Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Een Gesprek Over de Spirituele Vooruitgang van de Vrouw

altVerwante Materialen:

Een Gesprek over de Spirituele Vooruitgang van de Vrouw

door Dr. Rav Michael Laitman

16 januari 2007, Tel Aviv, Israël

 

Vraag: Wat is het verschil tussen het vrouwelijke deel in een man en het vrouwelijke deel dat vorm van de vrouw in deze wereld heeft aangenomen?

Als we met zulke "onbelangrijke" vragen beginnen, wat zal er straks gebeuren? - We leren dat elk individu de hele werkelijkheid in zich bevat. Daarom is er een vrouwelijk deel in een man en een mannelijk deel in een vrouw. We zien dit ook in minder ontwikkelde organismes, waar het vrouwelijke deel en het mannelijke deel zo dichtbij elkaar zitten dat ze in één versmelten. We zien ook dat in onze chromosomen en alle menselijke genen, er een gemeenschappelijk deel bestaat voor zowel vrouwen en mannen. Dit is een deel dat kenmerkend is voor zowel vrouwen en mannen en het kan in beiden geslachten teruggevonden worden. Er zijn sommige delen van een menselijk lichaam dat van een man naar een vrouw verplaatst kunnen worden en vice versa, we kunnen zelfs orgaan transplantaties uitvoeren en er zijn andere delen waarmee dit niet mogelijk is.

Met andere woorden, door het hele bestaan van het vrouwelijke organisme, bepaalt haar geslacht de kenmerkende functies voor een vrouw. Dit is zelfs het geval met de innerlijke organen en met verschijnselen die nog niet ontdekt zijn. We hebben pas recent ontdekt welk deel van de hersens beter ontwikkeld is in mannen en welk deel beter ontwikkeld is in vrouwen. Dat er een verschil bestaat in ontwikkeling van innerlijke eigenschappen, persoonlijkheid en karaktertrekken.

De essentie van mannen en vrouwen is heel verschillend. Zoals we van Kabbalah weten, stellen we twee verschillende werelden voor. De essentie van de man komt voort van het schenken en de essentie van de vrouw - van ontvangst. Echter hebben beiden zeker een deel van de ander in hen, dit is hoe we bestaan.

Een vrouw in deze wereld is zeker een weerspiegeling van de spirituele wereld, net zoals een man. Of we het leuk vinden of niet, zien we dat we ons in deze wereld in compleet verschillende posities bevinden. In plaats van de natuur te onderdrukken en te doen alles wat we willen, uit een gebrek aan kennis erover, zouden we natuur moeten bestuderen en hetgeen doen dat in ons voordeel is, moeten opvolgen. Dan zullen we balans bereiken en elkaar aanvullen. Er is hier niemand die de ander zou moeten overheersen of er controle over zou moeten uitoefenen: we moeten louter elkaar aanvullen.

Dit is ook wat we als een vloek en een zegen zien van de Schepper naar Adam en Eva toe. Eerst worden we verteld over de initiële staat, waar ze in twee lichamen verdeeld werden, en dan wordt ons verteld hoe zij elkaar aanvullen: "Een man en een vrouw en Shechina tussen hen". Met andere woorden, we bereiken de openbaring van de Schepper juist door hun vereniging.

Vraag: Dit betekent dus dat er een man en een vrouw zijn, binnen een man en binnen een vrouw?

Anders zouden we niet eens in staat zijn elkaar te begrijpen. Een man begrijpt een vrouw door middel van de vrouw in hem, en zij begrijpt de man (als ze hem begrijpt) door middel van de man in haar.

Vraag: Na het oversteken van de Machsom, als iedereen zich in één gezamenlijke ziel van Adam ha Rishon verenigt, blijft dan de innerlijke verdeling in een man en een vrouw nog?

De verdeling blijft voor altijd, maar het is juist door middel van dit onderscheid dat hun compleetheid, unificatie vergroot wordt. Dit is mogelijk als er een grote scheiding bestaat. Het is net zoals als een persoon naar een maal hongerig komt en niet wil dat zijn honger tijdens het eten vermindert, omdat hij zijn maaltijd voortdurend wil blijven eten. Wat is er slecht aan om voortdurend genot te blijven ontvangen? In de regel staan we op na een maaltijd, zonder wens om verder te eten en is het genot weg. Dan beginnen we naar manieren te zoeken om meer genot te ontvangen. Maar hier, als we ons in het spirituele ontwikkelen, is er een mogelijkheid om constant de afstand tussen ons te vergroten met het doel elkaar aan te vullen. Om deze reden blijft het contrast en verschijnt de aanvulling er boven. Op deze manier ontwikkelen we voortdurend en ontvangen we genot van elkaar in die mate dat we het eeuwige leven beginnen te voelen.

Daarom, anders dan in deze wereld, komt spirituele ontwikkeling met het doel deze twee delen van de schepping aan te vullen - de man en de vrouw - in die mate dat ze in staat worden het eeuwige leven te voelen, dat specifiek in hun wederzijdse verbinding met elkaar bestaat.

Vraag: Als dit zo is, betekent dit dat de afscheiding niet ophoudt na Machsom maar in tegendeel, juist krachtiger wordt?

Ja, het wordt inderdaad nog krachtiger. Door zijn ontwikkeling, vergroot en versterkt de natuur het contrast met het doel de grootste mogelijke kracht van kwaliteit, uniekheid en perfectie eruit te halen.

Vraag: En dan worden specifieke eigenschappen van mannen en vrouwen verder onthuld of onthullen zij elkaar?

Ja. Het feit is dat we vandaag bijna geen verschil tussen hun kleding en gedrag zien. Er is een soort gelijkheid die we zogenaamd willen bewerkstelligen etc. - dit alles is in verval en dit is wat vandaag in onze menselijke samenleving onthullen. De grote algemene crisis in de maatschappij, in alles wat we in deze wereld doen, wordt onthuld om ons te laten zien in welke mate we het begrip kwijt zijn geraakt over waar geluk, perfectie, correctie en de goedheid die we kunnen ervaren gelegen zijn.

Vraag: Heeft een vrouw concepten zoals Mozes en Farao in haar? Bereikt zij de staten die ze kan benoemen gebaseerd op duidelijk besef en gevoel? Of verwerft een vrouw het spirituele en ontwikkelt zij zich op een andere manier?

Een man heeft de Hissaron nodig, die via een vrouw door komt. Een vrouw heeft de aanvullende krachten nodig, die naar haar toe komen via een man. Ze kunnen zonder elkaar niet vooruit gaan. Daarin ligt in hun wederzijdse aanvulling. Een vrouw onthult tevens alle definities die Abraham, Yitzhak, Yaakov en dergelijke genoemd zijn. Dit zijn spirituele definities, Sefirot, en we spreken hier over de ziel. Er is een mannelijke ziel en een vrouwelijke ziel. We hadden profetessen en matriarchen en ze bezaten allen spirituele verwerving.

Dus waar is hetgeen dat spiritueel verworven wordt? Het wordt verworven door de gecorrigeerde Kli, die uit een mannelijke en een vrouwelijke deel bestaat, die met elkaar in balans zijn. Er zijn 10 Sefirot, het scherm en Ohr Hozer. De onthulling van de Schepper gebeurt door het schepsel, als de Schepper onthuld wordt met betrekking tot zijn ziel dat Sarah, Rivkah, Rachel, Leah, Dvorah, Huldah en dergelijke heet. Dit is in feite de onthulling van de Schepper in de vrouwelijke ziel. Dan zijn al deze definities in de ziel: Hesed, Gvurah, Tifferet, Netzah, Hod, Yesod en Malchut - ze zijn in feite Abraham, Yitzhak, Yaahov, Mozes, Yosef, Aaron en David.

Vraag: Er is dus geen verschil in de definities?

Nee, er is geen verschil. Echter de methode voor de correctie van de rechter- en linkerlijn - de man en de vrouw - zijn anders.

Vraag: Wat bedoelen we als we zeggen dan een vrouw emotioneler is en een man rationeler? Wat voor effect heeft dit op de spirituele vooruitgang en spirituele verwerving?

Ik zou zeggen dat het volkomen tegenovergesteld is. Een vrouw is meer verbonden met de natuur: ze is realistischer en praktischer. Abraham werd om een reden verteld dat hij moest luisteren naar wat Sarah zei. We kennen dit uit ons gezinsleven en verschillende situaties in het leven opmaken. Als we luisteren naar wat een vrouw ons vertelt kunnen we zien hoeveel praktischer, stabieler en juister het is.

En met mannen is het juist tegenovergesteld. Aangezien de man het gedeelte is dat meer te maken heeft met het aantrekken van het Licht, met de Schepper, is hij verder verwijderd van onze materie, de wens te ontvangen en blijft hij in veel grotere mate een kind. Hij is meer teruggetrokken en zweeft ergens rond, in een bepaalde afscheiding van de materie.

Daarom, helpen zijn fantasieën, zijn verbeeldingskracht hem aan de ene kant te vorderen en komen meer met de eigenschappen van de Schepper overeen, met het Hoogste Licht, maar aan de andere kant kan hij zich niet goed overeind houden in deze wereld. En dit is wat we in mannen en vrouwen in deze wereld zien.

Daarom zou ik niet zeggen dat een vrouw niet realistisch is. Ze is veel realistischer dan een man. Het tegenovergestelde juist! We zien hier voorbeelden van over de hele wereld. Het feit dat mannen het recht om de samenleving te besturen op zich genomen hebben, betekent niet dat ze hiermee iedereen baten. Ze doen dit afgescheiden van de vrouwen. Dit is waarom onze samenleving eruit ziet, zoals het uitziet. Als ze elkaar zouden aanvullen, zou onze wereld beter zijn. Echter is dit op elke wijze onmogelijk zonder de hulp van de Hoogste Kracht, die door Kabbalah komt. Dan zou voor het grootste deel de wereld bestuurd worden door het verlangen van de vrouwen en de mannen die ernaar toe streven om er aan te voldoen.

Vraag: Het feit dat in onze wereld mannen vaak een natuurlijk beroep hebben en vrouwen een humanitair beroep hebben is alleen een gewoonte?

Dit is volkomen onjuist. Mannen zijn veel succesvoller in humanitaire beroepen dan vrouwen. Kan je een mannelijke kampioen schaken zelfs vergelijken met een vrouwelijke? Hoeveel niveaus verschillen kan je tussen hen bedenken? Als we de beste mannelijke kok vergelijken met de beste vrouwelijke kok, zal de mannelijke kok als beste uitwijzen. Hoe zit het met artiesten? Waar zie je een vrouwelijke artieste met een hoofdletter "A"? Hoe zit het met vrouwelijke componisten? Er zijn vrouwen die componist of songwriter zijn, maar we hebben het over componisten met een hoofdletter "C"?

Met andere woorden, daar waar een sterke kracht van expressie benodigd is, een kracht die de persoon boven de grond verheft, een kracht van prestatie in humanitaire beroepen, is er een man nodig. Een vrouw bezit deze kracht van verbeelding niet. En aan de andere kant, als er iets erg gebonden aan de grond is, iets erg echts, kunnen we niet zonder de vrouwen.

Vraag: Dus we zullen meer vrouwen dan mannen tegenkomen in accountancy?

Het hangt af op welk niveau. Het is altijd afhankelijk van het niveau waar we over spreken. Als we het hebben over iets dat niet zo gewoon is, is er altijd een man aanwezig. Als we het over iets op het stoffelijk niveau hebben, in een praktisch kader, kan niemand het beter doen dan een vrouw. Dit is in feite de wederzijdse aanvulling die dient te bestaan.

Vraag: Wat is de houding van een vrouw die de eigenschap van schenking heeft verworven, tegenover andere vrouwen? Hoe wordt dit geuit? We weten dat een persoon die het spirituele verworven heeft, het verlangen van anderen aanvoelt en ernaar streeft het te vervullen. Bestaat dezelfde staat tussen de vrouwen onderling in het spirituele?

Nee, het bestaat niet. Mannen hebben de breuk ervaren. Mannen zijn het deel dat de schenkende kracht is, die de breuk ervoer en neerviel naar het vrouwelijke deel dat ontvangt. Daarom kunnen mannen het Licht aantrekken en het aan het vrouwelijke deel geven. Dit doen ze door gelijkheid van vorm met de eigenschappen van de kracht van schenking te verwerven. Mannen dienen zich met elkaar te verenigen in het " de naaste liefhebben als zichzelf". Ze dienen hierdoor de kracht van liefde te bereiken en door de kracht van de liefde kunnen ze de overvloed van Bovenaf aantrekken en het aan de hele samenleving geven: de natie, de kinderen, de vrouwen, de ouderen en uiteraard aan zichzelf, aangezien het allemaal door hen zal passeren. Anders is het onmogelijk.

Echter kunnen ze dit niet doen zonder de Hissaron van de vrouwen. De vrouwen dienen deze behoefte, en de noodzakelijke Hissaron aan de mannen te geven. Het is net zoals wanneer een vrouw een man aanspoort om het huis uit te gaan om te gaan werken en zijn verdienste naar haar en de kinderen te brengen. Een vrouw wordt "het thuis" genoemd. Ze kan alleen voor haar eigen Kli ofwelverlangen, zorgen. Ze kan zich niet met andere verlangens verenigen. Elke vrouw doet dit voor haar zelf. Dit is hoe het door de natuur is opgezet en we kunnen dit niet vernietigen. We dienen dit louter gepast te beseffen.

Vrouwen moeten zich onderling organiseren om een beetje samen te studeren en advies uit te wisselen over hoe innerlijk de mannen aan te sporen en te beïnvloeden door de druk vanuit het hart. Echter dit betekent niet dat een vrouw haar man specifiek onder druk dient te zetten. Ze zou zich bezig moeten houden met de vereniging van mannen, aangezien het in het bijzonder door unificatie met elkaar dat zij deze kracht van Hoogste overvloed kunnen bereiken en het aan een ieder ander door kunnen geven. Daarom, ongeacht of zij een man heeft of niet, die in een Kabbalah groep studeert en eraan werkt om wederzijdse garantie te bereiken en het Hoogste Licht aan te trekken, dient ze zich zorgen te maken om de algemene vereniging van de mannen. Dan zal zij hierdoor in staat zijn te ontvangen in de mate waarin zij eraan bijdraagt met haar verlangen.

Vraag: Hoe moet ze een andere vrouw behandelen die ook richting het doel voort beweegt, samen met haar? Als een partner op het pad?

Ja, en niets meer dan dat. In overeenstemming met dat wat hun natuur hen toestaat, kunnen ze advies met elkaar delen en over andere dingen praten. Echter zou er geen wederzijdse verbinding moeten zijn gebaseerd op liefde en vriendschap. Dit is niet van belang voor het spirituele en ik denk dat alleen het pad kan hinderen. We moeten zoveel mogelijk naar onze natuur luisteren, om het te zien op de manier waarop de Kabbalisten het ons vertellen en het vervolgens te verwezenlijken.

Vraag: Hoe moet een vrouw haar man behandelen? Moet ze er naar streven om zijn Hissaron te voelen? Wat is haar toegestaan en waar is het beter voor haar om zich er niet mee te bemoeien?

In de mate waarin de man ermee toestemt, is zijn vrouw toegestaan zich met zijn spirituele zaken te bemoeien, maar alleen in de mate van zijn toestemming. Dit is omdat de man in zulke staten kan zijn, waar hij het er niet mee eens is om in contact met haar te zijn. Het is ook mogelijk dat zij hem niet helemaal begrijpt en niet in staat is contact met hem te leggen. Dit alles is afhankelijk van het verschil in hun niveau. Echter moeten zij het onderling beslissen. Natuurlijk moet een vrouw geen betrekkingen hebben met andere mannen, maar alleen met de mannengroep als een geheel, ook al ziet ze of hoort zij ze niet. Ze weet dat er een mannengroep is, ze helpt ze en handelt op een zodanige wijze om ze te steunen en hun Hissaron te vergroten. Ze doet dit in haar gedachten en haar innerlijke verlangens en haar innerlijke gebeden. Op deze manier verkrijgt ze haar deel in de groep.

Vraag: Net spraken we over iets wat nog nooit eerder genoemd werd: het verschil in het niveau van de man en de vrouw?

Laten we aannemen dat een man die op een hoog niveau in Kabbalah zit, met een vrouw trouwt, die net begint te studeren. Er zal een zodanig verschil tussen hen bestaan, dat het niet veel ruimte overlaat voor vereniging door middel van woorden of voor begrip. Eerst moet het verschil tussen hen opgevuld worden. Dit is makkelijker voor een vrouw te doen, dan voor een student ten opzichte van zijn leraar. Door haar zelf te annuleren, verbindt een vrouw zich met haar man, met zijn spiritualiteit. Daarom als we het over verschil in niveau spreken, betekent dit niet dat ze zijn niveau dient te bereiken. Ze dient zichzelf te annuleren met betrekking tot zijn niveau en dit is redelijk makkelijk te doen. Maar desalniettemin totdat dit gebeurt, is hij niet in staat om met haar te werken.

Vraag: Wat als het anders om is?

Ik heb zulke voorbeelden niet gezien, ook al schenen ze te hebben bestaan in de geschiedenis - bijvoorbeeld de echtgenoten van de profetessen. Het was anders voor de matriarchen: Abraham, Yitzhak en Yaakov waren zeker op een hoger niveau dan Sarah, Rivkah, Rachel en Leah. Maar uieraard waren er gevallen wanneer een vrouw zich op een hoger niveau bevond dan de man en ze handelingen in het spirituele uitvoerde op een hoger niveau dan hij.

Ik beschik niet over zulke situaties en kan daarom niet in detail treden. In het algemeen is er een simpele wet in Kabbalah: "wat niet verworven is, kan niet benoemd worden". Daarom kan ik hier niets over zeggen, als ik dit niet verworven heb en me niet in deze staat bevind.

Vraag: U legt aan de mannen het spirituele concept genoemd de "groep" uit, de kracht van schenking die erin aanwezig is en het innerlijke dat aan een persoon onthuld wordt. U leert de mannen hoe zich tot het concept van "groep" te verhouden, hoe het werk door de groep uit te voeren en wat er in ruil van te verwachten etc. Hoe kan een vrouw een groep op een juiste manier behandelen? Hoe kan ze zichzelf ten opzichte van dit system plaatsen?

Wat betreft een groep mannen of een groep vrouwen?

Vraag (vervolgd): We hebben gezegd dat er niet zoiets bestaat als een vrouwengroep: vrouwen moeten een organisatie hebben. Hoe moet een vrouw de mannengroep behandelen?

Een vrouw onderhoudt het huishouden voor haar man, zorgt voor het huis, maakt voedsel klaar en voedt de kinderen op. Al deze taken hebben te maken met het innerlijke raamwerk van het gezinsbestaan en worden aan de vrouw opgedragen. Mannen dienen in levensonderhoud te voorzien - de verdiensten en alles wat nodig is - wat deze plek betreft. In tussentijd blijft de vrouw om het zo te zeggen thuis, bereidt het voor en behoudt de orde.

We moeten de rol van de vrouw ten opzichte van de mannengroep op dezelfde wijze zien. Als een vrouw het spirituele van een man wenst te krijgen, moet ze deel nemen aan de "verdiensten" die hij thuisbrengt. Ze moet deelnemen aan de organisatorische structuur, wat betreft het voorbereiden van het materiaal en verschillende taken die door mannen uitgevoerd worden. Door hetgeen te steunen wat ze kan, in hoeverre ze kan, ontvangt ze het spirituele er voor terug. Haar steun wordt in stoffelijke vorm uitgedrukt, maar aan de buitenkant, bedoelende van boven af, geeft de mannengroep haar het spirituele in overeenstemming met haar bijdrage. Dit is de wijze waarop zij ontvangt.

Het kan zijn dat de mannengroep niet groot is, noch erg gevorderd, zonder sterke individuen, maar de vrouw ontvangt veel meer dan in hen onthuld is, in overeenstemming met haar bijdrage. Tenslotte heeft het Licht geen mate - elke persoon ontvangt in verhouding met zijn verlangen. Daarom ontvangt ze in overeenstemming met haar inspanningen.

Gastvrouw: De bijdrage zou uitgedrukt moeten worden als echt werk?

Ja, anders zal zij niets ontvangen. Ze moet alles organiseren wat nodig is voor de mannengroep. In ons centrum maken vrouwen bijvoorbeeld schoon en zetten ze dingen op hun plek, ze vertalen, bereiden materialen voor, bereiden studieboeken voor, helpen met de verspreiding etc. Zonder dit ontvangt een vrouw niets.

Gastvrouw: Betekent dit dat door middel van het helpen en ondersteunen met een juiste houding, een vrouw veel meer kan ontvangen dan een man die elke ochtend studeert?

Er is geen probleem aangezien er sprake is van "betaling volgens het lijden" Er is geen sprake van het voortrekken in het spirituele, aangezien een ieder naar gelang zijn inbreng ontvangt.

Vraag: Sinds kort legt u uit dat de vrouwen zich in hun verlangens dienen verenigen naar een gemeenschappelijk streven met het doel de mannen aan te sporen hun functie uit te voeren. Moeten de vrouwen elkaar wakker schudden, opdat zij het op zo'n goed mogelijke manier kunnen doen?

Natuurlijk, waarom niet? Ten eerste moeten ze een algemene uitleg geven - bij voorbeeld op de vrouwenpagina van onze website. Ze kunnen een boek voor vrouwen schrijven, een brochure samenstellen dat anderen zal helpen, een speciale krant uitgeven voor "vrouwelijke Kabbalisten", zodat ze zouden weten wat hun functie is en hoe ze zich op een correcte manier kunnen verwezenlijken.

Tenslotte, zijn er ook vrouwen die nog niet alles begrijpen. Ze komen naar ons te, ze wensen te slagen, ze worden geleid door het gevoel dat hun gewone leven waardeloos is, maar ze weten niet hoe zichzelf precies te moeten verwezenlijken. Daarom zouden de vrouwen die reeds onderdeel zijn van ons algemeen systeem dit aan hen moeten uitleggen.

Mijn leraar, Rav Baruch Shalom Ashlag (Rabash) is een voorbeeld voor ons. Toen ik studenten naar hem toe bracht, in 1980 van Berg's Instituut en uit Tel Aviv, waar ik lessen begon te geven, deed hij zijn best om ze zo snel mogelijk te laten trouwen. Hij wilde met ze beginnen te studeren, maar aanvaardde alleen getrouwde mannen als student. Dit is ook een interessant concept: een Kabbalist moet getrouwd zijn, terwijl een vrouw deze verplichting niet heeft.

Daarna organiseerde hij een groep, speciaal voor hun vrouwen. Ze ontmoetten elkaar een keer per week en lazen de artikelen die hij schreef. Ik weet dat sommige van zijn artikelen geschreven werden als respons op de vragen van vrouwen. Uiteraard gaf hij antwoord in algemene vorm - niet in het bijzonder voor de vrouwen of mannen, maar hij was er erg in geïnteresseerd in wat er in de vrouwengroep omging.

Vraag: Zijn er algemene vormen van hulp die vrouwen aan mannen kunnen bieden wat betreft verspreiding van de wetenschap van Kabbalah in Israel en de rest van de wereld? En als dit zo is, hoe kunnen zij dit doen?

Elke vrouw zou betrokken moeten zijn bij alles wat te maken heeft met onze website, de blog en in onze alledaagse verspreiding. Ze zou deel moeten nemen aan het werk op het vlak waar zij kan bijdragen. En als ze bijkomende mogelijkheden heeft met betrekking tot haar werk bij specifieke organisaties en gemeenschappen, die in de bredere zin qua verspreiding van de wetenschap van Kabbalah kunnen helpen, laat het haar ons weten. Een betere toekomst voor haar is hiervan afhankelijk, dus ze zou hier in geïnteresseerd moeten zijn.

Vraag: Kan een vrouw een man vragen om een inspanning te leveren wat betreft zijn liefde voor de vrienden? Wat moet zij hiervoor doen?

Een vrouw hoeft niets tegen de man persoonlijk te zeggen. Ik denk niet dat een man dit aankan. Ook komt in overeenstemming met de natuur, het verlangen niet via deze manier. Het komt niet in de vorm van een bevel ("ga en doe dit"), maar als een vraag: "Ik wil dat dit de manier voor ons wordt". Met andere woorden, er zou een onthulling moeten zijn van een behoefte en niet van een bevel.

Met andere woorden, als een vrouw een verlangen in een man wenst op te wekken, zodat de man een grotere inspanning zal leveren in het spirituele, moet ze hem laten zien hoeveel ze dit in hem waardeert. Als ze hem vertelt hoe bijzonder hij is, hoeveel respect ze voor hem heeft, van hem houdt en hem bewondert onder de voorwaarde dat hij zich toewijdt aan het spirituele, zal hij er alles aan doen om erin uit te blinken. Als haar druk in gebiedende vorm uitgedrukt wordt, in plaats van respect en steun, zal dit tot een verlies van een verbinding tussen hen leiden.

Gastvrouw: Betekent dit dat een vrouw een man niet kan vragen waarom hij niet naar een ontmoeting van vrienden gaat?

Ze kan dit zeggen, maar op een manier die hem vrijheid van keuze geeft, in plaats van het opvolgen van een van haar bevelen. Al het werk van een man dient uit zijn vrije keuze te komen. Daarom is er een specifieke fijngevoeligheid wat betreft de relatie en druk die een vrouw kan uitoefenen op de man. Een vrouw kan een man buigen - we zijn hier bekend mee in ons dagelijks leven en in het spirituele kan het nog veel verder het geval zijn. Echter moet zij redelijk zijn en dit op een juiste manier doen. Dit moet zij leren.

Vraag: Kan een vrouw bijdragen aan de verheffing van het belang van de Schepper in de ogen van de man en hem helpen meer inspanning te leveren wat betreft de studie van Kabbalah?

Zoals ik net zei, kan zij dit op een indirecte manier doen, vergelijkbaar op de manier waarop ze zich tegen over de kinderen opstelt. De beste manier om een kind te beïnvloeden is door hem aan te moedigen in plaats hem te duwen - om hem te vertellen hoe goed en slim hij is, wat een goede jongen hij is en dat als hij iets doet, erin slaagt te zeggen "we houden nog meer van je hierom" etc. Het werk van de man zou hetzelfde moeten zijn. Dan zal een vrouw ongetwijfeld slagen.

Vraag: Ik doe veel verspreidingswerk, maar ik voel nog steeds onvoldoende de grootsheid van de Schepper en het belang van het doel. Tenslotte, is dat niet alles wat er nodig is?

En?

Gastvrouw: We zouden een man adviseren om zich met de groep te verbinden, zich te annuleren ten opzichte van de groep. Wat moet een vrouw doen?

Hoe ontvangt zij motivatie? Ze moet het uit haar eigen bijdrage ontvangen. En mannen moeten ervoor zorgen dat alle vrouwen een teken ontvangen, dat mannen aan hen denken en dat ze begrijpen dat ze hen spirituele verdiensten moeten geven. Ze moeten telkens het werk van de vrouw herdenken, We weten door middel van ons werk hoe belangrijk het is, om er aandacht aan te besteden en onze goedkeuring regelmatig te uiten.

Bijvoorbeeld verlaten we nooit een maaltijd zonder de vrouwen te bedanken, die de kok zijn komen helpen. Ze werken uit hun eigen wil met het doel zichzelf in te spanen en we voelen hoe belangrijk het is om onze dankbaarheid aan hen te uiten. Het is niet alleen voor hen belangrijk, maar ook voor mij, omdat door dit te doen ik me verbind met hun behoefte aan het spirituele. Ik verkrijg een extra Kli en zij verkrijgen een verbinding via aan mij met het spirituele kanaal, dat via ons van boven komt en ook motivatie. We werken voortdurend met elkaar in deze wederkerige vorm.

Het is heel makkelijk om "heel erg bedankt" tegen de vrouwen te zeggen, als we ze passeren (vaak zijn het oudere vrouwen die ons komen helpen.) Ik doe dit elke dag.

Gastvrouw: Is dit een aanbeveling voor de mannengroep?

Ik raad niets aan; ik vertel je alleen wat ik doe en ik leg uit waarom. Als je hun behoefte aanvaardt, dan heb je een toegevoegd verlangen. Als jij aan hen verlangen geeft, dan hebben zij toegevoegde vervulling. Dit is hoe we werken.

Vraag: Hoe kan een vrouw de grootsheid van het doel en de grootsheid van de Schepper van de mannengroep ontvangen?

Ze kan het alleen in die mate ontvangen waarin ze met de groep werkt. Een vrouw dient manieren te vinden waarop ze voor de mannen kan zorgen en ze kan steunen. Bij voorbeeld als een vrouw er opeens mee ophoudt om voor haar huis te zorgen - als ze ermee stopt schoon te maken, te koken, was te doen etc. - dan is er geen thuis en geen vrouw! Een man zal van deze staat wegvluchten. Waardoor verkrijgt zij haar essentie, haar plek? Het is in het bijzonder door gebruik te maken van deze middelen: door thuis te werken, wordt ze een huisvrouw.

Gastvrouw: Dus zij gaat houden van hetgeen waar ze haar kracht in investeert?

Nee, naast het feit dat ze haar thuis begint lief te hebben, wordt ze tevens zijn eigenaar en zijn voornaamste onderdeel. Het centrum van het "thuis" is de moeder, de vrouw, veel meer dan een man. Een man komt en gaat, terwijl de vrouw het huis met zichzelf vereenzelvigt. Waarom is dit? Omdat zij het organiseert en schept.

Als een vrouw ook haar plek binnen de mannengroep wenst te verwerven met het doel het spirituele deel van hen te ontvangen, moet zij inspanning leveren in het helpen van de mannen op alle mogelijke manieren, samen met andere vrouwen. Godzijdank dat er voldoende kansen en mogelijkheden zijn voor iedereen in onze groep, die zich bezighoudt met verspreiding wereldwijd. Als dit niet het geval is, dan is het belangrijk om een plek voor de vrouw te vinden, waar zij zich aan kan vastbinden en door middel van welke zij vooruitgaat. Als ze niet helpt, dan vordert ze niet.

Gastvrouw: Moet een vrouw zo'n plek zoeken?

Ze moet zoeken en wij moeten haar hiermee helpen.

Vraag: De Schepper is de eigenschap van Schenking. Hoe kan een vrouw die via spirituele stappen vordert, de gelijkheid met de eigenschappen van de Schepper voelen, als zij niet de eigenschap van schenking kan bereiken door middel van de liefde voor de naaste, zoals mannen doen?

Ze kan dit bereiken door middel van het bijdragen aan het werk in de hele groep. Een vrouw die in de groep werkt, verwerft ook de kracht van schenking. Het Licht dat Hervormt brengt de kracht van schenking met zich mee. Deze kracht komt naar zowel mannen als vrouwen. Het komt naar mannen toe, omdat zij broederlijke liefde scheppen en een kracht van wederzijdse garantie tussen hen onderling en het komt naar de vrouwen in overeenstemming met hun steun, hulp en deelname hieraan.

Het wordt door de mannen aan de vrouwen doorgegeven, die de kracht van Hoogste schenking bereiken door de wederzijdse garantie, aangezien de vrouwen de mannen omringen en steunen, net zoals toen zij bij de Berg Sinaï stonden. Echter nadat een vrouw deze kracht door mannen ontvangt, begint zij liefde en schenking te voelen. Ze onthult de Schepper in zichzelf, in haar verlangens, door de gemeenschappelijke Kli waaraan ze verbonden is.

In elk geval, bestaat de helft van de mensheid en de helft van de Kli van Adam ha Rishon uit vrouwen. We kunnen niet zeggen dat het een onbelangrijk deel is en dat we niet weten waar het zich bevindt. Het is een heel erg groot onderdeel. Daarom moeten we begrijpen dat alleen de methode van ontvangst anders is voor de vrouw. Vrouwen ontvangen door middel van de wederzijdse garantie van de mannengroep, maar na het ontvangst, verwerven ze dezelfde spirituele verwerving als de mannen. Een vrouw werkt samen met de mannen zowel als individueel, aangezien de staat tussen de zielen volkomen anders is. Daar vinden we het werk terug dat uitgevoerd wordt door de mannen en de vrouwen.

Door de kracht van schenking te hebben ontvangen, de correctie van de ziel van de mannen, werkt een vrouw op zichzelf. In tussentijd kan de methode van het werk ook anders zijn: het is de methode van het werk voor de mannelijke ziel of voor de vrouwelijke ziel. Echter heeft dit betrekking op de spirituele stap. Bij voorbeeld zei Rabash een keer dat zijn tweede vrouw, in overeenstemming met haar behoefte het waard was om met iedereen te zitten en het materiaal te bestuderen. Dit is verboden voor een vrouw, maar toegestaan naar gelang haar verlangen. Hij wilde ons niet hierdoor over zijn persoonlijke leven vertellen, maar hij wilde uitleggen dat een vrouw het spirituele kan verkrijgen gebaseerd op haar behoefte en dan in het spirituele kan werken op precies dezelfde wijze als de man.

Vraag: Hoe kan ik het weten of ik genoeg werk doe om de Machsom over te gaan?

Het antwoord is heel recht door zee: het is onmogelijk dit te weten. Het is geschreven: "alles wat in je macht ligt te doen, doe." Dat is het!

Gastvrouw: Zijn er bijzondere criteria voor een vrouw voor het overgaan van de Machsom?

Dit zijn dezelfde criteria die op toepassing zijn op de mannen. Bij het "staan bij Berg Sinaï" omringen de mannen de berg en dragen wederzijdse garantie ofwel "Arvut" uit als één persoon met één hart. De vrouwen die achter ze staan steunen ze zodat dit uitgevoerd zal worden. Als resultaat wordt iedereen de openbaring van de Schepper en ontvangst van de Thora waard. Dan stijgen zowel mannen als vrouwen naar dit niveau.

Vraag: Het is niet duidelijk hoe de behoefte en de steun met elkaar te verbinden, op de manier dat de behoefte niet de steun verteert. Hoe kan de steun tegelijkertijd met de behoefte bestaan en er zelfs door uitgedrukt worden? Hoe kan een persoon dit conflict oplossen?

Ik denk niet dat deze vragen met antwoorden opgelost kunnen worden. Zelfs in ons dagelijkse leven, zien we een veelvoud aan problemen tussen een man en een vrouw - binnen het gezin en met de kinderen. Een persoon lijkt ze op te lossen en het volgend moment duikt er iets anders op en niet één ding, maar verschillende tegelijkertijd. Ik denk dat deze dingen eerder zorg nodig hebben dan een oplossing. Het is van belang om deze vragen te accepteren en met ze te werken. Dit betekent dat iemand er elk moment aan moet denken, ze begrijpen, ze wederzijds moet oplossen en er voortdurend naar terug moet keren.

Hoe moet een man iets aan een vrouw geven en hoe moet een vrouw iets aan een man geven? We bevinden ons telkens in verschillende situaties. Daarom denk ik dat we simpelweg uit primaire bronnen moeten leren hoe de relatie tussen de man en de vrouw in het spirituele en het stoffelijke volgens onze natuur moeten verwezenlijken. Dan zullen we begrijpen dat als we onze natuur precies volgen, we zullen slagen. Nooit moeten we tegen de natuur ingaan! Des te beter we de natuur begrijpen, aan de hand van onze studies en we uit verdere voorbeelden trekken (of vormen van interactie) voor onszelf, des te groter zal het succes zijn dat we zullen bereiken. We moeten een zodanige verbinding in het spirituele tot stand brengen, tussen een vrouw en de mannengroep, zoals in een gecorrigeerde familie, die elkaar aanvult (een normale familie, geen moderne waar alleen omgekeerd is).

Vraag: Een van de praktische vragen die recent opkomt is of het nuttig is om ontmoetingen van de vrouwengroep te regelen met het doel het verlangen te vergroten.

We hebben het hier al over gehad - vandaag nog. Zulke ontmoetingen hebben geen nut. Ik denk niet dat ze tot een goed resultaat kunnen leiden. Als vrouwen elkaar willen ontmoeten, moeten ze dit alleen doet om samen een artikel te lezen en lichtjes het onderwerp te bespreken hoe het verlangen van de mannen te vergroten. Eens per maand moeten ze de mannen schrijven over hoe vrouwen spirituele vooruitgang verwachten van de mannen en hoe ze hen met hun hele hart willen helpen om vooruit te gaan in het spirituele.

Dit is mogelijk. Maar zou op dezelfde wijze gedaan worden als een vrouw het tegen de man zegt - de vrouwengroep moet het op dezelfde wijze tegen de mannengroep zeggen.

Vraag: Moeten vrouwen elkaar ontmoeten om deze brief te schrijven?

Nee, ze kunnen het samen of alleen schrijven. Het is voor de vrouwen beter om zo weinig mogelijk contact met elkaar te hebben. Vrouw handelt op een juiste wijze als ze uit haar huis werkt en een man helpt of de hele mannengroep.

Vraag: Er zijn verschillende vragen omtrent deze brief. Ik probeer ze in een of twee vragen samen te vatten. Wat is de bedoeling van de brief die de vrouwen aan de mannen schrijven? Wat is de voornaamste reden waarom ze het zouden schrijven?

Ah! Het uit het geheim in hun hart, de diepte van het verlangen voor spirituele verwerving en de onthulling van het antwoord op de vraag: "wat is het doel van mijn leven", die de vrouw stelt. Het is al de verdriet wegens het feit dat ze het spirituele niet alleen kan verwerven en daarom een groter gebrek van kracht dan een man voelt, aangezien zij haar correctie wil bereiken.

Een vrouw is natuur. Het is een grote kracht en het is voor mannen belangrijk om het te voelen. Tenslotte is het niet dezelfde kracht als een man bezit. Een man is verder verwijderd van de natuur. Hij is veel eerder een filosoof en een rationalist. De kracht van de vrouw is veel echter.

Vraag: Tijdens een van uw lessen zei u dat mannen hun verantwoordelijkheid moeten voelen, aangezien ze de eenheid onderling niet voor zichzelf bereiken, maar in de eerste instantie voor de vrouwen en de hele mensheid. En dat dit alles gedaan wordt om genot te geven aan de Schepper. En als er geen conclusie is, is er dan geen begin van de handeling. Waar en op welk punt brengt de vrouw de Schepper in, wat dit beeld betreft? In het kort, wat is de juiste volgorde van handelingen voor de vrouw?

Om de Schepper te onthullen in haar verbinding met de mannengroep, die haar deze onthulling geeft.

Vraag: Betekent dit dat ze dit soort relatie moet creëren met de mannengroep om de Schepper erin te openbaren?

Ja. Tenslotte zijn de mannen het deel waar zij aan schenkt. Mannen schenken aan elkaar en scheppen een verbinding tussen hen, die wederzijdse garantie, ofwel Arvut heet. Een vrouw brengt haar verlangen in en stopt haar moeite in de mannengroep met het doel hen te steunen en te versterken. Ze geeft hen alles wat ze nodig hebben voor externe verspreiding, steun en verzorging. Daarom voegt ze haar grote onvervulde verlangens bij hen.

Ik weet niet eens hoe ik het moet zeggen. Misschien hebben mannen onvoldoende begrip over hoe noodzakelijk het verlangen van de vrouw voor hen is, om het spirituele te bereiken. Haar verlangen is natuurlijk en diep. Mannen kunnen alles doen wat ze willen en verward worden door verschillende dingen, een vrouw is veel nuchterder. Ze streeft naar het spirituele omdat zij het wil. Ze begrijpt dat er zonder spiritualiteit geen leven is. Mannen kunnen nog steeds verleid worden om in een andere richting te gaan, maar het verlangen van de vrouw is veel dieper, natuurlijker en oprechter.

Zonder dit verlangen dat mannen van vrouwen verkrijgen, is het onmogelijk om het spirituele te bereiken. Ze verkrijgen dit verlangen echt; ze kopen het door zich te verplichten aan de vrouw spirituele vervulling te leveren. Mannen kunnen niet zelf spirituele overvloed bereiken.

Een vrouw voelt de werkelijkheid, de wereld, de natuur en de grond onder haar voeten, op een andere manier omdat volgens haar natuur zij een kind baart en het leven door laat gaan. Dus de vraag is nog steeds wie van ons meer op de Schepper lijkt. Wij, mannen, ontberen de kracht die het ons zou toestaan om te bevallen en kinderen groot te brengen. We zijn net als een transmissie verbinding tussen de Schepper en de vrouw - net zoals Israel de verbinding is tussen de Schepper en de naties van de wereld.

Daarom moeten de mannen begrijpen in welke mate het verlangen van de vrouwen een noodzakelijk element is voor het bereiken van het spirituele. Waarom werd er geschreven: "Luister naar wat Sarah je vertelt"? - Het is omdat dit verlangen essentieel en noodzakelijk is om te kunnen vorderen. Dit verlangen is erg diep. Bovendien is de trouw van een vrouw heel anders dan de trouw van een man.

Een man dient meer in zichzelf te corrigeren en een vrouw minder omdat de man meer verdorven is. Zijn val is veel dieper; hij viel van een grotere hoogte naar een veel lagere diepte.

Daarom zijn er twee tegenpolen hier net zoals in het spirituele. Een man viel van de grotere hoogte naar een lager diepte en een vrouw viel van de lagere hoogte en minder diep. Daarom kunnen ze wederzijds elkaar helpen. Echter kan niemand alleen slagen. Om deze reden is het verwaarlozen van de vrouw hetzelfde als je eigen glazen in gooien.

Vraag: Er zijn bepaalde geboden die met vaste tijden te maken hebben. Wat betekent dit en waarom is het voor een vrouw niet noodzakelijk om ze op te volgen?

Vrouwen kunnen zich niet alleen ontwikkelen. De geboden die te maken hebben met tijd, betekenen dat een persoon vastberaden is op dat moment vooruit te gaan. Zij kan niet beslissen om op een bepaald moment vooruit te gaan. Het mannelijke deel geeft haar Licht waardoor zij gecorrigeerd wordt en vordert.

Vraag: Dus vanuit dit uitgangspunt, is zij volkomen afhankelijk van de vooruitgang van de mannen?

Dit is juist. Daarom is een vrouw vrijgesteld van het volgen van de geboden die met tijd te maken hebben.

Vraag: Wat moet een vrouw doen als zij moeilijkheden ervaart op haar pad? Wiens hulp moet ze aannemen?

Ze moet zich extern met de mannengroep verbinden en hen helpen zonder in direct contact met ze te staan. Dit kan via het internet of telefoon gedaan worden. Ze moet zich met ze verenigen en hen helpen met de productie die zij opzetten om het doel te bereiken.

Een vrouw moet een beetje voor zichzelf studeren - ongeveer een uur per dag. In tussentijd moeten mannen drie of vier uur ‘s ochtends studeren en dan 's avonds en al hun vrije tijd toewijden aan het leveren van inspanning. Mannen moeten de tijd vaststellen voor het bestuderen van de Thora.

Vrouwen hoeven dit niet te doen. Zij heeft geen geboden die te maken hebben met de tijd op het niveau van deze wereld. Als ze geen tijd heeft, hoeft ze iets niet te doen. Als ze het verlangen heeft, werkt het.

Vraag: Is het voldoende dat ze voortdurend het verlangen voelt?

Als ze geen andere mogelijkheden heeft, is het voldoende.

Vraag: De volgende vraag heeft te maken met het Congres. Er zijn veel vrouwen die niet in staat zijn om naar het Congres te komen, omdat ze thuis blijven met de kinderen. Kunt u ze adviseren wat de beste manier voor hen is om de innerlijke verbinding te behouden met hetgeen dat er op het Congres zal gebeuren en om de beste mogelijke invloed te leveren op het algemene succes en het bereiken van het doel van het Congres?

Ten eerste moeten ze zich zoveel mogelijk met ons verbinden via het internet, ons zien en het proberen om bij ons te zijn met hun hart en ziel, het verlangen om zich met iedereen te verbinden in één Kli. Tenslotte, is het spirituele niveau dat we met de hulp van de Schepper proberen te bereiken, een nieuwe geboorte. Een vrouw bepaalt een geboorte, Mannen brengen louter het witte Licht, een druppel zaad. Echter is een vrouw degene die het ontwikkelt, verder doet vorderen en het baart.

Daarom is het voor ons heel belangrijk dat de vrouwen deelnemen aan al deze nieuwe spirituele schepping, die een nieuwe gecorrigeerde generatie zal doen opkomen - deze zogenaamde "laatste generatie" die we door middel van onze groep wensen te maken.

Om deze reden vraag ik de vrouwen om alsjeblieft mee te doen met het Congres. Ik ben heel blij dat vrouwen die komen voor de helft of zelfs meer dan de helft van onze deelnemers zorgen. En degenen die niet komen zullen ook bij ons zijn. En aangezien we zo'n groot, geweldig, sterk en betrouwbaar vrouwelijk deel hebben, geeft het me veel vertrouwen dat we zullen slagen.

Vraag: Wat moeten we als vrouwen doen, om die staat van wederzijdse garantie, Arvut, direct te laten geschieden? Wat is de kortste weg om de Kli vooruit te duwen op een juiste manier om deze staat te bereiken?

We moeten precies begrijpen wat een wederzijdse garantie, ofwel wederzijdse steun tussen de mannen onderling betekent, voor het bereiken van het doel. Het is belangrijk om precies te begrijpen hoe de vrouw haar verlangen naar het spirituele aan de mannen dient te geven. Ze dient alle mogelijkheden voor ze te leveren, die van haar kant nodig zijn - met betrekking tot het dienen en steunen, verspreiding en haar werk in de externe organisatie. Ze moet al de mogelijke middelen inzetten om dit verlangen aan de mannen te geven en ze te laten zien dat de vrouwen er naar verlangen, er op wachten en grote hoop hebben in het feit dat het zal gebeuren.

Als de mannen dit verlangen voelen, zullen ze niet in staat zijn om zich zelf ervan te redden door weg te rennen, ze zullen er niet toe in staat zijn om het te verlaten en niet de noodzakelijke vervulling eraan te geven. Dit is precies hetgeen dat hen zal aansporen om erop uit te gaan en het spirituele voor de vrouwen te verdienen - niet eens voor zichzelf, aangezien ze het voor zichzelf zouden kunnen weigeren, maar ze kunnen de vrouwen niet negeren noch verwaarlozen. Dit is natuur.

Elke getrouwde man weet dat alles dat zijn vrouw van hem thuis vraagt, hij onmiddellijk zal behoeven te vervullen. Hij heeft geen keus. Dit is hoe de natuur geregeld is. We moeten niet tegen de natuur ingaan. Daarom denk ik dat als vrouwen hun missie goed duidelijk maken, ze in staat zullen zijn om zo'n staat te bereiken, waar de mannen een sterk en juist verlangen naar het spirituele hebben. Vrouwen zijn hier voor verantwoordelijk. Dan zullen mannen dit verlangen moeten realiseren, net zoals een man een verlangen van de vrouw vervult.

Wie beslist er in essentie wat er gaat gebeuren? Welk verlangen wordt aan gewerkt zodat dit zal gebeuren? Een vrouw bepaalt alles. Uiteindelijk is de vrouw het middelpunt van alles wat hier gebeurt, veel meer is van haar afhankelijk dan van elk ander deel.

Vraag: Dus het lijkt dat de Fransen gelijk hebben als ze zeggen: "vind een vrouw"?

Een persoon hoeft niet de juiste vrouw te vinden. Maar als we het vrouwelijke verlangen naar het spirituele voelen, zullen we slagen.

Vraag: Er is een aantal vragen van vrouwen wiens mannen geen Kabbalah willen studeren.

Als de man niet Kabbalah wil studeren, is het verboden hem onder druk te zetten. Misschien is de tijd er nog niet rijp voor en voordat het zover is moet hij zich als een gewoon persoon gedragen.

Natuurlijk kunnen we hem kranten geven om te lezen of een klein boekje of een beetje aan hem uitleggen. Echter moet hij als een kind behandeld worden. Terwijl we zijn interesse naar de wetenschap van Kabbalah toe willen trekken, moeten we hem als een kind behandelen - zachtaardig en lief, zonder hem te dwingen om wat dan ook te doen en zonder enkele minachting. Anders zullen we de persoon alleen maar wegduwen.

Aan de andere kant, als hij enig interesse in Kabbalah begint te voelen, moet een vrouw al haar kracht gebruiken om hem te laten zien dat zij bereid is om wat dan ook voor hem te doen, zodat hij zou studeren en hiermee verbonden zijn. Ze zal van hem houden, hem in alles vergeven, hem respecteren en hem waarderen zolang hij studeert. De man zal hierin trappen, aangezien we weten hoeveel een man gerespecteerd wil worden en worden getoond dat hij een echte man is - sterk en bijzonder. Een vrouw moet hierop inspelen om het verlangen naar het spirituele in hem aan te wakkeren. Ook al wordt het "Lo Lishma" genoemd, bereikt men daarna "Lishma".

Vraag: En wat als de man er echt tegen is?

Doe niets! Laat hem in deze staat en wacht op hem tot hij er naar toe komt in overeenstemming met de ontwikkeling van de Reshimo - misschien niet eens in dit leven. Echter kan een vrouw zelf verbonden zijn aan de mannengroep. Hier zijn veel voorbeelden van.

Zelfs als we trouwen hoeven we niet perse degenen te trouwen die geïnteresseerd zijn in het spirituele noch degenen die het niet zijn, degenen die wel Kabbalah zullen studeren of niet. Het belangrijkste is als we van plan zijn om met iemand te trouwen de aanstaande echtgenoot weet dat de spirituele studie persoonlijke innerlijke aangelegenheid is. En dat als een van hen zich bezig wenst te houden met spirituele ontwikkeling, het de ander verboden is om dit te hinderen. Ze kan helpen en hen verbinden en ze kunnen samen op dit pad lopen als spirituele partners. Maar als dit niet zo is, is het verboden om het pad van de ander te hinderen, omdat dit een zielsaangelegenheid is.

Vraag van een vrouw in Amerika: Ooit zei u dat de relatie tussen familieleden in Amerika tegenovergesteld is aan een correcte relatie. Hoe kan ik dit corrigeren?

Laat haar zich herinneren hoe haar grootouders leefden en haar leven op die manier beginnen te besturen. Des te dichterbij de natuur ons gezinsleven (de man, de vrouw, de kinderen en het inkomen) georganiseerd worden, des te correcter, stabieler en dichterbij de spirituele verwezenlijking zal dit alles zijn.

Gastvrouw: Rav Laitman, we danken u voor de geweldige antwoorden op de vrouwenvragen.

Ik was blij deze geweldige vragen te horen. Als er nieuwe vragen opkomen, zal ik ze regelmatig beantwoorden. Maar laten we kijken hoe dit verwezenlijkt wordt. Laten we hopen dat we tijdens het Congres zullen slagen en erna de harmonie en eenheid van deze twee delen van de natuur zullen bereiken. Samen zullen we slagen!