Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Bnei Baruch

logo be be

 

Instytut Studiów i Badań Kabaly
Bnei Baruch

 

"Bnei Baruch" jest ogólnoświatową organizacją non-profit rozpowszechniającą naukę Kabały, za pomocą której, możliwe jest przyspieszenie spirytualnego rozwoju całej ludzkości.

Michael Laitman, który był uczniem i osobistym współpracownikiem rawa Baruch Ashlaga syna rawa Yehuda Ashlag'a (twórcy komentarzy do książki "Zohar") idąc w ślady swojego nauczyciela, prowadzi ogólnoświatową grupę studentów, pomagając w spełnieniu jej misji. Jego naukowe podejście do tego tematu, używając jednocześnie precyzyjnych narzędzi Kabały, umożliwia każdej osobie niezalażnie od jej wyznania albo przynależności religijnej i kulturalnej, w efektywny sposób na samoodkrycie i osiągnięcie wysokiego duchowego rozwoju. Uwzględniając w pierwszej kolejności zjawiska, które każdy człowiek w swoim indywidualnym tempie przechodzi, są w organizacji "Bnei Baruch" serdecznie mile widziani ludzie, wszelakiego rocznika o dowolnym stylu życia, którzy chcą brać udział w tym wspaniałym procesie.

W ostatnich latach niezmiernie wzrosło zainteresowanie pytaniami sensu naszego życia. Nasze społeczeństwo straciło zdolność prawidłowego dostrzegania naszej rzeczywistości, ucieśniając przy tym różnorodne poglądy i opinie na ten temat. Bnej Baruch pomaga każdemu, kto szuka prawdziwych odpowiedzi dotyczących sensu i celu naszej egzystencji, i za pomocą niezawodnych metod wyjaśnia zjawiska zachodzące na tym świecie. Ta wyjątkowa metoda pozwala nie tylko na pokonanie rozmaitych trudności codziennego życia, lecz wprowadza w proces, za pomocą którego możliwe jest samodzielnie wzniesienie się ponad standardowymi granicami ograniczającymi nasz dzisiejszy świat.

Raw Yehuda Ashlag opracował dla naszej generacji metodę nauczania, która pozwala indywidualnej jednostce tak się zachowywać, jakby osiągnęła już ona perfekcję wyższych światów, pomimo jej dalszego pobytu na tym świecie. Innaczej mówiąc, słowmi rawa Yehudy Ashlaga: "Ta metoda jest praktyczną drogą osiągnięcia wyższych światów i źródła naszej egzystencji podczas dalszego pobytu na tym świecie. Kabalista jest badaczem studiującym jego naturę, używając przy tym dowiedzionych, wypróbowanych i dokładnych metod. Za ich pomocą, człowiek osiąga perfekcję wyższych światów i zaczyna spełniać kontrolę nad jego własnym życiem. Na tej drodze uświadamia on sobie także jego prawdziwy cel życia. Poza tym, nauka Kabały wyjaśnia zjawiska i prawa panujące w światch wyższych. Ponieważ żadna osoba nie może funkcjonować bez znajomości praw istniejących na tym świecie, tak samo nie może ona funkcjonować odpowiednio w świecie wyższym bez znajomości jego zasad". Jednoznaczny charakter tej nauki umożliwia na stosowanie jej indywidualnie jak i zbiorowo, przyspieszając przy tym rozwój spirytualny całej ludzkości.

 

 

Kabbalah for beginners