Kabbalah.info - Kabbalah Education and Research Institute

Од личниот блог на М.Лајтман - laitman.com

Сличен на Светлината

laitman 527_0401.09.2014. Светлината е особина на давање која се реализира во нас само во една форма – во форма на заемна поврзаност. А што имам јас да давам? Кому? Како? Што јас имам? Да речеме ќе ти го дадам моето кафе или парчето леб... Не, да се дава не значи да се дава нешто надворешно туку себеси, т.е. да се прилепам за тебе, за твоите желби, барања, стремежи и во тоа да бидам целосно твој помошник. Во тоа ние ја наоѓаме особината на давање или уште повисоката особина на љубов. Така се реализира нашата сличност на Создателот.
Повеќе...
 

Духовна состојба „ноќ“

М.Лајтман9005.09.2014.Прашање: Дали раѓањето на следното ниво треба да се случува само навечер или ноќе? Одговор: Правилното соединување на мажот и жената се случува во состојбата „ноќ“. Тоа е духовна а не физичка состојба бидејќи кога тие не го гледаат следното ниво, нивните дејства се стриктно алтруистички и насочени само кон давање, без каква било поврзаност со себе. Јас не гледам ништо пред мене, јас само давам. Токму тоа е „ноќ“.
Повеќе...
 

Според ликот и сличноста

М.Лајтман812.08.2014.Прашање: Според кој принцип е создадено телото на човекот, поточно неговото лице? Одговор: Според ликот и сличноста на духовниот објект. Ако човекот, откога ги земал во свои раце двете сили што постојат во светот, позитивната и негативната, особината на давање и особината на примање, почне правилно меѓусебно да ги комбинира на сите нивоа на егоизмот 0, 1, 2, 3, 4 тогаш комбинацијата на тие особини ќе му даде надворешно пројавување во вид на негово тело и лице.
Повеќе...
 

Какo да го откриеме Создателот?

М.Лаитман 808.08.2014.Како да го откриеме Создателот? Всушност токму во тоа се состои целта на создавањето на световите, целото човештво, целата наша долга историја во која ние не сфаќаме од каде и каде одиме, што се случува со нас секоја минута. Така ние се развиваме без да разбираме и без да знаеме во што е причината на секој настан. Но ние ќе ја достигнеме точката, на развој, од која можеме да почнеме да ја откриваме причината и суштината на сето она што се случува со нас.
Повеќе...
 

Сплотете се и ќе успеете

laitman 2011-11-27_1709_w10.07.2014.Баал ХаСулам, „Шамати“ статија 144, „Има еден народ“: Аман рекол дека според негово мислење ќе успеат да ги уништат јудејците: тие се разединети и секој е одделен од ближниот и затоа се разбира, нашата сила ќе ги совлада.
Повеќе...
 

Целта на суштеството е да дојде до љубов

17098139 1233885946665579_3829965291131097453_n03.07.2014.Целта на суштеството е да дојде до љубов. Не се мисли на љубов во смисла која е вообичаена за овој свет, како физичка привлечност која воопшто нема врска со љубов, туку служи само за добивање на лично задоволство.
Повеќе...
 

Точка на соединување на човекот и Создателот

Laitman 323.06.2014.Прашање: Зошто Баал ХаСулам ни раскажува за тоа како екранот се крева и се спушта, Бина се меша со Малхут и т.н.? Зошто е потребно да ги знаеме сите тие детали? Одговор: Баал ХаСулам ни раскажува за нашите основи, за корените. Затоа што човекот во нашиот свет или функционира како животно грижејќи се само како да се наполни себеси и не се интересира за ништо друго.
Повеќе...
 

Заповед за почитување на парцуфим Аба ве-Има

Laitman 317.06.2014.Прашање: Од гледна точка на кабалата што означува секоја конкретна заповед од десетте: „не кради“, „не убивај“ и т.н.? Одговор: Ние не ја сфаќаме вистинската смисла на десетте заповеди кои ни изгледаат само како морални упатства.
Повеќе...
 

Како да го развиеме шестото сетило

photo rav_tvprogram_studiopt_2009-04-07_globalni-krizis_abrener_n00316.06.2014.Прашање: Со помош на кaква метода јас можам да почнам да го развивам во себе шестото сетило кое ќе ми овозможи да го видам вистинскиот свет кој се наоѓа надвор од мене? Одговор: Внатре во мене се наоѓа мојот егоизам преку кој јас чувствувам сѐ во дадениот момент. Во него јас секогаш воспримам сѐ онака како што сакам и на таков начин го гледам овој свет. 
Повеќе...
 

Материјално проклетство на човештвото

shutterstock 21955723 30.05.2014.Истражување: Во последниве 50 години германците станале 400% побогати, а бројот на несреќници кои страдаат од депресија се зголеми за 38%. На луѓето им сугерираат чувство на инфериорност ако тие не купуваат ново, помодерно.
Повеќе...
 

Во брод

М.Лајтман9030.05.2014.Прашање: Ако секој човекот кој нè оставил прави дупка во нашето соединување, тогаш нашиот брод треба да биде целиот продупчен? Одговор: Не, тие луѓе не учествувале во соединувањето и не мислеле во него да се вклучат. И затоа ги тргнале од нас – едноставно ги фрлиле во длабочината на морето, во нашето заедничко егоистичко море кое се нарекува Малхут.
Повеќе...
 

Клуч за сигурна иднина

Laitman 3 28.05.2014.Прашање: Како човекот може да ги контролира своите мисли за да не греши? Одговор: Човекот не може да ги контролира своите мисли. Тој воопшто не може да се контролира себеси. Зарем јас сум си газда на самиот себе?! Зарем е тоа можно?! Нема такво нешто! Но јас мора да се обидувам на позитивна сила околу себе, на такво ниво за таа да може да влијае и да ме контролира. Тогаш јас ќе можам да се контролирам себеси.
Повеќе...
 

Каде сум јас, ако насекаде е Создателот?

img 129714.05.2014 Прашање: Ако „нема место слободно од Создателот“, тогаш што правам јас самиот? Одговор: Дури и твојата мисла дека „нема место слободно од Него“ е пратена од Создателот. Односно Тој управува стопроцентно со сè што се случува внатре во тебе и наоколу, освен една збунувачка мисла која те тера да мислиш дека навидум постои и друга власт освен Вишата сила: или некоја туѓа или лично твоја.
Повеќе...
 

Богат сиромав и сиромашен милијардер

laitman 527_0407.04.2014,Прашање:Цело време слушам, дека Создателот е добар и носи добро, но сè уште тоа не Го чувствувам. Како тогаш можам да престојувам во радост?
Повеќе...
 

Книгата Зохар – носител на духовна информација

laitman 2012-06-07_5956_w17.03.2014г.Прашање: Читајќи ја книгата Зохар ние ги гледаме хебрејските букви на белата позадина и ја чувствуваме нивната моќ. Ако Зохар се преведе на другите јазици дали ќе се сочува таа моќ? Одговор: Буквите на книгата Зохар не се свети, т.е. не носат одредена духовна енергија. Духовната енергија ја добива човекот, кој преку тие симболи (бидејќи тоа не се букви туку симболи) се поврзува со нивниот духовен извор, со нивната суштина. Затоа нема значење на кој јазик е напишана книгата и на каков начин човекот ќе ја восприми.
Повеќе...
 

Четири фази на љубовта

laitman 2012-06-07_5956_w14.3.2014г. Прашање: Ако го достигнеме трепетот пред Создателот дали автоматски ќе се појави љубовта? Одговор: Потребно е цело време да се работи на љубовта. Нивоата на нашето приближување кон целта на создавањето се нарекуваат „четири фази на љубовта“. 
Повеќе...
 

Сам меѓу ангелите кои талкаат

igulim 11.03.2014г. Прашање: Јас секогаш го величам пријателот, тој за мене претставува средство и помош за стекнување на живот во духовното. На што можам да му завидувам?
Повеќе...
 

Златен телефон

laitman 2012-06-07_5956_w 05.01.2014,На каков начин од Светлината, од Создателот, од Ацмуто, од замислата на создавањето, од најчистата, неделивa особина на давање се создала желбата за насладувања, апсолутно, тотално, неописливо спротивна? Какo Тој може да го создаде она, за што во Него нема ниту еден предуслов, ниту знак, ниту сенка, никаква причина, ниту најмал зачеток ?
Повеќе...
 

Да се почувствуваш како мал

laitman 527_0413.12.2013,Речено е, дека „секој суди според степенот на своите недостатоци“. Затоа во мерата на својата расипаност, ти му припишуваш недостатоци на учителот. Тука потребна ти е силата на групата, која те убедува во величието и важноста на учителот. И ако ги цениш пријателите и работиш заедно со нив, тогаш со силата на групата ќе можеш да го надминеш своето пренебрегнување.
Повеќе...
 

Од што се плаши оној, кој чувствува трепет пред Создателот?

Отворена врата кон Светлина 13.12.2013. Иако во овие зборови забележуваме допир на некоја „стравопочит“, меѓутоа треба да сфатиме, дека станува збор за закон. Како што пишува Книгата Зохар, трепетот е првиот услов, првата поправка, после која следува втората фаза, скалилото на љубовта. Додека човекот не достигне трепет, додека не стекне садови за давање, скалилото на Бина, тој нема да може да го открие Создателот.
Повеќе...
 
Повеќе Артикли...

Достигнување на Вишите Светови

 
 
so matica