kabbalah.info - Бней Барух, Световен Център за Изучаване на Кабала

 

Радостта да виждаш и да разбираш е най-прекрасния дар на природата

Алберт Айнщайн

 

International site | Дистанционно Обучение | ТВ | Кабала Днес | Музика | Книги | Преса | Архив | Контакти | За Нас

Какво представлява действителността?

Науката Кабала ни учи, какво трябва да направим, за да влезем в една скрита структура - духовността. Ние изучаваме как можем да се издигнем отвъд нашия свят, към пространството, което го управлява.

Ние възприемаме света вътре в самите себе си. Нашите пет органа на възприятия получават външни стимули и ги отправят към мозъка, където те се обработват и образуват нашата картина на света. Ние не сме в състояние възприемаме нищо друго отвъд тази картина.

Светът, който „ние знаем” представлява нашите реакции на всякакви външни въздействия. Светът „сам по себе си” е неизвестен за нас. Например, ако моето тъпанче е повредено, аз не чувам нищо и звука не съществува за мен. Аз възприемам само в диапазона, в които съм настроен.

Нашето възприятие за света е напълно субективно. То не показва нищо относно това, което става извън нас. Ние улавяме нашите собствени реакции на нещо, което като чели произтича извън нас, но дали наистина въобще нещо става извън нас?

Много теории обсъждат този въпрос. Теорията на Нютон сочи, че съществува обективна реалност и че светът съществува точно както ние го възприемаме, независимо от нашето собствено съществуване. По-късно Айнщайн създаде теорията на относителността т.е. че действителността зависи от взаимоотношението между скоростта на наблюдателя и скоростта на наблюдавания обект. С други думи, посредством смяна на нашата скорост (наблюдателите) по отношение на даден обект, ние го усещаме напълно различно: пространството става деформирано, сбито или разширено и времето се променя.

Други теории, такива като принципа на неизвестността на Хейзенберг, предложиха идеята за взаимодействие между индивида и света. С други думи, възприемането на действителността е резултат на моето влияние на света и неговото влияние на мен.

Науката Кабала обяснява, че изобщо няма никаква осезаема действителност извън нас. Ние не влияем на нищо извън нас, защото не възприемаме нищо извън нас. Извън нас, има само постоянна Висша Светлина. Целият свят е вътре в самите нас и ние смятаме че сме повлияни отвън, защото сме създадени по този начин.

Ако ние напуснем нашият свят, то ще започнем да виждаме как Висшата Светлина ражда все по-нови картини на света вътре в нас. Целият този свят тогава изведнъж става малък и ограничен. Ние виждаме как Висшата Светлина определя начина, по който възприемаме себе си и околната среда, и в края на краищата ние започваме да контролираме този процес.

Науката Кабала ни дава тази способност. Ние започваме да разбираме, че причината за нашите ограничени способности се намира в самите нас. Ако ние изравним нашите вътрешни атрибути с атрибутите на Висшата Светлина, то ще достигнем нивото на съвършенство и вечност, което се нарича „Света на Безкрайността” - безкраен живот и абсолютно съвършенство.

Всичко това зависи изключително от изменението на нашите вътрешни качества. Това е така, защото науката Кабала се стреми да ни покаже,че променяйки себе си (и правейки го бързо, в един живот), ние започваме да излизаме извън обсега на това земно съществуване. Нашите тела остават в този свят и ние продължаваме да живеем обичайният си живот с нашите семейства, деца, света и обществото. Но ние получаваме допълнение към всичко това – Висшата Действителност – в която ние живеем чрез нашия божествен орган на чувствата.

International site | Дистанционно Обучение | ТВ | Кабала Днес | Музика | Книги | Преса | Архив | Контакти | За Нас

сайта kabbalah.info се поддържа от
групата кабалисти "Бней Барух"
?2007. Бней Барух. Всички права са запазени.  www.kabbalah.info