Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Najczęściej zadawane pytania na temat Kabały

 Jeśli masz jakieś pytania, które chciałbyś zadać, prosimy napisz na adres 

kabbalapolska@gmail.com

lub odwiedź naszą stronę:

http://www.kabbalah.info/pl

Pytanie: Zadawałem sobie pytanie o to, jakie jest moje miejsce w świecie. Nie wiem, czy Kabała jest dla mnie. Co to w ogóle jest Kabała i jaki pożytek będę miał, jeśli będę studiował Kabałę?

Odpowiedź: Kabała daje jedną odpowiedź na jedno znane pytanie: Jaki jest sens mojego życia i mojego istnienia? Kabała jest dla tych, którzy szukali odpowiedzi; tacy ludzie najbardziej nadają się do studiowania Kabały. Kabała ukazuje człowiekowi źródło, a tym samym sens jego życia.

Pytanie: Zawsze myślałem, że Kabała jest tajną nauką. Nagle Kabała stała się nowym, gorącym tematem. Jak to się stało?

Odpowiedź: Przez tysiące lat zakazane było rozpowszechniać Kabałę. Dopiero w 20 wieku, gdy księgi Kabalisty Rabiego Jehudy Aszlaga zostały opublikowane, mogliśmy sobie pozwolić na studiowanie Kabały bez ograniczeń. Jego pisma mają na celu pomóc takim ludziom, jak Ty, takim, którzy nie posiadali wcześniej wiedzy Kabały. Dozwolone jest rozpowszechniać Kabałę szerzej oraz nauczać każdego, kto poszukuje brakującego
składnika duchowego w swoim życiu.  

Pytanie: Czy prawdą jest, że Rabi Aszlag myślał, że Kabały powinno się nauczać każdego, Żyda i nie-Żyda tak samo? Czy myśli Pan, że ludzie, którzy nie są Żydami mają swój udział w procesie naprawy, czy Kabała przeznaczona jest do studiowania tylko przez Żydów? I co to w ogóle jest proces naprawy?

Odpowiedź: Możesz przeczytać w Biblii, że na końcu naprawy wszyscy poznają Boga, od najmłodszych do najstarszych, bez względu na płeć czy rasę. Kabała mówi o człowieku i pragnieniu otrzymywania, które stworzył Bóg. Wszystkie stworzenia posiadają to pragnienie otrzymywania. Dlatego, wszyscy, którzy chcą wziąć udział w procesie naprawy, mogą to zrobić. Naprawa jest procesem zmieniającym intencje człowieka z
egoistycznych na altruistyczne, tj. z korzyści dla siebie na korzyść Stwórcy. Jest nadzieja, że cała ludzkość będzie zaangażowana w ten proces.

Pytanie: Chciałbym dowiedzieć się więcej o Kabale. Czy nie jest ważne dla początkującego studenta takiego, jak ja, aby najpierw studiować przez wiele lat Biblię oraz Pisane i Mówione Prawo, zanim rozpocznie się studia Kabały, czy mogę zacząć już teraz?

Odpowiedź: Nie ma żadnych warunków ani przesłanek żeby studiować Kabałę. Wszystko, co jest potrzebne to ciekawość i pragnienie nauki. Poprzez naukę Kabały, człowiek uczy się jak być podobnym do świata duchowego w myślach i czynach.

Pytanie: Słyszałem pogłoski, że jeśli rabi albo student Kabały rzuci zaklęcie  na kogoś, to ten ktoś umrze. Moje pytanie: Czy takie coś jest możliwe? A jeśli tak, to czy istnieje takie zaklęcie, które można wypowiedzieć? Ponadto kupiłem kilka książek dotyczących  do „ białej” praktyki magii i chciałbym wiedzieć, czy może Pan
ukierunkować mnie w prawidłowym kierunku tak dalece, jak niektóre z tych książek.

Odpowiedź: Nie wiem, jakie zakupił Pan książki, ale nie mają one nic wspólnego  z autentyczną Kabałą. Kabała nie jest o magii. Poprzez studia i czytanie możesz zyskać lepsze zrozumienie Kabały. Zalecamy kilka sposobów czytania, tj., artykuły przygotowane przez nas, w których uczymy o stadiach rozwoju człowieka podczas  jego
duchowej drogi. Natomiast ważne jest studiować z nauczycielem i w ramach grupy, może Pan mieć dostęp do tych artykułów poprzez naszą stronę internetową oraz dzięki specjalnym książkom, które wydajemy.

Pytanie: Siedem lat temu, zacząłem swe poszukiwania Boga, Stwórcy, Ojca. W czasie tej drogi całe moje życie było zrujnowane i straciłem wszystko, co było mi drogie. Pewnego dnia powiedziałem Jemu: „Nie poddam się dopóki mi nie odpowiesz! Jesteś wszystkim, co mi pozostało.” Teraz zacząłem doświadczać światła wokół ludzi i zwierząt. Czy nie jest to manifestacją Kabały? Chcę poznać Boga i rozwijać się duchowo.

Odpowiedź: Twoja sytuacja jest dokładnie taką, która motywuje człowieka do studiowania Kabały. Droga do poznania Boga jest bardzo trudna i wymaga specjalnej nauki. I tylko po tym, jak duchowe odczucie zostaje przed nim odkryte, zaczyna człowiek rozumieć, że jego poprzednie odczucia były tylko produktem jego wyobraźni. Człowiek nie może odczuć Boga, dopóki nie wzniesie się do wyższych światów, zmieniając wszystkie swoje egoistyczne właściwości na altruistyczne.

Pytanie: Rozumiem, że słowo Kabała, pochodzi od hebrajskiego słowa lekabbel, otrzymywać. Co to znaczy i jaki jest sens otrzymywania?

Odpowiedź: Na początku istniał tylko Stwórca. Stworzył On podstawowe pragnienie otrzymywania. Pragnienie otrzymywania zwane jest Pierwszym Człowiekiem (Adam HaRiszon). Żeby umożliwić Pierwszemu Człowiekowi komunikację ze Stwórcą, podstawowe pragnienie otrzymywania zostało podzielone na wiele części. Celem stworzenia jest osiągnięcie jedności ze Stwórcą, ponieważ tylko w takim stanie człowiek
może osiągnąć spełnienie, nieskończony spokój i szczęście.

Pytanie: Czy to znaczy, że w pewnym momencie w odległej przyszłości, będzie istniał znowu tylko jeden człowiek?

Odpowiedź: Kabała nie odnosi się do naszego fizycznego ciała, a jedynie do naszego elementu duchowego. Wyższy Świat jest jak jeden twór, jedna dusza, której części są odwzorowane w świecie niższym (tym, który postrzegamy), w którym odczuwamy siebie jako oddzieleni jeden od drugiego. By wyjaśnić to prościej: Ponieważ jesteśmy ograniczeni wewnątrz naszego egoizmu, odczuwamy siebie jako oddzielonych jeden od
drugiego, pomimo faktu, że w rzeczywistości wszyscy jesteśmy jednym duchowym ciałem. Dlatego też, oddzielenie istnieje tylko wewnątrz naszej błędnej percepcji, ponieważ faktycznie wszyscy jesteśmy jednością.

Pytanie: Czym są niektóre koncepcje, jakie odnajdę w Zoharze. I kto napisał Zohar?

Odpowiedź: Księga Zoharu wyjaśnia, jak człowiek w tym świecie, może osiągnąć źródło swojej duszy. Ta droga czy drabina składa się ze 125 stopni. Autor Zoharu musiał przejść przez wszystkie te stopnie. Dusza Rabiego Jehudy Aszlaga osiągnęła te same najwyższe (i duchowe miejsce), jakie osiągnął autor księgi Zohar, Rabi Szymon Bar Jochaj. Dlatego Baal HaSulam był zdolny ukończyć komentarz do księgi Zohar, z którego możemy korzystać dziś.

Pytanie: Czy jest Pan powiązany z innymi rabinami lub innymi centrami Kabały?

Odpowiedź: Bnei Baruch nie jest połączone w żaden sposób z żadną inną grupą  czy organizacją, która ma do czynienia z Kabałą.

Pytanie: Czy posiada Pan listę książek lub listę materiałów do nauki, którą mógłby Pan wysłać mi w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim?

Odpowiedź: Niestety, nie ma innych renomowanych, autentycznych ksiąg Kabalistycznych napisanych w języku innym niż hebrajski i aramejski oraz bazujących na autentycznych źródłach, tj. Szymon Bar Jochaj,  Ari, Jehuda Aszlag itd. Bnei Baruch stworzył podstawowy kurs Kabały na swojej stronie oraz wydaje książki dla początkujących w kilku językach, włącznie z angielskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. Ostatnia
publikacja Bnei Baruch „Osiąganie Światów Wyższych” jest dostępna w języku angielskim, rosyjskim i innych językach świata

Pytanie: Wychowywałem się w religii innej niż judaizm. Wierzę, że jest więcej bogów, świętych duchów itd. niż wspomniane jest w Kabale. I czy nie jest celem stworzenia danie człowiekowi lepszego życia w tym świecie, jak również w świecie, który nadejdzie? Rozglądam się dookoła siebie i widzę, jakim okropnym miejscem może być ten świat.

Odpowiedź: Istnieje tylko Stwórca i człowiek. Celem stworzenia jest wzniesienie się do świata wyższego podczas życia w tym świecie. Może to być dokonane, jeśli ludzkie myśli i pragnienia staną się równoważne z myślami i pragnieniami świata wyższego i to jest przedmiot nauczania w Kabale. Człowiek, który chce wznieść się i osiągnąć cel stworzenia, (który jest osobistym celem każdego człowieka, albo musi powrócić do tego
świata po śmierci), musi myśleć pozytywnie o całym stworzeniu.  

Pytanie: Zaczynam rozumieć, że muszę wziąć odpowiedzialność za własne działania, moje własne ego. Chcę osiągnąć bardziej duchowy poziom w swoim życiu. Gdzie mam zacząć? I czy jeśli studiuję Kabałę, to czy będę zdolny działać zgodnie z wolną wolą.

Odpowiedź: Człowiek musi zawsze wyobrażać sobie, że stoi naprzeciw Boga, Wyższej Siły. Każdy, kto studiuje Kabałę i rozwija się do duchowego poziomu stworzenia, może zdobyć taką zdolność od Wyższej Siły, która pozwoli mu korzystać z nich tak, jak sobie tego życzy. I im większy jest jego duchowy poziom, tym bardziej podobne do Stwórcy są właściwości i siły, jakie osiąga Kabalista. Dlatego możemy również powiedzieć, że Kabalista zdolny jest działać wolno i niezależnie jak Stwórca. Lecz żaden prawdziwy Kabalista nigdy nie podzieli się tym intymnym doświadczeniem z innymi.

Pytanie: Czytałem gdzieś, że jest część Kabały, która zawiera 72 słowa czy imiona Boga i że gdy się je czyta, znaki niosą wiadomość. Ponadto, gdy litery hebrajskie ogląda się pionowo, pojawiają się w kolumnach trzech znaków i każda kolumna zawiera słowo Boga. Nie wiem, czy kiedykolwiek dostrzegł Pan, że Bóg ukrywa rzeczy w zwykłych obrazach, jak w tym przypadku.

Odpowiedź: Kabała wykorzystuje wiele matematycznych pojęć takich jak: matryce, geometria, liczby, wykresy, znaki, litery itd. Te metody są kodami, ukazanymi w Biblii, które informują nas o obiektach duchowych i połączeniu między nimi. Każdy poziom duchowy posiada swoją własną nazwę lub liczbę odpowiadającą  sumie wszystkich liter w nazwie. Zamiana nazwy na liczbę nazywana jest gematrią. Te kody odnoszą się do poziomów duchowych, które powinniśmy osiągnąć.

Pytanie: Mieszkam w Londynie. Nie jestem Żydem, ale przez ostatnie kilka lat interesowałem się Kabałą i rozwinąłem również wzrastające, osobiste zainteresowanie judaizmem. Czy jest Pan w stanie zapewnić przewodnictwa, za pomocą którego mógłbym powiększyć swoją wiedzę? Czy ma Pan jakichś przedstawicieli/członków w Wielkiej Brytanii, których możliwe byłoby poznać?

Odpowiedź: Nie ma sławnych Kabalistów żyjących poza Izraelem. Jednakże, proponujemy, by zaczął Pan studia, poprzez naszą stronę internetową i wysyłał nam pytania i prośby.

Pytanie: Kabała wydaje się mieć idee podobne do wszystkich większych tradycji mistycznych, takich jak buddyzm. Czy są jakieś znaczące różnice? Jeśli tak, dlaczego człowiek powinien wybrać tę drogę, a nie inną? Jeśli nie, dlaczego nie jest to potwierdzone przez Kabalistów?

Odpowiedź: Ogólną ideą wszystkich nauk religijnych i mistycznych jest zjednoczenie z wyższą istotą. Każdy człowiek zaczyna szukać z własnych powodów jedności z tą istotą. Dla przykładu niektórzy ludzie pragną cieszyć się bogatym i szczęśliwym życiem w tym świecie, zasłużyć sobie na dobrobyt, zdrowie, zaufanie i lepszą przyszłość. Chcą zrozumieć ten świat tak, jak tylko jest to możliwe, żeby lepiej kierować swoim życiem.
Inni pragną uczyć się, jak kierować się w świecie, który osiągną po śmierci. Wszystkie te cele są  egoistyczne i wyrastają z ludzkiego egoizmu.

Kabała nie ma w ogóle nic wspólnego z takim rozumowaniem. Kabała raczej zmierza  w kierunku zmiany ludzkiej natury, żeby umożliwić mu posiąść właściwości podobne do tych, które posiada Stwórca. 

Metoda Kabalistyczna określa, że człowiek musi korzystać ze wszystkiego, co ma w tym świecie z intencją oddawania Stwórcy. Jednka by osiągnąć tą intencję,  człowiek powinien odczuć Stwórcę i musi odczuć, że Stwórca cieszy się jego uczynkami. Człowiek, który studiuje Kabałę, zaczyna rozumieć jej znaczenie poprzez odczuwanie Stwórcy.

Cel stworzenia 

Pytanie: Czy widzimy zły, wadliwy świat?

Odpowiedź: Stwórca zainicjował stworzenie. Mówiąc bardziej precyzyjnie, stworzył świat „zła”, lub zepsucia. Lecz człowiek dokańcza stworzenie, to znaczy – że człowiek naprawia go. Ponieważ człowiek ma możliwość kierowania światem, Stwórca przekazał człowiekowi kierownictwo nad stworzeniem. Stwórca wywiera na nas wpływ, abyśmy przejęli to kierownictwo na siebie. Dlatego właśnie świat dookoła nas jest taki zły; Stwórca stworzył go takim, żebyśmy zaczęli naprawiać go. 

Sens „Kabały” 

Pytanie: Jakie źródła przytacza Pan jeśli chodzi o sens i znaczenie Kabały?

Odpowiedź: Kabalista Raw Yehuda Szlag, autor komentarza „Sulam” do księgi „Zohar”, zaczyna swój artykuł „Esencja mądrości Kabały”, następującą definicją: „…mądrość ta, jest ni mniej ni więcej aniżeli związkiem korzeni, które opuszczają się drogą przyczyny i skutku przy pomocy stałych i ustalonych zasad, połączonych w jeden wzniosły cel, którym jest „odkrycie Jego Boskości stworzeniom w tym świecie.” 

Sprzeczne opinie 

Pytanie: Dlaczego jest tak, że zawsze zaczynam wątpić w idee, które sam przed momentem przedstawiałem?

Odpowiedź: Prawdą jest, że wszystko zmienia się wewnątrz Ciebie przez cały czas. Sprzeczności w Tobie zaskakują Cię i rzeczywiście zdumiewające jest widzieć jak tak wiele sprzecznych poglądów może istnieć w tym samym czasie w jednej osobie, szczególnie gdy zmieniają się z minuty na minutę. W rzeczywistości w ten sposób jesteś nauczany, że wszystko co dane Ci, zsyłane jest z góry, że wszystko pochodzi od Stwórcy, gdzie wszelkie sprzeczności zlewają się w doskonałość. A dzięki temu łączeniu się i Twojemu zbliżaniu się ku Stwórcy będziesz w stanie osiągnąć sprzeczności wewnątrz siebie. 

Szczęście 

Pytanie: Czym jest szczęście?

Odpowiedź: Szczęście jest odczuciem spełnienia wewnętrznych możliwości człowieka. W pełni jasne staje się to tylko wówczas, gdy uświadamiamy sobie dokładnie, co i jak powinniśmy wykonać, jaki jest nasz cel, jak wieczny jest i niezależny i do jakiego stopnia jest on jedyną sensowną rzeczą w tym świecie, która teraz się urzeczywistnia. Innymi słowy, szczęście jest odczuciem bliskości Stwórcy, ponieważ taki jest cel stworzenia – odczucie rozwoju w kierunku nigdy niekończącej się pełni. 

Żądza i zazdrość 

Pytanie: Co począć z własną zazdrością, z własną żądzą? Czy Kabałą naprawia takie cechy i relacje pomiędzy ludźmi?

Odpowiedź: W czasie studiów Kabały, stopniowo oddziaływuje na Ciebie otaczające Światło, które Cię zmienia. Z początku w małym stopniu, a później staje się to nieustannym, ciągłym procesem. Z czasem możesz wydawać się coraz bardziej egoistyczny, ponieważ reagujesz różnie na zewnętrzne wpływy, relacje i cierpienie, a ludzie będą mieć tendencję interpretowania tego, jako zaniedbanie wobec nich. W rzeczywistości, zacząłeś po prostu rozumieć znaczenie tego, co się dzieje. Nie płaczesz już więcej tak, jak inni i nie panikujesz. Przeciwnie, chcesz dawać wszystkim więcej i więcej, lecz czynisz to w wyjątkowy sposób, przez naprawę wszechświata poprzez siebie. Ta miłość do ludzkości, im większa ona jest, może wydawać się czystym egoizmem. Mimo, że odnosisz się do ludzi wokół Ciebie, jak Twój kochający ojciec, który nie da swemu dziecku noża do zabawy, inni nie zrozumieją Cię. Ogólnie, Kabałę można pojąć tylko poprzez osobiste doświadczenie. Niestety tylko ludzie posiadający duchowe osiągnięcie mogę cieszyć się tego typu doświadczeniem. 

Odczuwanie ponad rozumem i myślą 

Pytanie: Czy wystarczy korzystać z rozumu i logicznego myślenia żeby pojąć Boskość?

Odpowiedź: Żaden rozum na świecie nie pomoże nam pojąć duchowego, ponieważ jest ono ponad rozumem i naszym umysłem. Dlatego właśnie nie możemy go odczuć. Nasze zmysły mogą badać tylko rzeczy, które mogą uchwycić i analizować, wiedzę, którą ogólnie przedstawiamy jako „ten świat”. 

Aby odczuć Wyższe Świat musimy nabyć inny zmysł, który nazywamy „ekranem”. Jedynie przy pomocy ekranu jesteśmy w stanie odczuwać to, co znajduje się ponad nami, ponad naszym materialnym odczuciem – to, czego nasze naturalne zmysły nie mogą dostrzec. Gdy jesteśmy w stanie odczuć Wyższy Świat, otrzymujemy również odmienny umysł i odmienny rozum. Najpierw zdobywamy mądrość i rozum Wyższego Świata. Dopiero wtedy zaczynamy go odczuwać. Jedynym droga uzyskania ekranu prowadzi przez mądrość Kabały. 

Ograniczone możliwości działania 

Pytanie: Czy możliwość kierowania światem koniecznie wymaga oczyszczenia?

Odpowiedź: Tak. Stosownie do stopnia oczyszczenia, zasługujemy na prawo określania naszego własnego przeznaczenia. W przeciwnym razie, możemy zaszkodzić sobie i innym. Dla przykładu, przyroda nie daje swojej siły niemowlęciu, z obawy, że mogłoby zaszkodzić sobie. Przyroda wyznacza siły, jakie człowiek otrzymuje proporcjonalnie do wiedzy człowieka o tym jak z nich korzystać. 

Zasada, która ma zastosowanie w mądrości Kabały powoduje, iż człowiek nigdy nie będzie dopuszczony do świata duchowego i do wykonywania duchowych działań odnoszących się do większej miary naprawy niż ta którą człowiek osiągnął, z obawy przed szkodą dla niego lub innych. Dlatego właśnie siły, które naprawiają człowieka, umieszczają go na pewnym stopniu i tylko w tej mierze człowiek włączony jest w system kierownictwa. Dlatego też, nie ma się czego bać, ponieważ człowiek nie może zrobić nic z własnego wyboru, oprócz tego co wynika z jego poziomu. 

Dobry i zły 

Pytanie: Proszę wyjaśnić, kto jest dobry, a kto zły?

Odpowiedź: Dowolny stopień duchowy dzieli się na dwie części: dobry i zły. Jeżeli człowiek usprawiedliwia Stwórcę, taki człowiek uznawany jest za dobrego i sprawiedliwego, podczas gdy człowiek, który potępia i obwinia Go uznawany jest za złego. 

Człowiek, który jest w świecie Azija uznawany jest za złego, lecz w świecie Jecyra, ten człowiek uznawany jest za złego i sprawiedliwego. W świecie Brija, ten sam człowiek jest dobry i sprawiedliwy. Zanim człowiek wejdzie w światy duchowe, człowiek nie upada w żadną z powyższych kategorii, ponieważ z perspektywy duchowego ten człowiek nie istnieje. Czytaj wiele tekstów Baal HaSulama i Rawa Baruch Aszlaga i ucz się właściwej definicji dla nich. Ochroni Cię to od pomieszania spowodowanego Twoją poprzednią wiedzą.

 

Kabbalah for beginners