Pirmā grāmata

(ceturtā daļa)

 

16. DIAGRAMMAS

Tā kā garīgā pasaule nav ierobežota ar telpu, vietu, laiku vai pārvietošanos, diagrammas ir jāsaprot tikai kā garīgo objektu īpašību savstarpējo attiecību, bet neviss kā pašus garīgus objektus, to formu, jo tāda vizuāli neeksistē.

1. Bezgalība

Bet, saņemusi no gaismas (kura dod dzīvi, baudu) tās īpašību, un tāpēc lēmusi būt līdzīgai Radītājam, vēlēšanās gūt baudu izvira visu to piepildošo baudu, saspieda sevi, samazināja gaismas saņemšanu un tādējādi palika tukša.


Bet tikai pēc gaismas saņemšanas pārstāšanas, vēlēšanās gūt baudu kļuva netikai par saņēmēju. Lai būtu līdzīgam Radītāja darbībai ir nepieciešams sniegt baudu citiem, kā Viņš. Tāpēc radījums nolēma gūt baudu (gūt vai negūt - tikai uz šīm divām darbībām ir spējīgs radījums), no neviss sevis, bet Radītāja dēļ, jo tāda saņemšana ir līdzīga atdošanai.

Bet tā kā nav iespējams vienā reizē izlabot sevi, pārdarīt to, ko radīja Radītājs, pret savu dabu - tas ir pāriet no pirmā stāvokļa trešajā, pēdējā (saņemt visu tikai Radītāja dēļ), bez starpposmiem, tad šis darbs, kurš tiek saukts par "Radītāja darbu" (avodat aŠem), notiek pakāpeniski 6000 gadu laikā ar katru no 600.000 dvēselēm. Tas ir radītā vēlēšanās pēdēja pakāpe sadalījās pēc laika un daudzuma, jo tikai tādējādi var pilnīgi pārdarīt savu dabu, un šis darbs vēl saucas "tikun kilim" - trauku, dvēseļu izlabošana. Pasauļu, dvēseļu un cilvēka radīšana "no augšas uz leju" tiek pētīta "Talmud Eser aSfirot" grāmatā. Priekš iesacējiem galvenie pamati ir aprakstīti šīs sērijas 2, 11, 15 un 17 grāmatās. Ceļš "no lejas uz augšu", tas ir garīgas pasaules individuāla sasniegšana, izlabojot dvēseli, ir aprakstīts manās pārējās grāmatās, bet praktiski ir iespējams tikai atzītā kabalista vadībā.

 

17. PĒCVĀRDS

Šī grāmata pirmo reizi tika izdota 1984. gadā krievu valodā Izraēlā. Pēc tam tā daudzas reizes tika atkartoti izdota Izraēlā un Krievijā.
Ar pateicību saņemšu piezīmes, ar prieku atplēsīšu vēstuli, atvēršu durvi, paņemšu klausuli.
Mihaels Laitmans.

Pirmās grāmatas beigas

 

Hindi | Macedonian | Chinese | Korean | Swedish | Czech | Hungarian | Amharic | Norwegian | Finnish | Croatian

The website kabbalah.info is maintained by
the
"Bnei Baruch" group of kabbalists

Copyright © 1996-2010. Bnei Baruch. All rights reserved.