Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Vad är kabbala?

altDen kabbalistiska visdomen är ett vetenskapligt verktyg för att studera den andliga världen. För att utforska vår värld använder vi naturvetenskaper såsom fysik, kemi och biologi. Men naturvetenskaperna utforskar bara en fysiska värld vi uppfattar med våra fem sinnen. För att helt förstå den värld vi lever i, behöver vi ett forskningsverktyg som kan utforska den dolda sfären, det våra sinnen inte kan uppfatta. Detta verktyg är den kabbalistiska visdomen.

Enligt den kabbalistiska visdomen består verkligheten av två krafter eller kvaliteter: begäret att ta emot och begäret att skänka, att ge. Eftersom begäret att skänka vill ge skapar det ett begär att ta emot, därav dess mer använda namn "Skaparen". Därför är hela skapelsen, inklusive vi, manifestationer av den viljan att ta emot.

Genom att använda kabbala kan vi arbeta med verklighetens grundläggande krafter - mottagande och skänkande - till vår nytta. Den lär oss inte bara skapelsens konstruktion, utan hur vi kan bli arkitekter, lika allsmäktiga och allvetande som verklighetens ursprunglige Arkitekt.

Vad lär kabbalistiska böcker?

alt

Kabbalistiska böcker lär oss om de andliga världarnas struktur, ochhur var och en av oss kan komma dit. En kabbalabok är som en guidebok. Om du reser till en stad för första gången vill du antagligen använda en guidebok för att få reda på vilka platser man bör se, de bästa caféerna och klubbarna, och vart du bör åka eftersom du inte kommer att gilla det som finns där.

På liknande vis berättar kabbalaböcker för dig hur de andliga världarna är uppbyggda, vilka "platser" som är roligare och vilka som inte är det. Naturligtvis är detta inte fysiska platser, utan andliga tillstånd som varje kabbalist upplever.

En annan sak kabbalaböcker berättar för dig är hur du ska hitta den andliga verkligheten. Om du vill ta dig någonstans i denna värld behöver du en karta som visar vägen dit, och en guidebok för själva platsen. I andligheten kommer de kabbalistiska böckerna att göra allt det för dig – "visa" dig var den andliga världen är, "köra" dig dit, och visa dig runt.

Vem kan studera kabbala?

alt

När Rav Kook – den store 1900-talskabbalisten och förste chefsrabbin över Israel – tillfrågades vem som kan studera kabbala var hans svar otvetydigt: “Vem som helst som vill.” Under de senaste hundra åren har alla kabbalister utan undantag vid flera tillfällen tydligt hävdat att kabbalan idag är öppen för alla. Därutöver har de sagt att det är ett nödvändigt verktyg för att komma till rätta med den globala kris som de förutsåg skulle komma, och som vi står inför idag.

Enligt alla kabbalister är kabbalans dagar i det fördolda över. Den kabbalistiska visdomen doldes tidigare eftersom kabbalisterna var rädda att den skulle missbrukas och bli missförstådd. Och verkligen, det lilla som läckte ut gav upphov till en mängd feluppfattningar om den. Eftersom kabbalister gör klart att vår generation är redo att förstå kabbalans verkliga mening, och att räta ut tidigare missuppfattningar, är vetenskapen nu öppen för alla som vill lära sig den.

Vem är Bnei Baruch?

alt

Bnei Baruch - Kabbalistiskt utbildnings och forskningsinstitut är en organisation för studiet, utlärandet och spridandet av autentisk kabbala. År 1991 etablerade dr. Rav Michael Laitman Bnei Baruch för de nyss nämnda syftena. Han döpte det till Bnei Baruch (Baruchs söner) till minne av sin mentor, den store kabbalisten Rabbi Baruch Ashlag, själv förstfödd son och efterträdare till kabbalisten Rabbi Yehuda Ashlag, författare till Sulamkommentaren (stegekommentaren) till boken Zohar.

För att sprida sitt budskap driver Bnei Baruch denna sajt, publicerar böcker och tidningar, producerar radio och TV. Omkring en miljon användare besöker sidan varje månad, och tiotusentals av dem är aktiva medlemmar, som stödjer syftet och hjälper till att sprida den, till mänklighetens nytta.

Skriv upp dig på en gratis kabbalakurs vid Bnei Baruchs lärocenter idag

 

De senaste böckerna

LiktEnBuntVassThumb
Likt en bunt av vass:
Varför enhet och ömsesidig garanti behövs nu.
Köp e-bok (PDF)
Köp bok

shamati
Shamati nytryck 2015 nu med index och hundratals uppdateringar.
E-bok kommer snart
Köp bok