Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kim jest kabalista?

Kabalista to człowiek, który zewnętrznie niczym nie różni się od innych. Nie musi być ani rozumnym, ani uczonym. W jego powierzchowności nie ma żadnej świętości. Po prostu na pewnym etapie swego życia jako zwykły człowiek otrzymał prawdziwe wyczerpujące odpowiedzi na pytania o sens życia.

Następnie ten zwykły człowiek, studiując Kabałę, uzyskał dodatkowy "szósty" zmysł duchowy. Przy jego pomocy jest w stanie odczuwać świat duchowy jako rzeczywistość bezpośrednią, tak samo jak i my odczuwamy naszą rzeczywistość codzienną - nasz świat.

Kabalista sam odczuwa wyższy świat i sam bezpośrednio go poznaje. "Wyższym" - nazywa się ten świat dlatego, że znajduje się poza granicami naszych zwykłych odczuć. Kabalista widzi jak wszystko z wyższego świata schodzi na dół i rodzi w naszym świecie. Kabalista znajduje się jednocześnie w obu światach, wyższym i naszym.

Kabaliści otrzymują realną informację, która istnieje wokół nas, lecz nie jest przez nas postrzegana w całości. Zwykły człowiek postrzega tylko nieduży fragment otaczającego go wszechświata. Ten fragment nazywa naszym światem, a kabalista pojmuje cały obraz wszechświata.

Kabaliści mają możliwość opanowywania, badania i przekazywania nam danych o całym wszechświecie, o źródle naszego życia, o tym co powinno nastąpić. Dają nam metody poznania świata wyższego. Swoją wiedzę kabaliści przekazują w księgach, napisanych specjalnym językiem.

Dlatego aby poprawnie studiować te księgi, trzeba robić to pod kierownictwem kabalisty i według specjalnej metody. Wtedy księgi te staną się środkiem umożliwiającym pojęcie prawdziwej rzeczywistości.

 

Kabbalah for beginners