kabbalah.info - Бней Барух, Световен Център за Изучаване на Кабала

 

Радостта да виждаш и да разбираш е най-прекрасния дар на природата

Алберт Айнщайн

 

International site | Дистанционно Обучение | ТВ | Кабала Днес | Музика | Книги | Преса | Архив | Контакти | За Нас

Какво е Кабала?

Кабала е древна наука. Произходът й датира още от времето на древен Вавилон. Макар че се е появила преди повече от четири хиляди години, Кабала е останала почти скрита за човечеството до днес.

Именно тази тайнственост и недостъпност е поддържала неугасващият интерес към нея. Известни учени и философи от много страни, като Нютон, Лайбниц и Пико де Мирандола, са я изследвали и са се опитвали да я разберат. Въпреки това, дори до наши дни само няколко избрани знаят какво в действителност представлява Кабала.

Науката Кабала не говори за нашия свят и поради това нейната същност остава неразбрана за хората. Невъзможно е да се разбере невидимото, незабележимото - онова, което не е било изпитано. По протежение на хиляди години човечеството е свързвало Кабала с мистиката: заклинания, проклятия, магии и дори чудеса, всичко друго освен самата същност на тази наука. В продължение на повече от четири хиляди години, общото разбиране за нея е било обърквано с неправилни представи и тълкувания. Поради това, преди всичко трябва да се сме наясно какво точно представлява Кабала.

Кабалистът Йуда Ашлаг, в статията си „Същността на Науката Кабала”, определя Кабала по следния начин:

Тази мъдрост не е нито повече, нито по-малко последователност от корени, които се спускат според причина и ефект, по постоянни, определени закони, съединявайки се в единствена, възвишена цел, която е описана като „разкриване на Божествената Му същност към Неговите създания в този свят".

Научните определения могат да бъдат сложни и тежки. Нека да се опитаме да разберем какво той има в предвид.

Съществува висша сила - Творец и управляващи сили, които се спускат от тази висша сила в нашия свят. Ние не знаем колко сили съществуват, но това в действителност не е от голямо значение. Ние съществуваме тук в нашият свят. Ние сме създадени от висша сила която наричаме „Творецът”. Запознати сме с различни сили в нашия свят като: гравитацията, електромагнетизма и силата на мисълта. Но съществуват сили от по-висш порядък, които ни въздействат, но остават скрити за нас.

Ние наричаме основната, всестранна сила – „Творецът”. Творецът е сумата от всички сили на този свят и най-високата степен в порядъка на управляващите сили.

Тази висша сила е родила висшите светове. Съществуват пет свята. Така нареченият „Махсом” се намира сред тях– бариера която разделя висшите светове от нашия свят . От висшата сила – Творецът, наричан още „светът на безкрайността”, силите се спускат през всички светове раждайки нашия свят и човешките същества в него.

Науката Кабала изучава по нетрадиционен начин нашият свят и хората в него. Тя изследва всичко което съществува над „Махсом” (бариерата разделяща нашия и висшите светове).

Кабалистът Йуда Ашлаг казва „... тази мъдрост е нито повече нито по малко от последователност от корени, които се спускат, според причина и ефект, по постоянни, строго определени закони...”. Не съществува нищо друго освен сили, които се спускат отгоре в съответствие с точно определени закони. Тези закони, както Ашлаг пише, са постоянни, абсолютни и вездесъщи. В края на краищата, всички те са организирани така, че човек да може да открие основната управляваща сила на природата докато живее в този свят.

Докато човек не открие напълно тази сила и не изучи всички светове, които трябва да изкачи подчинявайки се на същите закони както спускащите се сили, докато не достигне „светът на безкрайността”, този човек няма да напусне този свят. Какво означава „няма да напусне”? Този човек постоянно ще се преражда в нашият свят развивайки се от един живот до следващия, докато достигне до стадия, когато в него се появи желание да постигне висшата сила.

International site | Дистанционно Обучение | ТВ | Кабала Днес | Музика | Книги | Преса | Архив | Контакти | За Нас

сайта kabbalah.info се поддържа от
групата кабалисти "Бней Барух"
?2007. Бней Барух. Всички права са запазени.  www.kabbalah.info