Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Study The Zohar

Free authentic Kabbalistic texts and video lessons introducing The Zohar.

Historia Kabały i Zoharu

1010459 10152184527566103_1048197741_n

1) Czym jest Zoharhttps://kabacademy.eu/pl

Zohar jest zbiorem komentarzy Tory, przeznaczonych do tego, by prowadzić ludzi, którzy osiągnęli już wysoki stopień duchowy, do korzenia (źródła) ich duszy.

Zohar zawiera wszystkie duchowe stany, jakich człowiek doświadcza, gdy ewoluuje jego dusza. Na końcu tego procesu, dusze osiągają to, co Kabaliści nazywają "końcem naprawy", najwyższy poziom duchowej całości, pełni.

Dla tych, którzy nie posiadają żadnego duchowego osiągnięcia, Zoharrozumiany jest jako zbiór alegorii i legend, które mogą być interpretowane i postrzegane różnie przez każdego człowieka. Lecz dla tych, którzy są już na pewnym stopniu osiągnięcia duchowego, tj. dla Kabalistów, Zohar jest praktycznym przewodnikiem do wewnętrznych działań, których człowiek dokonuje, aby głębiej odkryć wyższe stany percepcji i odczuwania.


2) Kto jest autorem księgi Zohar i kiedy została ona napisana?

Według wszystkich Kabalistów, a począwszy od autorów książek, Zoharnapisany został przez Szymona Bar Yochai (Raszbi), który żył około II bądź III wieku naszej ery.  Istnieją także opinie, w kręgach scholastycznych, według których Zohar napisany został w XI wieku przez Kabalistę Rabiego Moshe de Leon. Tej opinii zaprzeczył sam Rabi Moshe de Leon, który powiedział, że księga Zohar została napisana przez Raszbiego.

W ujęciu Kabalistycznym, pytanie dlaczego Zohar został napisany jest o wiele bardziej ważne, aniżeli pytanie kto właściwie napisał go. Przeznaczeniem księgi Zohar  jest pełnienie funkcji przewodnika dla ludzi, aby mogli osiągnąć źródło swojej duszy.

Ta droga do źródła ludzkiej duszy składa się z 125 stopni. Rabi Yehuda Aszlag pisze, że Kabalista, który przeszedł wszystkie te stopnie i podziela tą samą percepcję, co autor księgi rozumie, iż jej autorem nie mógł być nikt inny, aniżeli Raszbi.


3) Dlaczego Zohar był ukrywany przez tak długi czas?

Zohar ukrywany był przez 900 lat, między II a XI wiekiem naszej ery, ponieważ Ci, którzy posiedli mądrość w nim zawartą zrozumieli, iż w tamtym czasie ludzie nie potrzebowali go i wypaczyli by jego treść.

Dopiero w XVI wieku naszej ery, ukazał się Kabalista, który objaśnił podstawy Kabały - Święty ARI, Rabi Isaac Luria (1534-1572). Ari ogłosił, że od czasów, w których on żył, nauka Kabały była gotowa na otwarcie dla wszystkich.

Komentarze prac Ari i Zoharu pojawiły się dopiero w XX wieku - w wieku, który ujrzał najgwałtowniejszą eksplozję ludzkich pragnień w całej historii. W tym okresie, ukazała się wyjątkowa dusza - Rabiego Yehudy Aszlaga (Baal HaSulama). Baal HaSulam objaśnił naukę i mądrość Kabały w sposób, w jaki może zrozumieć ją i pojąć nasze pokolenie. Co więcej, Baal HaSulam był jedynym Kabalistą XX-ego wieku, który napisał komentarze do księgi Zohar i prac Kabalisty Ari.

Nie znaczy to, iż przed nim nie było wielkich Kabalistów, lecz oznacza to, że ich dzieła nie są łatwe do zrozumienia dla współczesnych ludzi. Dzisiejsza popularność i duże zainteresowanie Kabałą potwierdza gotowość naszego pokolenia by chłonąć jej przesłanie oraz ogarnąć i pojąć autentyczne teksty, które mówią o korzeniu naszego życia i o tym, jak go osiągnąć.


4) Dla kogo jest Zohar?

Ja wspomnieliśmy w odpowiedzi na pytanie pierwsze, Zohar napisany został dla ludzi, którzy osiągnęli już duchowe postrzeganie. Zawiera on opis Rabiego Szymona Bar Yochai (Raszbiego), który osiągnął wszystkie 125 stopni duchowej drabiny. Raszbi wyraził całą duchową ścieżkę i zatytułował ją Zohar ("blask" po hebrajsku).

Zohar zbudowany jest w ten sposób, iż tylko Ci którzy osiągnęli pewien poziom duchowy, mogą czerpać pożytek z tego co w nim czytają. Przed rozpoczęciem studiów Zoharu, człowiek musi studiować inne teksty, które uczą, jak prawidłowo zrozumieć tekst Zoharu.


5) Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o księdze Zohar?

Nawet dziś, Zohar nie może być zrozumiany i nie można odczuć go bezpośrednio, lecz wymaga on wcześniejszego osiągnięcia duchowego, zanim człowiek zbliży się do niego. Największy Kabalista naszych czasów - Rabi Yehuda Aszlag (Baal HaSulam) - napisał kilka wprowadzeń do księgiZohar, właśnie po to, by odpowiednio ukierunkować podejście człowieka do tej głębokiej księgi, zanim zacznie ją studiować.

Tego typu artykuły kultywują i udoskonalają duchowe właściwości człowieka, aby mógł odczuć Wyższą rzeczywistość. Ponadto, teksty te dostarczają człowiekowi wiedzy o tym, jak traktować pewne pojęcia, zwroty i koncepcje zawarte w Zoharze, aby zmaksymalizować jego wykorzystanie, jako przewodnika do duchowego osiągnięcia, unikając popełnienia błędów i pogubienia się w materialnych wyobrażeniach, które umysł ludzki skłonny jest wytwarzać.

Bnei Baruch dostarcza nie tylko tych instrukcji, lecz także darmowych lekcji w tym temacie, jak również wiele krótkich artykułów opisujących koncepcje zaczerpnięte z księgi Zohar oraz przygotowanie na zetknięcie się z tymi pojęciami i koncepcjami.

Odkrywanie Zoharu, oznacza odkrywanie swojego wewnętrznego świata i swojego nieograniczonego potencjału. Bnei Baruch życzy Ci samych sukcesów w Twoim duchowym rozwoju!

THE KABBALAH ACADEMY

 

Kabbalah for beginners