Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Voorwaarden voor de Spirituele Ontwikkeling van de Vrouw

Vrouwen hebben minder voorwaarden nodig om zich spiritueel te ontwikkelen dan mannen.

Kabbalah vertelt ons dat als een man spiritueel vooruit wenst te gaan, hij verplicht is om te trouwen en een gezin te stichten. Het is zijn verantwoordelijkheid om aan deze verplichtingen te voldoen. Anders kan hij spiritueel geen vooruitgang boeken.

Een vrouw, aan de andere kant, kan zich spiritueel ontwikkelen ook al is zij geen moeder of een echtgenote. Bovendien, kan zij er voor kiezen om niet te werken, indien ze voldoende bestaansmiddelen tot haar beschikking heeft. Dit betekent dat in vergelijking met een man, een vrouw redelijk zelfvoorzienend is en spiritueel kan groeien zonder vele uiterlijke voorwaarden die op mannen van toepassing zijn. Vandaar dat zij een aanzienlijk meer geperfectioneerd wezen is dan een man, vanuit het spirituele oogpunt.

Een man moet zichzelf overstijgen, zichzelf voortdurend ervan overtuigen dat het de moeite waard is om op het spirituele pad te blijven. Hij is veel minder gevoelig voor spirituele ontwikkeling dan een vrouw, die van nature al het spirituele nastreeft. Ze is er klaar voor om alle spirituele transformaties die haar overkomen te accepteren, te voelen en te begrijpen. Hier verlangt ze naar.

De behoefte aan de spirituele verlichting is veel meer gemanifesteerd in een vrouw. Ze voelt zich ontevreden wat betreft onze wereld, ze is teleurgesteld in familie en werk. Een man zoekt naar dwaze passies, zoals voetbal, bier, vrienden en dergelijke en verliest zich er vervolgens in. Hij leeft door valse doelen na te streven. Een vrouw is niet in staat dit te doen. Ze ervaart de leegte veel innerlijker en acuter. Ze kan zichzelf niet tevreden stellen door zulke pietluttige doelen en tijdelijke pijnstillers. Het is vaker dat zij op spirituele onderneming gaat en de Kabbalah gaat studeren.

We zien dit over de hele wereld gebeuren. Meer dan de helft van de 1,3 miljoen studenten die aan het Kabbalah Instituut verbonden zijn, zijn vrouwen.