Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabała

Definicja

Najczęściej zadawane pytania na temat Kabały

b Zgodnie z mądrością Kabały, rzeczywistość składa się z dwóch sił, lub właściwości: pragnienia otrzymywania i pragnienia obdarowywania, znanego także jako Stwórca. Mądrość Kabały jest naukowym narzędziem do studiowania tych dwóch sił, które są podstawą wszystkiego wokół nas. Badamy nasz świat za pomocą nauk przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia i biologia. Ale nauki przyrodnicze badają tylko świat fizyczny, który postrzegamy za pomocą naszych pięciu zmysłów. Aby w pełni zrozumieć świat w którym żyjemy, musimy mieć narzędzie badawcze, które może pomoże nam odkrywać ukrytą dziedzinę,  której nasze zwykłe zmysły nie mogą postrzegać: świat kontrolowany przez te dwie siły pragnienia. Tym narzędziem jest mądrość Kabały.   Dlaczego teraz? Przez wiele wieków, Kabała była “zakazanym” tematem, którego uczyło się tylko niewielu wybranych. Kabaliści zadawali sobie nawet wiele trudu tworząc historie, które zniechęcały ludzi do badania tej nauki. Dlaczego Kabała jest obecnie otwarcie nauczana i studiowana wszędzie? Jak przewidział kabalista Raw Jehuda Aszlag, Gaon z Wilna (AGRA) i wielu innych wybitnych kabalistów, koniec XX wieku oznaczał zasadniczą zmianę w historii ludzkości. Po raz pierwszy ludzkość staje naprzeciw globalnego charakteru tego świata przez takie aspekty jak Internet, ekonomia i wyzwania środowiskowe, aby wymienić tylko kilka. To był właśnie czas, na który Kabaliści czekali, ponieważ Kabała zapewnia narzędzia do działania w tym nowym, połączonym globalnie świecie. Zakaz został teraz zniesiony i Kabała jest otwarta dla wszystkich. Ludzkość w XXI wieku stała się gotowa, aby zobaczyć czym tak naprawdę jest Kabała- naukową, sprawdzoną, empiryczną metodą osiągania zupełnie nowego sposobu odnoszenia się do zarówno widzialnych jak i niewidzialnych światów.   Jak to wpłynie na moje życie? Studiowanie Kabały to fascynująca podróż. Ono zmienia nasze spojrzenie na świat i ludzi wokół nas, i ujawnia aspekty w sobie, o których istnieniu nigdy nie wiedzieliśmy. Jest to podróż pełna odkryć oddziałujących na wszystkie poziomy życia: nasze relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Kabała stwierdza bardzo prosto, że jeśli wiemy jak połączyć  się ze Stwórcą bezpośrednio, bez łączników, znajdziemy nasz wewnętrzny kompas. To jest celem Kabały-aby pomóc nam nawiązać i utrzymać bezpośredni kontakt ze Stwórcą. Gdy to zrobimy, nie będziemy potrzebowali dalszych wskazówek. Zapraszamy do mądrości Kabały!
Więcej…
 

Czym Kabała nie jest

Kabała nie jest religią. Kabała nie jest mistyką. Kabała nie jest jakąś metodą uzdrawiania. Kabała nie ma żadnych zdolności magicznych dokonywania cudów. Kabała nie jest magią. Kabała nie posiada żadnych czarnych mocy.  

Więcej…
 

Czy reinkarnujemy

Pytanie: Mam pytanie: Czy istnieje reinkarnacja? Jeśli tak, to jaka nasza część reinkarnuje i dlaczego nie pamiętamy naszych poprzednich żyć?

Odpowiedź: Tak, reinkarnujemy. Reinkarnacja nie koniecznie musi być związana z przejściem w inne fizyczne ciało. 

Więcej…
 

Co to jest modlitwa w Kabale?

Pytanie: Wielu ludzi na ziemi modli się. Jednak nie widzę, żeby świat stał się lepszy. Mam pytanie: "Co to jest modlitwa z punktu widzenia kabały? Czy modlitwa pomaga? Czy Bóg słyszy nasze modlitwy?"

Więcej…
 

Przewodnik do ukrytej mądrości Kabały

Wszystko, co wiemy o świecie wyższym dowiadujemy się od ludzi, którzy sami osiągnęli jego odczucie i opisali jego budowę i struktury w swoich księgach...

 

Pojęcie jedności wszechświata

Podstawę badania, nauki kabały stanowi wzajemne przenikanie się wszystkich części wszechświata: to, jak wszystkie części ogromnej rzeczywistości wszystkich pięciu światów, którymi zarządza jedno prawo przyrody, przeplatają się nawzajem, łączą się i jednoczą dopóty, dopóki nie utworzą jednej całości, w której wszystko będzie połączone w jedność. 

Więcej…
 

Co to jest Kabała

Kabała jest metodyką ujawnienia każdemu w tym świecie jedynej siły, zarządzającej całym wszechświatem, która nazywana jest Stwórcą. Kabała ma do czynienia z praktycznym badaniem „Stwórcy” i „stworzenia” jako dwóch absolutnie przeciwnych sobie właściwości – odpowiednio właściwości dawania, obdarzania (altruizmu) i właściwości otrzymywania (egoizmu). 

 

Wstęp

Już od dawna człowiek szukał odpowiedzi na główne pytania życia: kim jestem, na czym polega cel mojego istnienia, po co istnieje ten świat, czy istniejemy nadal po śmierci itd...

 

Czym jest rzeczywistość?

W nauce kabały, studiujemy o tym, co powinniśmy zrobić, ażeby wstąpić w ukrytą strukturę: duchowość. Studiujemy, jak możemy wznieść się ponad nasz świat, w obszary, które nim zarządzają.

Więcej…
 

Co to jest szósty zmysł? Co to znaczy?

W Kabale istnieje pojęcie "szósty zmysł". Co to w ogóle jest? Jakiś nowy nerw mi wyrośnie? Czy tu o jakieś czakry i aury chodzi? O jakim zmyśle mówią kabaliści?

Więcej…
 

Kim jest kabalista?

Kabalista to człowiek, który zewnętrznie niczym nie różni się od innych. Nie musi być ani rozumnym, ani uczonym. W jego powierzchowności nie ma żadnej świętości.

Więcej…
 

Co kabała mówi o reinkarnacji?

Czy reinkarnacja istnieje? Czy byliśmy tutaj już wcześniej? Czemu nic o tym nie wiemy, nie pamiętamy? Jak to w ogóle możliwe...

Więcej…
 

Percepcja rzeczywistości

44295 10151489605831103_570209726_n "Nauka i filozofia bardzo się rozwinęły wraz z rozwojem ludzkości. I tak dzisiaj, wszyscy naukowcy i filozofowie są zgodni, iż badanie przez człowieka otaczającego nas świata jest bardzo ograniczone.
Więcej…
 

Kabbalah for beginners