Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

5 Dingen Die Je Over De Zohar Moet Weten


1. Wat Is De Zohar?

 

De Zohar is een verzameling commentaren op de Thora, bedoeld om mensen te sturen, die al hoge spirituele treden van hun zielsoorsprong bereikt hebben.

De Zohar  bevat alle spirituele staten, die de mens doorloopt als zijn ziel zich ontwikkelt. Aan het einde van dit proces, bereiken de zielen, zoals de Kabbalisten dit noemen, het stadium van "het einde van de correctie", het hoogste niveau van spirituele volledigheid.

Voor diegenen zonder spirituele verworvenheid, leest De Zohar net als een verzameling van allegorieën en legendes die een ieder, op een andere manier kan bevatten. Voor degenen die reeds Kabbalist zijn, is De Zohar een praktische gids om innerlijke handelingen te ondernemen, die men uitvoert om diepere en hogere staten van waarneming en gevoel te ontdekken. 

 

2. Wie Heeft De Zohar Geschreven En Wanneer?


Volgens alle Kabbalisten en zoals aan het begin van De Zohar staat geschreven, is De Zohar geschreven door Rabbi Shimon Bar Yochai - Rashbi, die in de tweede en derde eeuw leefde. Er zijn meningen in de scholastische kringen, die beweren dat De Zohar in de elfde eeuw geschreven was door de Kabbalist Rabbi Moshe de Leon. Deze mening is door Moshe zelf tegengesproken, die zei dat het boek door Rashbi is geschreven.

In de Kabbalistische benadering, is de vraag waarom De Zohar is geschreven veel belangrijker dan de vraag wie De Zohar in werkelijkheid heeft geschreven. Het doel van De Zohar is om als gids te dienen voor diegenen die de bron van hun ziel willen bereiken.

Het pad naar de oorsprong van iemands ziel bestaat uit 125 stadia (trappen). Rabbi Yehuda Ashlag schrijft dat een Kabbalist die deze stadia heeft doorgaan, dezelfde waarneming deelt als de auteur van het boek en daarom ziet dat de auteur niemand anders kan zijn dan de Rashbi.      

 

3. Voor Wie Is De Zohar Bestemd?


Zoals is beschreven in antwoord nummer 1, is De Zohar geschreven voor mensen die al een spirituele waarneming ofwel perceptie hebben verworven. Het bevat de voorstellingen van Rabbi Shimon Bar Yochai (Rashbi), die alle 125 treden van de spirituele ladder heeft bereikt. Rashbi betuigt het volle spirituele pad en noemde het De Zohar - "schittering" in het Hebreeuws.

De Zohar is op zo'n manier opgebouwd, dat alleen degene die een bepaald spiritueel niveau heeft bereikt, er wat aan heeft om het te lezen. Voordat we De Zohar bestuderen, behoren we eerst andere teksten te bestuderen, die ons leren hoe we op de juiste manier de teksten van De Zohar moeten vatten.

 

4. Waarom Was De Zohar Zo Lang Verborgen?


De Zohar was 900 jaar verborgen, tussen de 2e en de 11e eeuw, vanaf het moment dat diegenen die de wijsheid bezat, begrepen dat de tijd nog niet rijp was om de Kabbalah te onthullen. Zij wisten dat in die tijd de mensen de Kabbalah verkeerd zouden begrijpen.

In de 16e eeuw verscheen de grote Kabbalist de Ari, Rabbi Isaac Luria (1534-1572). De Ari constateerde dat vanaf deze tijd, de wijsheid van Kabbalah open staat voor iedereen.

De commentaren van de Ari en De Zohar kwamen slechts in de 20e eeuw - de eeuw met de sterkste opkomst van ons verlangen. In deze tijd verscheen er een unieke ziel - de ziel van Rabbi Yehuda Ashlag (Baal HaSulam). Baal HaSulam verklaarde ons de wijsheid van Kabbalah op een dergelijke manier, dat het te bevatten is voor onze generatie. Bovendien was Baal HaSulam de enige Kabbalist in de 20e eeuw die commentaren schreef op De Zohar en de werken van de Ari.

Dit betekent echter niet dat er geen grote Kabbalisten voor hem bestonden, maar dat hun werken niet eenvoudig te begrijpen waren voor hun eigentijdse studenten. Vandaag de dag zijn de populariteit en de vraag naar Kabbalah heel hoog. Dit is een bewijs dat onze generatie klaar is om deze universele boodschap in zich op te nemen en deze authentieke teksten te begrijpen, die over het doel van ons leven spreken en hoe dit te verwezenlijken.

 

5. Waar Kan Ik Meer Te Weten Komen Over De Zohar?

Zelfs vandaag de dag, kan De Zohar niet direct begrepen en gevoeld worden, maar vereist een begrip van spiritualiteit voordat men dit boek kan benaderen. De grote Kabbalist van onze tijd - Rabbi Yehuda Ashlag - Baal HaSulam, heeft inleidingen geschreven op De Zohar, om ons naar een juiste benadering van dit diepgaande boek te leiden, voorafgaand aan de bestudering ervan.

Deze artikelen cultiveren onze spirituele kwaliteiten om de Hoogste Werkelijkheid waar te nemen. Bovendien maken deze teksten het duidelijk hoe we bepaalde termen, uitdrukkingen en concepten uit De Zohar  moeten begrijpen. Ze vertellen ons hoe we het meeste uit deze spirituele gids kunnen halen en hoe te vermijden verloren te raken, in de stoffelijke voorstellingen, waar de menselijke geest naar toe neigt.

Bnei Baruch verstrekt ons niet alleen deze inleidingen, met gratis lessen erover, maar ook korte artikelen, die de concepten uit De Zohar uitleggen en ons vertellen hoe we ons op deze concepten moeten voorbereiden.

De Zohar ontdekken betekent het ontdekken van onze innerlijke wereld en ons oneindige potentieel. Bnei Baruch wenst je succes in je spirituele ontwikkeling!

 
Meer artikelen...