Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Inleiding

4 Initiële Vragen

Wat Is Kabbalah?

altDe wijsheid van Kabbalah is een wetenschappelijk hulpmiddel om de spirituele wereld te onderzoeken. Om onze wereld te onderzoeken, gebruiken we natuurwetenschappen zoals natuurkunde, scheikunde en biologie. Maar de natuurwetenschappen onderzoeken alleen de materiële wereld zoals we die met onze vijf zintuigen waarnemen. Om de wereld waarin we leven volledig te begrijpen, hebben we een onderzoeksmethode nodig die het verborgen koninkrijk kan onderzoeken, iets wat onze zintuigen niet kunnen waarnemen. Deze methode is de wijsheid van Kabbalah.

Volgens de wijsheid van Kabbalah, bestaat de werkelijkheid uit twee krachten of eigenschappen: het verlangen om te ontvangen en het verlangen om te geven. Aangezien het verlangen om te geven wil geven, schept het, het verlangen om te ontvangen, vandaar dat de meest gebruikelijke naam hiervoor "de Schepper" is. Daaruit komt naar voren dat de hele schepping, wijzelf inbegrepen, een openbaring is van het verlangen om te ontvangen.

Met Kabbalah, kunnen we, in ons voordeel, gebruik maken van de fundamentele krachten van de werkelijkheid – ontvangen en geven. Het leert ons niet alleen over het ontwerp van de schepping, maar hoe we ontwerpers kunnen worden, net zo almachtig en zo alwetend als de oorspronkelijke Ontwerper van de werkelijkheid.

Wat Onderwijzen Kabbalah Boeken?

books1_previewKabbalah boeken onderwijzen de structuur van de spirituele werelden en hoe een ieder van ons daar kan komen. Een Kabbalah boek is net als een reisgids. Als je een nieuwe stad wilt bezoeken dan wil je waarschijnlijk een reisgids raadplegen om na te gaan welke plekken het leukste zijn om te bezoeken, welke goede restaurantjes en clubs er zijn en natuurlijk de plaatsen waar je niet naar toe wilt.

Zo is het ook met Kabbalah boeken. Ze vertellen je hoe de spirituele werelden zijn opgebouwd, welke "plaatsen" aangenamer zijn en welke minder. Natuurlijk zijn dit geen fysieke plaatsen, maar spirituele, die elke Kabbalist ervaart.

Nog iets dat een Kabbalah boek je zal vertellen is hoe je spirituele verworvenheid kan verkrijgen. Als je ergens in de wereld wilt komen, dan heb je een kaart van die plek nodig en een reisgids om die plek te leren kennen. In de spiritualiteit, zullen de Kabbalah boeken dat voor je doen. Ze "laten zien" waar de spirituele wereld is, ze "brengen" je daar naartoe en geven je een "rondleiding".

Wie Mag Kabbalah Studeren?

pen3_previewToen Rav Kook – de grootste Kabbalist uit de 20ste eeuw en de eerste Opperrabbijn van Israël – gevraagd werd wie Kabbalah mag studeren, was zijn antwoord eenduidig: "Een ieder die dat wil". Gedurende honderd jaar hebben alle Kabbalisten zonder enige uitzondering, en op vele gelegenheden, verklaard dat Kabbalah, in deze tijd, voor iedereen toegankelijk is. Bovendien hebben ze gezegd dat het een belangrijk middel is om de globale crises, die zij hebben voorspeld en wij vandaag de dag onder ogen zien, op te lossen.

Volgens alle Kabbalisten zijn de dagen dat Kabbalah verborgen moest blijven voorbij. De wijsheid van Kabbalah was eerder verborgen omdat de Kabbalisten bang waren dat het verkeerd gebruikt en onbegrepen zou worden. En inderdaad, het beetje dat wel doordrong riep talrijke misvattingen op. Omdat de Kabbalisten stellen dat onze generatie er klaar voor is om de echte betekenis van Kabbalah te begrijpen, en om eerdere misvattingen uit de weg te ruimen, staat deze wetenschap nu open voor een ieder die het wil leren.

Wat Is Bnei Baruch?

tree2_previewBnei Baruch - Kabbalah Onderwijs en Onderzoek Instituut is een organisatie die authentieke Kabbalah onderwijst en verspreidt. In 1991, richtte Dr. Rav Michael Laitman, Bnei Baruch op met het doel dat eerder is beschreven. Hij noemde het Bnei Baruch (zonen van Baruch) om zijn mentor te blijven herinneren, de Grootste Kabbalist Rabbi Baruch Ashlag, de eerste zoon en opvolger van de beroemde Kabbalist Rabbi Yehuda Ashlag, auteur van de Sulam (ladder) en uitleg op Het Boek van Zohar.

Om deze boodschap te verspreiden, handhaaft Bnei Baruch deze website, publiceert boeken, artikelen en produceert radio en TV programma's. Meer dan een miljoen mensen bezoeken de website elke maand, en duizenden zijn actieve leden die het doel steunen en helpen met de verspreiding, voor het welzijn van de mensheid.

Meld je nu gratis aan voor een cursus in authentieke Kabbalah bij het Studie Centrum