מה זה מעשר?

מעשר הוא תשלום עשירית מסך כל ההכנסה, אותו האדם מפריש על מנת לתקן את עצמו ואת העולם.

המעשר הוא עניין רוחני בלבד. הוא אינו שייך לתשלומי מסים למיניהם. זהו החלק העשירי, כנגד ספירת המלכות בנשמה, אשר אותה איננו מסוגלים לתקן. את תשע הספירות הנקראות "ט' ראשונות" בידינו לתקן, ואת החלק העשירי, המלכות, אנו תורמים לציבור, והוא מיתקן על ידי הציבור. למתן המעשר חשיבות עליונה – מי שאינו משלם מעשר, מנותק לגמרי מהתיקון הרוחני – על כן מקובלים לאורך כל הדורות נהגו להפריש מעשר.

כאשר בני ישראל יצאו ממצרים ונעשו לעַם, הם קיבלו פקודה לפיה כל אדם חייב להפריש מעשר מההכנסה שלו, לא פחות ולא יותר, כמו שכתוב: "עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה" (דברים י"ד, כ"ב). מעשר יכול להיות כל דבר שווה ערך לכסף (בעבר זה היה שקל הקודש), כמו כבשים, יבול וכדומה.

על מנת לשמור על פרטיותכם, תשלום המעשר מבוצע דרך מערכת "קבלה לעם". תשלום מעשר דרך המערכת מבוצע בשיטה מאובטחת, ואינו שומר נתוני כרטיס אשראי ומידע על סכום התשלום שבוצע.

על מנת לשלם מעשר, תידרשו להזין קוד משתמש וסיסמה אישית.

אם עדיין אין לכם קוד משתמש, תוכלו לעשות זאת בצורה פשוטה על ידי לחיצה על הצטרפות.

לאחר הרישום למערכת, תוכלו לבצע פעולות אישיות נוספות ולבצע מעקב אחר הפעולות שלכם.

למד עוד »

צור קשר

1-700-509-209
(מענה אנושי בין השעות 9:00-20:00)

לפניות בנושאים תשלום מעשר – finance@kabbalah.info
לפניות בנושאי תמיכה טכנית – support@kbb1.com
לפניות לצוות מעשר - maaser@kabbalah.info

כתובתנו:

בני ברוך – קבלה לעם
רחוב הרב"ש 12 ת.ד.7422 פתח תקוה 4934829
טלפון: 1-700-509-209 פקס: 03-5419425

שאלות ותשובות נפוצות

הראה הכל הסתר הכל

הכול אודות המעשר

מהו "מעשר" ולמה הוא טוב?

מעשר הוא תשלום עשירית מסך כל ההכנסה, אותו האדם מפריש על מנת לתקן את עצמו ואת העולם. המעשר הוא עניין רוחני בלבד. הוא אינו שייך לתשלומי מסים למיניהם. זהו החלק העשירי, כנגד ספירת המלכות בנשמה, אשר אותה איננו מסוגלים לתקן. את תשע הספירות הנקראות "ט' ראשונות" בידינו לתקן, ואת החלק העשירי, המלכות, אנו תורמים לציבור, והוא מיתקן על ידי הציבור. למתן המעשר חשיבות עליונה – מי שאינו משלם מעשר, מנותק לגמרי מהתיקון הרוחני – על כן מקובלים לאורך כל הדורות נהגו להפריש מעשר. כאשר בני ישראל יצאו ממצרים ונעשו לעַם, הם קיבלו פקודה לפיה כל אדם חייב להפריש מעשר מההכנסה שלו, לא פחות ולא יותר, כמו שכתוב: "עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה" (דברים י"ד, כ"ב). מעשר יכול להיות כל דבר שווה ערך לכסף (בעבר זה היה שקל הקודש), כמו כבשים, יבול וכדומה.

מתי התקבלה בפעם הראשונה ההוראה לשלם מעשר?

טרם יציאת מצרים, בני ישראל לא היו עם חופשי שיכול להיתקן, על כן לא ניתנה חובת המעשר. לאחר יציאת מצרים, בני ישראל נעשו לעם רוחני והיו חופשיים במעשיהם, ומיד ניתנה הפקודה בדבר תשלום המעשר. כמו שכתוב: "עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה" (דברים י"ד, כ"ב).

לטובת מה השתמשו במעשר בזמנים של אבותינו?

לצרכי בית המקדש, המרכז החינוכי של העם, מרכז התיקון.

מאיזה חלק מפרישים את המעשר?

המעשר הוא עשרה אחוזים מהכנסת הנטו, לאחר ניכוי מסי המדינה והרשויות על פי החוק.

לאן מופנים כספי המעשר?

כספי המעשר מופנים אך ורק לתיקון העולם – הפצת חכמת הקבלה באנושות כולה.

האם יש רווח אישי ממתן מעשר?

מתשלום המעשר יש רווח רוחני, תיקון רוחני, תיקון הנשמה. תיקון הנשמה הוא ללמוד לאהוב את הזולת, להתקשר לבני אדם ודרכם לבנות מערכת קשר לבורא, לכוח המשפיע והאוהב. אנו רגילים לשלם כדי לקבל, ואילו כאן התשלום הוא כדי לתת, כדי להשפיע. המעשר אינו 'סתם החלק העשירי', אלא על ידי התשלום האדם למעשה מתחייב שתשעים אחוז מהמאמצים לתיקון נשמתו הוא יעשה לבד, כי אותם הוא באמת מסוגל לעשות לבד. אך כנגד העשירית, המלכות, שאינו מסוגל לתקן לבדו, הוא נותן מתוך מה שהרוויח בעולם הזה. זאת אומרת, אדם מקבל מתשלום המעשר תמיכה רוחנית כדי לבצע את העבודה בכל תשע הספירות האחרות שבנשמה. זה מצריך עבודה קשה, אבל אפשרית.

האם תשלום מעשר הוא חובה? האם ניתן ללמוד ולהשתתף בפעילויות העמותה גם ללא תשלום מעשר?

בקבוצות המקובלים בעבר אחד מתנאי ההשתתפות בקבוצה היה תשלום מעשר. כך גם היה נהוג בקבוצת הלימוד של הרב"ש, בעל הסולם היה גובה תשלום בגין כל שיעור. היום אלו לא פני הדברים. כל אחד בוחר את דרך ההתקדמות הרוחנית שמתאימה לו ואין כל הגבלות או מניעות כלפי מי שאינו משלם מעשר. חשוב להדגיש כי אין כל רישום או מעקב באשר לתשלומי המעשר והם נרשמים בספרי העמותה כתרומות. קיימת אפשרות, למי שרוצה בכך, לסווג את תרומתו לעמותה כמעשר בזמן התשלום עצמו.

מקורות על מעשר

היכן מופיע במקורות חובת תשלום המעשר?

"וכל אשר תיתן לי, עשר אעשרנו לך". בראשית כ"ח, כ"ב "וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה', הוא קודש לה'". ויקרא כ"ז, ל' "ולבני לוי הנה נתתי כל-מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד… כי את מעשר בני-ישראל אשר ירימו לה' תרומה נתתי ללווים לנחלה". במדבר י"ח, כ"א-כ"ד "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת, אמר ה' צבאות: אם לא אפתח לכם את ארובות השמים, והריקותי לכם ברכה עד בלי די". מלאכי, ג', י' "המצווה שלאחר זו, היא להפריש מעשר ללוי, והיא השכינה. מצד הימין, חסד, ניתנה תרומה גדולה לכהן, שהוא חסד. מצד השמאל, גבורה, ניתנה תרומת מעשר ללוי, שהיא השכינה מצד השמאל". ספר הזוהר, פרשת קורח, סעיף נ"א "על ג' חטאי העולם, תרומה מעשר וחלה, שאינם מפרישים, בא רעב לעולם. וכל החטאים האלו אינם נמצאים אלא בעשירים, משום שלבם גבוה עליהם, ואינם נמצאים בעניים. ומה הדין, שהקב"ה ממית את העניים, ומשאיר את העשירים? כי רק העניים מתים מרעב ולא העשירים. הרי מעתה יוסיפו העשירים לחטוא לפניו, כיוון שאינם נפגמים. כשרוצה הקב"ה להיפרע מן הרשעים ולהאביד אותם מן העולם, אז נותן להם שלום בעולם הזה, וממלא להם הכול". ספר הזוהר, פרשת ויקרא, סעיף קי"ט "הִרְבִּיתָ הגוי לו הגדלת השמחה, אלו הם הכהנים. שמחו לפניך כשמחת בקציר, אלו הם ישראל שהקב"ה ברך להם תבואת השדה ונתנו מעשר מכל. כאשר יגילו בחלקם שלל, אלו הם לויים שמקבלים מעשר מן הגורן". ספר הזוהר, פרשת וירא, סעיף תל"ו "רבי אלעזר ורבי שמעון, באחד בתשרי ראש השנה למעשר בהמה, בט"ו בשבט ראש השנה לאילנות. הנה אדם עץ השדה, היינו שבמעשים של אדם יש להבחין בהם ב' דברים:
א. בבחינת אמונה, הנקרא בחינת מצווה, ובחינת מלכות וב"ן, ובחינת בהמה. בהמה גימטריה ב"ן.
ב. בחינת תורה, הנקרא בחינת ז"א, ובחינת מ"ה, ובחינת אדם, שאדם גימטריה מ"ה.
ועניין תרומות ומעשרות נותנים דווקא מהרכוש, ממה שהאדם כבר זכה לאיזה רכוש וקניין, ואז שייך, שנותן מזה מעשר. לכן יש מעשר בהמה, היינו הנתנות מבחינת בהמה, שהוא נפש, ויש מפירות האילן, שהוא בחינת אדם. וזמן נתינת המעשרות מתחלת משראו כבר חניטה או נטיעה, שבטוח שהרוויח. ובירקות אזלינן בתר לקיטה, משום שאינן דבר המתקיים, ובאילן בתר חניטה". כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "האדם עץ השדה"
"'עשר תעשר', ודרשו, 'עשר, בשביל שתתעשר'. ולכאורה, איך דרשו חז"ל צווי הפסוק על שלא לשמה, היינו שהכוונה, שהוא יתן צדקה, כדי שיתעשר. ויש לומר על דרך שאמרו, 'נעשה ונשמע'. שהכוונה, שעל ידי המעשה הם יגיעו לבחינת נשמע, שהמעשה פועלת על הכוונה. נמצא, שהאדם, בזמן נתינת המעשר, היינו מעשה של נתינה, יכוון 'בשביל שתתעשר', היינו שיזכה לבחינת רצון וחשק ליתן, היינו כמו שהמעשה הוא נתינה ולא קבלה, כמו כן יזכה שגם המחשבה והכוונה שלו יהיה רק לתת ולא לקבל שום תמורה חזרה. ועוד יש לומר 'עשר תעשר', היינו 'עשר' על המעשה, באם שיעשה מעשה של נתינה, 'תעשר', אז יזכה שגם הכוונה יהיה בחינת נתינה ולא קבלה. ומה יהיה אחר כך 'בשביל שתתעשר', כי אי אפשר לקבל הטוב והעונג, הנקרא עשירות מה' מטרם שיהיה לו השתוות הצורה. ואז, כשיזכה, שגם הכוונה יהיה בעל מנת להשפיע, אז יזכה לקבל את העשירות, הנקרא 'שתתעשר'". כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "עשר תעשר" "שיתן צדקה כדי שיתעשר – שעל ידי המעשה יגיע ל'נשמע', שהמעשה פועל על הכוונה. שבנתינת מעשר, במעשה של נתינה, יכוון להתעשר, לזכות לרצון וחשק לתת, לכוונה רק לתת ולא לקבל שום תמורה חזרה". כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "עשר תעשר" "בזה שנותן למעשר, היינו עשייה בלי דעת, ואומר שמעשר זו הוא קודש, בזכות זה יש לו עשירות במקום אחר, היינו בחינת דעת, הנקרא עשירות, מקבל מדברים. לכן תשע בחינות הוא יהיה לו, היינו שבאלו הט' בחינות הוא מקבל בחינת דעת, ועשירי יהיה קודש לה', היינו שהוא כולו לה', שאין לו בה שום השגה. לכן נקרא לה'. והבחינה שהבעל בית מקבל, הנקרא 'יהיה לו', הוא מה שניתן לבעלים להשיג. וזה עניין 'בחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די'. ש'זאת' נקרא בחינת עשירות הנ"ל. ואם תקבלו את זה למעלה מהדעת, אם לא ישפע לכם כל העשירות שבעולם, וזה כנ"ל". כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "ענין מסכנא" "בחינת תורה, הנקרא בחינת ז"א, ובחינת מ"ה, ובחינת אדם, שאדם גימטריה מ"ה. ועניין תרומות ומעשרות נותנים דווקא מהרכוש, ממה שהאדם כבר זכה לאיזה רכוש וקניין, ואז שייך, שנותן מזה מעשר. לכן יש מעשר בהמה, היינו הנתנות מבחינת בהמה, שהוא נפש, ויש מפירות האילן, שהוא בחינת אדם. וזמן נתינת המעשרות מתחלת משראו כבר חניטה או נטיעה, שבטוח שהרוויח". כתבי רב"ש, כרך ג', מאמר "האדם עץ השדה" עוד על "תרומות ומעשרות" באתר ויקיפדיה >>

יש לך שאלה שלא קיבלת עליה תשובה?
באפשרותך למלא את הטופס הבא, ונשתדל להשיב בהקדם.

שלח שאלה

השתתפו בתיקון העולם על ידי הפצת חכמת הקבלה הפרישו מעשר (כניסה למערכת תשלומים) >>

הבהרה: בפרסומים הקודמים שהופיעו באתר זה, התגלו טעויות מהן ניתן היה להתרשם כי קיימת מערכת מסודרת ל"גבייה" של מעשר בעמותה, וכי מי שאינו משלם מעשר אינו יכול להמשיך ללמוד במסגרת הקבוצה. המדובר בפרסום מוטעה שאשר אינו משקף את עמדת העמותה או את דרך ההתנהלות הקיימת בה. אנו מודים למי שהביא את הטעות לתשומת ליבנו ומתנצלים אם וככל שהדברים הללו גרמו לאי נוחות אצל מאן דהוא.