Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

3. Voor Wie Is De Zohar Bestemd?


Zoals is beschreven in antwoord nummer 1, is De Zohar geschreven voor mensen die al een spirituele waarneming ofwel perceptie hebben verworven. Het bevat de voorstellingen van Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), die alle 125 treden van de spirituele ladder heeft bereikt. Rashbi betuigt het volle spirituele pad en noemde het De Zohar - "schittering" in het Hebreeuws.

De Zohar is op zo'n manier opgebouwd, dat alleen degene die een bepaald spiritueel niveau heeft bereikt, er wat aan heeft om het te lezen. Voordat we De Zohar bestuderen, behoren we eerst andere teksten te bestuderen, die ons leren hoe we op de juiste manier de teksten van De Zohar moeten vatten.