kabbalah.info - Бней Барух, Световен Център за Изучаване на Кабала

 

Радостта да виждаш и да разбираш е най-прекрасния дар на природата

Алберт Айнщайн

 

International site | Дистанционно Обучение | ТВ | Кабала Днес | Музика | Книги | Преса | Архив | Контакти | За Нас

Международната Кабалистична Академия е основана през 2001 год. от учения-кабалист Михаел Лайтман с цел разпространение на кабалистичните знания в целия свят за да се повиши духовното ниво на човечеството.

Международната Академия Кабала не е комерсиална организация, в нея работят доброволци, изследователи на науката Кабала, които преследват само една цел: разкриване общите закони на творението, причината да съществува всичко това около нас, постиженията им ще доведат целия свят до най-високото ниво на съществуване, управление на личната съдба и прекратяване на човешките страдания и глобалните катастрофи.

Филиали на академията съществуват в 20 страни. В тях се провежда научно-образователна работа в изпълнение на "Общия устав на Академията".

Основател на Международната Академия Кабала

Михаел Лайтман - е основател на Международната Академия Кабала, той се е родил през 1946 година, в град Витебск (Беларус).

В 1970 год. завършва Ленинградския Политехнически Институт - във факултета по биологическа и медицинска кибернетика. По време на обучението си той е извършвал учебна изследователска работа в "Института за Изследван на Кръвта". Получава степен по био-медицинска кибернетика, специализира по електромагнитното регулиране кръвообращение на сърцето и мозъка.

През 1974 година се репатрира в Израел град Йерусалим, където започва изследване в науката Кабала, учи при различни учители в различни градове. През 1980 година той "открива своя учител" - кабалиста Барух Шалом Леви Ашлаг (1907-1991 год.). До последния си ден от живота си Барух Ашлаг преподава на Михаел Лайтман знанията си, получени от неговия велик баща - кабалиста Йегуд Леви Ашлаг (1885-1954 год.), известен под името Баал Сулам заради коментара му на книгата Зоар.

От 1981 год. Михаeл Лайтман започва да чете първите си публични лекции за Кабала.  През 1991 год., се създава център за изучаване на науката Кабала - Бней Барух (наречена така в чест на кабалиста Барух Ашлаг), където се провеждат системни лекции и занятия по Кабала, по методиката на Баал Сулам, във вида, в който тя е била предадена на М. Лайтман от неговите учители с цел да се издигне духовното ниво на човечеството.

През 1996 год. той ръководи създаването на  един от най-популярните Интернет-сайтове по Кабала www.kabbalah.info.  Днес този сайт обезпечава на посетителите си неограничен достъп до актуални текстове на 20 езика без той да е задължен да се регистрира или посочва лични данни. През 2000 год. този факт е бил отбелязан от енциклопедия Британика, и тя сочи този сайт, как един от най-посещаваните  сайтове в Интернет, както по броя посетители, така и по количеството и качеството  на учебно-образователния материали касаещ науката Кабала.

Ежедневно "Бней Барух" осъществява по Интернет-транслация на уроци и лекции със синхронен превод на на 5 езика, с демонстрация на чертежи и възможност за задаване на въпроси и получаване на отговори в реално време. Всички записи са поместени в огромен медия-архив: www.kabbalahmedia.info.

В резултат на широката просветителска дейност на М. Лайтман се увеличиха неговите последователи у учещите се по цял свят, което доведе през 2001 год. до създаване на Международната Академия Кабала. Днес количеството на редовни и задочни студенти в Академията превишават няколко десетки хиляди. Отделения на Академията са открити в повече от 20 страни в света .

М. Лайтман чете безплатни лекции по Кабала в продължение на 23 години по целия свят, които са посещавани обикновено от стотици слушатели.

За това време той издава повече от 20 книги на руски език (15 от които вече са преведени на други чуждестранни езици), постоянно се публикуват десятки статии в съвременните научно публични издания в света.

Днес 30 годишното изследване на М. Лайтман в областта на науката Кабала намира всеобщо признание от световно известните учени, занимаващи се с изследване на обкръжаващия ни свят. Под егидата на Руската Академия на Науките, а така също и в САЩ се провеждат срещи между учени от различните области с учена кабалист М. Лайтман. Реализира се съвместна работа по създаване на институт за интегрална наука, в който ще се изследват взаимно проникващата свръзка между всички науки в нашия свят с науката Кабала, която се явява техен корен и връх в постижението на човека, която му разкрива смисъла на всичко, което съществува, тя му обяснява в какво се състои смисъла на неговия живот, и най-важното издига човека на друго ниво на опознаване на света.

International site | Дистанционно Обучение | ТВ | Кабала Днес | Музика | Книги | Преса | Архив | Контакти | За Нас

сайта kabbalah.info се поддържа от
групата кабалисти "Бней Барух"
?2007. Бней Барух. Всички права са запазени.  www.kabbalah.info
Науката Кабала - За Бней-Барух