Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Rahvusvaheline Kabbala Akadeemia

Rahvusvaheline Kabbala Akadeemia ja I.Ašlagi nimeline Kabbala Uurimise Instituut (ARI – Ashlag Rеsеarch Institutе) on mittetulundusühingud, mille põhiülesandeks on fundamentaalsete teadmiste levitamine Universumi süsteemis ja  inimese olemuses, mis soodustab inimkonna positiivset muutumist ning tsivilisatsiooni optimaalse arengutee leidmist.

Mõlemad organisatsioonid tegelevad haridustegevusega ja põliste  ning  tänapäevaste teadmiste teadusliku süsteemide uurimisega. Kabbala õpetuse kaudu  avastatakse seaduste integraalset  põhjapanevat süsteemi, mis mõjutab maailmas toimuvat. Nende seaduste tundmaõppimine  võimaldab inimkonnal leida lahendusi tsivilisatsiooni kriisi globaalsetele probleemidele.

Assotsiatsiooni põhiliseks töö instrumentaariumiks on kõige laiemale auditooriumile informatsiooni edastamine:  Universumi struktuurist; inimese osast selles; metodoloogia positiivsetest muutustest, mis mõjutavad inimese olukorda ja  arengut.

 

Kabbala ARI instituudi ja Rahvusvahelise Akadeemia põhitegevused on :

1. Väljaõpe:

Igapäevased õppetunnid, loengud, seminarid (online- ja distantsõpe) – haaratud on üle 800000 üliõpilast üle maailma. Akadeemial on olemas arenenud statsionaarsete filiaalide ja virtuaalsete keskuste võrk rohkem kui 30-s riigis.

Kabbala Akadeemia veebilehekülg  - www.kab.info,  on ära märgitud „Britanica” entsüklopeedias, kui üks suurema mahuga  interneti külastatavuse  poolest ja õppematerjalide informatiivsuse poolest  suuremaid  õppe-haridus portaale. Selle portaali materjalid  on tõlgitud kolmekümnesse keelde, portaali  külastab iga kuu 4,5 miljonit külastajat, kes saavad tasuta ning piiramatult tutvuda  avaldatud materjalidega.

Iga päev toimub õppetundide ja loengute otseülekanne sünkroontõlkega 7-s keeles (vene, inglise, saksa, hispaania, prantsuse, itaalia, türgi). Demonstreeritakse jooniseid, skeeme, õpilastel on võimalus reaalajas esitada küsimusi.

Media-arhiivis on hetkel üle 8000 unikaalse videomaterjali, loengu- ja saadete salvestusi, mis on dubleeritud  nii audio- kui ka tekstiformaadis.

2. Õppe-  ja teaduskirjanduse väljaanded

Kirjastatud on rohkem kui 30 teadlase-kabbalisti  Mihhael Laitmani  raamatut, mida on tõlgitud 12-sse keelde, saadaval on ka Baal Sulami ja Rabaša kogutud tööd. Laiaulatuslikku õppematerjalide raamatukogu uuendatakse  ja täiendatakse iga päev. Raamatute kordustrükke tehakse Põhja- ja Lõuna Ameerikas, Euroopas, Iisraelis ja teistes riikides.

3. Filmide ja TV-programmide tootmine

Video toodete firma ARI Films toodab sadu tunde hariduse ja meelelahutuse videoprogramme, mis transleeritakse iga päev 7-s keelses otseeetri kaabel- ja Internet-TV programmis (www.kab.tv).

4. Ühiskonna-teadusprogrammid – koostöös Ülemaailmse Tarkuse Nõukoguga (World Wisdom Council). 2005-2008 aastatel viidi globaalse  kriisi lahendamiseks  läbi 6 rahvusvahelist aktsiooni. 

5. Rahvusvahelise  Kabbala Akadeemia tudengite kongresside korraldamine

Rahvusvaheline Kabbala Akadeemia korraldab regulaarselt rahvusvahelisi kongresse, kuhu tulevad kokku osalejaid 40-st riigist, et vahetada kogemusi ja viia läbi seminare.

 

Michael Laitman

laitman

Michael Laitman sündis 1946. aastal Vitebskis, Valgevenes. Lõpetas      1971. aastal Peterburi Polütehnilise Instituudi bioloogilise- ja meditsiinilise küberneetika eriala (filosoofia PhD , bioküberneetika MSc) teadlane-kabbalist, ontoloogia professor ja teadmiste teooria autor.

Alates 1974. aastast elab Iisraelis. Rahvusvahelise Kabbala Akadeemia  ja Yehuda Ashlagi nimelise Kabbala uurimise Instituudi asutaja ja juhataja.

2005. aastast on M.Laitman Rahvusvahelise Teadlaste Ühingu (World Wisdom Council) liige- ühinenud teadlaste ja ühiskonnategelaste liit, kes tegelevad tänapäeva tsivilisatsiooni globaalprobleemide lahendamisega.

Michael Laitman on autoriks enam kui  kolmekümnele raamatule kabbala teadusest, mis on tõlgitud enam kui 27-sse erinevasse maailma keelde sealhulgas ka soome-, läti-, leedu- ja tänaseks juba ka eesti keelde.

 

Share On