Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Czym jest Kabała?

Pomimo tego, że jej źródła wywodzą są z dalekiej przeszłości, z czasów starożytnego Babilonu, nauka kabały pozostawała właściwie ukryta przed ludzkością, odkąd pojawiła się ponad 4000 tysiące lat temu.

Właśnie to ukrycie podtrzymywało nieśmiertelny czar kabały. Znani naukowcy, badacze oraz filozofowie wielu krajów, tacy jak Newton, Leibniz czy Pico della Mirandola badali i próbowali pojąć Kabałę. Jednakże po dziś dzień tylko nieliczni wiedzą, czym kabała naprawdę jest.

Nauka kabały nie mówi o naszym świecie, dlatego też jej istota umyka ludziom. Niemożliwym jest zrozumienie tego, co ukryte, niewidzialne i nieuchwytne oraz tego, czego nigdy nie doświadczyliśmy. Przez tysiące lat ludziom oferowano szeroką gamę rzeczy pod nazwą "Kabała": czary, zaklęcia, przekleństwa, a nawet cuda, wszystko za wyjątkiem samej Kabały. Przez ponad 4 tysiące lat, powszechne pojmowanie nauki Kabały zaśmiecone było niewłaściwym rozumieniem, przesądami i mylnymi interpretacjami. Dlatego, przede wszystkim należałoby wyjaśnić naukę kabały. Kabalista Jehuda Aszlag w swoim artykule pt. "Istota mądrości kabały", określa kabałę w następujący sposób:

"Mądrość ta jest ni mniej ni więcej, jak porządkiem korzeni, które opuszczają się za pomocą prawa przyczyny i skutku, według stałych, niezmiennych i określonych zasad, splatających się w jeden, wyższy cel, określany jako "odkrycie Jego boskości stworzeniom na tym świecie".

Definicje naukowe mogą być skomplikowane i złożone. Spróbujmy przeanalizować to, co zostało powiedziane:

Istnieje wyższa siła lub Stwórca, a siły zarządzające opuszczają się z tej wyższej siły do naszego świata. Nie wiemy, jak dużo jest tych sił, lecz w chwili obecnej jest to nieistotne. Istniejemy tutaj, w tym świecie. Zostaliśmy stworzeni przez jakąś wyższą siłę, którą nazywamy "Stwórcą". Nieobce są nam rozmaite siły naszego świata, takie jak grawitacja, elektromagnetyzm czy potęga myśli. Jednakże, istnieją także siły wyższego zarządzania, które działają pozostając ukrytymi w stosunku do nas.

Najwyższą, ogólną siłę nazywamy - "Stwórcą". Stwórca jest sumą wszystkich ziemskich sił i sił wyższego poziomu stojących w szeregu sił zarządzania.

Ta wyższa siła dała życie wyższym światom. W sumie jest 5 światów. Po nich następuje tak zwany Machsom - bariera oddzielająca nasz świat i światy wyższe. Z wyższej siły - Stwórcy, znanej również jako "świat nieskończoności" - siły opuszczają się poprzez wszystkie światy, dając narodziny naszemu światu i ludziom.

Nauka kabały nie bada naszego świata i istot ludzkich żyjących w nim, jak robią to tradycyjne nauki. Kabała bada wszystko, co istnieje ponad Machsom.

Kabalista Jehuda Aszlag mówi, że "Mądrość ta jest ni mniej ni więcej, jak porządkiem korzeni, które opuszczają się za pomocą prawa przyczyny i skutku, według stałych, niezmiennych i określonych zasad." Nie istnieje nic innego, poza siłami opuszczającymi się z góry zgodnie ze ściśle określonymi prawami. Co więcej, prawa te, jak pisze Aszlag, są stałe i niezmienne, absolutne i wszechobecne. Ostatecznie, wszystkie one ukierunkowane są tak, aby człowiek mógł odkryć najwyższą zarządzającą siłę przyrody podczas życia na naszym świecie.

Dopóki człowiek nie odkryje w pełni tej siły, dopóki nie pozna wszystkich światów, musi wspinać się, przestrzegając tych samych praw, co opuszczające się siły i dopóki nie osiągnie świata nieskończoności, nie opuści tego świata. Co znaczy to, że "nie opuści tego świata"? Taki człowiek będzie stale odradzał się w naszym świecie, rozwijając się z jednego życia do następnego, aż do osiągnięcia stanu, w którym wyłoni się pragnienie osiągnięcia wyższej siły.

 

Kabbalah for beginners