Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Kabała

Definicja

Ynet: 13 rzeczy, których nie wiedzieliście o Kabale

Opublikowano dnia 

13 rzeczy, których nie wiedzieliście o Kabale

Kabała pozwala nam poznawać prawa natury, które nami zarządzają i wykorzystywać je dla własnych korzyści. Dlatego jest ona niezbędna wszystkim razem i każdemu z osobna. I nadszedł czas, aby zrzucić z niej zasłony i rozwiać mity.

2016-09-22_ynet_congress_zohar

Moje turne z wykładami po Izraelu, razem z cotygodniowym felietonem na portalu Ynet wywołały falę interesujących pytań o tym, co kryje się za „tajną nauką”. Ludziom nie wystarcza już opinia innych ludzi i chcą się dokopać do prawdy.

Cóż, proponuję wam „Przewodnik do nauki Kabały”, opierający się w całości na pierwotnych źródłach. Te krótkie odpowiedzi zapoznają was z bazowymi faktami i pomogą odrzucić wymysły nagromadzone w ciągu tysiącleci.

Czym jest nauka Kabały?

Jeśli skoncentrować wszystkie książki do jednej zwięzłej frazy, to Kabała – jest to metoda odkrycia Wyższej siły, która zarządza naszym życiem.

„Cała nauka Kabały przeznaczona jest do poznania zarządzania wyższej woli: w jaki sposób stworzyła wszystkie stworzenia, czego od nich chce i jaki będzie koniec wszystkich cykli rozwoju świata”. Ramchal, „138 bram mądrości“

W swoich badaniach kabaliści odkryli, że rzeczywistość, w której żyjemy jest zarządzana przez system o nazwie „Natura” (הטבע) lub „Elokim” (אלֺהים). Wartość liczbowa (gematria) obu tych pojęć – to 86. Innymi słowy nie ma żadnej różnicy między terminami „Wyższa siła”, „Natura” i „Elokim”, „Stwórca”. Mowa tu o uniwersalnej sile, włączającej w siebie wszystkie inne siły natury, które już odkryliśmy lub odkryjemy w przyszłości.

Z tą siłą i systemem jej zarządzania rzeczywistością, pozwala zapoznać się Kabała. Po przestudiowaniu tego systemu, nauczymy się, jak zmienić swoje życie na lepsze. Dlatego Kabała zapewnia nam pełny zestaw narzędzi, pozwalających skutecznie rozwiązać bieżące problemy we wszystkich sferach, w tym gospodarki, zdrowia, edukacji, rodzinnych relacji, bezpieczeństwa, ekologii i innych.

Co jest zadaniem Kabały?

Zadaniem Kabały – jest sformować w narodzie Izraela i w całej ludzkości poprawny system pozytywnych wzajemnych relacji między ludźmi, pozwalający podnieść się do poziomu relacji opartych na „miłości do bliźniego, jak siebie samego”. Dzięki czemu podłączymy się do zarządzającego nami systemu i wywołamy jego odpowiednio pozytywny wpływ. Na tym polega nasza zdolność do zmiany życia na lepsze.

Jak powstała Kabała?

Kabała po raz pierwszy odkryła się w Starożytnym Babilonie około 3800 lat temu na tle społecznego kryzysu, który doprowadził społeczeństwo do bezprecedensowej, w tym czasie wzajemnej nienawiści między ludźmi. Babiloński kapłan Abraham zebrał z całego kraju podobnie myślących ludzi i nauczał ich zjednoczenia według zasady miłości do bliźniego. „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego – to znaczy wszystko, czego życzyłbyś sobie od innych, czyń sam braciom swoim. To jest prawo ustanowione przez Abrahama i droga miłosierdzia, którą on szedł“. Rambam „Miszne Tora”

W taki sposób Kabała jest mądrością, która zjednoczyła idących za Abrahamem w jedną całość, podobnie do jedynej, jednolitej Natury. Od tego czasu miłość do bliźniego stała się wyższą wartością, ponieważ tylko z jej pomocą można zrównoważyć oddzielającą nas (od siebie) siłę – ludzki egoizm.

Z biegiem czasu grupa Abrahama stała się narodem Izraela. Słowo Izrael (ישראל – „bezpośrednio do Najwyższego”) oznacza dążenie do wyższej siły jedności, założonej w Naturze.

Dla kogo przeznaczona jest Kabała?

Dla każdego, kogo niepokoi pytanie o sensie życia. Nadaje się dla każdego, kto czuje potrzebę duchowego rozwoju, niezależnie od wieku, płci, religii i narodowości.

Czy istnieją jakieś wstępne warunki do studiowania Kabały?

Nie. Uczyć się może każdy, kto tego zechce.

„Tora została dana, aby uczyć się i nauczać, aby każdy poznał ją, od małych do dużych. W wielu książkach kabaliści także napominają w związku ze studiowaniem tej nauki, że każdy człowiek jest zobowiązany do jej studiowania.” Rabin Icchak Ben-Cwi Aszkenazi „Czystość świętości”

Czego dokładnie nie ma w Kabale

W autentycznej Kabale nie ma mistycyzmu, numerologii, amuletów. Nie ma magii i czarów, czerwonych nitek, święconej wody, kart tarota, astrologii itd.

„Kabała używa tylko tych nazw i terminów, które są realne i odzwierciedlają rzeczywistość. Takie jest niezmienne prawo wszystkich kabalistów: temu, co nie zostało osiągnięte, nie można dawać nazw i definicji.” Jehuda Aszlag (Baal HaSulam) „Istota nauki Kabały”

Kabała przedstawia sobą empiryczne badania naukowe, za pomocą których człowiek studiuje swoją egoistyczną naturę. Stosując tę naukę, on stopniowo nabywa właściwość obdarzania, czym jakościowo zmienia siebie i swoje postrzeganie świata.

Czym Kabała różni się od innych nauk?

„Gdzie kończy się nauka tradycyjnych naukowców, tam zaczyna się nauka Kabały”. Rabin Nachman z Bracławia, „Rozmowy rabina Nachmana”

Kabała – nauka o odkryciu Wyższej siły, pokazująca, jak wykorzystać ją dla swojego dobra. W przeciwieństwie do innych nauk, które badają poszczególne siły, działające w świecie, Kabała bada ogólną, uniwersalną siłę całego wszechświata, która stworzyła i napędza go, w tym także część ukrytą przed nami.

Kabała w istocie jest metodą, wyjaśniającą, w jaki sposób możemy się zmienić, aby upodobnić się do Wyższej siły – źródła dobra i obfitości. Tak stopniowo, w miarę wewnętrznych zmian, zbliżamy się do doskonałego i wiecznego stanu.

Kim jest kabalista?

Kabalista – to człowiek, który poprzez studiowanie Kabały osiągnął miłość do bliźniego i nabył właściwości Wyższej siły. Tym samym zjednoczył się z nią, odkrywając fundamentalne prawa natury. Teraz może pomóc innym na tej drodze.

„Kabała zawarta jest we wszystkich naukach i wszystkie nauki są zawarte w niej, i dlatego każdy prawdziwy kabalista posiada obszerną wiedzę we wszystkich naukach świata.” Jehuda Aszlag (Baal HaSulam), „Nauka Kabały i jej istota”

Czy Kabała związana jest z religią?

Od czasów Abrahama do zniszczenia Świątyni, naród Izraela przestrzegał ogólne przykazanie miłości do bliźniego, obejmujące 613 poszczególnych przykazań, które przedstawiają sobą naprawy popsutych relacji między ludźmi. Jednocześnie w pełnej zgodności z tymi naprawami, naród wykonywał również fizyczne działania, naturalnie wynikające z nich.

W wyniku upadku Świątyni naród Izraela „upadł” ze stopnia braterskiej miłości w bezprzyczynową nienawiść zaniedbując naprawę serca i skoncentrował się jedynie na materialnych działaniach – na 613 obyczajch.

„Wszystkie przykazania, zapisane w Torze lub przyjęte w celu naprawy przez praojców – chociaż większa część z nich wykonuje się działaniem lub słowami – są przeznaczone do naprawy serca.” Rabin Abraham ibn Ezra „Podstawa trwogi”

Żydowscy mędrcy powiedzieli: „Tora i przykazania dane są tylko po to, aby ocalić (zjednoczyć) nimi Izrael”.

A Baal HaSulam w artykule „Darowanie Tory” wyjaśnia: „… dopóki nie nabędzie drugiej natury, zdefiniowanej jako miłość do bliźniego – innymi słowy jednego przykazania „kochaj bliźniego swego jak siebie samego”, które jest ostatecznym celem Tory”.

Od czasu Ari (16 wiek) kabaliści ogłosili, że każdy człowiek może studiować Kabałę, poprawiając tym samym relacje między ludźmi. To jest naprawiać „zły początek” – 613 „popsutych”, egoistycznych pragnień, za pomocą „Tory” – specjalnej metody, która pozwala na budowanie społecznych zwiazków w oparciu o obdarzanie i wzajemną pomoc. Innymi słowy, pozwala doprowadzić się do podobieństwa do Natury i jej praw.

Dzisiaj Kabała jest dostępna dla każdego człowieka, świeckiego i religijnego, Żyda i nie-Żyda.

„Rozporządzenie z góry o zakazie otwartej nauki studiowania Kabały było rzeczywiście tylko przez określony czas. – do końca 1490 roku. Od tego czasu i dalej rozpoczęła się epoka ostatniego pokolenia, anulując to rozporządzenie, i dając zezwolenie na studiowanie Księgi Zohar. A od 1540 roku zajęcia tą nauką są uznawane za wyższe przeznaczenie dla wszystkich, dorosłych i dzieci”. Rabin Abraham Azulaj, „Przedmowa do książki „Słoneczne światło“

Co jest przyczyną sprzeciwienia się Kabale?

Ari, Baal Szem Tow i wszyscy wielcy kabaliści ostatnich 500 lat uważają, że świat zostanie skorygowany poprzez naukę Kabały i jej rozpowszechnianie w narodzie Izraela, poprzez który ona odkryje się na całym świecie. Przeciwnicy Kabały odwrotnie, twierdzą, że nie wolno jej studiować, dopóki nie przyjdzie Mesjasz.

Przez wiele lat trwa spór w tej sprawie między chasydami i „mitnagdim” (oponentami). Rozpoczęło się to w 18 wieku za czasów Baal Szem Towa. Jednak, mimo tej rozpalającej się od czas do czasu walki, mamy nadzieję, że kręgi, sprzeciwiające się studiowaniu Kabały, ujrzą swój gorzki błąd i zrozumieją przyczynę podziału narodu Izraela, która jest ukryta w samej jego osnowie.

Ponieważ „wszyscy wiemy, jak ważny jest powierzony człowiekowi obowiązek uczenia się prawdziwej nauki, to jest nauki Kabały i tajemnic Tory, jak wyjaśniono w pierwotnych źródłach. Dziwię się naszym współczesnym, wśród których przeciętni unikają studiowania prawdziwej nauki!” Rabin Baruch Ben-Abraham z Kosowa,“Osnowa pracy”

Kabała, zasada „miłości do bliźniego swego jak siebie samego” leży w podstawie narodu Izraela. Powstał on i wciąż żyje dzięki tej nauce. I cała jego istota, całe przeznaczenie jest w tym, żeby przekazać światu założoną w Kabale siłę jedności. Jak powiedział rav Abraham Izaak Kook:

„W narodzie Izraela panuje tajemnica jedności świata“. (Światła świętości)

„Przeznaczeniem narodu Izraela jest zjednoczyć cały świat w jedną rodzinę“. (Szepcz mi tajemnicę Stwórcy)

Dlaczego jest to teraz aktualne?

Egoistyczna natura pobudziła ludzkość do stworzenia takich systemów podtrzymywania życia i interakcji społecznej, które opierają się na wzajemnej eksploatacji i popierają wzajemny wyzysk.

Jeśli do tej pory ten system można było nazwać progresywnym, to w naszych czasach przekształca się on w ciężar i przeszkodę na drodze. Pomimo kolosalnego technicznego postępu, praktycznie wszystkie sfery naszego życia zostały poddane kryzysowi, który nie chce się zakończyć. Gospodarka nieustannie gorączkuje, czasami katastroficznie. Kultura w jej tradycyjnym pojęciu, na oczach przechodzi agonię. Edukacja wyjaławia się i zamiast kompleksowego obrazu świata pokazuje jego nędzną interpretację. Instytucja rodziny rozpada się, sytuacja ekologiczna na planecie jest całkowicie niezrównoważona i wisi nad nami jak miecz Damoklesa.

Doszliśmy do punktu, w którym tradycyjne podejście po prostu nie działa – ono grozi nam zniszczeniem. Natura popycha ludzkość do zmian, do nowego spojrzenia na to, co się dzieje. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby w dalszym ciągu używać egoizmu, jako stymulatora rozwoju. Aby uniknąć wstrząsów, musimy uczyć się praw Natury i nauczyć się żyć z nią w harmonii – „jak jeden człowiek z jednym sercem”. To właśnie będzie gwarancją pomyślności.

„Wielkie nieszczęścia występujące między ludźmi, wynikają z niewiedzy. Jeśli człowiek posiadałby wiedzę na prawdziwie ludzkim poziomie, to to zatrzymałoby wszelkie szkody, wyrządzane sobie i innym. Bo dzięki znajomości prawdy znika wrogość i nienawiść i ludzie przestają się krzywdzić wzajemnie. ” Rambam „Przewodnik błądzących”

Na czym polega szczególna rola narodu Żydowskiego?

Na podstawie zasady wzajemnego obdarzania, Abraham zebrał grupę kabalistów, która wieki później stała się narodem Izraela. Na przestrzeni całej historii miłość do bliźniego, była kluczem do jego sukcesu. Dopóki podtrzymywaliśmy jedność między nami, naród był duchowo silny i mocno stał na nogach. A kiedy straciliśmy swoją osnowę, rozdzielenie pozbawiło nas miejsca na mapie ludzkości.

„We wszystkich swoich pismach, kabaliści wskazują na bezpośredni związek między realizacją naszej duchowej roli i losem narodu, a także ludzkości, jako całości. Pozytywne i negatywne zjawiska, na które ona napotyka, zależą od nas. Nieszczęścia przychodzą na świat tylko z powodu narodu Izraela”. Talmud

Cała ludzkość zjednoczona jest w jednej sieci. A narodowi Izraela przypisana jest rola być „światłem dla narodów” – dać przykład dobrego połączenia, umiejętności przezwyciężania niezgody i sprzeczności. Jedność między nami zrównoważy egoistyczne siły dośrodkowe i uzdrowi ogólnoludzki system, jako całość. Dobry przykład przyciągnie innych na tą samą drogę i uczyni nas źródłem powszechnego zjednoczenia, opartego już nie na korzyści, jak wcześniej.

Kabała twierdzi: naród Izraela jest winny przed światem, jest odpowiedzialny za niego. Musimy stosować zasadę „Miłości do bliźniego” jako środek wzniesienia nad problemami spowodowanymi przez ludzką naturę. I to jest jedyna rzecz, za pomocą której jesteśmy w stanie doprowadzić nasze relacje do równowagi i wznieść całą ludzkość na szczyt doskonałości i szczęścia.

„Kiedy ludzkość osiągnie swój cel poprzez miłość do bliźniego, wszyscy ludzie na świecie połączą się w jedną całość, w jedno serce. I dopiero wtedy w całej swej wysokości odkryje się szczęście, oczekujące ludzkość.” Baal HaSulam „Wolna wola”

Gdzie jest wolna wola?

Kabaliści stale ujawniali możliwości człowieka do niezależnego działania, według własnego wolnego wyboru. Rav Jehuda Aszlag (Baal HaSulam) poświęcił temu obszerny artykuł, który jest nazywany „Wolna wola”. Jego podstawowa myśl jest następująca: jedyny prawdziwy wybór człowieka – to wybór otoczenia.

„Człowiek jest wolny pod względem wyboru dobrego środowiska – takiego jak książki i nauczyciele, którzy ukształtują w nim dobre intencje. A jeśli tego nie zrobi, to będzie gotów wejść w dowolne przypadkowe środowisko i z pewnością popadnie w złe otoczenie”.

Co w takim razie przedstawia sobą „dobre środowisko”? Ono jest jak matka, troszcząca się o dzieci i pokazująca im przykłady bezinteresownej miłości. Dobre środowisko otacza człowieka miłością i pokazuje, w jaki sposób powinien działać, aby być integralną częścią ogólnej harmonii. Ale nie dziecinne, żeby nie wpaść w idealizm i iluzje, a dojrzałe i świadome. Wtedy człowiek z lekkością odkłada na bok swój małostkowy egoizm, zamieniając go na obdarzanie i miłość.

Jak znaleźć takie środowisko? Czy w ogóle ono istnieje, czy może musimy je stworzyć? Baal HaSulam pisze:

„Stwórca kładzie rękę człowieka na dobry los, dając mu przyjemność i rozkosz w życiu pełnym cierpienia i męki, oraz pozbawionym wszelkiego rodzaju treści. A wybór człowieka jest taki, aby wzmacniać się w środowisku.”

W ten sposób swobodny wybór – nie jest to jedno krótkie szarpnięcie, nie jedyna decyzja, a obowiązek, który należy stale realizować.

Kto przykłada w swoim życiu wysiłki, za każdym razem wybierając lepsze środowisko, ten jest godny pochwały i nagrody. Nie za dobre uczynki i myśli, nieuniknione i nie spowodowane przez wybór z jego strony, a za to, że starał się znaleźć dobre środowisko, prowadzące go do podobnych myśli i czynów.

Nauka Kabały jest głównym osiągnięciem narodu żydowskiego, które on niósł przez tysiąclecia. Ona nie jest tylko po porostu naszą szansą, ona – to naturalny rezultat przebytej drogi i gwarancja naszej dobrej przyszłości. Naród Izraela jest zdolny na więcej i zasługuje na coś lepszego. Raczej zasłuży, jeśli zadba o dobre środowisko dla siebie i innych.

 

Najczęściej zadawane pytania na temat Kabały

b  Video - Kabała - co jest esencją Kabały?   Zgodnie z mądrością Kabały, rzeczywistość składa się z dwóch sił, lub właściwości: pragnienia otrzymywania i pragnienia obdarowywania, znanego także jako Stwórca. Mądrość Kabały jest naukowym narzędziem do studiowania tych dwóch sił, które są podstawą wszystkiego wokół nas. Badamy nasz świat za pomocą nauk przyrodniczych, takich jak fizyka, chemia i biologia. Ale nauki przyrodnicze badają tylko świat fizyczny, który postrzegamy za pomocą naszych pięciu zmysłów. Aby w pełni zrozumieć świat w którym żyjemy, musimy mieć narzędzie badawcze, które może pomoże nam odkrywać ukrytą dziedzinę,  której nasze zwykłe zmysły nie mogą postrzegać: świat kontrolowany przez te dwie siły pragnienia. Tym narzędziem jest mądrość Kabały.   Dlaczego teraz? Przez wiele wieków, Kabała była “zakazanym” tematem, którego uczyło się tylko niewielu wybranych. Kabaliści zadawali sobie nawet wiele trudu tworząc historie, które zniechęcały ludzi do badania tej nauki. Dlaczego Kabała jest obecnie otwarcie nauczana i studiowana wszędzie? Jak przewidział kabalista Raw Jehuda Aszlag, Gaon z Wilna (AGRA) i wielu innych wybitnych kabalistów, koniec XX wieku oznaczał zasadniczą zmianę w historii ludzkości. Po raz pierwszy ludzkość staje naprzeciw globalnego charakteru tego świata przez takie aspekty jak Internet, ekonomia i wyzwania środowiskowe, aby wymienić tylko kilka. To był właśnie czas, na który Kabaliści czekali, ponieważ Kabała zapewnia narzędzia do działania w tym nowym, połączonym globalnie świecie. Zakaz został teraz zniesiony i Kabała jest otwarta dla wszystkich. Ludzkość w XXI wieku stała się gotowa, aby zobaczyć czym tak naprawdę jest Kabała- naukową, sprawdzoną, empiryczną metodą osiągania zupełnie nowego sposobu odnoszenia się do zarówno widzialnych jak i niewidzialnych światów.   Jak to wpłynie na moje życie? Studiowanie Kabały to fascynująca podróż. Ono zmienia nasze spojrzenie na świat i ludzi wokół nas, i ujawnia aspekty w sobie, o których istnieniu nigdy nie wiedzieliśmy. Jest to podróż pełna odkryć oddziałujących na wszystkie poziomy życia: nasze relacje z rodziną, przyjaciółmi i współpracownikami. Kabała stwierdza bardzo prosto, że jeśli wiemy jak połączyć  się ze Stwórcą bezpośrednio, bez łączników, znajdziemy nasz wewnętrzny kompas. To jest celem Kabały-aby pomóc nam nawiązać i utrzymać bezpośredni kontakt ze Stwórcą. Gdy to zrobimy, nie będziemy potrzebowali dalszych wskazówek. Zapraszamy do mądrości Kabały!
Więcej…
 

Czym Kabała nie jest

Kabała nie jest religią. Kabała nie jest mistyką. Kabała nie jest jakąś metodą uzdrawiania. Kabała nie ma żadnych zdolności magicznych dokonywania cudów. Kabała nie jest magią. Kabała nie posiada żadnych czarnych mocy.  

Więcej…
 

Czy reinkarnujemy

Pytanie: Mam pytanie: Czy istnieje reinkarnacja? Jeśli tak, to jaka nasza część reinkarnuje i dlaczego nie pamiętamy naszych poprzednich żyć?

Odpowiedź: Tak, reinkarnujemy. Reinkarnacja nie koniecznie musi być związana z przejściem w inne fizyczne ciało. 

Więcej…
 

Co to jest modlitwa w Kabale?

Pytanie: Wielu ludzi na ziemi modli się. Jednak nie widzę, żeby świat stał się lepszy. Mam pytanie: "Co to jest modlitwa z punktu widzenia kabały? Czy modlitwa pomaga? Czy Bóg słyszy nasze modlitwy?"

Więcej…
 

Przewodnik do ukrytej mądrości Kabały

214594 large

 

 

 

 

 

Video - Zaproszenie w świat Kabały .

Video - Kabała - co jest esencją Kabały?

Książki kabalistyczne

Książki kabalistyczne w PDF

 

   Mam nadzieję, że podczas tych zajęć przedstawię wam krótki przegląd nauk Kabały. Kurs jest krótki, a jego analogie praktycznie nie istnieją. Nasz kurs istnieje po to, by po otrzymaniu minimum informacji posuwać się dalej samodzielnie. A gdyby ktoś zapragnął kontynuować swe duchowe dociekania i praktycznie wejść do świata duchowego, będzie kontynuował swe zajęcia w podstawowej grupie. W skrócie i jak najbardziej zwięźle będę wyłuszczał proces, który odbywa się w światach duchowych. Dobrze byłoby zapisywać i sporządzać wykresy, gdyż takich wykresów nigdzie nie spotkacie.

 


Wszystko, co wiemy o świecie wyższym dowiadujemy się od ludzi, którzy sami osiągnęli jego odczucie i opisali jego budowę i struktury w swoich księgach, a także dali metody pojmowania, będąc w tym świecie, tzn. jednocześnie tu i tam. Dzięki ich metodyce my, żyjąc w tym świecie, możemy również jak i oni wyjść do świata duchowego. Jednocześnie osiągamy całkowitą wiedzę, całkowite odczucie doskonałości, pojmowania celu dzieła stworzenia i poznania siebie.

Raw Laitman


Kurs składa się z 10 wykładów :

kabbalah_graphic_01

Lekcja 1      

Lekcja 2: "Co to jest szczęście?"


Lekcja 3: "Rozwój pragnienia"    


Lekcja 4: "Czym jest miłość?"


    Lekcja 5: "Kod kabalistyczny"      

    Lekcja 6: "Wolność wyboru"

   Lekcja 7: "Prawa natury"      

Lekcja 8: "Edukacja integralna"    

Lekcja 9: "Postrzeganie rzeczywistości"

Lekcja 10: "Nie ma nikogo oprócz Niego"   


 

 

  

        

     


             

 

Co to jest Kabała

Kabała jest metodyką ujawnienia każdemu w tym świecie jedynej siły, zarządzającej całym wszechświatem, która nazywana jest Stwórcą. Kabała ma do czynienia z praktycznym badaniem „Stwórcy” i „stworzenia” jako dwóch absolutnie przeciwnych sobie właściwości – odpowiednio właściwości dawania, obdarzania (altruizmu) i właściwości otrzymywania (egoizmu). 

 

Pojęcie jedności wszechświata

Podstawę badania, nauki kabały stanowi wzajemne przenikanie się wszystkich części wszechświata: to, jak wszystkie części ogromnej rzeczywistości wszystkich pięciu światów, którymi zarządza jedno prawo przyrody, przeplatają się nawzajem, łączą się i jednoczą dopóty, dopóki nie utworzą jednej całości, w której wszystko będzie połączone w jedność. 

Więcej…
 

Wstęp

Już od dawna człowiek szukał odpowiedzi na główne pytania życia: kim jestem, na czym polega cel mojego istnienia, po co istnieje ten świat, czy istniejemy nadal po śmierci itd...

 

Czym jest rzeczywistość?

W nauce kabały, studiujemy o tym, co powinniśmy zrobić, ażeby wstąpić w ukrytą strukturę: duchowość. Studiujemy, jak możemy wznieść się ponad nasz świat, w obszary, które nim zarządzają.

Więcej…
 

Co to jest szósty zmysł? Co to znaczy?

W Kabale istnieje pojęcie "szósty zmysł". Co to w ogóle jest? Jakiś nowy nerw mi wyrośnie? Czy tu o jakieś czakry i aury chodzi? O jakim zmyśle mówią kabaliści?

Więcej…
 

Kim jest kabalista?

Kabalista to człowiek, który zewnętrznie niczym nie różni się od innych. Nie musi być ani rozumnym, ani uczonym. W jego powierzchowności nie ma żadnej świętości.

Więcej…
 

Co kabała mówi o reinkarnacji?

Czy reinkarnacja istnieje? Czy byliśmy tutaj już wcześniej? Czemu nic o tym nie wiemy, nie pamiętamy? Jak to w ogóle możliwe...

Więcej…
 

Percepcja rzeczywistości

44295 10151489605831103_570209726_n

 

Klipy kabalistyczne z Antony Kosinkiem

Dlaczego jesteśmy zawsze niezaspokojeni?

Co oznacza słowo kabała?

Czy reinkarnujemy?

Percepcja rzeczywistości

Wolna wola

Jak żyć w zgodzie

Pytanie o broń masowej zagłady

Jak kontrolować swoje myśli

 

 "Nauka i filozofia bardzo się rozwinęły wraz z rozwojem ludzkości. I tak dzisiaj, wszyscy naukowcy i filozofowie są zgodni, iż badanie przez człowieka otaczającego nas świata jest bardzo ograniczone.

 

Można by powiedzieć, że człowiek jest jak "czarna skrzynka", która czuje i rozumie, a także przyswaja jedynie to, co przypływa do niego z zewnątrz.

"Nauka i filozofia bardzo się rozwinęły wraz z rozwojem ludzkości. I tak dzisiaj, wszyscy naukowcy i filozofowie są zgodni, iż badanie przez człowieka otaczającego nas świata jest bardzo ograniczone. Można by powiedzieć, że człowiek jest jak "czarna skrzynka", która czuje i rozumie, a także przyswaja jedynie to, co przypływa do niego z zewnątrz.

We wszystkich naszych badaniach jesteśmy zawsze ograniczeni poprzez nasze pięć zmysłów. I tak - wszystkie narzędzia, które skonstruowaliśmy i wszystkie, które będą stworzone przez nas w przyszłości, nie unikną owych ograniczeń naszych pięciu zmysłów. Wszystkie te instrumenty zaledwie odrobinę przekraczają granice naszych zmysłów.

I dlatego też, nigdy nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie nawet, czego brakuje w naszym odczuwaniu. Innymi słowy mówiąc, jakich innych zmysłów potrzebujemy, aby rozpoznać prawdziwą rzeczywistość wokół nas. Nie odczuwamy żadnych braków w tej dziedzinie, tak jak nie odczuwamy na przykład braku szóstego palca u ręki.

I dlatego właśnie, że nie odczuwamy żadnego braku w tej kwestii, nigdy nie było niczego więcej aniżeli to, czego wymagaliśmy. Dlatego właśnie, wszystkie badania naszego świata są prowadzone jedynie zgodnie z naszym odczuwaniem, zgodnie z naszymi pięcioma zmysłami. I nigdy nie dostrzeżemy, nie odczujemy i nie zrozumiemy, co kryje się poza nimi. To są właśnie ograniczenia wszystkich naszych powstałych koncepcji.

Także nasza wyobraźnia jest produktem naszych pięciu zmysłów, jak również doświadczenie, które z nich się wywodzi. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie przedmiotu czy rzeczy, która nie pasuje do znajomego nam obrazu pochodzącego z naszych pięciu zmysłów. Jeśli ja chcę na przykład, by ktoś naszkicował dla mnie postać pochodzącą z innej planety, oczywiście zrobiłby to, ale według wszystkiego, co jest znane mu z naszego świata. A gdybym poprosił ciebie o opisanie czegokolwiek z wyobraźni, opowiedziałbyś mi coś co byłoby ci znane jedynie w tym świecie. I to wszystko odzwierciedla wszystkie nasze ograniczenia: wszyscy żyjemy w obrębie małego świata, nie jesteśmy w stanie odczuć i tym samym wyobrazić sobie niczego poza nim.

A jeśli nasze ograniczenia są absolutne, żadna nauka czy filozofia nigdy nam nie pomoże zrozumieć, co kryje się ponad tym światem. Mogłoby na przykład być tak, że w tej samej przestrzeni, lecz w innym wymiarze istnieją inne stworzenia, inne światy. A my nie jesteśmy w stanie ich odczuć, ponieważ brakuje nam niezbędnych do tego "kelim" - zmysłów, dzięki którym moglibyśmy je odczuć.

Mogłoby być tak, że w owym innym świecie dane jest wiedzieć o wiele więcej powodów dla naszego istnienia, dla wszystkich zdarzeń, incydentów, które nam się przytrafiają, czy nawet powód śmierci. A my, pozbawieni tych przyczyn i powodów, żyjemy sobie bez prawdziwej wiedzy i bez prawdziwego celu, żyjemy sobie w nieświadomości na tym naszym świecie. Są ludzie na tym świecie, którzy otrzymują dodatkowe zmysły, które pozwalają im szerzej odczuć otaczające nas istnienie. Ci ludzie nazywają się Kabaliści, gdyż wiedzą oni, jak otrzymywać wiedzę o wiele szerszą niż nasza, niż nam dana.

Ci ludzie mówią, że dookoła nas istnieją inne światy poza naszym. I wszystkie te światy są jak warstwy na przykład cebuli, gdzie nasz świat leży w samym środku tych warstw, wszystkich światów. I my, którzy istniejemy w tym świecie, jesteśmy w stanie odczuć jedynie nasz świat, świat położony najgłębszej sferze, w środku całego istnienia. I rodzimy się, żyjemy i umieramy w tej sferze, nazywanej - naszym światem. Kabaliści mówią nam, iż "ten świat" tak się nazywa, ponieważ jest jedynie fragmentem prawdziwej rzeczywistości, fragmentem który możemy odczuć naszymi zmysłami. A jeśli będziemy w stanie odczuć nasze dodatkowe zmysły, wtedy to co byśmy byli w stanie odczuć nazywałoby się - NADCHODZĄCYM ŚWIATEM."

https://kabacademy.eu/pl/

Więcej…
 

Kabbalah for beginners