Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Wat is Kabbalistische Muziek?

Video's en artikelen waarbij de Kabbalistische muziek geïntroduceerd wordt

Melodieën van de Hoogste Werelden

Dr. Rav Michael Laitman geeft een introductie over de Kabbalistische muziek.

Film Duur: 32 minuten
Gesproken taal: Engels
Film Transcriptie (doc)
Download de Film (wmv)

Melodieën van de Hoogste Werelden - Deel 1 bevat de melodieën van de grootste Kabbalist van de 20e eeuw, Baal HaSulam (Rabbi Yehuda Ashlag), met uitleg door Dr. Rav Michael Laitman over hoe deze melodieën te maken hebben met de innerlijke, persoonlijke zoektocht naar het ontdekken van de Hoogste Werelden - de bron van ons bestaan.

 

Muziek & Kabbalah

kabbala notenWat is de verbinding tussen Muziek en Kabbalah?

Hoe zijn ze met elkaar verbonden? Iedereen heeft een voorstelling over wat muziek is, maar niet... iedereen weet wat Kabbalah is.

De essentie van Kabbalah werd gehuld in geheimzinnigheid, maar er is altijd interesse voor Kabbalah geweest. Volgens de legendes, kan degene die Kabbalah kent en haar geheimen de meester wordt, onze wereld en de spirituele werelden besturen die onze wereld beïnvloeden, waardoor zijn verleden, heden en toekomst geopenbaard worden.

Kabbalah is de wetenschap over de structuur van het universum, de ontwikkelende wetten van de spirituele werelden en onze wereld en de wetten van het doel van de mens.

Kabbalah is de wetenschap over de impact van de menselijke verlangens op de hem omringende wereld.

Alle Kabbalistische boeken zijn geschreven in de taal van gevoelens en verlangens. Deze taal is uniek en strikt wetenschappelijk. Er wordt gebruik gemaakt van grafieken, formules en diagrammen. Het legt uit hoe onze verlangens te wijzigen om de hele wereld betekenisvol te beïnvloeden. Door zulke grafieken en schema's, verklaart Kabbalah iemands gevoelens, de ziel van de persoon. Muziek spreekt ook tegen de persoon in de taal van gevoelens en emoties, en daarom staat het dichtbij Kabbalah.

Wat is muziek? Het is een emotie die vastgelegd is in zijn afwikkeling. Alleen muziek kan het proces van het transformeren van gevoelens door de tijd heen leveren. Dit is de reden waarom, degenen die de spirituele wereld nog niet hebben waargenomen, door Kabbalistische muziek een analogie van de indrukken krijgen, van de spiritualiteit die door de Kabbalisten gevoeld worden.

Des te meer ontwikkeld de gevoelens van de persoon zijn, des te meer genot hij zal hebben van het luisteren naar deze muziek. In muziek, kan een gevoelige persoon een hele wereld voor zichzelf openen, waardoor hij verschillende emotionele toestanden doormaakt, van gelukzaligheid naar tragedie. En des te meer iemand zijn gevoelens ontwikkeld, des te meer intrinsiek hij zal voelen wat de muziek doorgeeft.

Op dezelfde manier, kweekt de persoon die Kabbalah bestudeert geschikte innerlijke instrumenten voor het begrijpen van de spiritualiteit, via welke spirituele informatie waargenomen kan worden. Net zoals een muzikant naar de noten kijkt, en de muziek hoort via zijn innerlijke gevoelens, voelt een Kabbalist spirituele wereld binnen in terwijl hij Kabbalistische teksten leest.

Een van de eerste spirituele gevoelens die de persoon ervaart als de spiritualiteit geopenbaard wordt, is de dankbaarheid aan de Schepper. Men begint deze hogere kracht te voelen en ziet hoe het hem uit het doodlopende bestaan heeft gehaald en gebracht naar een oneindige, perfecte wereld van absoluut bewustzijn en volmaaktheid. Het is dit gevoel dat Rav Baruch Ashlag (Rabash) doorgegeven heeft door zijn muziek op de woorden van de psalmen.

Ik dank u voor het redden van mijn ziel van de dood
Mijn ogen van de tranen
En mijn voeten voor het binnentreden van de hel.

De grote Kabbalisten die de heilige boeken geschreven hebben, beschrijven de geheimen van het universum en we zijn ook bevoorrecht op de melodieën die gemaakt zijn door de grote Kabbalist Yehuda Ashlag en zijn zoon Baruch Ashlag. Door middel van de taal van de gevoelens, drukken hun melodieën spirituele gevoelens en informatie uit.

Rav Yehuda Ashlag heeft alle geheimen van het universum verworven en ze in zijn composities beschreven, het Sulam (Ladder) Commentaar op De Zohar, Talmud Eser Sefirot (De Studie van de Tien Sefirot) ... en hij heeft ze ook ingebouwd in zijn melodieën.

Aan de bestaande locatie van de ziel in de spirituele wereld, wordt gerefereerd als zijn wortel. De wortels van de zielen zijn verschillend. Zielen dalend neer naar onze wereld en incarneren in lichamen. Aangezien de wortels van de ziel verschillen, zijn de doelstellingen die de zielen in onze wereld dienen te volbrengen ook anders. Dit is waarom elk lichaam niets meer is dan een mechanisme voor het voltooien van het plan van ontwikkeling van de ziel.

De persoon begint zich aangetrokken te voelen tot spiritualiteit, hij voelt een streven naar zijn spirituele wortel, de verlangens om het nu te verwerven, om alle werelden nu meteen te kunnen voelen, terwijl hij in deze wereld woont. De Kabbalistische muziek onthult en ontwikkelt het spirituele potentieel van de persoon.
Kabbalistische melodieën zijn niet onderworpen aan de typerende muziek analyse. Vanuit het standpunt van klassieke muziek, kunnen deze melodieën banaal lijken qua structuur en de muzikale taal.

Maar deze mensen met een streven naar het stijgen van hun ziel in dit leven, die de Hoogste Wereld en het hele universum wensen te verwerven, voelen dat iets in deze muziek ze naar het onbekende toe trekt.
We weten niet hoe ons muzikale begrip gestructureerd is. Waarom voelen we de majeur akkoorden in een andere emotionele en gevoelstoon als de mineur akkoorden? Waarom voelen we de majeur akkoorden als iets lichters, meer open en vrolijker dan de mineur akkoorden?

Veel muzikanten met volmaakt muzikaal gehoor zien kleuren in noten, akkoorden en tonen. Niemand weet hoe dit gebeurt en waarom er zulke associaties met kleuren, geluiden, smaken en gevoelens in ons verschijnen. Niemand kent de structuur van onze ontvangers, die absoluut immateriële informatie waarnemen.

Kabbalisten echter, begrijpen hoe deze instrumenten binnen ons in werken, omdat ze de structuur van onze ziel kennen. Als zodanig, kunnen Kabbalisten spirituele informatie in de muzikale geluiden bouwen. Dit is de reden waarom Kabbalistische muziek het middel is om de innerlijke wereld van de persoon informatie te geven over alles wat hem omringt.

Wat de muziek van onze wereld bevat is verbonden aan de persoonlijke, aardse gevoelens en emoties van de componisten. Componisten hebben er altijd al naar gestreefd om de moeilijkheden van de schepping in de muziek weer te geven, toch zijn deze pogingen nooit verder gekomen dan louter een samenvatting van persoonlijk gevoel.

Alleen melodieën geschreven door de Kabbalisten stellen ons eigenlijk in staat om gevoelens van eeuwigheid binnen te gaan, gevoelens van de beweging van de ziel, waardoor we gestimuleerd worden om onze essentie te voelen als onderdeel van één enkel eeuwig universum.

Kabbalistische muziek werd door grote Kabbalisten geschreven als een uitdrukking van hun spirituele gevoelens. Het is inherent afkomstig van een hoog spiritueel niveau.

Een spirituele ervaring kan niet vergeten worden. Dat wat eens gespeeld en gevoeld was blijft en kan op elk moment herhaald worden. Dit gevoel kan later wel gemanipuleerd worden om de meer geraffineerdere nuances van emoties te scheppen. In elke melodie is er een ander gevoel dat overeenkomt met elke specifieke spirituele staat. Wegens het verheven niveau van de componist, spreekt elke melodie over het etherische als het de persoon verheft naar de spirituele wereld - naar eeuwigheid en volmaaktheid.

 

De Bovenwereld Bezongen

De heilige Ari schreef de tekst en Baal HaSulam schreef de melodie en deze twee grote Kabbalisten gaven ons een unieke en melodische manier nalatenschap mee, om op te kunnen stijgen in de spirituele werelden – door muziek.

Kabbalisten hebben altijd muziek geschreven geïnspireerd door hun diepe binding met de Schepper. Liederen vanuit het hart, vervuld van blijdschap. En eerlijk is eerlijk; kan er een grotere inspiratiebron zijn voor muziek anders dan de Gever van het Leven?

Maar een Kabbalistisch lied is niet alleen bedoeld om indrukken weer te geven over de band die de Kabbalist met de Schepper heeft, hoewel dit wel een essentieel onderdeel is van de muziek. Kabbalisten componeren hun muziek ook op een speciale wijze die bijzondere emoties opwekt bij de luisteraar. Door het schrijven van deze muziek hopen zij ons te helpen bij het (gaan) ervaren van spiritualiteit. Daarom is deze muziek geschreven als een gebed voor innerlijke correctie opdat de luisteraar zich direct verbonden zal voelen met de Bron van het Leven.

Een Verbinding in Liefde

Als een Kabbalist de Bovenwereld ervaart, betreedt hij of zij een andere realiteit. Verleden, heden en toekomst komen hier samen in één punt en versmelten met elkaar en de Kabbalist ervaart eenheid met alle zielen die met elkaar verbonden zijn in die Ene Kracht. Die Kracht die de oorzaak én de bestuurder is van al wat leeft. De Kabbalist ontdekt en ervaart tevens dat deze spirituele ervaring alleen mogelijk is door de band van liefde die hij of zij ervaart met alle andere zielen. En deze ervaring van liefde is de motivatie om deze ervaring met ons te delen. Hun enige wens is dat wij hetzelfde mogen ontdekken en ervaren als zijzelf. In hun liederen benoemen zij dit als: ‘Vervuld zijn van het Licht van de Bovenwereld’.

De heilige Ari onthulde en beschreef dit geheim van de Bovenwereld in zijn boek: “Werelden, sefirots, zielen, positieve en negatieve krachten”. Maar voor diegenen die geen contact hebben met de spirituele wereld betekenen deze woorden niets.

De enige wijze waarop wij kunnen begrijpen wat dit alles betekent,  is door het openen van ons hart en muziek is een uitstekende manier om het hart te raken. Muziek opent op deze wijze een andere toegang tot het (gaan) ervaren van de Bovenwereld, anders dan door het lezen van moeilijke teksten.

De juiste toon vanuit het hart

Baal HaSulam, de grootste Kabbalist van onze tijd, liet ons een bijzonder geschenk na. Naast zijn boeken Het Sulam (Ladder), Commentaren op de ZoharDe Studie van de Tien Sefirots, en andere belangrijke werken) componeerde hij muziek op ieder gedicht van de Ari. Omdat Baal HaSulam hetzelfde spirituele niveau had bereikt als de Ari was hij in staat om muziek te schrijven die perfect harmonieerde met de woorden van de Ari. Dankzij dit werk worden de woorden van de Ari gedragen door de muziek en raken de luisteraar in het hart en wordt de ziel liefdevol geheeld.

Iedere keer als we luisteren naar de liederen, de woorden en naar de melodieën wordt de ziel geraakt en afgestemd op de Goddelijke Perfectie.

Ook al zijn wij nog niet (volledig) gecorrigeerd, toch kunnen wij de diepe emotie in het lied ervaren en als wij willen weten en voelen wat de Kabbalisten hebben gevoeld en ervaren dan zullen wij ons moeten laten meevoeren tot die sublieme staat van bewustzijn van waaruit deze muziek is voortgekomen. Die hoge staat die op ons schijnt wordt beschreven als het Omringende Licht, een speciale kracht en energie die ons kan helpen bij het verbinden met de Bovenwereld. Geleidelijk zal dit licht ons vormen en toelaten tot een sublieme en perfecte staat; tot de wortel vanwaar onze ziel ontsprong vóór het op deze wereld kwam. Als wij ons volledig ontwikkelen tot dié staat van Zijn en Bewustzijn dan zullen de muziek en de woorden ons omhullen gelijk  het Omringende Licht.  Zo zullen wij ons doel bereiken; het verbonden zijn met de Schepper, de Hoogste Kracht. Het enige wat we hoeven te doen is luisteren.