Πληροφορίες για το κέντρο Bnei Baruch

                                                           

Το κέντρο Bnei Baruch είναι μια μη κερδοσκοπική ομάδα που διαδίδει τη σοφία της Καβάλας για να συμβάλει στην ανάπτυξη της πνευματικότητας της ανθρωπότητας. Ο Καβαλιστής Michael Laitman, που ήταν ο μαθητής και ο προσωπικός βοηθός του ραβίνου Baruch Ashlag, γιος του ραβίνου Yehuda Ashlag (συντάκτης των σχολίων του Zohar), ακολουθεί τα βήματα του δασκάλου του για την καθοδήγηση της ομάδας προς την αποστολή του. Η επιστημονική μέθοδος του Laitman παρέχει στα άτομα όλων των θρησκειών και των πολιτισμών τα απαραίτητα εργαλεία για την ανακάλυψη των εαυτών τους και της πνευματικής τους ανάβασης. Το Bnei Baruch, εστιάζοντας αρχικά στις εσωτερικές διαδικασίες στις οποίες τα άτομα υποβάλλονται για να διασχίσουν αυτή την ωφέλιμη οδό, καλωσορίζει τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, κοινωνικών τάξεων και καταγωγής.

Τα τελευταία χρόνια, η αναζήτηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, των απαντήσεων στα ερωτήματα της ζωής είναι εν εξελίξει. Η κοινωνία αφευατής αδυνατεί να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα και έχει υιοθετήσει εύκολα διαμορφωμένες απόψεις για να τα ερμηνεύσει.
Το    ΤΤο Bnei Baruch αναφέρεται σε όλους εκείνους που επιδιώκουν να μάθουν την αλήθεια πέρα από τους συνηθισμένους τρόπους, αναφέρεται στους ανθρώπους που επιδιώκουν να καταλάβουν τον αληθινό σκοπό μας σ’ αυτή τη ζωή. Το Bnei Baruch προσφέρει την πρακτική καθοδήγηση και μια αξιόπιστη μέθοδο για την ερμηνεία των παγκόσμιων φαινομένων. Η μέθοδος μελέτης της ομάδας όχι μόνο βοηθά να ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι δυσκολίες της καθημερινής ζωής, αλλά υποδεικνύει στα άτομα μια διαδικασία με την οποία επεκτείνονται πέρα από τα σύνορα και τους περιορισμούς του σημερινού κόσμου.

Ο ραβίνος
Yehuda Ashlag κληροδότησε μια μέθοδο μελέτης σε αυτή τη γενιά, που ουσιαστικά εκπαιδεύει τα άτομα να συμπεριφερθούν σαν να έχουν επιτύχει ήδη την τελειότητα των ανώτερων κόσμων εδώ, στον κόσμο μας. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του ραβίνου Yehuda Ashlag: Αυτή η μέθοδος είναι ένας πρακτικός τρόπος για να κατανοηθεί ο ανώτερος κόσμος και η προέλευση της ύπαρξής μας ενώ ακόμα είμαστε ζωντανοί σε αυτό τον κόσμο. Ο Καβαλιστής είναι ένας ερευνητής που μελετά τη φύση του χρησιμοποιώντας αυτή τη δοκιμασμένη και ακριβή μέθοδο. Με αυτό τον τρόπο, το άτομο επιτυγχάνει την τελειότητα και τον έλεγχο της ζωής του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, πραγματοποιεί τον αληθινό σκοπό του στη ζωή. Δεδομένου ότι ένα άτομο δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε αυτό τον κόσμο χωρίς να έχει γνώση του κόσμου, έτσι και η ψυχή του δεν μπορεί να λειτουργήσει στον ανώτερο κόσμο εάν δεν τον γνωρίζει. Η σοφία της Καβάλας σάς παρέχει αυτή τη γνώση.

Η φύση αυτής της μελέτης είναι προσανατολισμένη σ’ αυτόν το στόχο και επιτρέπει την εφαρμογή αυτών των γνώσεων σε επίπεδο ατόμου και κοινωνίας για να προωθηθεί η πνευματικότητα όλου του κόσμου.

 

 

Hindi | Macedonian | Chinese | Korean | Swedish | Czech | Hungarian | Amharic | Norwegian | Finnish | Croatian

The website kabbalah.info is maintained by
the
"Bnei Baruch" group of kabbalists

Copyright 1996-2010. Bnei Baruch. All rights reserved.