Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Om Bnei Baruch

Bnei Baruch er den største gruppen av kabbalister i Israel, og formidler kabbalas visdom til hele verden. Studiematerialet er basert på autentiske kabbalistiske tekster som har gått i arv fra generasjon til generasjon, og er tilgjengelig på over 25 språk.

Budskapet

Bnei Baruch består av en mangfoldig gruppe mennesker, og har tusenvis av studenter over hele verden. Hver student velger sin egen vei, og bestemmer sitt eget tempo ut ifra egne forutsetninger og evner.

I senere tid har gruppen vokst til å bli en bevegelse, som på frivillig basis er engasjert i utdanningsprosjekter som frembyr ekte kabbalistiske kilder på samtidsspråk.

Bnei Baruchs kjernebudskap er enhet blant menneskene, enhet blant nasjonene og kjærlighet for menneskeheten.

Etter å ha vært skjult i årtusener, trer kabbalas visdom nå frem. Nå er vi tilstrekkelig utviklet, og vi er forberedte til å virkeliggjøre budskapet i kabbala. I dag kommer kabbala frem som et budskap og som en løsning, som kan forene fraksjonene i og mellom nasjonene, og føre både enkeltmennesket og samfunnet til en langt bedre forfatning.

Historie og opprinnelse

altRav Michael Laitman er professor i ontologi og kunnskapsteori, ph.d i filosofi og kabbala, og MSc i medisinsk kyberteknikk. Han opprettet Bnei Baruch i 1991 etter at hans mentor, rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag (Rabash), døde.

Til minne om sin mentor, kalte han gruppen Bnei Baruch (Baruchs sønner). Laitman ble ved sin mentors side de siste 12 årene Ashlag levde, fra 1979 til 1991. Rav Laitman var Ashlags fremste elev og han personlige assistent, og Laitman er anerkjent som etterfølgeren av Rabash’ undervisningsmetode.

Rabash er etterfølger, og førstefødt sønn, av rabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag. Rabbi Yehuda Ashlag var den mest betydelsesrike kabbalisten som levde på 1900-tallet. Han skrev den autoritative og omfattende fortolkningen av boken Zohar, kalt Sulam-fortolkningene. Han var den første til å åpenbare en fullstendig metode for spirituell opphøyning. Dette er også årsaken til Ashlags tilnavn, Baal HaSulam (stigens mester).

Disse mektige spirituelle lederne har banet veien for hele undervisningsmetoden Bnei Baruch baseres på.

Undervisning i kabbala

Rav Laitman underviser daglig ved Bnei Baruchs senter i Israel, fra kl. 03.15-06.00 israelsk tid. Daglig undervisning har kabbalistene bedrevet i århundrer, og dette er også den viktigste delen av Bnei Baruchs virksomhet. Undervisningen simultanoversettes til syv språk: Engelsk, russisk, spansk, tysk, italiensk, fransk og tyrkisk. Om ikke lenge, vil sendingene også bli oversatt til gresk, polsk og portugisisk.

Direktesendingene tilbys gratis til tusenvis av studenter verden over, noe som er gjeldende for alle Bnei Baruchs aktiviteter.

Finansiering

Bnei Baruch er en ideell organisasjon, som underviser i og formidler kabbalas visdom.

For å opprettholde sin uavhengighet og de beste hensikter, er ikke Bnei Baruch støttet, fundert, eller knyttet til regjeringer eller politiske enheter på noen annen måte.

Gruppens aktiviteter finansieres hovedsakelig av tiende, som studentene gir på frivillig basis, siden størstedelen av aktivitetene tilbys kostnadsfritt. Donasjoner og rav Laitmans bøker, som selges til kostpris, er ytterligere inntektskilder.

Om rav Michael Laitman, ph.d.

Rav Laitman tok doktorgraden i filosofi og kabbala ved Filosofisk institutt ved det russiske vitenskapsakademiet i Moskva, og han tok MSc i medisinsk kyberteknikk ved

Polyteknisk Universitet i St. Petersburg. I tillegg til de vitenskapelige forpliktelsene, har rav Laitman i stor utstrekning engasjert seg i kabbala de siste tretti årene. I tillegg til hundrevis av artikler, har han skrevet over tretti bøker som har blitt oversatt til mer enn tolv språk. Han har gitt over 10.000 timer med undervisning i kabbala, som finnes på video- og lydopptak.

Av den tverrfaglige Akademiske kommisjonen i Den russiske føderasjonen, ble Laitman tildelt tittelen professor i ontologi og epistemologi for sine omfattende bidrag til fagområdet kabbala.

I tillegg har rav Laitman samarbeidet med fremragende vitenskapsmenn, og sammen har de utført enestående forskning på nyere vitenskap og kabbala.

I 2005 skrev han en bok om dette temaet sammen med professor Vadim Rozin fra Lomonosov State University (Universitetet for humanistiske fag ved det russiske vitenskapsakademiet).

 

Share On