Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Over Bnei Baruch

Bnei Baruch is de grootste groep Kabbalisten in Israël, die de wijsheid van Kabbalah deelt met de hele wereld. Studie materialen, die beschikbaar zijn in meer dan 25 talen, zijn gebaseerd op de authentieke Kabbalistische geschriften, die van generatie op generatie zijn doorgegeven.

De Boodschap

Bnei Baruch is een gevarieerde beweging, met duizenden studenten over de hele wereld. Iedere student kiest zijn of haar eigen pad en intensiteit, die afhankelijk zijn van de eigen persoonlijke situatie en mogelijkheden.

In de afgelopen jaren is de groep uitgegroeid tot een beweging, die zich bezighoudt met vrijwillige onderwijsprojecten, die gericht zijn op het presenteren van authentieke Kabbalah bronnen in moderne bewoording. De essentie van de boodschap, die door Bnei Baruch verspreid wordt is: Eenheid onder de mensen, Eenheid van de naties en Liefde voor de mens.

Millennia lang hebben Kabbalisten, onderwezen dat de liefde van de mens de basis is van het volk van Israël. Deze liefde heerste in de tijd van Abraham, Mozes en de groep van Kabbalisten die zij tot stand brachten. Liefde voor de mens was de brandstof, waardoor het volk Israël tot buitengewone prestaties gedreven werd. In de tijden toen de liefde voor de mens veranderde naar ongegronde haat, daalde de natie af naar ballingschap en kwelling. Wanneer we plaats maken voor deze oude-maar-nieuwe waarden, zullen we ontdekken dat we over de kracht beschikken om onze verschillen opzij te zetten en ons te verenigen.

De wijsheid van Kabbalah die voor millennia verborgen was, wordt nu weer opengesteld. Ze heeft gewacht op het moment dat we voldoende ontwikkeld en bereid zouden zijn om de boodschap te verwezenlijken. Vandaag de dag treedt het naar buiten als een boodschap en de oplossing, die voor eenheid tussen de groeperingen en volkeren zorgt en die ons allen, als individuen en als een maatschappij, naar een veel betere staat brengt.

Geschiedenis en Herkomst

Rav Michael Laitman, professor in Ontologie en Theorie van Kennis, dokter in Filosofie en Kabbalah, met een meestersgraad in medische bio-cybernetica richtte in 1991 Bnei Baruch op. Hij trad hiermee in de voetstappen van zijn leraar, Rav Baruch Shalom HaLevi Ashlag - De Rabash.

Rav Laitman noemt zijn groep Bnei Baruch, de zonen van Baruch om de de gedachte aan zijn mentor, van wiens zijde hij in de laatste 12 jaar van diens leven - van 1979 tot 1991, niet geweken is, in ere te houden. Rav Laitman was Ashlag's voornaamste student en wordt erkend als de opvolger van Rabash's onderwijs methode.

De Rabash is de eerste zoon en opvolger van de grootste Kabbalist van de 20e eeuw, Rabbi Yehuda Leib HaLevi Ashlag. Rabbi Yehuda Ashlag is de auteur van het meest gezaghebbende en uitgebreide commentaar op het Boek van Zohar, Het Sulam Commentaar, het commentaar op de Ladder, die eerste de complete methode van spirituele opstijging onthuld heeft. Dit is tevens de reden voor Ashlag's bijnaam, Baal HaSulam - Bezitter van de Ladder.

Bnei Baruch baseert zijn gehele studie methode op het geplaveide pad, van deze grote sprituele leiders.

Kabbalah Lessen

Rav Laitman geeft dagelijks lessen uit het Bnei Baruch Centrum in Israël tussen 3:15 en 6:00 uur in de morgen, zoals Kabbalisten al eeuwen hebben gedaan. Dit is de belangrijkste activiteit van Bnei Baruch. De lessen worden simultaan vertaald in zeven talen: Engels, Russisch, Spaans, Duits, Italiaans, Frans en Turks. In de nabije toekomst zullen de uitzendingen ook vertaald worden in het Grieks, Pools en Portugees.

Net als alle andere activiteiten van Bnei Baruch, worden de lessen kostenloos aangeboden aan duizenden studenten in de hele wereld.

Financiering

Bnei Baruch is een non-profit organisatie, voor het onderwijzen en beschikbaar stellen van de wijsheid van Kabbalah. Om zijn onafhankelijkheid en zuiverheid van de bedoelingen te behouden, wordt Bnei Baruch niet ondersteund of gefinancieerd door overheidsinstanties of andere politieke organisaties en wordt hier tevens op geen enkele wijze aan gelinkt.

Omdat het grootste deel van de activiteiten gratis aangeboden wordt, is de financiering van de groepsactiviteiten afkomstig uit het vrijwillig bijdragen van de tiende door de studenten. Aanvullende bronnen van inkomsten zijn donaties en opbrengsten uit de verkoop van Rav Laitman's boeken, die tegen de kostprijs verkocht worden.


Over Dr. Rav Michael Laitman

Michael LaitmanRav Laitman ontving zijn doktersgraad in filosofie en Kabbalah van het Moskou Instituut voor Filosofie bij de Russische Academie voor Wetenschap en zijn Meestersgraad in Bio-Cybernetica aan de staatsuniversiteit van St. Petersburg. Als aanvulling op zijn wetenschappelijke betrokkenheid heeft Rav Laitman zich de afgelopen 30 jaar extensief beziggehouden met Kabbalah. Hij heeft meer dan dertig boeken gepubliceerd, die in meer dan 12 talen zijn vertaald evenals honderden artikelen over Kabbalah en meer dan 10.000 uur video/radio Kabbalah lessen.

Laitman's veelomvattende bijdrage op het gebied van Kabbalah heeft hem een titel van Professor in Ontologie en Theorie van Kennis verdiend. Deze werd hem toegekend door de Hoogste Interdisciplinaire Academische Certificering Commissie van de Russische Federatie.

 

Delen