Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5. Waar Kan Ik Meer Te Weten Komen Over De Zohar?

Zelfs vandaag de dag, kan De Zohar niet direct begrepen en gevoeld worden, maar vereist een begrip van spiritualiteit voordat men dit boek kan benaderen. De grote Kabbalist van onze tijd - Rabbi Yehuda Ashlag - Baal HaSulam, heeft inleidingen geschreven op De Zohar, om ons naar een juiste benadering van dit diepgaande boek te leiden, voorafgaand aan de bestudering ervan.

Deze artikelen cultiveren onze spirituele kwaliteiten om de Hoogste Werkelijkheid waar te nemen. Bovendien maken deze teksten het duidelijk hoe we bepaalde termen, uitdrukkingen en concepten uit De Zohar  moeten begrijpen. Ze vertellen ons hoe we het meeste uit deze spirituele gids kunnen halen en hoe te vermijden verloren te raken, in de stoffelijke voorstellingen, waar de menselijke geest naar toe neigt.

Bnei Baruch verstrekt ons niet alleen deze inleidingen, met gratis lessen erover, maar ook korte artikelen, die de concepten uit De Zohar uitleggen en ons vertellen hoe we ons op deze concepten moeten voorbereiden.

De Zohar ontdekken betekent het ontdekken van onze innerlijke wereld en ons oneindige potentieel. Bnei Baruch wenst je succes in je spirituele ontwikkeling!