Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Šta je kabala?

Kabala je bila zamagljena konfuzijom, legendama, mitovima i pogrešnim tumačenjima, jer je bila skrivana hiljadama godina ... sve do danas.

 

Šta je (i šta nije) kabala?

question_1 Autentična kabala je bila zamagljena konfuzijom, legendama, mitovima i pogrešnim tumačenjima, jer je hiljadama godina bila skrivana... sve do danas. Tri su razloga zbog kojih se kabala naziva "skrivenom naukom":  
Opširnije...
 

Sažet rečnik kabalističkih termina

shutterstock_13216786 10 sefirot – 10 kvaliteta duše. Prvih devet su kvaliteti Svetlosti u njima, a deseti deo je želja za primanjem. 125 nivoa – Transformacija kvaliteta od egoizma u altruizam i dosezanje Višeg sveta, Božanskog Proviđenja, čiji je jedini kvalitet darovanje. Postoji pet osnovnih nivoa koji se definišu  kao "svetovi". Svaki svet se sastoji od pet glavnih partzufim. Svi partzufim uključuju pet pod–nivoa koji se zovu "sefirot". U svim: 5 svetova x 5 partzufim x 5 sefirot = 125 nivoa.
Opširnije...
 

Kabala – ključ za opažanje stvarnosti

12 Naša stvarnost Pred sobom imamo sliku naslikanu našim čulima, onu koju nazivamo „naša" stvarnost ili „naš svet". Opažamo mnoge stvari na toj slici, ali - da li je ona ispravna? Prikazuje li ona uistinu ono što se događa izvan mene?
Opširnije...
 

Zakon korena i grana

_3 Kao što naš svet ne može da postoji bez pravila, tako i Viši svet sledi pravila koja utiču na nas, uprkos činjenici da mi nismo svesni njihovog postojanja. Ukoliko želimo da razumemo pojave u našem svetu, prvo moramo da razumemo njihovo poreklo. Ako temeljno i iskreno proučimo stvarnost, moraćemo da priznamo kako nemamo pojma zašto se događaji u našem svetu odvijaju na takav način. To svakako vredi za sve pojave: vremenski uslovi, naše raspoloženje, zdravlje i bolest, slučajni susret s nekim iz prošlosti ili nastanak ratova.
Opširnije...
 

Dva operativna sistema

8_IY U današnjem svetu napredne tehnologije, osoba jednostavno ne može daleko da dogura bez računara. Danas komuniciramo preko e-mailova više nego putem poštanskih usluga. Plaćamo svoje račune preko interneta. Kupujemo različite stvari, od elektronike do nakita, od automobila do ulaznica za zabavne programe - a sve to preko interneta.
Opširnije...
 

Četiri činilaca koji određuju mene i sve oko mene

4_BHINOT_001U svom eseju Sloboda, napisanom 1933, Baal Sulam objašnjava da unutar svakog objekta i svake osobe postoji četiri činilaca koji ih određuju. Da bi objasnio njihovo delovanje, koristi primer rasta semena žita. To je odličan primer koji nam pomaže da shvatimo o čemu je ovde reč, jer nije teško slediti rast i razvoj jednostavnog organizma poput žita.
Opširnije...
 

Stav – rad u duhovnom

chast_2_13_001 Svakoga dana suočavamo se s desetinama, ako ne i stotinama situacija, s kojima se na ovaj ili onaj način ne slažemo. Na primer, budi nas gunđanje bračnog partnera, ili nam se neko isprečio na putu do posla, ili smo tokom dana imali probleme sa šefom ili radom na projektu - lista je beskrajna.
Opširnije...
 

Može li pravo „ja“ da ustane, molim

Ava1_inga_   Ko je Petar Perić?  Većina nas prilično je sigurna u to ko je on (ona). Isto tako, obično smo prilično sigurni ko su zaista naši prijatelji. Ali, kada počnemo da opisujemo sebe ili svog prijatelja, takav opis obično počinje sa fizičkim opisom: pol, uzrast, visina, građa, boja kose, boja očiju i slično.
Opširnije...
 

Sfirot1

Šta je kabala?

 

Iako je njeno poreklo ukorenjeno u dalekoj u prošlosti, od vremena starog Vavilona, mudrost kabale ostala je praktično skrivena ljudskom rodu još od njenog nastanka pre više od četiri hiljade godina. Čak i danas, malo ljudi zapravo zna šta je kabala.

Milenijumima čovečanstvu je bio nuđen širok spektar svega i svačega pod nazivom "kabala": uroci, kletve, pa čak i čuda – sve osim samog metoda kabale. Tokom više od četiri hiljada godina, opšte privaćeno shvatanje kabale bilo je pretrpano zabludama i pogrešnim tumačenjima.

Dakle, prvo i najvažnije, trebalo bi razjasniti mudrost kabale. Kabalist Jehuda Ašlag (Baal Sulam) daje sledeću definiciju u svom članku Suština mudrosti kabale:

Ova mudrost nije ništa više i ništa manje, nego sled korena koji se spuštaju po principu uzroka i posledice prema nepromenljivim, određenim pravilima, spajajući  se u jedinstveni, uzvišeni cilj koji se opisuje kao „otkrovenje Njegove Božanstvenosti Njegovim bićima u ovom svetu".

Jednostavnije rečeno, postoji viša, sveobuhvatna sila ili "Stvoritelj", koja reguliše sve što je u stvarnosti. Sve sile sveta spuštaju se od te jedne sveobuhvatne sile. Neke od tih sila su nam poznate, kao što su gravitacija ili elektricitet, dok postoje sile višeg reda koje deluju ostajući skrivene za nas.

Kabala sadrži mapu ili znanje o tome kakva je struktura tih skrivenih sila i zakone po kojima one utiču na nas. Ona nas uči kako da razvijemo novo čulo za te sile i, najzad, kako da otkrijemo jedini njihov cilj - da nam donesu otkrovenje Stvoritelja, sveobuhvatnog zakona prirode, dok živimo u ovom svetu.