Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Over de Spirituele Groei van Vrouwen - Tweede Les

altVerwante Materialen:

Over de Spirituele Groei van Vrouwen - Tweede Les

door Dr. Rav Michael Laitman

19 december 2007, Tel Aviv, Israël

 

 

Gastheer: We hebben veel vragen ontvangen van vrouwen die in Israel en andere laden studeren.

Dit is een bekend verschijnsel. We ontvangen altijd veel vragen van vrouwen.

Gastheer: Ik hoop dat uw antwoorden hen tevreden zullen stellen.

Indien dat al mogelijk is. Ten slotte, als een persoon een vraag stelt, in het bijzonder een vrouw, voelt bij voorbaat al aan dat het antwoord haar niet tevreden kan stellen. Dit is waar omdat een vrouw overeenstemt met het algemene onvervulde verlangen dat in het universum bestaat. Voor de uiteindelijke gecorrigeerde staat, zal het gebrek aan vervulling altijd gevoeld worden in dit verlangen.

We moeten deze vragen lezen, omdat door dit te doen, we er achter zullen komen middels welke methode we uiteindelijk vervulling kunnen bereiken en tevens het einde van correctie. Echter denk ik niet dat de vragen op zullen houden - dit is volgens de natuur onmogelijk en maar goed ook.

Vraag: Wat is het belangrijkste in het leven van een vrouw? Aan de hand waarvan zal zij beoordeeld worden? En wat is niet essentieel ofwel secundair in haar leven?

Of zij beoordeeld wordt of niet, heeft niets met Kabbalah te maken. Er is geen rechter en geen oordeel, ook al gebruiken Kabbalisten deze term om uit te leggen wat een persoon voor zijn handelingen in dit leven verdient. Het staat geschreven dat een persoon voor een Hoger oordeel en rechter staat, maar dit is slechts een allegorische vorm van uitdrukking. Een persoon moet weten dat hij zelf de rechter en het oordeel is en moet daarmee in overstemming handelen. Hij dient de gelijkheid met de Schepper te bereiken - ten slotte komt het woord "Adam" (persoon) van het woord "Edame" (gelijkenis). Daarom beoordeelt een persoon zichzelf aan de hand van de graad van zijn vooruitgang richting de eigenschap genoemd schenking ofwel de kracht van de liefde, die de Schepper is.

Gastheer: Dat ging over oordeel. Hoe zit het met wat het belangrijkste en het secundaire is in het leven van een vrouw?

Dat is eigenlijk het belangrijkste in een vrouwenleven: het bereiken van de eigenschap van schenking en liefde. De Thora vertelt ons "heb uw naaste lief als uzelf". Dit is een grote regel in de Thora. De Thora heeft het over de algemene wet van het universum, de wet die de hele realiteit doordrenkt en het bestuurt. Dit is feite de Schepper: eigenschap van liefde en het schenken. Liefde is een gevoel, terwijl schenking de handeling is die het uit. We dienen de staat te bereiken waar al onze verlangens en intenties in overeenstemming zullen zijn met deze algemene wet.

Ook al zien we onszelf als volkomen tegenovergesteld er aan en de taak onwerkelijk lijkt en ver van deze wereld verwijderd, moeten we desondanks hier naar toe komen omdat de "wet gegeven is en niet overgeslagen kan worden". We moeten deze wet precies opvolgen en deze verplichting wordt zowel mannen als vrouwen opgelegd. Ons leven lijkt tegenwoordig moeilijker omdat we getroffen worden door de slagen van de natuur, welke we ontvangen wegens ons gebrek aan balans met diezelfde kracht. Deze telkens heviger wordende slagen dwingen ons om te beseffen dat we alleen kunnen bestaat onder de voorwaarde dat we "ons naaste liefhebben als onszelf" en als gevolg alleen door de handelingen van het schenken.

Gastheer: Ik denk dat het duidelijk is, wat er belangrijk is in het leven van een vrouw, maar kunnen we ook vaststellen wat onbelangrijk of secundair is in haar leven?

Ik zou zeggen dat al het andere tot deze categorie behoort. Waarom wordt ten slotte een persoon geboren? Een vrouw kijkt naar de bedoeling van de gebeurtenissen veel meer dan een man dat het doet, omdat ze uit een spirituele wortel komt waar het gevoel van behoefte dieper geworteld is dan in mannen. Daarom voelt zij het meer. Een man komt van de kant van de schenking, terwijl de vrouw afkomstig is van de kant van de schepping.

Gastheer: Wat betekent het als iemand van de kant van de Schepper komt of van de kant van de schepping?

Alle schepping bestaat uit tien Sefirot, verdeeld in twee delen: de eerste negen Sefirot die de mannelijke structuur bevatten en de tiende Sefira die het vrouwelijke inhoudt. Om het in eenvoudigere termen te zeggen, betekent Sefirot "eigenschappen". De eerste negen eigenschappen stellen de eigenschap van het schenken voor, die van boven afkomstig is in de verhouding met Malchut, die de schepping voorstelt. Vandaar dat een man een blauwdruk heeft van de eerste negen Sefirot en de vrouw de blauwdruk van Malchut, de tiende Sefira. Deze tiende Sefira bestaat in zijn geheel uit de behoefte vervulling te ontvangen.

In de tussentijd, heeft een man verscheidene vervullingen in deze wereld, ondanks het feit dat hij van de eerste negen Sefirot en vanaf de kant van de Schepper en het lijkt dat hij perfect zou moeten zijn. Ook al hebben zowel de man en de vrouw de breuk meegemaakt en neergedaald zijn, heeft een man nog steeds iets om van te genieten in het leven. Hij houdt zich bezig met verschillende dingen: werk, sport, vissen, muziek, reizen etc. Hij is net als een kind en vindt verschillende activiteiten voor hem zelf gedurende zijn hele leven. Net zoals Rabash zei, levert alleen al het kijken naar een vrouw genot op voor een man. Echter ervaart een vrouw niet hetzelfde als ze naar een man kijkt.

We kunnen zeggen dat een man overal vervulling voor zichzelf kan vinden en dit doet hij als een manier om het lijden, moeilijkheden en onvervulde verlangens te vermijden. Echter is het veel moeilijker voor een vrouw. Haar vervulling is uiteindelijk afhankelijk van heel veel factoren in de wereld - van een man of haar kinderen. Daarom is haar toestand in deze wereld veel slechter dan die van een man. Echter als aanvulling op het gevoel van behoefte, heeft ze tevens een grote hoeveelheid van veerkrachtigheid, terughoudendheid en stabiliteit van de natuur ontvangen. Alles is in balans in een vrouw. Een man heeft dit niet. Hij is ongeduldig, uit balans, inconsistent en minder stabiel in al zijn toestanden.

Vraag: Gebeurt de spirituele ontwikkeling van een vrouw op individuele basis of ontwikkelt een vrouw zich samen met de hele mensheid?

Als een regel ontwikkelt een vrouw zich samen met de hele mensheid, aangezien ze te maken heeft met Malchut, het gemeenschappelijke verlangen, zoals ik al eerder gezegd heb. Echter, gezamenlijk met het gemeenschappelijke verlangen, hebben vrouwen ook hun eigen persoonlijke behoeften, die ze kunnen uitdrukken door dicht bij het mannelijke deel te zijn waartoe ze hoort. Echter als een vrouw dit mannelijke deel dat samen met haar werkt, niet heeft en die haar veel meer spirituele dan materiële vervulling verschaft, verbindt ze zich met de groepen, spirituele eenheid en ontvangt vervulling via hen.

Vraag: U heeft ooit gezegd dat indien men van de Schepper wenst te houden, hij het alleen aan Hem hoeft te vragen. Geldt dit voor iedereen?

Ik weet niet zeker wiens vraag ik aan het beantwoorden was, aangezien het antwoord afhankelijk is van de toestand van de persoon wie het vraagt. Als een vrouw de vraag stelt en ze streeft naar spirituele ontwikkeling, dan moet zij, net zoals een man een samenleving vinden die zich hiermee bezighoudt. Ze moeten deelnemen aan deze samenleving en inspanning leveren in de vorm van het verlangen en een handeling. En dan afhankelijk van haar inbreng, in hoeverre zij kan deelnemen aan de algemene ontwikkeling van deze samenleving, ontvangt ze ervan in dezelfde mate. Hieruit bestaat haar persoonlijke spirituele werk, waarvan niemand vrijgesteld is - niet een man en noch een vrouw.

We kunnen niet zeggen dat de vrouw een spiritueel deel is dat louter passief ontvangt. Een vrouw dient hier ook actief aan deel te nemen. Echter bestaat haar deelname uit het helpen, steunen en samenwerken. Aan de andere kant zijn de mannen actiever, net zoals in ons leven is in de essentie.

De primaire functie van een vrouw is de creatie van de familie en de verbinding met de kinderen. Echter zijn recent deze verbanden uit elkaar aan het vallen. Als een vrouw uit deze banden stapt, vallen gezinnen uit elkaar en verdwijnt de natuurlijke structuur die uit de natuur voortkomt. Echter is dit in het spirituele onmogelijk. Als we niet in deze structuur blijven, gaan we niet vooruit. Daarom moet een vrouw haar plek met precisie innemen en de man die van hem. Dan door elkaar te helpen en te begrijpen in een zogenaamde "hulp tegen hem" gaan ze samen vooruit, aangezien ze beiden elkaars behoeften achter kunnen komen en elkaars goede eigenschappen.

Dit betekent dat een vrouw of dicht bij de man moet zijn die samen met haar werk, of dicht bij een samenleving die zich met spirituele vooruitgang bezighoudt. Op een of andere manier moet ze hier aan deel nemen We moeten begrijpen dat uiteindelijk de twee delen - het mannelijke en het vrouwelijke - waarin de gemeenschappelijke ziel van Adam ha Rishon uiteenviel, wederom in spiritualiteit dienen te verenigen door samen te komen en elkaar aan te vullen. Er hoort hier gemeenschappelijk werk te zijn.

Door haar afscheiding van Adam werd een vrouw een individu. Ze verkreeg haar kracht en onafhankelijkheid op deze wijze. Maar nu, door middel van haar vrije keus en vanuit haar eigen staat, kan ze zich opnieuw met Adam verenigen. Niet alles in het spirituele hangt af van een man. Vrouwen hebben een hele grote, delicate, ik zou zeggen gevoelige rol, in de spirituele vooruitgang van de mensheid. Ten eerste bestaat de helft van de mensheid uit vrouwen en is het belangrijk om te begrijpen dat dit deel niet passief kan zijn. Als tweede zijn zowel opvoeding, verspreiding net als het proces van het leven schenken, bijna volkomen een vrouwengelegenheid.

Vraag: Verenigen de gedachten van vrouwen zich in één gemeenschappelijke kracht. Indien dit wel het geval is, op welke manier verschilt dit van de wederzijdse garantie?

Ik zal bij het einde beginnen. Een wederzijdse garantie dient door mannen onderling uitgevoerd te worden omdat zij te maken hebben met het schenkende gedeelte. Daarom is alleen een man in staat om de naaste aan te voelen en om boven zichzelf uit te stijgen met betrekking tot die ander. Echter heeft een vrouw deze verplichting niet. Ze heeft alleen een behoefte, maar niet de uitvoering van deze handeling. Dit is waarom in ons leven we het tegenkomen dat de man een vrouw aanspreekt en zich aan haar aanbiedt. Dit komt uit de natuur: een vrouw wacht en de man komt om te spreken. Daarom kan een natuurlijkere innerlijke handeling in de hele werkelijkheid - een wederzijdse garantie - alleen tussen mannen onderling bewerkstelligd worden.

Vrouwen dienen zich te verenigen in hun wederzijdse werk wat betreft het doel van het wakker schudden van de mannen, hen bij elkaar te brengen, zodat men zich met elkaar zou verenigen en het spirituele zou bereiken door deze eenheid. Dan door middel van deze eenheid en de wederzijdse garantie tussen de mannen onderling, zal het spirituele ook naar vrouwen verspreiden. Het resultaat is dat een ieder één enkele unie zal zijn - het mannelijke en het vrouwelijke deel van de natie of de hele mensheid.

Gastheer: Betekent dit dat de gedachten van de vrouwen in één enkele kracht samenkomen?

Ja. Maar niet op dezelfde manier als dat de vereniging van de mannen geschiedt. Mannen verenigen zich door de liefde voor de naaste, terwijl de vrouwen verenigen door middel van het doel van het uitoefenen van de druk op de mannen door de gezamenlijke kracht van onvervuld verlangen. Daarom wordt het "hulp tegen hem" genoemd: een vrouw helpt ermee dat zij de man op de hoogte stelt van de behoefte. Hij dient wegens haar te werken; omdat zij de kinderen dient te voeden, moet hij geld verdienen om voor het gezin te zorgen. Duizenden jaren geleden toen de man er op uit ging om te jagen, met het doel om het voedsel naar huis te brengen en vandaag gaat hij naar de fabriek of het kantoor om de loonstrook thuis te brengen. In essentie zorgt de vrouw voor de continuïteit van het bestaan en brengt de man vervulling naar dit bestaan.

Hetzelfde gebeurt in het spirituele. Als het niet voor de vrouw was, zou de man het "thuis" niet verlaten. Het kan hem niet zoveel schelen, hij zou liever voetballen of fietsen. Maar een vrouw stimuleert hem om zich te ontwikkelen, vandaar dat zij "hulp tegen hem"is. Dit is hele wezenlijke, goede en indrukwekkende hulp, die uit de natuur van de beide afstamt. We dienen te begrijpen dat ook al zijn de man en vrouw van elkaar afgescheiden, er geen afscheiding is wat betreft spirituele ontwikkeling.

We moeten ook de structuur van het universum zien die voorafgaand aan de breuk van de zogenaamde zonde van Adam ha Rishon bestond. De verwoesting, de breuk en de zonde hebben betrekking op ons. Echter de structuur die ons van boven af beïnvloedt is heel. Daar bestaan we een perfecte staat. In de mate waarin we dichterbij elkaar komen en ons verenigen, zullen we ons veel beter voelen in deze wereld. Daarom moeten we begrijpen dat "het werk van de oppositie" die ons richting eenheid en perfectie duwt, ons alleen zal baten.

Gastheer: Om het samen te vatten, waaruit bestaat de eenheid van de vrouwelijke gedachten?

Vrouwen moeten begrijpen dat zij verantwoordelijk zijn voor het mannelijke verlangen om zich spiritueel te ontwikkelen. Dit heeft betrekking op de hele mannelijke soort omdat we het hebben over de gebeurtenissen in het spirituele waar we allen verenigd zijn. Het vrouwelijke deel en het mannelijke deel zijn in het spirituele tegenovergesteld aan elkaar en handelen op een harmonieuze wijze. Vrouwen verplichten mannen om de Hoogste vervulling aan te trekken en vervolgens wordt deze vervulling over allen verdeeld.

Gastheer: Is dit begrip hetgeen dat gemeenschappelijk dient te zijn bij de vrouwen?

Ja. Het dient gericht te zijn op de mannen. Ze kunnen zich met dit doel verenigen. Met andere woorden, hoeft een vrouw geen bijzondere verbinding te ontwikkelen met andere vrouwen - dit kan tussen vrouwen niet bestaan. Echter de verbinding die de mannen de behoefte geeft, is mogelijk tussen vrouwen onderling en bestaat alleen om de schepping te baten.

Gastheer: Wordt dit uitgedrukt door de verspreiding van de wetenschap van Kabbalah?

De verspreiding van Kabbalah, hun relatie met elkaar, hun gezamenlijke studies en werk - dit alles moet de intentie hebben om hun verlangen naar het spirituele zo precies mogelijk te verduidelijken: "wat is de duidelijkste en beste manier om ons verlangen aan de mannen te geven, zodat zij net zo goed en effectief zullen handelen in hun werk van het aantrekken van spirituele vervulling?" - Dan stijgen het mannelijke en het vrouwelijke deel van de mensheid gezamenlijk richting het Hoogste Licht en een beter leven in de stoffelijke wereld. Dit alles dient door vrouwen gedaan te worden.

In werkelijkheid, begint een onvervuld verlangen bij de vrouw. Ook al ervaren mannen ook verlangens in dit leven, zijn zij louter een gevolg. We beseffen dit niet, maar in elk verschijnsel in het leven gaat de behoefte eerst door het vrouwelijke deel van het universum. We hebben het niet eens over het vrouwelijke deel in onze wereld hier, maar het vrouwelijke deel dat in het algemeen in werkelijkheid bestaat. We hebben het over de negatief geladen deeltjes, een onderdeel van het magnetisme, verlangens en het gehele algemene concept van vrouwelijkheid, leegte en een behoefte dat vervulling vereist.

Deze behoefte handelt en haar onthulling brengt de hele realiteit naar de hoogte van de gelijkheid met de Schepper. Een deel van deze behoefte, dat vrouwelijk genoemd wordt, bestaat ook in de man, net zoals het mannelijke deel in de vrouw bestaat. Ieder van ons zit op deze manier in elkaar, als gevolg van de breuk. In het geheel is het vrouwelijke deel een gigantisch onderdeel van het universum - eigenlijk meer dan de helft.

Vraag: Waar bestaat het algemene vrouwelijke en het mannelijke verlangen uit, en wat is het doel van de verbinding van de twee?

Hun verbinding ligt in het derde, zoals het gezegd is "een man en een vrouw, en de Shechina tussen hen". Ze kunnen niet op elkaar geconcentreerd zijn in de manier waarin ik geconcentreerd ben op haar en zij geconcentreerd is op mij. We zien hoe een zodanige verbinding en zogenaamde liefde geen continuïteit heeft. Het feit is dat het oorspronkelijke mannelijke en het vrouwelijke deel niet bestaan met het doel om zich met elkaar bezig te houden. Zoals we al eerder zeiden gebeurt de vervulling en de verbinding tussen de eerste negen Sefirot en Malchut (waar de eerste negen Sefirot mannelijk zijn en Malchut vrouwelijk is) met de reden het Hoogste Licht aan te trekken en er naar toe te stijgen.

Dit is een natuurlijke positie en we moeten het leren en de natuur volgen. We moeten natuur onderzoeken en haar wetten in onszelf reproduceren. Dan zal ons bestaan optimal zijn. Zodra we uit balans geraken met de natuur en haar wetten niet volgen, verliezen we meteen - dit is duidelijk. Waarom steken we bijvoorbeeld onze handen niet in het vuur? Omdat het tegen de wetten van de natuur in gaat, Een persoon kan niet vliegen en valt om die reden als hij van de tiende verdieping afspringt.

Hetzelfde gebeurt hier. Een persoon dient het verschil in persoonlijkheid van de mannen en vrouwen in het spirituele te leren. Kabbalah legt dit duidelijk uit. Het biedt ons ook de wijze om het op een juiste manier te realiseren. Een man en een vrouw dienen zich te verenigen - de eerste negen Sefirot en Malchut - en de volle tien Sefirot te vormen, namelijk de complete constructie, waaruit ze vervulling voor zich zelf kunnen ontlenen. De gezamenlijke constructie stelt een Kli voor, waarin het Licht kan binnentreden. Dit is waarom het geschreven is "een man en een vrouw" - met de betekenis dat het twee delen zijn die elkaar aanvullen - "en Shechina tussen hen" - wat betekent het Hoogste Licht in hen. Dit is de reden waarom zij bestaan. En ook al kan het een niet zonder het ander bestaan, kunnen ze beiden niet bestaan om de ander te vervullen. Wat kunnen ze eigenlijk elkaar bieden?

Gastheer: Maar liefde is hetgeen wat de hele wereld overeind houdt en het hele leven! Hele menselijke geschiedenis was toegewijd aan het zoeken van liefde!

Ja, precies, het zoeken - goed gezegd! Liefde dwingt de wereld om op zoek te gaan naar ontwikkeling, maar het wordt nooit vervuld! Het leidt alleen maar naar nog grotere onvervulde verlangens. Wat is tenslotte het resultaat van de verbinding tussen de man en de vrouw in de stoffelijke wereld? Het gevolg is dat er kinderen worden geboren. Dit is het stoffelijke, ik zou haast zeggen het dierlijke gevolg, maar het bestaat. Wat moet er gedaan worden met het innerlijke, spirituele gedeelte?

Gastheer: Er is het geluksgevoel.....

Welk gevoel? Welk geluk komt er uit het feit voort dat de man de vrouw vervult en de vrouw een man vervult? Dit gebeurt nooit. Je ziet dat het niet genoeg is. Mensen willen steeds meer en meer. Ze zoeken er naar, maar vinden nooit vervulling. Ze denken dat deze zoektocht zelf een soort vervulling is. We bereiken geen perfectie hier. Perfectie in onze relaties bestaat niet uit het op elkaar gericht zijn. Waar kan een vrouw een man mee vervullen, en waar kan een man een vrouw mee vervullen?

Echter als we ons met elkaar verenigen en goed werken, kunnen we gezamenlijk het Hoogste Licht aantrekken dat ons zal helpen om boven onze egoïstische natuur uit te stijgen, het spirituele aan te voelen en de eeuwigheid en perfectie te bereiken. Dit is wat er nu in onze wereld dient te gebeuren. De reden waarom we nu een crisis ervaren wat betreft de instelling van het huwelijk en de opvoeding van de kinderen, is omdat we het dienen te beseffen en aan te voelen dat de verbinding tussen ons corrupt is, zodat we het kunnen repareren.

Geleidelijk, met behulp van algemene opvoeding en het besef waarom we liefde nodig hebben, zal deze connectie waar worden. Tenslotte als een man van een vrouw houdt, of een vrouw van een man houdt, houdt een persoon van de ander volgens het gebod "heb uw naaste lief als uzelf". Deze liefde is niets zoals de hormonale dierlijke liefde.

Gastheer: Waarom noemt u dit gevoel "dierlijk" als het zo hoog geacht en gewaardeerd wordt door de mensheid?

Ik ben het niet uit werkelijkheid aan het wegstrepen, maar deze behoefte bestaat in een persoon omdat hij hormonen heeft: mannen hebben mannelijke hormonen, vrouwen hebben vrouwelijke. Er is niets goeds of slechts aan - het is natuur. Ik ren er op geen enkele wijze voor weg. Ik begrijp alles waar we het hier over hebben, echter dit gevoel heeft helemaal niets te maken met de verwerkelijking van de mens. Het is louter een uiting van onze natuurlijke, fysieke neigingen die in ons stoffelijke, dierlijke lichaam bestaan.

Onze lichamen hebben betrekking op het dierlijke en niet het menselijke niveau. Ze bestaan volgens de wetten die door alle levende wezens gevolgd worden en er is niets meer aan. We kunnen de neigingen van het lichaam beïnvloeden door middel van medisch ingrijpen en in plaats van naar een vrouw, zal het naar een man verlangen en misschien zelfs naar een of ander dier. Dit komt voort uit ons dierlijk niveau.

Ik ben al onze dierlijke instincten op geen enkele wijze aan het ontkennen en ik beschouw ze ook niet als verachtelijk. Dit is de opbouw van de mens en we moeten op deze wijze bestaan. Echter vanuit die stap, moeten we ook zien dat er een spirituele verbinding tussen ons bestaat, die betrekking heeft op het menselijke niveau en dat we het dienen te verwerkelijken. We moeten de stoffelijkheid niet verachten, maar eerder er bovenuit stijgen, het onderzoeken en het spirituele deel in de interactie tussen de man en vrouw er uit halen. Dan moeten we de ‘spirituele afstammelingen' baren - een spiritueel resultaat, nieuwe vervulling waarin het mannelijke en het vrouwelijke deel zich constant kunnen blijven ontwikkelen. Dit worden onze "afstammelingen" genoemd. Met andere woorden, wij zijn het, alleen dan bestaan we op een hogere tree van het stijgen richting de Schepper.

Gastheer: Deze zaken zijn erg abstract. Kunt u het alstublieft eenvoudiger uitleggen: wat betekent het dat we "ons op een hogere tree" bevinden?

Dit idee is niet zo abstract. Door een correcte verbinding tussen ons te realiseren, bereiken we het eeuwige leven. Een juiste verbinding betekent dat elke persoon de ander aanvult met het doel van het aantrekken van het Hoogste Licht en het bereiken van spirituele perfectie. Met andere woorden, niet het materiële welzijn, geen hormonale voldoening, maar het spirituele leven: het elkaar vervullen met de intentie schenking en liefde te bereiken. Echter, dit is niet het soort liefde waar we van elkaar houden, om ons zelf goed te voelen. Als het hormonale verlangen weggenomen wordt uit de persoon, zal hij niet eens naar een vrouw kijken. Hij zal naar haar kijken net zoals naar een muur en niets anders, alsof hij naar een object kijkt die naast hem bestaat. We waarnemen een vrouw als een vrouw alleen maar omdat we een lichamelijke behoefte hebben.

Echter moeten we ons nu met elkaar verbinden, niet door de stoffelijke maar door de spirituele liefde. Dan zal elke persoon zichzelf ontstijgen en een ieder ander liefhebben. Elke persoon zal zijn partner in beschouwing nemen en aan de hand daarvan werken en niet op basis van zijn eigen belang vervuld te worden, maar met het doel de ander te vervullen. We dienen de naaste aan te voelen en dit hoeft niet perse een relatie te zijn tussen een man en een vrouw. Maar voor het nut van het uitleg kunnen we over "een naaste" spreken.

Daarom als een persoon zich op de naaste richt, richting een object dat buiten hem zelf bestaat, is het geslacht van die persoon niet relevant. Als een persoon wenst te geven, differentieert zijn verlangen niet meer tussen deze stoffelijke dierlijke definities, die vanaf de geboorte kunnen bestaan. Het werkt in overeenstemming met de behoeften van de naaste: als er iets of iemand is die vervulling behoeft, is hij er klaar voor om hierin te voorzien. Dit wordt een uiting van liefde genoemd.

Als ik anderen op deze wijze benader, en anderen benaderen mij op deze wijze, dan zijn we reeds verbonden. Dan ontstijgt elke persoon zichzelf en richt zich op de ander met echte liefde, die we spiritueel noemen. Gelijkheid aan de Hoogste Kracht, die volledig en alleen het schenken is, wordt onthuld door middel van dit werk met elkaar.

Gastheer: Wat betekent het dat de Hoogste Kracht het schenken is? Wat geeft het en aan wie?

De Hoogste Kracht geeft ons leven, het geeft ons alles, maar het handelt in overeenstemming met onze behoeften. Als een persoon de ander spiritueel lief heeft, wordt hij gedwongen om zich af te keren van zijn eigen behoeftes, verlangens en plannen en wenst zich in te leven in de ander zijn behoeften, om ze op dezelfde wijze aan te voelen alsof ze in hem bestaan en wenst hij ze te vervullen, ook al blijf hij in zichzelf bestaan. We zien onszelf als een middel om de ander te vervullen.

Gastheer: Wat geeft dit aan mij?

Het geeft je de gelijkheid met de Schepper. Je bereikt Zijn niveau! Dan ben je perfect en vervuld net zoals Hij. Dit betekent dat je naar een toestand stijgt, waar je eeuwig en perfect bent. Ik beschrijf dit in ogenschijnlijk egoïstische termen, maar het belangrijkste is dat we naar de hoogste graad van de natuur stijgen.

Gastheer: Wat heeft de hoogste graad van natuur er mee te maken? We hebben het over twee mensen die van elkaar houden en u zei dat dit helemaal geen liefde is! Als u ons een voorbeeld geeft van een ander soort liefde, dan kunnen we dit misschien begrijpen.

Maar we begrijpen het nu al! Moet ik het echt tegenwoordig aan iemand uitleggen dat de aantrekkingskracht tussen een man en een vrouw geen liefde is? Ik heb het nog niet eens over het spirituele: ik heb het over de stoffelijke wereld. We zijn het allemaal met elkaar eens dat we het hier over een verschijnsel van de natuur hebben. Een moeder houdt van haar kinderen, omdat ze op het dierlijke niveau geschapen is om van ze te houden. De term "dierlijk" is geen kritiek; het is het niveau van ons lichamelijk bestaan. Als een kind geboren wordt, dwingt de natuur van een moeder haar om ervoor te zorgen. We kunnen dit liefde noemen, maar het heeft geen betrekking op het menselijke niveau.

Gastheer: Laten we teruggaan naar de relatie tussen de man en de vrouw. U zegt dat hun gevoel voor elkaar in deze wereld geen liefde is en dat er een anders soort liefde bestaat, die een verheffing is naar de spirituele wereld richting het Hoogste niveau van de natuur. Laten we ons voorstellen dat een stel nu naar ons aan het luisteren is. Kunnen zij begrijpen wat u bedoelt? Wat is het Hoogste niveau van de natuur en waar bevindt deze zich?

Alles is het resultaat van de structuur van de gemeenschappelijke ziel van Adam ha Rishon, welke zoals het geschreven is "het handigheidje van de Schepper" was en zich op zijn niveau bevond. Voor Adam ha Rishon onafhankelijk te worden, in plaats van een schepsel van de Schepper en om perfectie te bereiken werd hij in twee delen verdeeld. Deze twee delen - de man en de vrouw - splitsten in een miljard andere delen en vielen naar deze wereld. In deze wereld gaan we nu door een proces van verduidelijking: waar we zijn en wat ons overkomt.

Als het resultaat van deze verduidelijking, moeten mannen en vrouwen zich wederom verenigen in de constructie van Adam ha Rishon. Maar deze keer in overeenstemming met onze verlangens en inspanningen. Dan zullen we weer terugkeren naar de staat die vroeger bestond. Echter, vroeger was het door de Hoogste Kracht gebouwd en nu zal het door ons verlangen gebouwd worden. Dit is een heel groot verschil, wat ons begrip geeft van deze staat en een mogelijkheid voor een bewust bestaan

Het is noodzakelijk om deze dingen herhaaldelijk te horen en ze geleidelijk ons voor te stellen. Dit is het doel van de schepping en we kunnen het niet negeren en ons als vrij beschouwen. Ene manier of de andere, bevinden we ons in dit proces en daarom baat het om het te begrijpen, aangezien het in ons verwerkelijkt wordt. Het doel en de bestemming van mannen en vrouwen, de twee delen van de schepping, bestaat in het zich met elkaar verenigen met het doel deze toestand te bereiken.

Gastheer: Dus het gemeenschappelijke verlangen van mannen en vrouwen wordt gedefinieerd als het bereiken van deze toestand?

Ja, om de staat te bereiken waarin ze verenigd zijn in de ziel van Adam ha Rishon en volkomen en wederzijds elkaar aanvullen.

Vraag: We dienen in de eenheid met de natuurwetten te bestaan. Wat houdt deze eenheid in?

We kunnen het uitleg waarmee we bij de vorige vraag begonnen zijn, niet vermijden. Eenheid betekent dat elke persoon zijn eigen verlangens en behoeften ontstijgt en in plaats daarvan de verlangens en behoeftes van zijn naasten voelt en ervoor leeft om deze te verwezenlijken en te vervullen.

Gastheer: Is dit een psychologisch proces?

Ja. Het is een psychologisch proces. Baal HaSulam scheef dat er niets anders aan is dan deze psychologische inspanning, maar door deze psychologie bereiken we een volkomen tegenovergestelde waarneming van de wereld vergeleken met onze huidige waarneming. We zullen de wereld beginnen te zien door middel van de verlangens van anderen. Een persoon kan dit nu niet bevatten - er is veel werk nodig wat betreft de innerlijke ontwikkeling van een persoon voor hem in staat te zijn zich af te keren van zichzelf, boven zichzelf uit te stijgen en zich met een ander te kleden, de verlangens van de hele schepping die buiten hem om bestaat, te voelen. Op het moment voelt een persoon alleen zichzelf aan; hij is op deze manier gebouwd. Hij dient een speciale kracht te ontvangen om zichzelf te kunnen ontstijgen. Hoe kan hij dit doen?

Door Kabbalah te studeren verkrijgt een persoon geleidelijk deze kracht. Dit is de reden waarom Kabbalah de wetenschap van het ontvangen genoemd wordt - het leert een persoon hoe de hem omringende werkelijkheid te accepteren alsof hij zelf niet bestaat en dat hij eerder zijn objectieve deel is en niet afhangt van zijn goede of slechte gevoelens.

In zijn eigen leven, kan een persoon onderscheiden tussen goed en slecht, maar als het zijn verlangens betreft, ziet hij überhaupt niets. Waarom ziet hij niet de spirituele wereld? Omdat hij er niet naar verlangt. Hij weet niet wat het is en heeft er geen verlangen naar. Als een persoon het spirituele zou verlangen, zou hij zien dat een volkomen verschillende werkelijkheid hem omringt, maar nu ziet hij het niet.

Omdat een persoon Kabbalah studeert, ontstijgt hij zichzelf en begint hij de werkelijkheid die hem omringt aan te voelen. Hij ontdekt een hele wereld die hij vroeger niet waarnam. Hij onthult al het enorme verlangen dat buiten hem om bestaat en begint het als een plaats te zien, die hij moet vullen. Hoe kan hij het vullen? Er is een bron van vervulling, het Licht dat de Hoogste Kracht ofwel de Schepper genoemd wordt. Een persoon ontvangt het als hij zichzelf ontstijgt. Hij spreekt deze bron van vervulling aan: de vervulling gaat via hem en vult anderen. Als gevolg, smelt de persoon samen met het Hoogste Licht, de bron en wordt er aan gelijk in zijn handelingen gericht op anderen.

Door deze handelingen uit te voeren, stijgt een persoon vanuit het stoffelijke niveau van het bestaan naar het niveau van de Schepper, het niveau van de Hoogste Kracht. De Hoogste Kracht betekent de hoogste in natuur, voorbij aan tijd, ruimte en beweging. Dit fysieke lichaam kan ophouden te bestaan, maar de persoon zal het niet eens door hebben dat zijn lichaam verdwenen is, aangezien hij het al ontstegen heeft en de verlangens van anderen heeft verkregen, zijn naasten en ermee is gaan werken. In tussentijd identificeert hij zich alleen met zijn ziel.

Gastheer: Wat betekent het dat een persoon het niet voelt dat zijn lichaam verdwenen is? Dit klinkt op een of andere manier onwerkelijk.

Het is een psychologische kwestie.

Gastheer: Dus een persoon heeft het niet door dat hij dood is gegaan?

Ik vergelijk dit meestal met hoe we ons haar of onze nagels knippen. Als we ons haar laten knippen, voelen we deze pijn of niet?

Gastheer: We hebben het wel door als het gebeurt.

We hebben het inderdaad door, maar hiermee houdt het ook op. Waarom voelen we geen pijn? Ons lichaam heeft betrekking op het dierlijke niveau en ons haar heeft betrekking op het vegetatieve. Er zijn het levenloze, het vegetatieve en het dierlijke niveau. Doordat we ons op het dierlijke niveau bevinden, kunnen we het vegetatieve niveau in ons doodmaken en voelen we deze pijn of verlies niet, Als een persoon het levenloze, vegetatieve en dierlijke niveau ontstijgt, richting het sprekende en het menselijke niveau....

Gastheer: Hoe stijgen we?

Door middel van de handeling waar we het over hadden, door het ontstijgen van onze eigen verlangens richting de verlangens van anderen.

Gastheer: Dit wordt de transgressie naar het niveau van de mens genoemd? Wat gebeurt er dan?

Wat er dan op het dierlijke niveau gebeurt, wordt niet als pijn gevoeld door jou.

Gastheer: Wat is het dierlijke niveau? Het niveau van de mens is het ontstijgen van jezelf richting de naaste en het dierlijke niveau is het gevoel van een persoon binnen hem in?

Het dierlijke niveau is als je binnen in jezelf voelt en het menselijke niveau is als je binnen anderen voelt.

Gastheer: Wat betekent het als ik het gevoel van anderen bereik. Geef ik dan niet meer erom wat er met mij gebeurt?

Je ziet jezelf als een middel om anderen te vervullen. Als hier een noodzaak voor is, bestaat dit middel en als niet, dan bestaat het niet. Je neemt afscheid van je leven, net zoals je je haar knipt. Er bestaat geen gevoel van dood hierbij.

Vraag: Dit klinkt als een afscheiding van werkelijkheid, als het vertrekken naar een onwerkelijke wereld: "Het kan me niet schelen wat er met mijn lichaam gebeurt...."

Dit is niet de reden waarom wij Kabbalah studeren. We studeren het om een hoger niveau van bestaan te bereiken, er naar toe te stijgen. Mensen die naar Kabbalah toe komen zijn op zoek naar het antwoord op de vraag: "Wat is het doel van mijn leven?"

Een persoon kan niet aan zijn lichaam vragen: "Waarom leef ik?" - Leeft een persoon met het doel te eten, kinderen te baren, verschillende spelletjes te spelen, zich voor verschillende vrouwen te interesseren, te reizen of hard te werken? De vraag "Waarom leef ik?" is groter en hoger dan het fysieke lichaam. Het fysieke lichaam bestaat simpelweg gedurende een aantal jaar en de vraag "wat is het doel van mijn leven" heeft betrekking op het einde, bodemlijn van dit bestaan. Deze vraag wordt of aan het einde of aan het midden van het leven verworven, maar ons stoffelijke leven als een ezel (een ezel - Hamor, heeft een gemeenschappelijke wortel met het woord Homer - stoffelijk) is hetgeen waardoor een persoon iets dient te bereiken.

Mensen komen naar Kabbalah met deze vraag. Ze hebben reeds een innerlijk gevoel dat het leven niet ophoudt samen met het fysieke, dierlijke lichaam. Waarom zou anders iemand leven? Een persoon zou dan eerder de werkelijkheid uitschakelen door middel van drugs, terreur of zijn eigen leven beëindigen dan het als betekenisloos te voelen. Of geef hem iets om van te genieten en laat hem alles vergeten... duizend tv zenders bijvoorbeeld.

We komen bij de vraag wat het doel van ons leven is, die boven ons lichaam bestaat. Om deze vraag te beantwoorden dient een persoon zijn lichaam te ontstijgen, een werkelijkheid binnen te gaan die buiten hem om bestaat, alsof het lichaam niet bestaat, aangezien zijn vraag geen betrekking heeft op het lichaam. Alles buiten mijn lichaam om wordt de "naasten" of anderen genoemd. Als we ons op anderen richten en hun verlangens gaan vervullen, begrijpen we meteen dat als we anderen op deze wijze waarnemen en ze op deze manier behandelen, we gelijk zijn aan de Schepper. Zij worden een plek van vervulling voor ons. In overeenstemming hiermee, voel je aan waarmee je ze dient te vervullen en door deze handeling word je gelijk aan de Schepper.

Iemand anders zijn verlangen, die een persoon aan zichzelf toe-eigent, wordt een vrouw genoemd in verhouding tot hem, terwijl hij een man genoemd, ofwel degene die vervult. De hele mensheid, inclusief mannen en vrouwen, het geheel van de zielen behalve de persoon zelf, het alom aanwezige verlangen - de Hissaron - is de vrouw in verhouding to hem. Terwijl hij gelijkgesteld wordt aan de Schepper.

Gastheer: Laten we zeggen dat ik een vrouw ben (al onze vragen worden door vrouwen gesteld) dan is alle mensheid in verhouding tot mij als een vrouw, en door mezelf te ontstijgen in hun richting, word ik dan een man in relatie tot hen? Word ik gelijk aan de Schepper?

Nee. We hebben reeds gezegd dat de vrouwenziel niet geschapen is met het doel zichzelf te ontstijgen, noch het verlangen van de naaste te voelen noch van ze te houden. Vrouwelijke verlangens worden opgeroepen om het mannelijke deel te stimuleren ze te vullen, en aan de hand hiervan wordt hun bijdrage gemeten. Dit is een hele belangrijke rol, zonder welke het mannelijke deel niet eens een millimeter zou bewegen.

Gastheer: En dan worden de man en de vrouw gelijk aan de Schepper?

Dan vullen de man en de vrouw elkaar aan. In de mate waarin de vrouw het mannelijke deel aanspoort om vervulling te bereiken, verenigt ze ermee in een non-egoïstische vorm en om deze reden bereikt ze hetzelfde niveau. Door de man wordt zij ook gelijk aan de Schepper. Zij zijn net als Adam en Eva, die naar hun oorsprong terugkeren.

Gastheer: Ik zal een vraag stellen die nergens geschreven is. Is het goed om net zoals de Schepper te zijn?

Ik weet het niet. Probeer het maar.

Gastheer: Ik zal het proberen.

Vraag: Dient een vrouw het gebod van de naaste houden en andere geboden op te volgen nadat zij de Machsom oversteekt? Hoe zal een vrouw in het algemeen veranderen nadat zij de Machsom over is?

Een vrouw hoeft het gebod "Heb uw naaste lief als u zelf" niet direct op te volgen. Alleen via het aanwakkeren van het verlangen in het mannelijke deel. Dit heeft te maken met de oorsprong van de ziel. Gedurende het hele pad zal degene waarin de vrouwelijke ziel geïncarneerd is, als een vrouw werken en degene waarin de mannelijke ziel geïncarneerd is, moet als een man werken.

Het wordt gezegd: "De ziel van een persoon zal hem onderwijzen". We hoeven het niet uit te leggen wat er voor de Machsom zal gebeuren en wat er na. Als een persoon Kabbalah gaat studeren, leidt het hem van het ene stadium naar het andere naar gelang hoe hij zich dient te ontwikkelen met het doel en op een juiste wijze, vanuit de oorzaak naar het gevolg, van stap naar stap. Een persoon - mannen en vrouwen - ontvangt uitleg over wat hij dient te doen.

De studie geeft hem een antwoord vanuit de diepte van hemzelf. Wat hij ziet en hoort is niet het antwoord. Hij dient het antwoord van binnen uit te ontvangen, uit de verwerving en innerlijk begrip. Dan zal hij er achter komen hoe zichzelf te verwezenlijken en in het bijzonder voorbij de Machsom. Deze gehele constructie is in ons gebouwd en door het studeren trekken we alleen het Licht aan, een speciale kracht die de ziel in ons onthult - in zowel mannen als vrouwen. Op deze manier voelen we beter aan wat we dienen te doen en hoe we richting die speciale plek dienen vooruit te gaan.

Vraag: Hoe kunnen we onze Kelim vergroten als we alleen de mannen steunen?

Een man heeft geen groter verlangen naar het spirituele dan hetgeen dat hij van de vrouw ontvangt. We hebben al over het feit gesproken dat de tien Sefirot verdeeld zijn in de eerste negen Sefirot en Malchut. Malchut wordt een vrouw genoemd en de eerste negen Sefirot hebben betrekking op de man. De eerste negen Sefirot voelen geen behoefte om zich spiritueel te ontwikkelen, behalve als Malchut zich erbij voegt. We moeten het begrijpen dat dit een essentieel belangrijke behoefte is en een man kan geen grotere spirituele verwerving bereiken dan het verlangen dat hij uit het vrouwelijke deel ontvangt, de Nukvah. Een man en vrouw dienen zich te verenigen om de spirituele staten te scheppen op dezelfde manier als ze zich in onze wereld verenigen om de nieuwe generatie voort te brengen.

Gastheer: Dus hoe kunnen vrouwen hun Kelim vergrotenals ze alleen de mannen ondersteunen?

Als ze de mannen steunen, groeit hun Kelim ook. Ze verbinden zich met de eerste negen Sefirot, het verlangen om te schenken dat bijzonder is voor de mannen en wegens de interactie tussen de mannen en vrouwen, vergroten ze hun Kelim.

Gastheer: Waarom hebben de mannen de hele negen Sefirot ontvangen en de vrouwen slechts een? Het lijkt oneerlijk.

De negen Sefirot hebben alleen één kracht, namelijk die van het schenken net zoals Malchut alleen één kracht, die van ontvangst heeft.

Gastheer: Er bestaan dus twee krachten: de kracht van invloed, liefde en het schenken en de kracht van ontvangst die daar tegenover staat. Is er niet een soort onderscheid?

Natuurlijk, maar het wordt genoemd de eerste negen Sefirot ten opzichte van Malchut.

Gastheer: Welke termen moet een vrouw weten voor spirituele groei, behalve de namen van de Partzufim, de Sefirot en de werelden?

Ze hoeft dat niet eens te weten. Ze moet de artikelen lezen over de ontwikkeling van de ziel. Ik kan twee voornaamste bronnen noemen voor de spirituele ontwikkeling van de vrouw: zij zijn het boek van Shamati dat bestaat uit Baal HaSulam's gesprekken en verhalen en het boek Shlaveiha Sulam (de Stappen van Verheffing), die de artikelen bevat geschreven door Rav Baruch Shalom (Rabash).

Rabash schreef deze artikelen toen ik veertig studenten naar hem toe bracht. Die trouwens, indien ze niet al getrouwd waren, meteen moesten trouwen aangezien dit een verplichte voorwaarde was. We moeten het nog hebben over het feit dat een man die het spirituele wil bereiken, getrouwd moet zijn.

Gastheer: Dat is al een gesprek met de mannen.

We kunnen hieruit begrijpen hoeveel een vrouw een man helpt te ontwikkelen. Zonder haar is zijn spirituele ontwikkeling onmogelijk. Rav Baruch accepteerde ongetrouwde mannen onder geen voorwaarde. Nadat ze trouwden, begon Rav deze artikelen te schrijven, die voor mannen en vrouwen op gelijke wijze van toepassing waren. Hij wilde dat de vrouwen deze artikelen zouden verzamelen en lezen, zodat ze de mannen zouden willen helpen en zelf op een gelijke wijze zouden ontwikkelen.

Gastheer: Dus het boek Shlavei ha Sulam is toepasselijk voor vrouwen?

Ja, het bestaat uit vijf delen en er is genoeg te lezen. Maar het is een vrouw niet verboden om ook andere materialen te bestuderen.

Gastheer: Maar de boeken die u noemde zijn verplicht, de basis en al het andere is aanvullend.

Vraag: Welke spirituele niveaus verwerft een vrouw gedurende het leerproces (als dit überhaupt mogelijk is) of bestaat haar rol alleen uit het zorgen voor de mannen en hen richting de correctie aansturen?

In de mate waarin een vrouw helpt, steunt en het verlangen en het streven naar het spirituele versterkt in het mannelijke deel, is zij aan het mannelijke deel verbonden. Dit deel kan niet zonder haar vooruitkomen en door de verbinding met het mannelijke deel ontvangt zij vervulling.

Gastheer: Welke niveaus verwerft zij?

Zij verwerft hetzelfde als de man.

Gastheer: Met andere woorden zijn er dus geen verschillende spirituele ladders voor mannen en vrouwen?

Het ene kan niet zonder het andere bestaan! Dit is waarom Rabash van al zijn studenten eiste dat ze meteen zouden trouwen. Voordat Rabash trouwde, stond Baal HaSulam hem niet om te studeren. En dit nota bene was zijn oudste zoon. Hij trouwde toen hij 18 en half was, aangezien hij oud genoeg was. Echter stond Rabash hem niet toe om tijdens de lessen aanwezig te zijn. "Soms hoorde ik een aantal woorden toen het hij me toestond om hem een kop koffie te brengen" - zei Rabash vroeger. "En hij wachtte tot ik de kamer uit was". Wilde Baal HaSulam niet dat zijn zoon zou studeren?

Het was heel belangrijk voor hem dat zijn verlangen heel zou zijn. Rav Baruch vertelde me vroeger dat zijn ouders op een avond thuis kwamen en zeiden: "Baruch, we hebben een vrouw voor je gevonden. De bruiloft is donderdag." - Ze woonden toen in Jeruzalem en dit was daar gebruikelijk. Het was 1925. Hij werd in 1905 geboren en trouwde in 1925. Een aantal gasten verzamelde buiten. Elk van hen ontving een kopje thee en een gebakje. Mensen waren toen bescheiden. Dit was geen bruiloft met vuurwerk en al. Hij trouwde een meisje dat hem nooit gezien had en niets van hem afwist. En de volgende ochtend mocht hij bij zijn vaders les zijn. Baal HaSulam zei: "Nu ben je in orde. Ga zitten en ga studeren."

Wat is het verschil tussen een jonge man vóór en na de huwelijksnacht? Wat verandert er in de persoon na deze daad van fysieke intimiteit? Waarom staan Kabbalisten erop dat deze stoffelijke correctie (getrouwd zijn) strikt opgevolgd wordt? Dit is omdat dit een weerspiegeling is van de spirituele staat, die de man ertoe dwingt om vooruit te gaan. In de mate waarin hij vooruit gaat, is hij verplicht om meteen het verlangen van de vrouw te vervullen, aangezien hij zonder haar niet in staat zou zijn vooruit te gaan. Daarom moet deze wet rigoureus in het materiële opgevolgd worden.

Gastheer: Als een man en een vrouw zich volgens de spirituele ladder ontwikkelen, gaan ze door dezelfde 125 graden en verwerven ze dezelfde spirituele niveaus.

Echter is deze kwestie veel losser voor een vrouw: zij hoeft niet te trouwen om zich spiritueel te ontwikkelen.

Gastheer: Deze verplichting geldt alleen voor de mannen? Dit is niet eerlijk. Het is seksuele discriminatie.

Het feit is dat het verlangen van de vrouw afkomstig is uit Malchut en zij moet het aan de eerste negen Sefirot geven.

Gastheer: Met andere woorden is dit verlangen vanaf het begin in haar aanwezig en hij moet dit verlangen aan zichzelf toe-eigenen?

Dit is waarom in onze wereld een vrouw wil trouwen maar zich passief opstelt en is het met de mannen anders om. Het wordt in Talmoed gezegd dat "een vrouw negen maten en vrijheid zal weigeren" voor "één maat en onafhankelijkheid".

Vraag: Is het mogelijk om het spirituele te bereiken alleen door verspreiding van Kabbalah of is er een balans nodig tussen verspreiding en studie?

Beide moet aanwezig zijn. Ja, er is inderdaad verschil tussen het werk van de mannen en vrouwen en in onze wereld zijn er voortdurende debatten over de plek van de man en de vrouw in de samenleving. Echter in het spirituele is het exact, duidelijk en specifiek vastgesteld. Vanaf de spirituele oorsprong naar onze stoffelijke wereld is alles duidelijk. Het behoeft verduidelijking, maar het verandert niet zoals in ons leven waar het meer is dat het vandaag zo is en morgen zus.

Daarom bestaat er een juiste correlatie, namelijk het volgende: een vrouw moet studeren en verspreiden en ook de mannen helpen. Al deze taken bestaan in een bepaalde correlatie, afhankelijk van de eigenschappen van elke vrouw.

Gastheer: Met andere woorden is het dus individueel?

Ja, natuurlijk. Er zijn vrouwen met literaire vaardigheden, die weten hoe ze moeten redigeren, vertalen of de kinderen onderwijzen en de concepten aan hen uitleggen - zij verenigen zich allemaal in de wereld organisatie van Bnei Baruch wat betreft verspreiding, voorbereiding van de stof of de opvoeding van kinderen. Elke maand publiceren we minstens een aantal boeken in verschillende talen. Als het niet voor de vrouwen was, zouden we niet in staat zijn om dit materiaal voor te bereiden. Dit werkt omvat het internet, de audio en video productie. We zijn in staat om deze enorme hoeveelheid werk alleen dankzij de bijdrage van de vrouwen uit te voeren. Mannen zijn druk met andere taken. Mannen houden zich meer bezig met het onderhouden en de vrouwen zijn betrokken bij het verwerken van het materiaal op alle mogelijke manieren wat betreft massa communicatie.

Gastheer: In welke verhouding moet men studeren en verspreiden, vertalen is of iets anders?

Een vrouw moet minstens een half uur per dag studeren. Bovendien is het beste als ze dagelijks naar een deel van de ochtendles luistert. Onze les is ingedeeld in drie delen en het derde deel is vaak universeler. Daarom kan ze naar het derde deel van de les luisteren of mijn lezingen voor het algemene publiek.

Een vrouw hoeft de niet de structuur van het universum in details te begrijpen, noch de handelende mechanisme van de wetten van spirituele natuurkunde te kennen. Voor een vrouw is het voldoende om een algemeen begrip te hebben dus ze moet haar verdere tijd aan verspreiding en hulp toewijden. Om deze reden verbindt ze zich met het mannelijke deel en geeft hem haar Hissaron. Dit is haar spirituele bijdrage, waardoor zij gecorrigeerd wordt.

Gastheer: Waarom willen vrouwen niet gecorrigeerd worden?

Willen mannen wel gecorrigeerd worden? Ik denk dat mannen het nog minder willen dan de vrouwen. Er zijn altijd meer vrouwen dan mannen in alle groepen. Er zijn altijd meer vrouwen bij mijn openbare lezingen, ook al verschijnt er recent een tendens dat de ratio van mannen en vrouwen meer gelijk is aan die in de wereld.

Gastheer: Waarom zijn er meer vrouwen?

Een vrouw voelt het gebrek. Ze kan niet op dezelfde wijze van het leven genieten als de man. De man bezit de eerste negen Sefirot binnen hem in. Dit betekent dat er vele verleidingen zijn in zijn leven, die hem toestaan zich redelijk goed te voelen.

Gastheer: Hij heeft veel speelgoed...

Ja, hij heeft heel veel speelgoed en een vrouw niet. Ze wordt niet tevreden gesteld door dit speelgoed. Ze is serieuzer en praktischer. Als het niet voor de kinderen zou zijn die haar leven vullen, zou ze in een staat van verschrikkelijke ontevredenheid bestaan gedurende haar hele leven. De kinderen en haar thuis geven haar enigszins vervulling en verzachten het gevoel van innerlijke leemte.

Echter, leven we nu in een tijd dat het egoïstische verlangen groeit en de kinderen (zelfs kleine kinderen) worden niet gezien als dichtbij het thuis. Het egoïstische verlangen wordt in iedereen krachtiger, zowel de ouders als de kinderen en het vergroot de afstand tussen hen. Het gevoel van het bij de ouders horen wordt steeds kleiner in kinderen. De nieuwe generatie is op deze manier opgezet en dit is niet goed noch slecht, het is het proces van de ontwikkeling van de wereld. Kinderen voelen "Dit is mijn thuis, dit zijn mijn ouders maar ik sta op mezelf". Ze zijn niet aan de ouders gebonden zoals vroeger het geval was, in vorige generaties. De afstand tussen de ouders en kinderen zal steeds groter en groter worden.

Daarom voelt een vrouw tegenwoordig minder voldoening dan vroeger. Haar egoïstische verlangen is gegroeid, de afstand tussen haar en haar kinderen is groter geworden, de kinderen kunnen niet meer haar innerlijke behoeften voldoen en haar verlangens zijn voorbij gegaan aan het zorgen voor de kinderen. We zien ook dat er een feministische beweging opgekomen is, vrouwen willen de wereld beïnvloeden en besturen. Waarom gebeurt dit? Omdat het ego groeit en het niet meer tevreden gesteld kan worden door alleen het hebben van een thuis en kinderen.

Gastheer: Is dit slecht? Als u zegt dat het ego groeit klinkt het als veroordeling.

Het is noch goed noch slecht. Het is evolutie. We kunnen alleen zeggen of het goed of slecht is, in beschouwing tot onze juiste of onjuist gebruik van deze evolutie. Ontwikkeling bestaat en het is in ons voordeel - dit is hoe we het dienen te zien. Alleen een gek kan tegen de natuur ingaan en zeggen: "Deze ontwikkeling is slecht. Ik accepteer het niet en ik zal het afbreken."

We kunnen niet tegen de natuur ingaan. Wij zijn een onderdeel van natuur en alles in ons stamt van natuur af. We kunnen kijken wat ons overkomt - dat is iets anders, maar we kunnen niet tegen het leven en zijn ontwikkeling ingaan. We proberen dit wel te doen wat betreft opvoeding en overheidsregime en we zien hoeveel schade we onszelf toebrengen.

We kunnen, we kunnen simpelweg niet tegen de natuur ingaan! Wat leert de wetenschap van Kabbalah ons? Leer van de Hoogste natuur, zoek uit hoe het ons bestuurt, bouw je levenspad gebaseerd daarop en je zal slagen.

Daarom moeten we begrijpen dat het egoïsme van de vrouw sterker zal worden, de afstand tussen haar en haar kinderen zal groter worden, haar verlangens zullen groeien en de druk op het mannelijke deel zal aanzienlijk groter worden, zodat hij haar vervulling zal brengen. En deze vervulling is substantiëler. Di is spirituele vervulling.

Vraag: Wat kan een vrouw steunen gedurende deze periode van de verwezenlijking van het kwaad?

Indien het mogelijk is, kan de verbinding met andere vrouwen die zich op hetzelfde pad bevinden haar helpen.

Gastheer: Kunt u misschien in een paar woorden uitleggen wat de verwezenlijking van het kwaad inhoudt?

De verwezenlijking van het kwaad betekent dat een persoon geen vervulling heeft ontvangen. Hij kan het nog steeds niet ontvangen, omdat hij niet in staat is om te schenken en zijn verlangen te vervullen. Hij wilt het spirituele, hij wilt boven dit leven uit te stijgen, maar hij kan het niet en hij weet ook niet waar dit van afhangt. Er zijn verschillende niveaus van de verwezenlijking van het kwaad.

Gastheer: Wat kan helpen gedurende de momenten van verwezenlijking van het kwaad?

Het eerste kan een goede organisatie van vrouwen tot een bepaalde mate helpen. Maar we kunnen daar niet zoveel op leunen, omdat men niet wil communiceren als hij zich slecht voelt. Hij wilt met niemand praten en is het voor hem moeilijk om in contact te staan met anderen. Ik heb het over de beginners, omdat een verder gevorderde persoon begrijpt dat hij zich met anderen moet verbinden, juist ondanks dit gevoel.

Hiernaast, is de steun die zij aan de mannengroep geeft, hetgeen wat een vrouw helpt - haar werk. Ze moet het werk dat zij op zich heeft genomen, uitvoeren, ongeacht al deze staten, verlangens, gedachten en gemoedstoestanden. Dit werk in voorbereiding, verspreiding, opvoeding, verwerking van de stof - alles waar we je de mogelijkheid geven om te doen, is niet eens perse omdat dit werk gedaan moet worden, maar omdat de persoon het nodig heeft om te kunnen schenken aan anderen en op deze manier vooruit kan gaan.

Net zoals een man, als een vrouw ophoudt deel te nemen aan de verspreiding van de wetenschap van Kabbalah, kan ze zichzelf niet meer helpen, ze daalt neer (dit geldt ook voor de mannen), breekt weg van de verbinding met degenen die vooruitgaan en kan ze niet meer geholpen worden. Het is net zoals een persoon die ziek wordt, ergens diep in de bossen, waar er geen klinieken noch ziekenhuizen zijn en dan alles op zijn beloop laat.

Daarom dien je je verbinding met onze organisatie te behouden, om in zoveel mogelijk projecten deel te nemen, een soort inter-connectie te scheppen die je zal dwingen om door te werken, zelfs als je er geen zin in hebt, aangezien dit gebeurt.

Vraag: Bestaat het spirituele werk tussen vrouwen onderling, misschien minstens op een minimaal niveau?

Nee, spiritueel werk tussen vrouwen onderling bestaat uit het bespreken hoe de mannen te beïnvloeden, hoe ze te helpen en te ondersteunen, opdat zij de spirituele beloning zouden bereiken, namelijk spirituele vervulling van Boven af. Uiteraard moeten vrouwen met elkaar omgaan in wederzijds werk. Met andere woorden, dienen ze een relatie tussen hen op te bouwen, maar geen innerlijke relatie van ziel tot ziel.

Vraag: Kunt u een duidelijke grens geven tussen wat een vrouw wel en niet moet doen?

De liefde voor de naaste, die mannen door middel van hun groep ontwikkelen en waar Rabash over schrijft in zijn artikelen over de groep in het boek "De Stappen van Verheffing" is het werk dat alleen voor de mannen bedoeld is.

Vraag: Als twee vrouwen samen deelnemen aan een project met betrekking tot verspreiding van Kabbalah...

Zij kunnen praten over het feit dat ze de mannen wensen te beïnvloeden door middel van hun werk en innerlijk verlangen, opdat zij vooruit zullen gaan. En ze zullen volledige vervulling van dit verlangen "voor de mannen om vooruit te gaan" ontvangen.

Vraag: Kan een vrouw haar vriendin vertellen hoe in haar ogen het spirituele een geweldig en verheven concept is, hoe het spirituele haar aantrekt en hoe ze bereid is om haar leven ervoor te riskeren?

Nee, dit doen we zelfs niet bij de mannen.

Vraag: Met andere woorden, moeten vrouwen niet met elkaar praten over de grootsheid van het doel?

Ze moeten over de grootsheid van het doel praten, maar niet over wat ik wil en wat ik voel, maar over hoe groot en betekenisvol het doel zelf is. Dan hebben ze het over het doel en de grootsheid van de Hoogste Kracht.

Gastheer: Moeten ze dit doen?

Ja, natuurlijk. Tenslotte wordt een vrouw veel meer door andere vrouwen beïnvloed dan door de mannen. Er is een strijd tussen hen en wat andere vrouwen over haar zeggen is belangrijker voor een vrouw dan wat mannen over haar zeggen.

Gastheer: Onze volgende vraag is: "Wat kan helpen wat betreft het besef dat een persoon in de juiste richting vooruit gaat en hoe kan men terugkeren naar het juiste pad?

Het is alleen de connectie met de groep, de organisatie, een vaste dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse routine. Er zijn feestdagen, evenementen, we verzamelen ons tijdens internationale congressen, we hebben maaltijden, lessen etc. Een vrouw moet verbonden zijn aan onze taken in de hele wereld. Als ze zoveel mogelijk verantwoordelijkheden op zich neemt, zal dit haar bewaken gedurende alle staten omdat ze verplicht zal zijn, ze uit te voeren. Dit zal haar helpen van niveau naar niveau te stijgen, van staat naar staat, als onderdeel van de gemeenschappelijke wereldgroep, die als één gezamenlijke ziel bestaat en richting de correctie vooruit gaat.

Echter als een vrouw deze connectie niet heeft, of deze routine, dan zal zij net zoals een man niet in staat zijn om verder te gaan. Alles is afhankelijk van de dagelijkse routine. Het is spirituele wordt in ons gevoeld als stijgingen en dalingen, verandering van staten, verandering in gezondheid, gemoedstoestand en al het andere. Als een persoon zich niet aan de gemeenschappelijke "wagen" vastklemt, zal hij vallen.

Gastheer: De volgende vraag werd door een 16-jarig meisje gevraagd: "Veel vrouwen vragen waar ze de mannen mee kunnen helpen. Ik ben 16 en heb nog geen vriend. Ik zou graag Kabbalah studeren. Ik sta er voor open, ook al sta ik er kritisch tegenover. Wat moet ik doen? Tot nu toe ben ik samen met mijn moeder een paar keer naar de les geweest".

Ze moet verder gaan. Ze heeft niets anders nodig: er is geen dwang in het spirituele. Een persoon moet niets doen door middel van dwang of zichzelf te "breken". Echter moet zij doorgaan met haar interesse, ze moet lezen - vooral de stof die haar het meest aanstaat, die ze beter begrijpt, leuker vindt en zich meer mee verbonden voelt.

Ook moet ze zien wat anderen doen. Andere 15-16-jarige meisjes kunnen ook bij ons komen: ze kunnen zich bij ons werk van het dienen van de wereld aansluiten, die wij uitvoeren om de wereld te dienen door middel van Kabbalah. Ze kan hieraan deelnemen en iets voor haarzelf vinden. Het is mogelijk dat het werk dat ze voor ons doet, haar zal helpen begrijpen welk beroep zij in de toekomst wil doen. Dit gebeurt hier vaak. Sommige mensen zijn van plan om een doctoraal in Kabbalah te halen, anderen gaan door met het bestuderen van de computers om ons later bij te kunnen staan en te kunnen helpen. Dit bepaalt vele zaken voor een persoon. Hij begint zich te verbinden met het spirituele en het stoffelijke leven in één geheel en verklaart zijn leven op deze manier. Ik raad het sterk aan haar aan, en een ieder ander om op deze wijze te handelen.

Gastheer: Is het feit dat zij geen vriend heeft een probleem?

Nee, voor een vrouw is dit niet belangrijk - niet als ze 15-16 is of 35. Bovendien proberen we die kant ook te vervullen. We proberen degenen die met ons studeren, zowel mannen en vrouwen te helpen een partner te vinden.

Gastheer: De volgende vraag: "Als mijn staat een langere tijd niet verandert, betekent dit dat ik Kabbalah op een onjuiste manier bestudeer of betekent het dat ik alleen een olifantenhuid heb?

Het zou allebei tegelijkertijd kunnen zijn. Echter hangt alles af van de inspanning. Natuurlijk heeft elke persoon zijn eigen Aviut, zijn eigen "huid".

Gastheer: Elke persoon heeft zijn eigen olifant, een grote olifant of een kleine.

Dat is juist - een dikke of een dunne. Sommige mensen zijn gevoeliger en anderen hebben een "dikkere huid" en sommige zijn in zijn geheel niet door te dringen. Maar uiteindelijk kan niemand weerstand bieden aan het menselijke verlangen en dient een persoon alleen meer inspanning te leveren. Dan zien we dat een persoon voor wie het moeilijker was, en die daarom meer inspanningen geleverd heeft, vooruit springt en zijn sprong is vele malen groter dan die van anderen. Met andere woorden, wordt een inspanning nooit verspild.

Gastheer: Sommige van onze luisteraars zouden kunnen denken dat Rav Laitman constant zegt dat we meer en meer inspanning moeten leveren. Het lijkt op een mantra of een of andere belofte. Als antwoord op vele vragen hebben we gehoord dat "een persoon meer inspanning moet leveren". Is het mogelijk dat hij ons nu iets belooft en dat er straks niets van waar zal zijn?

Het spijt me, maar hoef je geen inspanning te leveren in je bestaan in dit leven?

Gastheer: Ja, maar in dit leven hebben we tenminste een aantal aanwijzingen op het pad, we hebben tenminste iets...

Nee, je bent er alleen maar aan gewend geraakt en iedereen doet het. Dit is waarom we zeggen dat "het lijden van velen, de helft van de troost is". We weten dat we moeten werken: vroeg opstaan, ergens naar toe rennen, daar werken. Als regel bieden de plekken waar we gedwongen worden om te werken, ons geen genot en we zouden er niet voor kiezen om onze tijd daar door te brengen.

Gastheer: Maar dat moeten we doen...

Waar komt die "moeten" vandaan. Waarom "moet" je het doen?

Gastheer: Als ik niet werk, dan heb ik geen inkomen en kan ik geen eten kopen?

Dus, je moet juist met een zodanig verlangen naar Kabbalah toe komen: "Ik moet". Kom anders niet.

Gastheer: Maar op het werk ontvang ik loon aan het einde van elke maand...

Wil je een spirituele loonstrook? Voel je dat je het nodig hebt? Kom dan, span je in en je zult het ontvangen. Als je geen behoefte hebt aan een spirituele beloning, kom dat niet. Een persoon die naar Kabbalah toe komt, komt met de vraag: "Wat is het doel van mijn leven?" Zo'n persoon heeft geen leven! Hij komt om zichzelf te redden. Hij komt niet om zijn leven met een of andere hobby aan te vullen. Daarom hebben we het over mensen voor wie het een behoefte is, ze voelen dat ze het nodig hebben. Een persoon voelt dat hij nergens anders voor leeft, behalve hiervoor.

Gastheer: Maar dit proces dat u beschrijft, vereist zoveel inspanning en klinkt erg moeilijk. Een persoon dient steeds meer en meer te geven...

Maar je gaat elke keer vooruit , je voelt dat er steeds meer in je geopenbaard wordt, je begint steeds meer te begrijpen, meer te voelen en de grenzen van je waarneming worden verlegd. Je begint jezelf als een persoon te voelen. Je voelt hoe Hissaron, dat onvervulde verlangen, waar je bij gekomen bent, groter wordt en vervuld wordt en groter wordt en vervuld wordt. Je gaat vooruit wat betreft je waarneming van het leven. Als het voor jou noodzakelijk is, kom je naar Kabbalah.

Kabbalah werd duizenden jaren verborgen gehouden, omdat mensen dit verlangen niet hadden. Ze voelden geen behoefte aan het spirituele leven. Leven ging voorbij in duisternis. Nu in de populatie van de wereld, vinden we steeds groter wordende percentages mensen die de vragen stellen met betrekking tot het doel van hun leven. Wat vraagt de nieuwe generatie? Het vraagt waarvoor het moet leven? Dit is waarom hyperactiviteit zich in hen openbaart. Ze willen niet studeren, ze willen het leven dat wij hebben niet. Ze vragen waar dit toe dient. Dit is precies hetgeen wat kenmerkend is voor de nieuwe generatie.

Daarom, heeft degene bij wie deze vraag "waarom" op komt, de behoefte om het te vervullen en een antwoord te ontvangen of naar drugs te keren of iets anders dat hem zal kalmeren. Deze hyperactiviteit die we in de nieuwe generatie tegenkomen is een teken dat er iets van binnenuit aan het knagen is.

Gastheer: Wat knaagt er?

Nog ongerealiseerde, onvervulde verlangens knagen aan hem. Dit zijn nieuwe verlangens, die we niet in staat zijn te vervullen. Dus we geven ze in plaats van vervulling Ritalin.

Gastheer: Kunt u dit in eenvoudigere termen uitleggen: wat zijn die "ongerealiseerde onvervulde verlangens"?

Dit zijn verlangens die afkomstig zijn van een andere staat, een ander niveau van het bestaan.

Gastheer: Ze zijn de nieuwe verlangens in de generatie?

Ja en deze generatie beseft het nog niet eens. Een kind begrijpt nog niet dat het een verlangen is om het leven niet te op hetzelfde niveau te voelen als zijn ouders.

Gastheer: Wat is er zo slecht aan zijn ouders?

Voorafgaand aan deze generatie, ontwikkelden we ons via het stoffelijke, dierlijke pad. Ons dierlijke lichaam duwde ons vooruit.

Gastheer: Waarom het lichaam? Mensen studeerden aan de universiteiten en ontwikkelden zich. Kunst ontwikkelde. Welk lichaam?

Ja, maar dat wordt lichamelijke ontwikkeling genoemd, als een persoon een duw richting het vervullen van zijn lichamelijke verlangens ontvangt...

Gastheer: Wat bedoelt u met "lichamelijke verlangens"?

Deze zijn voedsel, seks, familie. En we hebben menselijke verlangens die ons gegeven worden door de menselijke samenleving: om verlangens naar macht, geld en educatie te ontwikkelen en te vervullen.

Gastheer: Hoe zit het met kennis?

Educatie is kennis.

Gastheer: En dit is hoe het tot nu toe was?

Ja, dit is hoe het tot nu toe was. Vanaf nu gaan we een crisis in, een breekpunt. Wat houdt dit breekpunt in en waarom noemen we het zo? Het is een breekpunt wat betreft al onze voorbije ontwikkeling en een einde van alle vroegere ontwikkeling.

Gastheer: Wat houdt het einde in?

Wat eindigt er? Het concept van familie - de basis die we in het lichamelijke stoffelijke leven hebben - breekt af. Geld, macht en kennis trekken de nieuwe generatie niet aan. Ze hebben het nodig zodat zij kunnen bestaan, maar de vraag die in ze opkomt is groter dan geld, macht en kennis. Ze verwaarlozen dit alles zelfs. Ze willen iets wat hier aan voorbij gaat. En wat ligt hieraan voorbij? Ze weten het nog niet, maar de vraag zelf bestaat al.

Gastheer: Hoe weet u dit? Als we de kinderen vragen, zullen zij niet hetzelfde zeggen als dat u ons vertelt.

Ik zie dat dit hetgeen is wat gebeurt. Wat willen zij?

Gastheer: Ze willen achter de computer zitten. Als je ze met voedsel voorziet, zullen ze de hele dag achter de computer zitten.

Dit is een tijdelijk spelletje. We zitten in een overgangsperiode. Ik heb nog een stuk van de keten van Kabbalisten strekkende van Adam ha Rishon naar Rabash, waarmee ik studeerde, meegekregen. Echter ik zie dat de nieuwe generatie al betrekking heeft op een compleet verschillende periode. Dit is een overgangsgeneratie.

Waarom is het in overgang? Niet zij, noch wij kunnen deze nieuwe behoefte onderscheiden, dit nieuw verlangen in hen. Een persoon gaat vooruit door middel van onvervulde behoeften en verlangens. We hebben lichamelijke en menselijke verlangens, waar we het net over hadden. Het is een behoefte aan spirituele ontwikkeling en het is wat zij hebben en wat hen dwingt vraag te stellen: "Waarom?". Dit is wat zij op het internet zoeken. Waarom hebben we internet nodig? Zodat we er heel snel achter kunnen komen dat er niets te vinden is in deze wereld.

Gastheer: Met andere woorden, we hebben het internet nodig om hier snel achter te komen?

Dit is precies waarom het internet ontwikkeld werd.

Gastheer: Vroeger moest een persoon naar het buitenland gaan en een aantal jaar reizen en nu hebben we daarom het internet.

Vandaag weten zij bij voorbaat dat dit alles niets inhoudt. En uiteindelijk, gedurende de volgende jaren, zullen we zien in welke mate dit alles uit elkaar zal beginnen te vallen: al deze blogs, correspondenties, roddels en connecties - dit alles zal afnemen. We zullen zien hoe snel deze dingen veranderen. Echter zal het verlangen duidelijker worden en zullen we ons nog slechter voelen. Vandaag zijn we nog steeds op zoek naar manieren om onszelf te vervullen: we hebben duizenden TV zender en we kunnen op het internet gaan waar we willen.

Gastheer: Het internet is een oneindige wereld.

Ja, over een aantal jaar, zal je zien dat je er niet eens op zal willen gaan. Wat kunnen we daar vinden? We hoeven het niet meer. We zullen niet dat wat we willen daar vinden. We hebben het al geprobeerd en we zijn er al moe van.

Dan zal een krachtige schreeuw van de generatie klinken, nadat ze het hele internet doorgepluisd hebben is en niets gevonden hebben om zichzelf mee te vervullen. Vroeger wilden we naar de maan of ergens anders naar toe vliegen. Al deze ogenschijnlijk hoge menselijke aspiraties worden sterk verminderd en verdwijnen dan. En waar zijn we uitgekomen? We zijn gekomen bij hetgeen de Kabbalisten over spraken. Baal HaSulam schreef dat we aan het einde van de 20e eeuw een nieuwe generatie ingaan, de generatie van de Mashiach.

We zijn nu in de generatie van de Mashiach. Dit is alleen het begin van zijn ontwikkeling, maar we bestaan er reeds in. De enige vraag van deze generatie is: "Waar leven we voor?". Het is erop gericht om het doel van het leven te verduidelijken. En dit doel is afkomstig uit dezelfde plek, waar ons leven uit neergedaald is. We moeten er achter komen waar onze continuïteit naar toe gaat. Deze vraag heeft niet alleen betrekking op dit leven: we hebben het eigenlijk ook over alle voorbije reïncarnaties, ook al begrijpen we dit nog niet en beseffen we het ook nog niet. We vragen waarom we in het algemeen op deze wereld bestaan, waarom we door alle voorbije levens gegaan zijn, waarom we nu leven in deze reïncarnatie en wat er hierna zal gebeuren. Zullen we weer doodgaan, opnieuw leven en zo verder? Is er enig doel hiervoor? Als het er is, willen we het zien. Anders hebben we geen redden om nu te bestaan.

Dit zal tot zelfmoord leiden en algemene wanhoop. Depressie is momenteel eerste van alle ziektes in de wereld - het is een moderne epidemie geworden. Zelfmoord, drugs en terrorisme - dit alles komt voort uit teleurstelling. Een persoon die iets heeft om zijn leven te vullen, raakt hier niet bij betrokken - hij gaat vooruit, hij bereikt iets, hij vervult hemzelf en geniet van het leven. Maar als we naar deze wereld kijken, bestaat dit alles niet en de slagen worden steeds intenser. In feite zitten we in een proces van het uiteenvallen van menselijke systemen. De hele beschaving begint er achter te komen dat we niet in staat zijn om onszelf in stand te houden. Dit alles zal in al zijn kracht gevoeld worden door de nieuwe generatie.

Daarom moeten wij Kabbalisten hen voorzien van een methode voor correctie, een methode van het bestaan, openbaring van het doel en de reden, de middelen voor vooruitgang. Zonder dit laten we niets positiefs achter voor onze kinderen. Hier moeten we voor zorgen.

Gastheer: Bent u pessimistisch gestemd?

Nee, ik weet zeker dat we ze een goede nalatenschap zullen geven. Hier ben ik zeker van. Ik zie dat wij, Kabbalisten, in hetzelfde proces zitten en nu hebben we de vaardigheden en de kracht om een nieuw pad voor hen voor te bereiden. Op deze manier, als het moment komt en de verlangens van deze jongens en meisjes verder onthuld worden, als zij er meer achter zullen zijn wat ze echt willen, zal er een correct boek in de buurt liggen, de juiste methode en de technische middelen voor een verbinding tussen hen en voor een boodschap in de wereld, zodat zij in de staat zullen zijn om het alles te verwezenlijken. We dienen dit voor ze voor te bereiden. Een overgangsgeneratie is, als wij als ouders, de methode voor ze moeten voorbereiden en zij, zijnde de kinderen dienen het te onthullen en hun spirituele behoefte juist op te lossen. En dan zal de generatie komen die het zal verwezenlijken.

Gastheer: Dit is de laatste vraag. Mijn indruk is dat het vanuit de diepte van het hart gevraagd is. Een vrouw schrijft: "Het maakt niet uit hoeveel u uitlegt. Ik begrijp nog steeds niets. Waarom is dat? Hoe kan ik het begrijpen?"

Ik begon Kabbalah te studeren, mij ervoor te interesseren of met andere woorden - te voelen dat het antwoord omtrent het doel van het leven hier is, in 1976. Ik kwam naar Israel in 1974 en binnen ongeveer anderhalf jaar, ongeveer in 1975, begon ik binnen Kabbalah te zoeken naar het vervolg van mijn vraag. Daarvoor, probeerde ik het antwoord in wetenschap te vinden, bio-cybernetica, wat toen de tijd mijn beroep was, mijn werk.

Gastheer: Welke vraag heeft u het over?

Ik heb het over de vraag omtrent de essentie: "Wat is het doel van mijn leven en waar leef ik voor?"

Gastheer: Was u een ongelukkig kind?

Deze vraag maakte me erg ongelukkig. Ik wil mezelf geen "ongelukkig kind" noemen, maar deze vraag baarde me veel zorgen en stond het niet toe dat ik van het leven kon genieten.

Gastheer: Dus u was ergens naar op zoek?

Ja, ik was ergens naar op zoek.

Gastheer: En toen kwam u bij Kabbalah?

Mensen zeiden dat ik waarschijnlijk religieus wilde worden. Maar dit wilde ik helemaal niet, dat was niet mijn doel, aangezien ik niet vond dat mensen die terugkeerden naar religie of in die omgeving geboren waren, iets van die vraag afwisten. Ik vond niet dat ze het überhaupt begrepen waarvoor ze aan het leven waren.

Gastheer: Dus wat deed u toen?

Toen het me verteld werd dat religie niet hetgeen was, waar ik naar op zoek was, had ik Kabbalah nodig. Ik begon te zoeken. Ik begreep niet waar ze het over hadden, wat ze wilden en eigenlijk wist ik niet waar ik was. En ik was toen al 29-30 jaar oud.

Ik kan het me herinneren dat veel tijd voorbij is gegaan voordat ik begreep waar ik was en in welke wereld, hoe deze wereld zich ontwikkelt, hoe het bestaat, volgens welke beginselen, hoe ik de wereld waarneem, hoe ik het zie, waarom ik het op deze manier en niet op een andere manier zie. Een persoon moet dit aan de hand van zijn innerlijke waarneming leren en over hemzelf leren, door buiten zichzelf te treden. Hetzelfde is het geval met de wereld: we moeten erover leren door erin te vertoeven, maar ook buiten zijn grenzen te gaan. We moeten ook over de Hoogste Kracht leren die ons en de wereld beïnvloedt en ons verbindt.

Er zijn veel uitgangspunten, vele manieren om te onderzoeken waar we het in Kabbalah over hebben. Dat verwart een persoon heel erg. Maar we hebben geen keus, omdat door dit te doen we de ziel ontwikkelen. Het maakt niet uit hoe verward een persoon is, hij dient te erkennen dat hij al vele jaren in deze verwarde toestand bestaat. En het was vroeger niet zo als nu, nu dingen bekend worden en we de boeken hebben die alles grondig aan ons uitleggen en er mensen zoals ik zijn, die ons deze dingen proberen te vertellen alsof ze warme zachte pap aan een nieuwgeboren baby voeden. Toch begrijp ik dat het moeilijk is. Echter dit is het pad van onze ontwikkeling, door welke de ziel vanuit dat punt in een persoon ontwikkelt, aangezien elke persoon slechts een punt van het spirituele binnen hem in heeft.

Het is een grote Kli, waarin de persoon de wereld van Oneindigheid, het Licht, zijn eeuwige spirituele leven ontvangt. Er is veel verwarring: een persoon voelt een gebrek aan vervulling, een gebrek aan begrip en is niet in staat om zich te oriënteren. Maar al dit is irrelevant. Ontwikkeling gebeurt nog steeds in hem en de tijd zal komen als het aan hem onthuld zal worden. Het spirituele wordt plotseling onthuld, net zoals Egypte uitgaan. Dit is waarom term Pesach, afstamt van het woord Pasach wat springen of overslaan betekent. Dit is wat we moeten verwachten. Ik wens dat dit zo snel mogelijk voor jou gebeurt.

Gastheer: We zijn aan het einde van de show van vandaag, die bestond uit vele vragen van vrouwen. Kunt u snel en samenhangend, in één zin, deze vrouwen die de vragen stellen en spiritueel wensen vooruit te gaan, instrueren?

Ten eerste moet een vrouw zichzelf als een vrouw zien en niet als een man. Ze moet zichzelf verwezenlijken terwijl ze op haar plek is.

Als tweede moet ze begrijpen dat de mensen die haar deze methode bieden, Kabbalisten zijn, die het einde van dit pad bereikt hebben en vanuit daar voor ons schrijven en ons vertellen hoe we het snel kunnen bereiken via een goed en makkelijk pad. Net zoals ouders met hun kinderen, geven zij ons het pad van ontwikkeling. We moeten het in de vorm waarin het geschreven is, aannemen en het aan de hand daarvan verwezenlijken. Dan zullen we snel een goed leven bereiken.