau een insluiting is van hoger of lager niveau of van zichzelf.  

 

Mieta, plaats van mieta (let. dood)  

Plaats onder Siejoem van het Hoge licht, dus onder het punt van Tsiemtsoem, die Parsa is. Daarom worden Keliem die onder Parsa vielen, dood genoemd, omdat zij gescheiden zijn van het licht des levens. 

 

Mieta (let. dood)  

Zodra het licht van Atsieloet Klie verlaat, wordt die als zijn dood beschouwd.  Vandaar dat licht Chochma licht des levens wordt genoemd of licht Chaja, omdat Klie geen Chiejoet (levenskracht) heeft dan alleen met licht Chochma. 

 

Mieta van melachiem (let. dood van koningen)  

Zodra zij niet in staat zijn licht Chochma te ontvangen, worden zij afgesneden van de kav van het Hoge licht. Dat betekent, dat zij in BieJ”A zijn gevallen en dood gegaan omdat het licht in Atsieloet beëindigd wordt. 

 

Mietbatel (let. opgeheven; betekenissen: ontzegging van iemands afzonderlijke bestaan; zich verenigen tot)

Wanneer twee geestelijke objecten qua vorm volkomen gelijk zijn zonder enig verschil tussen hen, dan worden zij één en kleinere wordt opgeheven binnen grotere. 

 

Mietoek van Rachamiem (let. verzoeten van barmhartigheid); (heb. mietoek harachamiem)

 

Mioet van de Jareach (let. verkleining van de maan)

Toestand van Malchoet in de wereld Atsieloet die niet in staat is om lichten te ontvangen vanwege gebrek aan correcties. 

 

Moach (aram.: mocha; let. hersenen)  

1) Sfira Kether in de 10 Sfirot wiens gestalte overal gelijk is. 2) Klie voor licht Nesjama die zich in Ga"R bevindt. 

 

Mochien (let. hersenen)  

Lichten van Ga"R of lichten van Rosj.

 

 Mochien van Gadloet (let. hersenen van Gadloet)  

Datgene wat Zejr Anpien ontvangt door stijging van Ma"N na 9 jaar. Dat heet  “3e Ieboer” en ook “Mochien van Holada” omdat Zo”N Zievoeg Paniem be Paniem maakt (PB”P) en in staat is om zielen geboren te laten worden.  

 

Mochien van holada (let. hersenen van geboorte)   

1) Datgene, wat Zejr Anpien ontvangt door stijging van Ma”N na 9 jaar. En   Zo”N Zievoeg Paniem be Paniem (PB”P) maakt en in staat is om zielen geboren te laten worden. Dat heet Mochien van Gadloet en zo heet ook 3e Ieboer (ieboer giemel).

2) Dat is ook licht Chaja dat Z”A van Av"I ontvangt dat in A"B is. Middels die Mochien brengt Zejr Anpien Ga"R van zielen voort. 

 

Mond  (heb. pe)            

Plaats waar scherm zich bevindt heet “pe” of “mond”. 

 

Mosje en Israël  Zie Israël. 

 

Motariem van mocha (let. overschot aan hersenen)   

Lichten die Moach niet in staat is te verduren vanwege gebrek aan correcties. Daarom komen ze op de top van Galgalta uit. Zij heten ook “Se'arot”. 

 

N

Na'al (let. schoeisel) Zie knafaiem.

 

Naam (Heilige naam)

De Helige Namen zijn verklaringen van Lichten die gedefinieerd zijn middels hun Namen. Datgene wat zij ons overbrengen stelt ons in staat het concept van Lichten te begrijpen. Dus, naam van elk niveau of graad is sleutel tot het begrijpen van een naam van desbetreffend niveau en/of graad.

 

NaRa"N (afk. Nefesj - Roeach - Nesjama)

 

NaRaNCha"J (afk.Nefesj - Roeach - Nesjama - Chaja - Jechieda)

Keliem van de 10 Sfirot heten KaCha"B ZO"N. Lichten van de 10 Sfirot heten:   Nefesj - Roeach - Nesjama - Chaja - Jechieda. Keliem worden van boven naar beneden genoemd en lichten – van beneden naar boven in overeenstemming met volgorde van hun groei.  

 

Nauw  (heb. tsar)

 

Navel  (heb. taboer)

Grens in Klie waar het ontvangen van licht eindigt heet “taboer” of “navel”.

 

Nechtam (let. verzegeld, ingeprint)

Deze 10 Sfirot, die vanaf Rosj tot Goef erdoorheen trekken omdat Or Chozer (het teruggekaatste licht) van scherm naar boven stijgt en de 10 Sfirot van Rosj bekleedt. 

 

Neerdalen

Het overbrengen van eigenschappen van hoger niveau naar lager niveau heet “neerdalen” of “invloed”. 

 

Nefesj (let. ziel)  

Licht dat Partsoef van zijn aangrenzend hoger niveau ontvangt doch niet als emanatie van Ejnsof. Heet ook licht van Noekva. 

 

Nefiela (let. het vallen)  

Het afdalen van niveau tot lager niveau vanwege gelijkenis naar eigenschappen.

 

Nehiero

Licht Jisjai. 

 

Nehiero Dakiek (let. dun licht)  

Kleine en dunne straling die Kliepot weer tot leven brengt. 

 

NeH”J (afk. netsach - hod - Jessod)

 

Nekeva (ook Noekva; let. vrouwelijk)

Malchoet van de wereld Atsieloet. Deze heet zo omdat zij licht ontvangt van Z"A via een opening (heb. nekev, dezelfde wortel als “nekeva”) in Chaze van Zejr Anpien wiens licht vermindert.

 

Nekoeda (let. punt)  

Malchoet die geen Zievoeg heeft en geen Or Chozer doet opstijgen is zwart en is geheel zonder licht. Dat is het gevolg van Tsiemtsoem die in het middelpunt plaatsvond.  

 

Nekoeda emtsajiet (let. middenpunt)  

Het 4e stadium in Ejnsof omdat het éénheid vormt met het licht Ejnsof. 

 

Nekoedot (let. punten, dots, vocalisatietekens)  

De 4 gestaltes die op Zievoeg in het scherm uitkomen tijdens verdunning van scherm. Lichten van Taboer - Nekoedot boven letters ook wel “Cholam” genoemd. Lichten van Jessod - Nekoedot binnen letters ook wel  “Melafon” genoemd. Licht van Siejoem van Raglaiem - Nekoedot onder letters. 

 

Nekoedot van SA"G

 

Nesjama (let. ziel)

Licht dat in Klie van Biena is ingehuld. Het heet ook “adem” (heb. nesjiema), omdat Zejr Anpien ontvangt het licht van adem des levens (heb. Roeach Chajiem) van Biena door stijging en afdaling zoals ademhaling.  

 

Nesjamot van Adam haRisjon (let. zielen van de Eerste mens)  

Vóór de zondeval betreft het NaRa"N van BieJ”A die in Atsieloet is. Na de zondeval blijft licht Nefesj in Klie van Kether over in alle Sfirot van BieJ”A behalve Av"I van de wereld Brieja. 

 

Nesjamot van bnei-Adam (let. zielen van mensen)  

Inwendige Keliem van Atsieloet zijn KaCha"B, en zij heten ook Mocha, Atsamot (zie Bassar), Giedien, samen met lichten van NaRa"N. Lichten Chaja en Jechieda worden ingehuld binnen licht Nesjama. Keliem van Zejr Anpien en Malchoet zijn van Partsoef afgescheiden en daarom heten ze Bassar en Or. Toch zijn ze geen echte, complete Keliem, maar zij omringen slechts Keliem van Goef aan de buitenkant.

Keliem van Zejr Anpien en Malchoet ontvangen hun lichten, Roeach en Nefesj, van inwendige Keliem. Dus er zijn lichten van Roeach en Nefesj in inwendige Keliem alsook lichten Roeach en nefesj in uitwendige Keliem. Uit Zievoeg van inwendige  Keliem zijn zielen van mensen geboren en uit Zievoeg van uitwendige Keliem zijn zielen van engelen geboren.

Daarom worden zielen als Pniemiejoet van de werelden beschouwd omdat zij uit inwendige Keliem van Partsoef verschijnen. Engelen worden als Chietsoniejoet van de werelden beschouwd omdat zij van uitwendige Keliem  van Partsoef ontstaan.

 

Nesjamot van malachiem (let. zielen van engelen) - Zie nesjamot van bnei-Adam. 

 

Nesjamot chadasjot (let. nieuwe zielen)  

1) Wezenlijk nieuwe zielen die uit Chochma van Or Jasjar getrokken worden. Zij  bereiken de wereld van Tiekoen niet. 2) Vernieuwde zielen die uit Chochma van 32 paden komen, uit Biena die  in Chochma is ingesloten. Echter, ten aanzien van Zo”N zijn ze nieuwe, omdat zij uit nieuwe Ma"H komen (en slechts zielen van Bo"N zijn oud).

Aan deze zielen zitten twee aspecten vast:

A). Nieuwe zielen van PB"P; omdat ten tijde van de Tempel, had Zejr Anpien steeds de gestalte van A"B. En Brieja die het aspect Nesjamot is, was in Atsieloet; en voor die tijd waren zielen ook in de werled Atsieloet en werden beschouwd PB"P te zijn.

B). Na de verwoesting van de Tempel daalde Brieja naar zijn plaats af onder Parsa en daarom is er geen ander licht van Atsieloet in Brieja dan Ab"A, en om die reden worden deze zielen beschouwd als nieuwe Nesjamot vanuit het aspect van Ab"A. 

 

Nesjiekien (let. Het kussen/zoenen)

Zievoeg van twee binnetste Partsoefiem van Z”A en Noekva. Deze wordt ook wel Zievoeg van Kol en Dieboer genoemd. 

Nesjiera van de ejvariem (let. het vallen van ledematen)

Het vallen van zielen in Kliepot. In Keliem heet het breken.  

 

Nesjiera van ejvariem van Adam haRisjon (let. het vallen van ledematen van de Eerste mens)

Vóór de zondeval had Adam haRisjon NaRa"N van Atsieloet, en na de zondeval vielen alle ledematen van zijn ziel neer. Er bleef slechts maar licht Nefesj over in Keliem van 100 Ktariem. 

 

Nesiera (let. het zaagsel)

Afscheiding van Noekva uit Zejr Anpien.

 

Netienat orot (let. het geven van lichten)

Het geven van lichten van sfira tot sfira middels verdunning van scherm. Alle  lichten komen tot Kether: toen het 3e stadium van Kether zichzelf verdunde en veranderde in het 2e, gaf het lichten aan Chochma; toen Aviejoet van Chochma zichzelf verdunde en veanderde het 2e stadium in de 1e, gaf het lichten aan Klie van Biena, etc. 

 

Netsach (let. overwinning) 

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten, en waaraan de orde in het gehele Heelal is onderworpen. 

 

Netsietso (let. vonk)  

Or Chozer. 

 

Niekoed van otiejot (let. vocalisatie van letters)  

Dit wijst op de bron van elk niveau afzonderlijk, dat in letters aanwezig is, hetzij een insluiting in letters, hetzij een insluiting van hoger niveau of  van lager niveau of van zichzelf. Het invullen van namen wijst op gestalte van niveau. 

 

Niekoediem

 

Nikoej van Psolet (let. afvalverwijdering) 

Aviejoet in Ma"N van lagere Partsoef stijgt en is ingesloten in Zievoeg van   hogere partsoef. Daar wordt deze Aviejoet helderder en corrigeert zich middels het verkrijgen van scherm van hogere Partsoef. Dan wordt lagere Partsoef zelf geschikt voor Zievoeg.  

Alles hangt af van Zievoeg die in hogere Partsoef gemaakt wordt; indien Zievoeg wordt op de 1e Aviejoet gemaakt die in scherm is, dan wordt vanaf gehele Aviejoet alleen het 1e stadium verdund en alle overgebleven stadia worden niet verdund. Daarom heet deze Zievoeg “afvalverwijdering” omdat slechts die hoeveelheid van afval dat scherm absorbeert, wordt gecorrigeerd en geschikt bevonden voor Zievoeg. 

 

Niekvej Ejenajem (let. oogholtes)  

Het 1e aspect van Rosj, omdat Chochma  “Ejenajem” wordt genoemd. En als gevolg van stijging van de onderste “Hej” in Ejenajem was ook Noekva in Chochma gemaakt.

 

Niekvej ozen, chotem, ejenajem (let. oogholtes, neus, ogen)  

In de 2e beperking stijgt Malchoet in elke sfira naar boven tot sfira Chochma en in elke sfira maakt openingen in Chotem, Ozen en Ejenajem. Vóór de stijging van Malchoet in elke sfira was er slechts één opening in “Pe”.  

 

Niemsjach (let. uitgetrokken)  

Het afdalen van licht door kracht van Aviejoet middels kracht van het verlangen dat in de geëmaneerde schepping aanwezig is. Dit wordt Niemsjach (let. uitgetrokken) of Hamsjacha (let. het uittrekken) genoemd. 

 

Nietsotsiem (ook nietsotsien; heb. vonken)  

Resjiemot die door lichten van Niekoediem werden achtergelaten na hun vertrek uit gebroken Keliem, beschikken in zichzelf over twee soorten lichten: 1) verdund directe licht – ook “lichten” genoemd - dat in Atsieloet achterbleef. 2) grof Or Chozer – ook “nietsotsien” genoemd – dat samen met Keliem in BieJ”A afdaalde. 

 

Nofliem (let. die zijn gevallen)   

Wanneer Z”A geschikt is, stijgt Tvoena tot Iema, maakt Zievoeg op de 2e  Aviejoet en schenkt aan Z”A. Iema ondersteunt nofliem die in Zo”N zijn omdat zij Ga"R aan hen schenkt.  

 

Nogge'a (let. aanraking)  

Verandering van niveau dat niet voldoende compleet is om niveau te scheiden van Sjoresj (die tussen twee niveaus in is).   

 

Noekva (let. vrouwelijk; mv. noekvot; ook nekeva, mv. nekevot)  

Het doel van de groei van Noekva is, dat zij in de toekomst Paniem be Paniem (PB”P) zal zijn met Zejr Anpien in één Kether. Het doel van het afnemen van Noekva is Nekoeda onder Jessod van Zejr Anpien. 

 

Noen 50 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter noen).

 

O

O”Ch (afk. Or Chozer).

 

O”J (afk. Or jasjar). 

 

Olam (let. wereld, mv. olamot)  

De naam olam begint vanaf Partsoef van Bo"N van de wereld Adam Kadmon, omdat Z”A en Malchoet van inwendige Keliem uit het 4e stadium "verdween" (heb. werkwoord ne'elam, dezelfde wortel als in “olam”) en vervolgens keerde in Keliem voor Or Makief die “Levoesj” en “Hejchal” worden genoemd. De betekenis van “olam” is verhulling.  

 

Olam haBa (let. de komende wereld) 

Lichten van Tvoena die ononderbroken in Zo”N binnenkomen. Zie ook “la'atied lavo”. 

 

Olam Ejnsof (let. Oneindige wereld) 

De wereld waarvan het licht Ejnsof door de Schepper in zijn Scheppingsplan is voorbestemd en dat alle schepselen uiteindelijk zullen ontvangen.  

 

Olam Haze (let. Deze wereld)

 

Olamot BieJ”A (drie geestelijke werelden: Brieja – Jetsiera - Asieja)

 

Olam Atsieloet

 

Olam Brieja

 

Olam Jetsiera

 

Olam Asieja

 

Olamot en Nesjamot (let. werelden en zielen)

AV"I maakt twee Zievoegiem:

1). Ach Be Ach (Ab”A) om de werelden met lichten Chassadiem te doen opleven.

2). Pb"P om zielen te doen ontstaan. Uit de 1e uitwendige Zievoeg spreidt zich Levoesj uit en uit de 2e inwendige Zievoeg spreidt zich licht Chochma uit, zielen. Daarom zijn er drie Partsoefiem: uitwendige en middelste uit de 1e Zievoeg, en inwendige uit de 2e Zievoeg. 

O”M (afk. Or Makief).

 

Omhelsing (heb. Chieboek) - Zie chieboek linkse.

 

Omringend licht (heb. Or Makief)

Licht dat geen gradaties vertoont.  

 

Onder

Minder verdienstelijk dan een ander.

 

Oneindige wereld (Heb. Olam Ejnsof) 

De wereld waarvan het licht Ejnsof door de Schepper in zijn  Scheppingsplan is voorbestemd en dat alle schepselen uiteindelijk zullen ontvangen.  

 

Oor (heb. Ozen)  

 

O”P (afk.  Or Pniemi). 

 

Opperste (heb.  Eljon)

 

Opperste Biena (heb. Biena iela'a)

 

Opperste Chochma (heb. Chochma iela'a)

Chochma die in Zejr Anpien is. 

 

Or (let. licht)  

Licht is alles wat ontvangen wordt in het 4e stadium en dat alles insluit met uitzondering van “de wens om te ontvangen”. 

 

Or beperkt in Klie  

Wanneer licht afhankelijk is van de mate van Aviejoet in Klie en niet in staat is  in meer of mindere mate van Aviejoet die in Klie is zich te verspreiden.

 

Or A"B-SA"G

 

Or Atsieloet (let. licht van de wereld Atsieloet)  

Or Chochma. 

 

Or Brieja (let. licht van de schepping; licht van de wereld Brieja)  

Or Chassadiem zonder Or Chochma. 

 

Or chadasj (let. nieuw licht)  

Elk licht dat uitgaat van Tiekoen van Keliem in de wereld Atsieloet. 

 

Or Chassadiem (let. licht van barmhartigheid).

 

Or Chochma (let. licht van de wijsheid)

Licht dat zich van de Schepper tot geschapen wezens uitspreidt. Dit is de algemene kracht en de levenskracht van de geëmaneerde schepping.  

 

Or Chozer (let. het terugkerende licht) 

Licht dat verspreidt wordt vanaf grof naar verdund, dat “van onder naar boven” wordt genoemd.  

 

Or Chozer (let. het terugkerende licht)  

Licht dat niet ontvangen wordt in het 4e stadium en is door scherm uitgestoten. Na de 1e beperking wordt het gebruikt in alle Partsoefiem als Klie van ontvangst i.p.v. het 4e stadium.  

 

Orech (let. lengte)  

Afstand tussen 2 kanten van niveau, van het meest verdunde (het hogere) stadium tot het meest grove (het lagere). Zie ook “Aroch”. 

 

Or Makief (let. omringend licht)  

Elk licht dat vanwege zwakheid van scherm geweigerd wordt om in “Sof”van Partsoef ontvangen te worden. Het blijft Partsoef omringen en drukt op scherm om in de toekomst te worden opgenomen.  

 

Or Miet’agel (let. licht dat cirkelt, of cirkelend licht, let op en verwar het niet met: circulerend)  

Or Jasjar daalt van het Hoge licht naar Keliem af geheel in overeenstemming met het verlangen van Keliem, in overeenstemming met hun  4e stadium.  Het kan worden vergeleken met een zwaar object dat recht op de grond valt (heb. Jasjar). In Keliem die geen Aviejoet (dikte van wens) hebben, reist het licht in een cirkel om. Dat komt, omdat zij gebrek aan kracht hebben om dit licht direct naar zich toe te trekken.  

 

Or van Ejenajem (let. licht van ogen) 

Licht dat van scherm in Niekvej Ejenejem uitgaat, dus in het stadium aviejoet 1. Zie ook hiestakloet. 

 

Or Jasjan (let. oud licht)  

Licht dat in de wereld Niekoediem overblijft na het breken van Keliem. 

 

Or Jasjar (let. recht, direct licht)  

Licht dat zich van Ejnsof naar Partsoefiem uitspreidt. Het straalt niet op Iegoeliem maar alleen op Sfirot van Josjer, in overeenstemming met “de wens om te ontvangen”. 

 

Or Jasjar (let. recht, direct licht)  

Licht dat zich van verdund tot grof uitspreidt. Het heet “van boven naar beneden”.  

 

Or van Malchoet (let. licht van Malchoet)  

Licht dat Partsoef van een aangrenzend hoger niveau ontvangt maar niet als emanatie van Ejnsof. Het heet ook Or Nefesj of Nekeva. 

 

Or van nefesj Zie Or Malchoet. 

 

Or van nekeva (let. licht van het vrouwelijke) - Zie Or Malchoet.

 

Or Paniem (let. licht van ‘t gezicht)  

Or Chochma. 

 

Or pniemi (let. inwendig licht)  

Licht dat door Klie is begrensd. 

 

Or van resjiemo (let. herinnering, indruk)  

Datgene wat overblijft nadat licht Klie verlaat. 

 

Otiejot (enkv. Ot; let. letters)  

Keliem. 

 

Ozen (let. oor)  

De gestalte van de 10 Sfirot van Rosj van het 2e stadium: dat is Biena.

 

P

Paniem (let. gezicht) 

Plaats in Klie die bestemd is hetzij voor het ontvangen hetzij voor het uitstralen.  

 

Paniem Lemala (let. gezicht naar boven) 

Paniem is naar boven tijdens verdunning van scherm vanwege het zich wenden in de richting van een meer verdunde Aviejoet. 

 

Paniem Lemata (let. gezicht naar beneden)  

Wanneer licht uitgestraalt in overeenstemming met Gadloet van Aviejoet zodat lagere opkomt en daarmee Aviejoet bekleedt. 

 

Paniem van Nekeva (let. gezicht van ‘t vrouwelijke) 

Keliem van Paniem die betrekking hebben op het ontvangen van Chochma. 

 

Paniem van zachar (let. gezicht van ‘t mannelijke) 

Het emaneren van Chochma. 

 

Panoej (let. leeg, vacant)  

Plaats die gereed is Tiekoeniem te ontvangen. 

 

Pardes (afk. psjat – remez – droesj – sod) 

 

Parsa (let. hoefijzer)  

Grens die Partsoef verdeelt in Keliem van emanatie en Keliem van ontvangst. 

 

Partsoef (let. gezicht, natuur, karakter; mv. Partsoefiem)

De 10 Sfirot één onder andere die verschijnen door het stijgen van Malchoet tot Emanator. 

 

Pasjoet (let. eenvoudig)  

Wanneer er geen onderscheid van niveaus en zijkanten.  

 

Pattach (Het Hebreeuws accent onderaan de letter, dat op de klinker [a] wijst; let. open)  

Verspreiding van lichten in Goef dat een ingang voor het licht opent. Zie ook   kamats. 

 

PB"A (afk. Paniem be achor; let. gezicht tot achterkant)  

 

PB"P (afk. Paniem be Paniem; let. gezicht tot gezicht)  

Dat vindt plaats wanneer Noekva het Hoge licht ontvangt van Paniem van   Zachar in Keliem van haar eigen Paniem. 

 

Pe (let. mond)  

Malchoet van Rosj. 

 

Pe'a (let. rand)  

Malchoet omdat deze de laatste van de Sfirot is. 

 

Peroed (let. scheiding)  

Twee niveaus waartussen geen gelijkenis qua vorm van welke kant dan ook bestaat.  

 

Pezen (heb. giediem, giedien)

 

Plaats (heb. makom)

“De wens om te ontvangen” waarover de geëmaneerde schepping beschikt. Dat is "plaats" voor volle overvloed en het Licht.

 

Plaats (heb. makom)

Tijd, beweging, plaats – dat is allemaal één aspect in het geestelijke. 

 

Plaats van duisternis (heb. makom chosjech)

Sfira Malchoet die Partsoef afsluit omdat de kracht van Tsiemtsoem die Malchoet binnen deze Sfira vormt, vanaf zichzelf en daarbuiten tot plaats van duisternis maakt.

 

Plaats van het aangrijpen van Kliepot (heb. makom achizat haKliepot)

Plaats van gebrek binnen Kedoesja.

 

Plaats van  de werelden van de BaJ”A (heb. makom olamot BieJ”A)

 

Plaats van zwangerschap (heb. makom herajjon)

Het lagere derde deel van Sfira Tieferet van Av"I ten tijde, wanneer zij één Partsoef  met IsjSoe"T vormen.

 

Pniemi (let. inwendige)

Partsoefiem van Ieboer, Jenieka en Mochien zijn ingesloten in elkaar op zo’n manier dat hoe groter het is hoe inwendiger het is.

 

Pniemiejoet (let. inwendigheid, het inwendig deel)

Aviejoet in scherm, omdat het plaats is om licht door te geven.

 

Primair

Wanneer men over verhouding tussen oorzaak en gevolg spreekt als behorend tot de geëmaneerde schepping dan wordt oorzaak uitgedrukt als "primair" en gevolg als "secundair".

 

Psolet (let. afval en brokstukken)

Siegiem die overblijven na Beroeriem. 

 

Ptichat ejenajem (let. opening van de ogen)  

Straling van Chochma. 

 

Punt    (Zie: koetso sjel joed)

Het punt, het begin van de letter joed (“koetso sjel joed”) in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen omdat hij skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij overeen met 5 werelden. 

 

Q (geen begrippen aanwezig)

 

R

Rachamiem (let. barmhartigheid)

 

Rachav (let. wijd)

Het emaneren van Chassadiem. Tsar (let. nauw) – een beperking van Chassadiem. Beperking van Chochma heet Katsar (let. kort). Het emaneren van Chochma heet “Aroch” (let. lang). 

 

Rachel

Noekva de Zejr Anpien die zich uit vanaf Chaze de Zejr Anpien en eronder verspreidt.  

 

Rachok (let. afgelegen)  

Verandering van vorm in de grootste maat. Kleine straling van licht  Chochma. Zie ook karov. 

 

RADL"A (afk. van heb. “rejsja delo et’jada”, let. het hoofd dat niet gekend kan zijn) 

De 10 Sfirot van Rosj van Atiek heten rejsja delo etjada omdat zij Malchoet van de 1e beperking gebruiken. 

 

Rakieja (let. hemelen, firmament)  

Jessod van Z”A, omdat die Siejoem van Z"A is, dus hogere wateren en het begin van Noekva, dus lagere wateren.

 

Ratson leHasjpieja (let. wens weg te geven).

 

Ratson leKabel (let. wens om te ontvangen).

 

Recht en Links

Van tijd tot tijd zal lagere graad opstijgen om in verwantschap te komen met graad dat van hoger niveau is. Dat gebeurt wanneer hogere graad lagere nodig heeft om zijn volledigheid te verkrijgen. Lagere wordt dan aangemerkt als "links" en hogere graad als "rechts".

 

Regel (let. leg; mv. raglaiem) - Zie knafaiem.

 

Re'ieja (let. zien)  

Verspreiding van licht vanuit Ejnsof tot aan scherm. Licht dat van Ejnsof komt is altijd licht Chochma of van Ejenajem, of re'ieja of Hiestakloet, dat Or Chochma de Rosj is.

 

Rein

Het eerste stadium in “de wens om te ontvangen” en is zuiverder dan drie stadia die erop volgen.

 

Reincarnatie (heb. gielgoel) 

 

Rejach (let. geur)  

Licht in Zejr Anpien van Rosj dat “Chotem” heet. 

 

Rejsj 200 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter rejsj). 

 

Resjiemo (mv. Resjiemot; let. herinnering)  

Datgene wat licht achterlaat na zijn vertrek. Dat is dan zaaizaad en wortel voor Lejda van tweede Partsoef uit deze.  

 

Resjiet (let. begin ) 

Chochma van Zejr Anpien.

 

Reuk  (heb. rejach)

 

Riboe'a (let. vierkant)  

Zievoegiem die zijn gemaakt op Malchoet in de tijd van verdunning van het 4e   stadium in het 3e, van het 3e in het 2e, totdat die bij “pe” uitkomt. Deze Zievoegiem worden zo naar 4 soorten van verdunning van scherm genoemd. 

 

Riboej van Or (let. veelheid van licht)

Vele Resjiemot waren vernieuwd met Zievoeg en daarom eisen zij hun Tiekoen en stijgen als Ma"N voor nieuwe Zievoeg.

 

Ritspa, Vloer          

Malchoet

 

R”K (afk. Heb. ratson lekabel, de wens om te ontvangen).

 

R”L (afk. Heb. ratson lehasjpiya, de wens om te geven).

 

Roeach (let. wind, ziel)  

Licht Chassadiem. Licht dat Klie van Zejr Anpien bekleedt omdat het tot Biena dient op te stijgen om licht tot zich aan te trekken en vervolgens af te dalen en Malchoet te bestralen.  

 

Roechanijoet (let. spiritualiteit)  

Datgene wat geabstraheerd is van alle stoffelijke aspecten zoals tijd, plaats, verbeelding en beweging.

 

Rosj (let. hoofd)

Deel waar Malchoet licht nog niet ontvangt, maar voorlopig alleen maar analyseert hoeveel licht zij in staat is niet voor zichzelf maar omwille van de Schepper te ontvangen. Dat heet “hoofd”, “Rosj”.

 

Rosj (let. hoofd) 

Dat deel van de geëmaneerde schepping welk het meest gelijkt qua vorm aan Sjoresj. Ook de 10 Sfirot van het Hoge licht dat zich tot het scherm dat in Malchoet is verspreidt om Or Chozer op te doen stijgen. Zij heten zo omdat zij aan scherm en licht voorafgaan. Ook Rosj bestaat uit de 10 Sfirot van Or Jasjar dat 10 Sfirot van Or Chozer bekleden. 

 

Rosj naar/van Sjoealiem (let. hoofd naar/van jakhals) 

Rosj van lager niveau. Deze is ook Zanav aan Arajot, dus Siejoem van hoger niveau. 

 

S

SA"G

Partsoef Biena in A”K.

 

Samech 60 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter samech). 

 

Samenvloeiing (heb. Zievoeg) 

 

Samoech (let. aangrenzend)

De één die dicht bij de ander is.  

 

Sandalfon  

Malchoet van Mochien van Iema die Malchoet van de wereld Brieja bekleedt.

 

Scheppen

Het begrip "scheppen" is juist en op zijn plaats en van toepassing op elke nieuwe  onthulling die in de schepping plaatsvindt. Het is manifestatie van existentie ex nihilo (uit non-existentie). Dat betreft het bestaan van vaten en de wens om te ontvangen die in elke éénheid is ingesloten. Wij weten dat zo’n wens nooit bestond in de Essentie van de Schepper vóór de scheppingsdaad.

 

Schepper

Reden, hoger stadium, dat lager stadium voortbrengt.

 

Scherm (heb. masach)

Dat is aan het egoïsme-weerstand-biedende kracht en maat voor het gelijken op de Schepper wanneer mogelijkheid zich voordoet om zijn intentie af te stellen  overeenkomstig intentie van de Schepper.

 

Schil  (heb. Kliepa)

 

Se'arot (let. haar)

Lichten die Moach niet in staat is te verdragen vanwege gebrek aan Tiekoeniem. Daarom komen zij op de top van Galgalta uit. Zij heten ook Motariem van Mocha.

 

Se'arot diekna (let. haar van baard)

 

Secundair (zie primair)

 

Segol (Het Hebreeuwse accent onderaan een letter, dat de klinker [e] aangeeft en verschijnt als drie punten in een vorm van een driehoek) Het zijn 3 punten van ChaBa"D (Chochma - Biena - Da'at) waar Chochma en Biena zijn Pb"P.

 

Sfira (let. stralend; mv. Sfirot)

De 10 Sfirot van Or Jasjar die 10 Sfirot van Or Chozer bekleden en welke op één Zievoeg uitkomen, heten één Sfira naar Sfira, die hoger gaat in de gestalte, zelfs wanneer 10 Sfirot de 10 Sfirot in lengte en dikte insluiten. 

 

Siegiem (let. afval)

De onderste “Hej” vermengt zich met De Zeven koningen en veroorzaakten het breken van de wereld Niekoediem. 

 

Siejoem van Raglaiem van de Adam Kadmon (let. einde van de benen van de Eerste mens) 

Punt van beëindiging van Olam Haze dat zich daar bevindt waar beëindiging van de kav van Ejnsof is. En dat is waar het middelpunt van alle werelden is.  

 

Siejoem van raglaiem van Atsieloet (let. einde van de benen van Atsieloet)  

Biena van NeH”J van Adam Kadmon. 

 

Siejoem van de 1e tsiemtsoem (let. einde van de 1e beperking)  

Boven het punt van Olam Haze. 

 

Siejoem van de 2e tsiemtsoem (let. einde van de 2e beperking)  

Parsa die Elieloet (let. afgodendienst) voltooit. 

 

Siejoem van Keliem van Paniem (let. einde van de Keliem van gezicht)

Chaze.

 

Sion

Zie tsiejon. 

 

Sjadajiem (let. borsten) 

“Dadiem” waarbinnen licht Chassadiem is, heten sjadajiem, wanneer Chochma in hen verschijnt. 

 

Sje'ar (let. inspiratie)  

Zievoeg voor opleving van de werelden. 

 

Sjejna (let. slaap)  

Wanneer Partsoef opstijgt tot Ma"N wordt dat gezien alsof  hij zich op zijn eigen plaats in slaaptoestand bevindt: dus het uigaan van Mochien. En hij blijft met “Kiesta deChajoeta”over. 

 

Sjefa (let. overvloed, invloed)

 

Sjem (let. de Naam)

Substitutie van de vier-letterige Naam van de Schepper om deze niet bij naam onnodig uit te moeten spreken - vert.). Verklaring van hoe licht dat in de naam wordt uitgedrukt, tot begrip leidt zoals licht op elk niveau wijze om tot begrip te komen (dat op dat niveau aanwezig zijn), verheldert.  

 

Sjesjet Alafiem Sjana (let. Zesduizend jaar van slaap) 

De wereld Asieja wordt “Tweeduizend jaar van Tohoe”genoemd, omdat Tohoe Kliepot is en de gehele wereld Asieja bevindt zich binnen Kliepot. De wereld Jetsiera is “Tweeduizend jaar van de Thora”, omdat Jetsiera het stadium van Zejr Anpien is, dus de geschreven Thora. De wereld Brieja is “Tweeduizend jaar van de dagen der Masjiach”, omdat Brieja het stadium van Biena (Iema) is waaruit alle Geoela (let. bevrijding) komt: deze laatste is Lea, de moeder van Masjiach van David.  

 

Sjin 300 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter sjin).

 

Sjmija (let. het horen)

Licht van Biena van Rosj. 

 

Sjoresj (let. wortel)

Alle  stadia van Kether. De 10 Sfirot van Rosj.

 

Slaap

Zie sjejna, tardema, dormieta.  

 

Slik Broeta (let. roos erbuiten)  

Zievoeg die gemaakt is op scherm van Aviejoet van het niveau Sjoresj.

 

Sof or Siejoem (let. einde of beëindiging)

Dat is bewerkstelligd door kracht van het gevangen zijn in het 4e stadium waarbij het Hoge licht stopt te stralen omdat het 4e stadium het niet ontvangt. Dit 4e stadium heet Siejoem omdat het ophoudt het Hoge licht te ontvangen zodat het zich daar niet verspreidt en dus het 4e stadium het niveau afsluit.

 

Sovel (let. lijdt) 

Het lijden is daar waar Klie geschikt is voor bekleding door licht maar het door eigen keuze niet laat doen.  

 

Sovev (let. veroorzaakt)  

Veroorzaakt Zievoeg. 

 

Spraak (heb. dieboer)  

 

Stadium (heb. bchiena) 

Er zijn vier stadia in ontwikkeling van Vat. 

 

Stadium 0 (heb. bchiena sjoresj) 

Dit is genaamd "wortel", dus het van de Schepper uitgaande licht. 

 

Stadium 1 (heb.Bchiena Chochma)

Dit heeft de naam "Chochma", de wens het licht te ontvangen, Vat (Klie) dat door licht zelf en voor zichzelf is gevormd opdat het behagen dat zich in licht bevindt, kan ontvangen.

 

Stadium 2 (heb. Bchiena Biena)

Dit stadium heeft de naam "Biena" en is de eerste reactie van Klie op haar vullende licht: Klie neemt van licht de eigenschap “geven” over en wenst zelf een dergelijke eigenschap te hebben. Daarom stoot zij het licht uit. 

 

Stadium 3 (heb. bchiena tieferet)

Dit stadium heeft de naam "Tieferet" of "Zejr Anpien", de eerste uitwerking van Klie. Zij begrijpt de wens van de Schepper dat zij licht dient te ontvangen en ervan moet genieten. Daarom begint zij een beetje licht te ontvangen. Deze wens om een beetje licht te ontvangen heet Stadium 3.

 

Stadium 4 (heb. Bchiena Malchoet)

Dit stadium heeft de naam "Malchoet". In het stadium 3 ontwikkelt zich in Klie een wens om al het licht Chochma dat van de Schepper uitgaat, te ontvangen. En deze wens om al het licht Chochma te ontvangen wordt Malchoet genoemd.

 

Stijging (heb. Alija)

Verdunning, omdat stijging vanwege gelijkenis van vorm met Ejnsof plaatsvindt. En de regel is: hoe meer het verdund is hoe hoger het is, en hoe grover het is hoe lager het is. 

 

Stoot van licht (heb. hakaa) 

Malchoet die in TS”A al het licht deed uitstoten, besloot om het licht middels scherm te ontvangen. Het directe licht kwam bij haar aan, duwde op het scherm en wenste naar binnen door te dringen. Malchoet weigerde licht te ontvangen daar zij zich herinnerde welke brandende schaamte zij ondervond toen zij met licht gevuld was.  Weigering van licht betekent weerkaatsing middels scherm. Zulk licht wordt   “weerkaatsend licht” = “Or Chozer”genoemd. Weerkaatsing zelf heet stoot van licht, “haKaa” van het woord maka (slag, stoot).    

Ontmoeting van het Hoge licht met scherm laat zich vergelijken met het geval van twee harde objecten, waarbij de één door de grens van de ander wenst door te breken. Deze laatste weigert en laat de eerste niet binnendringen.  

 

Straling van Chochma (heb. hearat Chochma)  

 

T

Taamej Thora (let. “smaken van de Thora”)

Op elke geestelijke traptrede verandert de mens a.h.w. zijn naam. Dat is afhankelijk van traptrede waarop hij zich bevindt: zo heet hij hetzij Farao, hetzij Mosje, of Israël. Al deze namen zijn de namen van de Schepper, niveaus van het voelen en begrijpen van Hem. Kabbalistische bronnen zijn in de regel geschreven door kabbalisten die alle traptreden van correctie doorgelopen hebben. Verder zijn er nog traptreden ( niet correctietraptreden) van het persoonlijk voelen en begrijpen, het persoonlijke contact met de Schepper. Deze worden niet bestudeerd. Zij behoren tot geheimen van de Thora. Zij worden bij wijze van geschenk door degene ontvangen die zich reeds volledig gecorrigeerd hebben. Traptreden van correctie (verder: correctietraptreden) behoren tot “Taamej Thora” (let. de smaken van de Thora) en deze dienen wel te worden bestudeerd.

 

Taamiem (let. smaken)  

Verspreiding van licht van boven naar beneden, vanaf “Pe” tot Taboer. 

 

Taboer (let. navel)  

Malchoet de Goef van waaruit beperking en echte uitstoting van licht begint. 

 

Taboer van lev (let. navel van het hart)  

Plaats van Chaze. 

 

Tachliet Koelam (let. het doel van alles)   

Het 4e fase van het 4e stadium dat de grofste van allen is en “Sof” heet, omdat alle niveaus er alleen voor gekomen zijn om het te corrigeren. 

 

Tachton (let. lagere, laagste)

 

TaNT”A (afk. Taamiem – Nekoedot – Tagien – Otiejot)

 

Tardema (let. sluimer)

Zejr Anpien tijdens stijging van Ma"N. Deze heet ook “Dormieta”. 

 

Tav

400 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter tav). 

 

Tchelet (let. blauw)  

Malchoet van Mochien van Iema dat Malchoet van de wereld Brieja bekleedt. 

 

Tchiejat haMetiem (let. wederopstanding uit de dood)  

Terugkeer uit BieJ”A tot de wereld Atsieloet, daar het uitkomen uit de wereld  Atsieloet “dood” wordt genoemd.  

 

Tchoem Sjabbat (let. de grens van Sjabbat)  

Siejoem aan het Hoge licht dat door Malchoet is opgelegd. 

 

Tefiellien (let. fylacteria)  

Tsietsiet die Se'arot zijn van Z”A zijn stralen in het hoofd van Noekva en brengen haar Metsach het aspect Tefiellien aan. 

 

Tenen van voeten (heb. etsbaot regliem)

Lijn waar Klie eindigt heet “Siejoem” of  “Etsbaot Regliem” of “tenen van voeten”.

 

Terugkeer tot Emanator (heb. Chazara leMaatsiel)  

Het uitstoten van licht (als gevolg van verdunning van scherm) tot Malchoet de Rosj die Emanator is van de 10 Sfirot van Goef.

 

Terugkerend licht (heb. Or Chozer)

Intentie van Klie om licht alleen ter wille van de Schepper te ontvangen heet  “terugkerend licht”, “Or Chozer”.

 

Tet 9 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter tet). 

 

Tieferet

Eén van de 10 Sfirot die in de vier letters HaVaJ”A (joed-hej-vav-hej) is opgesloten, en waaraan de orde in het gehele Heelal is onderworpen.

 

Tiekoen (let. correctie, mv. tiekoeniem)

 

Tiekoen van kaviem (let. correctie d.m.v. lijnen)

 

Tiepa (let. druppel)  

Het aantrekken van licht alleen voor een korte tijd, met tussenpozen.  

 

Tiepa van holada (let. druppel van bevruchting)  

Licht van Chessed van Abba dat de onderste “Hej” van Ejenejem naar beneden aantrekt.

 

Tijd (heb. zman)

Een bepaalde optelling van stadia die zich ontwikkelen, de één uit de ander in volgorde van “oorzaak en gevolg”. Zij worden gekenmerkt door specifieke perioden van tijd zoals: dagen, maanden en jaren. 

 

Tnoe'a (let. beweging)

 

“Toch” (let. binnenin)

Deel van Klie waarin men licht ontvangt heet “inwendig deel” of “Toch”.

 

Tohoe (let. verlatenheid)

Tohoe heet “Atiek” omdat het weigering van het begrijpen en voelen is. Zie Bohoe.

 

Thora (let. leren) 

Licht van Zejr Anpien.

 

Thora sjeBiechtav (let. de schriftelijke Thora; ook: Miekra, Choemasj,

Vijf boeken van Mosje) - Zie onder Vijf boeken van Mosje.       

 

Tosefet sjabbat (let. toevoeging van sjabbat)  

Het opstijgen van de werelden vanaf het vijfde uur van Erev Sjabbat (van vooravond van Sjabbat). 

 

Transparant

Kleine wens (Aviejoet), bij voorbeeld, 1e ten opzichte van grote wens (4e). 

 

Tvoena (let. begrip, inzicht)

 

Ts”A (afk. Tsiemtsoem Alef, of de Eerste Tsiemtsoem , of de 1e beperking)

Het uitstorten van licht uit Malchoet.

 

Tsadi 90 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter tsadi). 

 

Tsar (let. nauw) - Zie Aroch. 

 

Ts”B (afk. Tsiemtsoem Beth, de Tweede Tsiemtsoem of de 2e beperking)  

 

Tsejre (Het Hebreeuwse accent onder een letter, dat de klinker [e] aangeeft)  

Het verschijnt als twee punten in een rij. Een toespelling op Choe"B (afk. Chochma en  Biena), wanneer Biena is Achoraiem van Chochma en zij geen punt van Da'at beneden zich hebben dat Zievoeg tussen hen zou kunnen maken. Biena heet ook tsejre omdat alle Aivariem van Zejr Anpien hun vorm ontvangen middels scherm van Aviejoet van Biena. 

 

Tsela (let. rib)  

De naam van Noekva wanneer zij wordt verbonden Ab"A aan Achoraiem van Chaze van Zejr Anpien, "omdat zij is verbonden met Goef van Zejr Anpien en zij één Kether" gebruiken. 

 

Tselem (let. beeltenis)  

Or Chozer dat opstijgt door insluiting van Ma"N van lagere deel van scherm en Aviejoet van hoger deel en dat de 10 Sfirot van Or Jasjar bekleedt. Dit Or Chozer behoort tot het hogere, maar daar hogere voor lagere Zievoeg op Aviejoet van   lagere maakt, daalt Or Chozer samen met Or Jasjar tot lagere af. Echter, om vervolgens dit Or Chozer te ontvangen, dient lagere dit op drie niveaus die genoemd worden “mem - lamed – tsadi” te verminderen, of gelezen van onder naar boven wordt het “Tselem” (de Hebreeuwse letters tsadi - lamed - mem). Zie Dmoet. 

 

Tsevaot van Malchoet (let. troepen va Malchoet) - Zie Chejlot van Malchoet. 

 

Tsiejon (Sion)  

Inwendige Jessod van Noekva. Komt van het woord Jetsiera (let. uitgang). Zie ook Jeroesjalajiem. 

 

Tsiemtsoem (let. beperking)  

Degene die zijn wens beteugelt, die zich inhoudt en niets ontvangt, hoewel hij in werkelijkheid snakt om iets te ontvangen.  

 

Tsienor (let. pijp)  

Keliem van Josjer omdat vaten licht aantrekken en dit binnen hun grens beperken. Zie ook kav. 

 

Tsiepornaiem van raglaiem (let. nagels van voeten)  

Siejoem van elke Partsoef. 

 

Tsietsiet (let. Franje)  

Se'arot van Zejr Anpien die in Rosj van Noekva stralen, brengen aan haar Metsach het aspect Tefiellien.

 

Tsoera (let. vorm, mv. Tsoerot)

De 4 stadia van Aviejoet in Malchoet met de volgende namen : Chochma, Biena, Zejr Anpien en Malchoet, of tewel “De Vier Vormen” worden genoemd.

 

U

Uitlening

Keliem van NeH”J van Iema die Iema aan Zejr Anpien doorgeeft. Deze ontvangt daarin zijn licht.  

 

Unie

Gelijkenis qua stadia. Omdat overal waar verwantschap bestaat tussen geestelijke objecten worden zij tot elkaar aangetrokken en tot één verenigd. (Daarentegen, waar diversiteit qua stadia bestaat, doet zich afscheiding en

vervreemding voor).

V

Vacuum

Plaats die leeg van licht is. Het vierde stadium van de wens waar Licht van uitgestoten, wordt beschouwd als donkere graad ten aanzien van Licht. Het wordt als ‘vacuum’ bepaald. Omdat de geëmaneerde schepping geen gebrek in het vierde stadium heeft zelfs niet na de beperking, maar over vorm van vacuum beschikt dat geen Licht in zich heeft.

 

VA"K (afk. vav ketsavot; let. 6 uiteinden)

 

Va"K en Nekoeda van Kliepot van Atsieloet

Vóór de zondeval van Adam haRisjon nadat alle werelden tot Atsieloet opstegen, waren Kliepot in 14 Sfirot van “Mador van de Kliepot”. En zij hadden geen  Partsoef maar alleen 6 uiteinden (Va”K) tot Zejr Anpien van Kliepa en een punt (heb. Nekoeda) tot Noekva van Kliepa. 

 

Van beneden naar boven (heb. mielemata lemala)  

Licht dat zich van grof naar dun verspreidt. Dit heet Or Chozer. Zie ook van boven naar beneden.  

 

Van boven naar beneden (heb. mielemala lemata)  

Van hoger stadium naat lager, van het 1e naar het 4e stadium omdat het 4e het meest egoïstische is. Van 4 stadia blijft het 4e stadium over zonder licht en daarom is het het laagste. En het eerste stadium is boven alle andere verheven, omdat zijn wens de zwakste is.  

 

Van boven naar beneden (heb. mielemala lemata)  

Licht dat zich van dun naar grof verspreidt heet Or Jasjar. Zie ook   Naar boven.

 

Vat

De 'wens om te ontvangen die de geëmaneerde schepping bezit. 

 

Vav 6 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter vav).

 

Vav

De letter vav in de 4-letterige naam van de Schepper (joed – hej – vav – hej). Deze naam wordt gewoonlijk als HaVaJ”A uitgesproken. Hij heeft een schier eindeloze hoeveelheid van betekenissen omdat hij een skelet vormt – de basis van alle namen van alle schepselen. Maar in zijn meest algemene vorm komt hij overeen met 5 werelden.

 

Verborgen Chassadiem (heb. Chassadiem Mechoesiem)  

 

Verbrokkeling (heb. sjviera)  

Opheffing van grens die in Masach is. 

 

Verbrokkeling (heb. sjviera)  

Het vallen van Keliem in Kliepot. Het vallen van Nesjamot in Kliepot heet   “Nesjiera van Ejvariem”. 

 

Verbrokkeling van Klie (heb. Sjvierat haKlie)  

Wanneer Klie ongeschikt is voor het ontvangen van licht. 

 

Verdunning (heb. Hiezdachechoet) - Zie Hiezdachechoet van het scherm. 

 

Verheffing (Zie Alija)

 

Verheffen (zich)

Wedijver van hoger niveau met lager niveau of hogere fase met lagere fase.

 

Vernieuwing van zielen (heb. Hietchadsjoet van Nesjamot)  

Elke verandering van geestelijke toestand heet zo. Dat komt omdat zulke vernieuwing getuigt van aanvulling van ziel met extra vat van ontvangst dat voorheen er niet was. Het emaneren van licht Chochma op zielen zoals in de tijd van Gadloet in de wereld Niekoediem. Dit licht was uitgestoten wegens het breken van Keliem. Zo geschiedde ook voor de tweede keer als gevolg van de zondeval van Adam haRisjon. Dat (tweede) uitstoten was gevolg van het neervallen van Aivariem van Nesjama.

 

Verspreiding (heb. hietpasjtoet) - Zie hietpasjtoet, 1e hietpasjtoet, 2e hietpasjtoet.

Licht dat van de alomvattendheid van Emanator uitgaat en dat zich over de geëmaneerde schepping verspreidt. Het woord "verspreiding" wordt alleen aangewend omdat “de wens om te ontvangen” in de geëmaneerde schepping thuishoort. In werkelijkheid wordt het Hoge licht niet beïnvloed door deze verspreiding. Men kan dit vergelijken met een omvangrijke kaars die een andere kleinere kaars verlicht en toch lijdt er niet onder dat het door deze daad in lichtsterkte gaat afnemen.

 

Verzoek

Het overbrengen van eigenschappen van lagere naar hogere heet verzoek, gebed, Ma”N.

 

Vier stadia van het directe licht (heb. arba bchienot de or jasjar)

De vier stadia van vatontwikkeling – de 4 stadia van het directe (direct van de Schepper uitgaande) licht. Alle andere delen van de schepping, alle werelden, engelen, Sfirot, zielen – dat zijn allemaal slechts gedeeltes van Malchoet. Aangezien Malchoet vervolgens op voorafgaande stadia wenst te gelijken blijft de gehele schepping een schaalvormige weerspiegeling van deze 4 stadia.

 

Vijf boeken van Mosje (Pentateuch, Choemasj, Thora sjeBiechtav, Miekra)

Eén van de vier talen waarin de Thora uiteen wordt gezet, namelijk: in de verhalende vorm.

 

Voorbereiding voor het ontvangen (heb. hachana)

Dat is als Partsoef scherm heeft met Aviejoet die hem geschikt maakt voor Zievoeg en aantrekking van licht. 

 

Vorm (heb. tsoera)

 

Vormgever (heb. jotser)

Het begrip "vormgever" specificeert een Schenker van Licht aan de werelden. Dit  Licht is alomvattend daar het de gehele schepping bevat, m.u.v. het bestaan van vaten. 

 

Vrij

Plaats die bereid is om correctie, toevoeging of vulling te ontvangen.   

 

Vroeger (heb. Terem)  

Wanneer wij over verhouding van oorzaak en gevolg tussen twee geëmaneerde schepselen spreken, heet oorsprong vroeger en gevolg - daarna.

 

W

Wijd (heb. rachav)  

 

Wijsheid

Licht dat de meest substantiële voorziening is voor het onderhoud van de geëmaneerde schepping.

  

X (geen begrippen)

 

Y (geen begrippen)

 

Z

Z”A (afk. Zejr Anpien)

 

Zachar (let. mannelijk)

Klie die van het hogere lichten ontvangt welke lichten zo compleet zijn als toen zij zich binnen dat hogere bevonden. 

 

Zaien Melachiem (let. Zeven koningen)

 

Zaien 7 (de numerieke waarde van de Hebreeuwse letter zaien). 

 

Zakoet (let. fijnheid)  

 

Zanav aan Arajot (let. staart aan de leeuwen)  

Siejoem van hoger niveau dat niveau wordt van “hoofd van de jakhals”, dus Rosj van lager niveau.  

 

ZA"T (afk. za'jin tachtanot; let. zeven lagere Sfirot)  

 

Zejr Anpien (afk. Z"A; let. klein gezicht)

Klein gezicht daar Zejr Anpien hoofdzakelijk licht Chassadiem is en alleen zijn mindere gedeelte licht Chochma is. Licht Chochma heet Paniem en daarom wordt Kether “Ariech Anpien” (A”A) dat “grote Paniem” (groot gezicht) betekent, omdat het Or Chochma heeft.

 

Ziel gehouwen uit haar Bron (let. Karet)

(Het is een moeilijk begrip. Men kan het misschien enigszins begrijpen uit een voorbeeld: Er is een poppenkastspeler en een door hem gemaakte pop. De eerste houdt een pop aan de touwtjes vast en daardoor wordt een pop "in staat" gesteld om "te leven", en er bestaat een zeker verband en wisselwerking tussen die twee.

Maar zodra een pop de touwtjes "verbreekt" (een stoute pop dus, die waant een zelfstandige kracht in zich te hebben, die tegenover haar meester staat), blijft zij "ademloos" op de vloer te liggen. Want de "Poppenkastspeler", dus de Schepper, wenst in geen geval dat een menselijke ziel zich van Hem, dus haar Bron, "gehouwen wordt" (afgesneden wordt), want dan blijft zij zonder Zijn "touwtjes" (dus Zijn lichtstralen) "geestloos", dus alleen met "zwakke lichten" Nefesj en Roeach als geschenk toebedeeld (denk aan het concept "Gastheer en zijn Gast") op "de vloer" onder de geestelijke werelden liggen.

En dan is zij geestelijk "dood" en wordt terecht een pop genoemd. Dit begrip heeft in de wetenschap Kabbala ook een positieve betekenis die duidt op een ontwikkelingsfase van een ziel - vert.).

De wens om te ontvangen die onafscheidelijk verbonden is met alle zielen en die de zielen scheidt van het Hoge licht door diversiteit van stadia in de sfeer van het geestelijke. Het idee van ziel te zijn gehouwen uit haar Bron betekent overgang van de Wereld der Emanatie naar de Wereld van de Schepping. 

 

Zielen van mensen (heb. nesjamot van bnei-Adam)

 

Zielen van engelen (heb. nesjamot van malachiem)

 

Zielsverhuizing (heb. gielgoel)

 

Zien (heb. re'ieja)

 

Zievoeg deHakaa (let. samenvloeiing uit de afstoting)  

Daad van scherm is licht van het 4e stadium tegenhouden en het terugduwen naar zijn wortel. Er gebeuren door deze daad twee tegengestelde dingen: allereerst weerkaatsing van licht en dan samenvloeiing (Zievoeg) die de oorzaak is dat licht in Klie wordt ontvangen, omdat het uit het 4e stadium weggeduwde licht Or Chozer wordt. Hierdoor verkrijgt men Klie die met licht dat in de Partsoef verschijnt wordt ingehuld. 

 

Zievoeg Goefani (let. lichamelijke samenvloeiing)  

Volledige Zievoeg is Zievoeg van Av"I om licht naar zielen uit te stralen en voor geboorte van Zo”N. 

 

Zievoeg van nesjiekien (let. samenvloeiing van kussen)  

Zievoeg die van Rosj de Partsoef van SA"G tot Rosj van Niekoediem plaatsvindt. Deze Zievoeg zet Ga"R de Partsoef van Niekoediem vast, maar verspreidt zich niet tot Goef van Niekoediem. Deze wordt ook Zievoeg Roechani genoemd. 

 

Zievoeg van Jessodot (let. samenvloeiing van basis) 

Datgene wat Za”T van Partsoef vastzet wordt ook lagere Zievoeg of Zievoeg Goefani genoemd. 

 

Zievoeg Roechani (let. geestelijke samenvloeiing) 

Zievoeg die licht van Goef van Niekoediem middels Jessod van A"K aantrekt. 

 

Zievoeg Roechani (let. geestelijke samenvloeiing) - Zie Zievoeg van Nesjiekien. 

 

Zievoeg Tadir (let. regelmatige samenvloeiing)

Zievoeg van Av"I op hun plaats. 

 

Zman (let. tijd)

 

Zman Ieboer (let. tijd van zwangerschap)

Zie Jarchej Ieboer. 

 

ZO"N (afk. Zejr Anpien en Noekva)

 

ZO"N van Kliepa (let. Zo”N van een schil)

Wanneer alleen Keliem van Za"T gebroken waren.

Zwangerschap (heb. Ieboer)Deze website kabbalah.info wordt onderhouden door de
Nederlandse afdeling van
"Bnei Baruch"

Copyright ©1996. Bnei Baruch. All rights reserved.