Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabala i odnosi

Saveti o tome kako izgraditi uspešne odnose zasnovane na duhovnim principima i razumevanju naše prirode

Ravnopravnost između muškaraca i žena: Dobro ili loše?

Image_for_art._66 Žena izvršava njenu ulogu time što je suprotna (i nejednaka) muškarcu. Uloge muškaraca i žena su postale toliko pomućene da su ljudi zbunjeni o tome šta bi trebalo da budu idealne uloge muškaraca i žena. To je uticalo na odnose između muškaraca i žena, čak je i izazvalo zbunjenost kod ljudi o njihovim vlastitim identitetima.
 

Koje je pravo značenje priče o Adamu i Evi u današnje vreme?

Image_for_art._67 Pravo značenje priče o Adamu, Evi i zmiji, je vrlo jednostavno. Zmija predstavlja ego koji se razotkriva između Adama i Eve, čoveka i žene. To je ustvari poenta cele priče.
 

Danas, ili govorimo o duhovnoj vezi ili ne govorimo o vezi uopšte

Image_for_article_68XLОdnosi bez duhovne povezanosti ne mogu da prežive Danas je praktično nemoguće da muškarac i žena održe dobar odnos tokom vremena, ako ne postoji duhovna veza između njih. To je zato što su njihovi egoi u sukobu jedan protiv drugog i razaraju njihovu vezu. Danas postoji bezbroj razvoda i većina se raspada jer su naši egoi „u plamenu,“ a oni samo rastu vremenom. Prelepi stih: “Muškarac, žena i Božansko prisustvo između njih” jednostavno ne postoji kod takvih parova.