Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabała

Definicja

Najczęściej zadawane pytania na temat Kabały

b  Video - Kabała - co jest esencją Kabały?   Zgodnie z mądrością Kabały, rzeczywistość składa się z dwóch sił, lub właściwości: pragnienia otrzymywania i pragnienia obdarowywania, znanego także jako Stwórca. Mądrość Kabały jest naukowym narzędziem do studiowania tych dwóch sił, które są podstawą wszystkiego wokół nas. Badamy nasz świat za pomocą nauk przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia i biologia. Ale nauki przyrodnicze badają tylko świat fizyczny, który postrzegamy za pomocą naszych pięciu zmysłów. Aby w pełni zrozumieć świat w którym żyjemy, musimy mieć narzędzie badawcze, które może pomoże nam odkrywać ukrytą dziedzinę,  której nasze zwykłe zmysły nie mogą postrzegać: świat kontrolowany przez te dwie siły pragnienia. Tym narzędziem jest mądrość Kabały.   Dlaczego teraz? Przez wiele wieków, Kabała była “zakazanym” tematem, którego uczyło się tylko niewielu wybranych. Kabaliści zadawali sobie nawet wiele trudu tworząc historie, które zniechęcały ludzi do badania tej nauki. Dlaczego Kabała jest obecnie otwarcie nauczana i studiowana wszędzie? Jak przewidział kabalista Raw Jehuda Aszlag, Gaon z Wilna (AGRA) i wielu innych wybitnych kabalistów, koniec XX wieku oznaczał zasadniczą zmianę w historii ludzkości. Po raz pierwszy ludzkość staje naprzeciw globalnego charakteru tego świata przez takie aspekty jak Internet, ekonomia i wyzwania środowiskowe, aby wymienić tylko kilka. To był właśnie czas, na który Kabaliści czekali, ponieważ Kabała zapewnia narzędzia do działania w tym nowym, połączonym globalnie świecie. Zakaz został teraz zniesiony i Kabała jest otwarta dla wszystkich. Ludzkość w XXI wieku stała się gotowa, aby zobaczyć czym tak naprawdę jest Kabała- naukową, sprawdzoną, empiryczną metodą osiągania zupełnie nowego sposobu odnoszenia się do zarówno widzialnych jak i niewidzialnych światów.   Jak to wpłynie na moje życie? Studiowanie Kabały to fascynująca podróż. Ono zmienia nasze spojrzenie na świat i ludzi wokół nas, i ujawnia aspekty w sobie, o których istnieniu nigdy nie wiedzieliśmy. Jest to podróż pełna odkryć oddziałujących na wszystkie poziomy życia: nasze relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Kabała stwierdza bardzo prosto, że jeśli wiemy jak połączyć  się ze Stwórcą bezpośrednio, bez łączników, znajdziemy nasz wewnętrzny kompas. To jest celem Kabały-aby pomóc nam nawiązać i utrzymać bezpośredni kontakt ze Stwórcą. Gdy to zrobimy, nie będziemy potrzebowali dalszych wskazówek. Zapraszamy do mądrości Kabały!
Więcej…
 

Czym Kabała nie jest

Kabała nie jest religią. Kabała nie jest mistyką. Kabała nie jest jakąś metodą uzdrawiania. Kabała nie ma żadnych zdolności magicznych dokonywania cudów. Kabała nie jest magią. Kabała nie posiada żadnych czarnych mocy.  

Więcej…
 

Czy reinkarnujemy

Pytanie: Mam pytanie: Czy istnieje reinkarnacja? Jeśli tak, to jaka nasza część reinkarnuje i dlaczego nie pamiętamy naszych poprzednich żyć?

Odpowiedź: Tak, reinkarnujemy. Reinkarnacja nie koniecznie musi być związana z przejściem w inne fizyczne ciało. 

Więcej…
 

Co to jest modlitwa w Kabale?

Pytanie: Wielu ludzi na ziemi modli się. Jednak nie widzę, żeby świat stał się lepszy. Mam pytanie: "Co to jest modlitwa z punktu widzenia kabały? Czy modlitwa pomaga? Czy Bóg słyszy nasze modlitwy?"

Więcej…
 

Przewodnik do ukrytej mądrości Kabały

214594 large

 

 

 

 

 

Video - Zaproszenie w świat Kabały .

Video - Kabała - co jest esencją Kabały?

Książki kabalistyczne

Książki kabalistyczne w PDF

 

   Mam nadzieję, że podczas tych zajęć przedstawię wam krótki przegląd nauk Kabały. Kurs jest krótki, a jego analogie praktycznie nie istnieją. Nasz kurs istnieje po to, by po otrzymaniu minimum informacji posuwać się dalej samodzielnie. A gdyby ktoś zapragnął kontynuować swe duchowe dociekania i praktycznie wejść do świata duchowego, będzie kontynuował swe zajęcia w podstawowej grupie. W skrócie i jak najbardziej zwięźle będę wyłuszczał proces, który odbywa się w światach duchowych. Dobrze byłoby zapisywać i sporządzać wykresy, gdyż takich wykresów nigdzie nie spotkacie.

 


Wszystko, co wiemy o świecie wyższym dowiadujemy się od ludzi, którzy sami osiągnęli jego odczucie i opisali jego budowę i struktury w swoich księgach, a także dali metody pojmowania, będąc w tym świecie, tzn. jednocześnie tu i tam. Dzięki ich metodyce my, żyjąc w tym świecie, możemy również jak i oni wyjść do świata duchowego. Jednocześnie osiągamy całkowitą wiedzę, całkowite odczucie doskonałości, pojmowania celu dzieła stworzenia i poznania siebie.

Raw Laitman


Kurs składa się z 10 wykładów :

kabbalah_graphic_01

Lekcja 1      

Lekcja 2: "Co to jest szczęście?"


Lekcja 3: "Rozwój pragnienia"    


Lekcja 4: "Czym jest miłość?"


    Lekcja 5: "Kod kabalistyczny"      

    Lekcja 6: "Wolność wyboru"

   Lekcja 7: "Prawa natury"      

Lekcja 8: "Edukacja integralna"    

Lekcja 9: "Postrzeganie rzeczywistości"

Lekcja 10: "Nie ma nikogo oprócz Niego"   


 

 

  

        

     


             

 

Co to jest Kabała

Kabała jest metodyką ujawnienia każdemu w tym świecie jedynej siły, zarządzającej całym wszechświatem, która nazywana jest Stwórcą. Kabała ma do czynienia z praktycznym badaniem „Stwórcy” i „stworzenia” jako dwóch absolutnie przeciwnych sobie właściwości – odpowiednio właściwości dawania, obdarzania (altruizmu) i właściwości otrzymywania (egoizmu). 

 

Pojęcie jedności wszechświata

Podstawę badania, nauki kabały stanowi wzajemne przenikanie się wszystkich części wszechświata: to, jak wszystkie części ogromnej rzeczywistości wszystkich pięciu światów, którymi zarządza jedno prawo przyrody, przeplatają się nawzajem, łączą się i jednoczą dopóty, dopóki nie utworzą jednej całości, w której wszystko będzie połączone w jedność. 

Więcej…
 

Wstęp

Już od dawna człowiek szukał odpowiedzi na główne pytania życia: kim jestem, na czym polega cel mojego istnienia, po co istnieje ten świat, czy istniejemy nadal po śmierci itd...

 

Czym jest rzeczywistość?

W nauce kabały, studiujemy o tym, co powinniśmy zrobić, ażeby wstąpić w ukrytą strukturę: duchowość. Studiujemy, jak możemy wznieść się ponad nasz świat, w obszary, które nim zarządzają.

Więcej…
 

Co to jest szósty zmysł? Co to znaczy?

W Kabale istnieje pojęcie "szósty zmysł". Co to w ogóle jest? Jakiś nowy nerw mi wyrośnie? Czy tu o jakieś czakry i aury chodzi? O jakim zmyśle mówią kabaliści?

Więcej…
 

Kim jest kabalista?

Kabalista to człowiek, który zewnętrznie niczym nie różni się od innych. Nie musi być ani rozumnym, ani uczonym. W jego powierzchowności nie ma żadnej świętości.

Więcej…
 

Co kabała mówi o reinkarnacji?

Czy reinkarnacja istnieje? Czy byliśmy tutaj już wcześniej? Czemu nic o tym nie wiemy, nie pamiętamy? Jak to w ogóle możliwe...

Więcej…
 

Percepcja rzeczywistości

44295 10151489605831103_570209726_n

 

Klipy kabalistyczne z Antony Kosinkiem

Dlaczego jesteśmy zawsze niezaspokojeni?

Co oznacza słowo kabała?

Czy reinkarnujemy?

Percepcja rzeczywistości

Wolna wola

Jak żyć w zgodzie

Pytanie o broń masowej zagłady

Jak kontrolować swoje myśli

 

 "Nauka i filozofia bardzo się rozwinęły wraz z rozwojem ludzkości. I tak dzisiaj, wszyscy naukowcy i filozofowie są zgodni, iż badanie przez człowieka otaczającego nas świata jest bardzo ograniczone.

 

Można by powiedzieć, że człowiek jest jak "czarna skrzynka", która czuje i rozumie, a także przyswaja jedynie to, co przypływa do niego z zewnątrz.

"Nauka i filozofia bardzo się rozwinęły wraz z rozwojem ludzkości. I tak dzisiaj, wszyscy naukowcy i filozofowie są zgodni, iż badanie przez człowieka otaczającego nas świata jest bardzo ograniczone. Można by powiedzieć, że człowiek jest jak "czarna skrzynka", która czuje i rozumie, a także przyswaja jedynie to, co przypływa do niego z zewnątrz.

We wszystkich naszych badaniach jesteśmy zawsze ograniczeni poprzez nasze pięć zmysłów. I tak - wszystkie narzędzia, które skonstruowaliśmy i wszystkie, które będą stworzone przez nas w przyszłości, nie unikną owych ograniczeń naszych pięciu zmysłów. Wszystkie te instrumenty zaledwie odrobinę przekraczają granice naszych zmysłów.

I dlatego też, nigdy nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie nawet, czego brakuje w naszym odczuwaniu. Innymi słowy mówiąc, jakich innych zmysłów potrzebujemy, aby rozpoznać prawdziwą rzeczywistość wokół nas. Nie odczuwamy żadnych braków w tej dziedzinie, tak jak nie odczuwamy na przykład braku szóstego palca u ręki.

I dlatego właśnie, że nie odczuwamy żadnego braku w tej kwestii, nigdy nie było niczego więcej aniżeli to, czego wymagaliśmy. Dlatego właśnie, wszystkie badania naszego świata są prowadzone jedynie zgodnie z naszym odczuwaniem, zgodnie z naszymi pięcioma zmysłami. I nigdy nie dostrzeżemy, nie odczujemy i nie zrozumiemy, co kryje się poza nimi. To są właśnie ograniczenia wszystkich naszych powstałych koncepcji.

Także nasza wyobraźnia jest produktem naszych pięciu zmysłów, jak również doświadczenie, które z nich się wywodzi. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie przedmiotu czy rzeczy, która nie pasuje do znajomego nam obrazu pochodzącego z naszych pięciu zmysłów. Jeśli ja chcę na przykład, by ktoś naszkicował dla mnie postać pochodzącą z innej planety, oczywiście zrobiłby to, ale według wszystkiego, co jest znane mu z naszego świata. A gdybym poprosił ciebie o opisanie czegokolwiek z wyobraźni, opowiedziałbyś mi coś co byłoby ci znane jedynie w tym świecie. I to wszystko odzwierciedla wszystkie nasze ograniczenia: wszyscy żyjemy w obrębie małego świata, nie jesteśmy w stanie odczuć i tym samym wyobrazić sobie niczego poza nim.

A jeśli nasze ograniczenia są absolutne, żadna nauka czy filozofia nigdy nam nie pomoże zrozumieć, co kryje się ponad tym światem. Mogłoby na przykład być tak, że w tej samej przestrzeni, lecz w innym wymiarze istnieją inne stworzenia, inne światy. A my nie jesteśmy w stanie ich odczuć, ponieważ brakuje nam niezbędnych do tego "kelim" - zmysłów, dzięki którym moglibyśmy je odczuć.

Mogłoby być tak, że w owym innym świecie dane jest wiedzieć o wiele więcej powodów dla naszego istnienia, dla wszystkich zdarzeń, incydentów, które nam się przytrafiają, czy nawet powód śmierci. A my, pozbawieni tych przyczyn i powodów, żyjemy sobie bez prawdziwej wiedzy i bez prawdziwego celu, żyjemy sobie w nieświadomości na tym naszym świecie. Są ludzie na tym świecie, którzy otrzymują dodatkowe zmysły, które pozwalają im szerzej odczuć otaczające nas istnienie. Ci ludzie nazywają się Kabaliści, gdyż wiedzą oni, jak otrzymywać wiedzę o wiele szerszą niż nasza, niż nam dana.

Ci ludzie mówią, że dookoła nas istnieją inne światy poza naszym. I wszystkie te światy są jak warstwy na przykład cebuli, gdzie nasz świat leży w samym środku tych warstw, wszystkich światów. I my, którzy istniejemy w tym świecie, jesteśmy w stanie odczuć jedynie nasz świat, świat położony najgłębszej sferze, w środku całego istnienia. I rodzimy się, żyjemy i umieramy w tej sferze, nazywanej - naszym światem. Kabaliści mówią nam, iż "ten świat" tak się nazywa, ponieważ jest jedynie fragmentem prawdziwej rzeczywistości, fragmentem który możemy odczuć naszymi zmysłami. A jeśli będziemy w stanie odczuć nasze dodatkowe zmysły, wtedy to co byśmy byli w stanie odczuć nazywałoby się - NADCHODZĄCYM ŚWIATEM."

https://kabacademy.eu/pl/

Więcej…
 

Kabbalah for beginners